Порядок стеження за розслідуванням кримінальних правопорушень і реагуванням на інші надзвичайні події.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок стеження за розслідуванням кримінальних правопорушень і реагуванням на інші надзвичайні події.7.1. Основні обов'язки щодо розслідування кримінальних правопорушень, передбачених Переліком, та відповідальність за кінцеві результати цієї роботи (до закриття провадження) покладаються на органи досудового розслідування. Разом з ними відповідальність за встановленням осіб, які вичинили ці кримінальні правопорушення несуть і всі інші підрозділи ОВС у межах їх компетенції.

7.2. Черговий МВС, ГУМВС, УМВС, МРЛО за допомогою ПЕОМ забезпечує автоматизоване стеження за внесенням відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР.7.3 Кожне кримінальне правопорушення чи надзвичайна подія, що підпадають під Перелік, доповідаються Міністру, його першому заступнику, заступнику Міністра – керівнику апарату, заступнику Міністра, керівництву ГУМВС, УМВС, МРЛО.

7.4.Керівники структурних підрозділів ГУМВС, УМВС, МРЛО щодо кримінальних правопорушень та інших надзвичайних подій, що належать згідно з Переліком до їх компетенції:

7.4.1. Установлюють особистий контроль за своєчасним поданням до чергової частини й структурного підрозділу вищого рівня інформацій про такі кримінальні правопорушення чи надзвичайні події, стежать за внесенням відомостей до ЄРДР про ці правопорушення та ліквідацією наслідків надзвичайних подій.

7.4.2. У встановлений строк (за потреби – негайно) з моменту прийняття рішення чи встановлення додаткових обставин готують проект спецповідомлення про встановлення та затримання осіб, які їх вчинили, виявлення додаткових обставин, вирішення матеріалів, у т.ч. відкриття кримінального провадження за ознаками іншої статті, ніж та, за якою попередньо кваліфіковано правопорушення, зміну кваліфікації або закриття кримінального провадження.

7.4.3. Готують в обсязі, передбаченому цією Інструкцією, проекти спецповідомлень про кримінальні правопорушення, виявлені в ході досудового розслідування, або інформація про які надійшла з інших правоохоронних органів, доповідають начальнику ОВС і після підпису подають до чергової частини та контролюють подання цієї інформації до вищого структурного підрозділу. Аналогічним чином готується проект додаткового спецповідомлення за потреби стеження за розвитком ситуації, ліквідацією наслідків надзвичайних подій некримінального характеру тощо.

7.5. Головний інспектор-черговий МВС України при отриманні додаткового спецповідомлення про встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, виявлення додаткових обставин розвитку ситуації тощо доповідає інформацію по команді.

7.6. Керівники структурних підрозділів Міністерства організовують стеження за своєчасним надходженням з місць інформацій про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, які згідно з Переліком належать до їх компетенції. Отримавши копію спецповідомлення про кримінальне правопорушення, заводять контрольно-наглядову справу. Про результати щодо осіб, які їх вчинили та прийняте кінцеве рішення не рідше одного разу на тиждень, доповідають керівництву Міністерства. Кримінальне правопорушення знімається з контролю МВС у разі отримання з ГУМВС, УМВС повідомлення про:

7.6.1. Встановлення та затримання осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, та внесення до ЄРДР прокурором або слідчим відомостей про цих осіб, та які підозрюються в їх вчиненні (додаток 4 до п. 2.2 Положення про порядок ведення ЄРДР).

7.6.2. Зняття кримінального правопорушення з контролю на підставі направлення до суду клопотання про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру (ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 511 КПК України) або кримінальне провадження закрите за таких підстав:

встановлена відсутність події кримінального правопорушення (п.1 ч.1 ст. 284 КПК);

встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п.2 ч.1 ст.284 КПК);

не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати (п. 3 ч.1 ст. 284 КПК);

набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою (п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК);

помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК);

існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню (п. 6 ч. 1 ст. 284 КПК);

потерпілий, а у випадках, передбачених КПК, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення (п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК);

стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу (п. 8 ч. 1 ст. 284 КПК);

якщо кримінальні провадження про правопорушення, учинені іноземними громадянами, направлено органом досудового розслідування України до правоохоронного органу іноземної держави для проведення досудового розслідування, а відомості про указані рішення внесені до ЄРДР (п. 3.3.6 підрозділу 3.3 розділу 3 Положення про порядок ведення ЄРДР).

