НАКАЗИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАКАЗИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ №69 від 17.08.2012 "Про Єдиний реєстр досудових розслідувань». 139

НАКАЗ №15гн від 28.09.2012 "Про організацію роботи з питань статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та нагляду за обліком кримінальних правопорушень». 156

НАКАЗ №16гн від 01.11.2012 "Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей». 159

 

НАКАЗИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ № 470 від 17.10.2012 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю». 164

Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.. 165

 

СПІЛЬНІ НАКАЗИ

 

НАКАЗ Міністерства внутрішніх справ України,Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України "Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини» ………………………………………………………….166

Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини. 168

Висновок щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання. 171

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

 

Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. 176

Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. 182

Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. 190

Про деякі питання здійснення кримінального. 204

провадження на підставі угод. 204

Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. 214

Додаток 1 Перелік осіб, які мають право на апеляційне оскарження, підстави та види судових рішень відповідно до КПК.. 225

Додаток 2 Вироки та ухвали суду першої інстанції, які підлягають оскарженню в 229

апеляційному порядку відповідно до КПК.. 229

Додаток 3 Перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в суді 231

апеляційної інстанції відповідно до КПК.. 231

Про деякі питання застосування розділу ХІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України. 233

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА № 1363 від 28 грудня 2011 р. "Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб». 237

Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб. 237

ПОСТАНОВА № 15 від 11 січня 2012 р. "Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу». 241

Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу. 242

ПОСТАНОВА № 1169 від 26 вересня 2007 р. "Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації». 244

Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації 244

 


Накази Міністерства внутрішніх справ України

 
 


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

М. Київ № 1050

 

Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії

 

Відповідно до п. 3 ст. 10 Закону України “Про міліцію”, уведеного в дію Постановою Верховної Ради України від 25 грудня 1990 року № 583-XII, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 383/2011, з метою зміцнення законності в органах і підрозділах внутрішніх справ України при прийманні, реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, координаціїдіяльності структурних підрозділів МВС України з цих питань, виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі – Інструкція про єдиний облік), що додається.

1.2. Положення про комісію головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі – ГУМВС, УМВС) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України, що додається.

1.3. Положення про комісію міськрайліноргану внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі - міськрайлінорган) з контролю за станом прийняття та реєстрації в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що додається.

2. Для забезпечення безумовного виконання вимог наказу, Інструкції про єдиний облік та зазначених положень структурним підрозділам апарату Міністерства внутрішніх справ України, підпорядкованим їм територіальним підрозділам здійснювати контроль:

2.1. Головному штабу - за повнотою та достовірністю ведення єдиного обліку (далі – ЄО) в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (визначає роль структурних підрозділів апарату Міністерства, апаратів ГУМВС, УМВС у зміцненні обліково-реєстраційної дисципліни), організацією роботи чергових частин щодо реагування на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, порядком їх приймання, повнотою обліку. Щокварталу аналізувати стан обліково-реєстраційної роботи, вносити керівництву Міністерства пропозиції щодо поліпшення реагування органів внутрішніх справ на заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

2.2. Управлінню інспекції з особового складу ДКЗ – за станом проведення ГУМВС, УМВС службових розслідувань за фактами порушень законності при неприйнятті та невнесенні до єдиного обліку органів внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та узагальнення таких порушень.

2.3. Головному управлінню по боротьбі з організованою злочинністю – за прийманням та реєстрацією заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, ведення ЄО в територіальних підрозділах боротьби з організованою злочинністю.

2.4. Структурним підрозділам апарату МВС за напрямками діяльності щокварталу аналізувати стан роботи підпорядкованих підрозділів з прийняття та реєстрації в органах та підрозділах внутрішніх справ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, узагальнювати та заслуховувати на оперативних нарадах.

2.5. Під час виїздів у відрядження з метою перевірки оперативно-службової діяльності обов’язково вивчати та відображати в довідках окремим розділом стан роботи в підпорядкованих територіальних підрозділах із забезпечення прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Копії довідок у 3-денний термін після повернення з відряджень подавати до Головного штабу для узагальнення.

