IV. Облік осіб, які використовують електронні засоби контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. Облік осіб, які використовують електронні засоби контролю4.1. Ведення обліку підозрюваних (обвинувачених), відносно яких застосовано ЕЗК, покладається на уповноважений підрозділ.

4.2. Осіб, які використовують ЕЗК, ставлять на облік та фотографують.

4.3. Черговий пульта моніторингу уповноваженого підрозділу:

здійснює збір інформації з використанням даних пульта моніторингу про дотримання підозрюваним (обвинуваченим) установлених щодо нього обмежень;

веде журнал обліку осіб, до яких застосовується ЕЗК;

при отриманні інформації про факти пошкодження, несанкціонованого знімання електронного браслета або персонального трекера, порушень обмежень, установлених щодо нього, доповідає рапортом керівнику уповноваженого підрозділу;

у разі фіксації фактів відмов і збоїв у роботі ЕЗК доповідає рапортом керівнику уповноваженого підрозділу.

4.4. Журнал обліку осіб, до яких застосовується ЕЗК, повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою уповноваженого підрозділу.

4.5. Керівник уповноваженого підрозділу:

здійснює перевірку правильності ведення журналу обліку осіб, до яких застосовується ЕЗК;

не менше одного разу на місяць робить у цьому журналі відповідний запис про перевірку;

веде особові справи нагляду щодо осіб, які використовують ЕЗК;

оформляє матеріали про застосування ЕЗК за наявності ухвали слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу із застосуванням ЕЗК.

4.6. У особовій справі повинні бути такі документи:

ухвала слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу;

пам'ятка щодо правил поводження з ЕЗК;

пропозиції щодо застосування обмежень дій підозрюваного (обвинуваченого), до якого застосовуються ЕЗК, які вносить слідчий або працівник органу внутрішніх справ.

4.7. Перевірку ведення особової справи підозрюваного (обвинуваченого), до якого застосовано ЕЗК, здійснює керівник уповноваженого підрозділу.

V. Дії представників уповноваженого підрозділу у разі виявлення несправностей або пошкодження ЕЗК

5.1. У разі виявлення несправностей або пошкодження ЕЗК черговий пульта моніторингу уповноваженого підрозділу зобов'язаний:

негайно зафіксувати факт несправності або пошкодження ЕЗК шляхом проведення необхідної перевірки, тривалість якої визначається характером несправностей або ступенем пошкодження ЕЗК;

установити причину несправностей, у тому числі шляхом зовнішнього огляду ЕЗК для виявлення на ньому фізичних пошкоджень;

установити місцезнаходження підозрюваного або обвинуваченого та негайно викликати його до уповноваженого підрозділу за допомогою засобів телефонного зв'язку або іншим способом;

отримати пояснення підозрюваного (обвинуваченого) з приводу виявлених несправностей або пошкодження з метою встановлення їх причин;

у разі коли підозрюваний (обвинувачений) не може прибути до органу внутрішніх справ через хворобу або перебування в закладі охорони здоров'я, невідкладно організувати виїзд представників уповноваженого підрозділу за місцем його проживання (перебування) для виявлення, фіксації та встановлення причин несправностей або пошкодження ЕЗК;

у разі виявлення несправностей або пошкодження, які сталися не з вини обвинуваченого або підозрюваного, ужити заходів щодо заміни ЕЗК;

про зазначені факти та результати їх перевірки негайно поінформувати слідчого або працівника органу внутрішніх справ;

у разі якщо внаслідок несправності або пошкодження ЕЗК виникла загроза життю або здоров'ю підозрюваного (обвинуваченого), вжити всіх необхідних заходів для усунення такої загрози, за необхідності надати першу невідкладну медичну допомогу, викликати лікаря.

5.2. При отриманні інформації про: виявлення несправностей або пошкодження ЕЗК; інші факти, які свідчать про несанкціоноване знімання ЕЗК; порушення обмежень, установлених судом, черговий пульта моніторингу невідкладно рапортом доповідає керівнику уповноваженого підрозділу та робить відповідні записи в журналі обліку порушень, виявлених за допомогою ЕЗК, або в журналі обліку несправностей електронних засобів контролю (додаток 7).

5.3. Про факти пошкодження або несправності ЕЗК черговий пульта моніторингу або представник уповноваженого підрозділу інформує слідчого, працівника органу внутрішніх справ.