7.6.3. Крім того, кримінальне правопорушення (злочин) знімається з контролю при внесенні до ЄРДР відомостей про зміну кваліфікації кримінального правопорушення за статтею КК України, що не зазначений у Переліку, а також у разі передачі кримінального провадження іншому органу досудового розслідування або за місцем проведення досудового розслідування (ч. 5 ст. 36, ч. 7 ст. 214, ст. 216, ст. 218 КПК України). В останньому випадку черговий ГУМВС, УМВС інформує службовою телеграмою за підписом керівника ГУМВС, УМВС чергову частину того ГУМВС, УМВС, до якого надіслано інформацію, і вказує вихідний номер спецповідомлення, за яким воно поставлено на контроль МВС. Черговий ГУМВС, УМВС, який отримав інформацію про направлення матеріалу за територіальністю, контролює його надходження до відповідного органу, інформує службовою телеграмою за підписом керівництва ГУМВС, УМВС чергову частину МВС про взяття на облік кримінального правопорушення з посиланням на вихідний номер спецповідомлення ГУМВС, УМВС, за яким поставлено на облік первинну інформацію, після чого інформує службовою телеграмою ГУМВС, УМВС, звідки було отримано матеріали про подію. Черговий МВС, отримавши зазначені повідомлення, уносить відповідні зміни до бази даних про злочини, які перебувають на контролі МВС.

7.7. ДІАЗ МВС України, УІАЗ (ВІАЗ) ГУМВС, УМВС до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, подають відповідно до Головного штабу МВС України, штабів ГУМВС, УМВС форми звітності (за наростаючим підсумком від початку року) про надходження облікових документів на злочини, обумовлені Переліком, згідно зі зразком.

7.8. Начальники штабів ГУМВС, УМВС:

7.8.1. Особисто організовують щоденний контроль за станом оперативного інформування Міністерства.

7.8.2. Щомісяця, до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, забезпечують звірку повноти й достовірності оперативної інформації, що надійшла до чергової частини, про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, передбачені Переліком, з відомостями, які надаються УІАЗ (ВІАЗ). При виявленні розбіжностей уживають заходів щодо витребування від структурних підрозділів відсутньої інформації та підготовки відповідного повідомлення до інстанцій, а також подання до чергової частини ГУМВС, УМВС інформації про конкретні кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, виявленої під час звірки як такої, що не надавалася, з подальшим передаванням до МВС відповідно до чинного законодавства. Організовують проведення службових розслідувань за фактами порушення порядку оперативного інформування, копії висновків та наказів про накладення дисциплінарних стягнень на винних у 10-денний строк надсилають до Головного штабу МВС. У випадках, коли прийняття рішення про накладення стягнення відкладається у зв'язку з відпусткою або хворобою працівника, відповідні матеріали надсилаються після його виходу на роботу і прийняття рішення.

7.8.3. За результатами звірень щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, каналами електронної пошти забезпечують направлення до Головного штабу МВС України звітів за підписом начальника ГУМВС, УМВС, які обов'язково дублюють мережею телеграфного зв'язку МВС України. У звіті необхідно надавати таблицю статистичних даних звірення з підрозділами ДІАЗ за вчиненими, розслідуваними або зареєстрованими за звітний період кримінальними правопорушеннями за наростаючою від початку року (зразок додається) і вказувати вихідні номери, короткі фабули кримінальних правопорушень, що додатково виявлені під час звірення та інформація про які направлена для поставлення на контроль до МВС у встановленому порядку. Інформація про кримінальні правопорушення та інші надзвичайні події, виявлена під час звірень, як така, що не надавалася, подається в обсязі, передбаченому цим наказом.

Зразок звіту

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.007 с.)