3. Начальникам ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів:

3.1. Кожен факт неприйняття, нереєстрації в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події розцінювати як порушення законності. За виявленими фактами приховування від обліку шляхом неприйняття, нереєстрації, тобто неприсвоєння порядкового номера заявам чи повідомленням про кримінальні правопорушення та інші події, у 10-денний термін проводити службові розслідування, винних притягати до суворої дисциплінарної відповідальності. Узгоджені зі штабами та інспекцією з особового складу висновки службових розслідувань із пропозиціями про накладення стосовно винних дисциплінарних стягнень затверджувати особисто. Копії висновків службових розслідувань разом з обліковими картками направляти до управління інспекції з особового складу ДКЗ. Накази про покарання працівників органів внутрішніх справ, які допустили порушення обліково-реєстраційної дисципліни, доводити до відома всього особового складу. Матеріали службових розслідувань у 3-денний термін надсилати до прокуратури для прийняття процесуального рішення.

3.2. Стан ведення ЄО в органах і підрозділах внутрішніх справ заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події щокварталу розглядати на оперативних нарадах при керівництві ГУМВС, УМВС, а вплив структурних підрозділів на стан цієї діяльності – раз на півроку.

3.3. Забезпечити ефективну роботу комісій ГУМВС, УМВС з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в структурних підрозділах та міськрайлінорганах внутрішніх справ України. Не менше двох разів на рік особисто брати участь у роботі цих комісій, націлювати їх на зміцнення законності, давати оцінку ролі голів та членів комісій.

3.4. Забезпечити вільний доступ громадян до приміщень органів внутрішніх справ. У кожному міськрайліноргані виділити та обладнати (за їх відсутності) спеціальні кімнати для прийому громадян з розміщенням стендів із зазначеної тематики та організовувати їх прийом.

3.5. Увести в чергових частинах органів внутрішніх справ єдиний облік заяв і повідомлень, які здійснюються в паперовій та електронній формах. Зазначений облік містить у собі інформацію про вчинення кримінальних правопорушень та інших подій.

4. Начальникам структурних підрозділів апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів організувати вивчення наказу з особовим складом і забезпечити його виконання. Прийняти від відповідних категорій працівників заліки зі знання вимог наказу та Інструкції про єдиний облік.

5. Департаменту матеріального забезпечення МВС, ГУМВС, УМВС забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків облікових документів, передбачених Інструкцією про єдиний облік та Типовим положенням про комісію міськрайліноргану внутрішніх справ з контролю за прийняттям і реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС від 14 квітня 2004 року № 400 „Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 травня 2004 року за № 571/9170.

7. До 30 червня 2013 року в чергових частинах МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів та територіальних підрозділах боротьби з організованою злочинністю єдиний облік заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події здійснювати в паперовому вигляді, шляхом ведення журналу, який є документом суворої звітності, повинен бути пронумерованим, прошнурованим, скріпленим печаткою і зареєстрованим у підрозділі документального забезпечення органу внутрішніх справ.

Персональна відповідальність за додержання правил ведення журналу єдиного обліку і повноти реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події покладається на оперативного чергового МВС, ГУБОЗ МВС, територіальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів.

8. ДІАЗ (Аршинов І.А.) розробити порядок застосування в електронному вигляді єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події з дотриманням положень, визначених Інструкцією про єдиний облік.

9. ДІАЗ (Аршинов І.А.), ДМЗ (Зінов П.І.), ГШ (Лазарев А.А.) з
1 липня 2013 року в ГУМВС, УМВС та міськрайлінорганах запровадити ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в електронному вигляді.

10. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України, але не раніше дня офіційного опублікування.

11. Головному штабу (Лазарев А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

12. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-полковника міліції Черних С.П. та заступників Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

13. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів внутрішніх справ України.

 

МіністрПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.024 с.)