Під час перевірки підлягають з'ясуванню: час виявлення несправностей, їх характер; місцеперебування підозрюваного (обвинуваченого); коло осіб, які були присутні разом з ним в момент виявлення факту несправностей або пошкодження; характер поведінки підозрюваного (обвинуваченого); ким була надана інформація про несправності або пошкодження (безпосередньо цією особою, його захисником, особами, яким підозрюваний (обвинувачений) доручив повідомити органи внутрішніх справ про такий факт, представниками закладів охорони здоров'я тощо).

Начальник Головного

Слідчого управління

МВС України

генерал-майор міліції В.І. Фаринник

Додаток №1 до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю

 

ПРОТОКОЛ
оголошення підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії

Місто (село) ______________________________ "___" ____________ 20__ року __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________, (посада особи, найменування органу внутрішніх справ, ініціали, прізвище) розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N ___________ від "___" ____________ 20__ року, за ознаками _____________________________________________________________________________________, (зазначити (частину) статтю Кримінального кодексу України) відповідно до вимог частин четвертої - шостої статті 194, частини п'ятої статті 196 Кримінального процесуального кодексу України склав цей протокол про те, що о "____" год. "____" хв. підозрюваному (обвинуваченому), _____________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) о "___" год. "___" хв. його захиснику, ______________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) оголошено ухвалу слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу у вигляді _____________________________________________________________________________________. (назва запобіжного заходу) Сутність запобіжного заходу, передбаченого ухвалою слідчого судді, суду, мені зрозуміла. Копію ухвали слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу отримав.
Підозрюваний (обвинуваченийй) _________________ (дата, підпис) ______________________ (прізвище, ініціали)
З протоколом ознайомлені: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвища, ініціали, підписи) Протокол склав: ______________________________________________________________________________________ (слідчий, співробітник оперативного підрозділу, працівник органу внутрішніх справ, найменування органу внутрішніх справ, підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток №2 до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю

 

 

ПРОТОКОЛ
про роз'яснення підозрюваному (обвинуваченому) правил користування електронними засобами контролю

Місто (село) ___________________ "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________ (посада особи, найменування органу внутрішніх справ, ініціали, прізвище) за участю представника уповноваженого підрозділу ______________________________________________________________________________________ (працівник органу внутрішніх справ, посада, найменування органу внутрішніх справ, ініціали, прізвище) у приміщенні __________________________________________________________________________ на виконання ухвали від "___" ____________ 20__ року слідчого судді, суду ______________________________________________________________________________________ (найменування суду, прізвище слідчого судді) в присутності осіб: ______________________________________________________________________________________, (їх прізвища, імена, по батькові, дати народження та місця проживання) захисника, ____________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) яким заздалегідь повідомлено про застосування електронних засобів контролю, умови та порядок їх використання: _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (характеристики електронних засобів контролю, які застосовуються ______________________________________________________________________________________ при проведенні процесуальної дії, підписи осіб) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ відповідно до пункту 9 частини п'ятої статті 194, статті 195 Кримінального процесуального кодексу України склав цей протокол про те, що в період з "___" год. "___" хв. до "___" год. "___" хв. підозрюваному (обвинуваченому), ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) роз'яснено правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю. Крім цього, роз'яснено вимоги, передбачені статтею 195 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: застосування електронних засобів контролю полягає у закріпленні на його тілі пристрою, який дозволяє відслідковувати та фіксувати його місцезнаходження. Обов'язок носити електронний засіб контролю покладається на строк не більше двох місяців. За клопотанням прокурора відповідно до статті 199 Кримінального процесуального кодексу України строк може бути продовжений; відмова від носіння засобу електронного контролю, умисне зняття, пошкодження або інше втручання в його роботу з метою ухилення від контролю є невиконанням обов'язків, покладених слідчим суддею, судом на підозрюваного (обвинуваченого). Отримавши від слідчого або співробітника оперативного підрозділу, представника уповноваженого підрозділу необхідні роз'яснення, підозрюваний (обвинувачений) заявив: ______________________________________________________________________________________ (правила мені роз'яснено, суть зрозуміла) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ З протоколом ознайомлені: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (особи, що були присутні, їх зауваження чи доповнення) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
Підозрюваний (обвинувачений) ____________________ (підпис) _____________________ (прізвище, ініціали)  
Захисник ____________________ (підпис) _____________________ (прізвище, ініціали)    
_____________________________________________________________________________________ (представник уповноваженого підрозділу, посада, найменування органу внутрішніх справ, ініціали, прізвище) Протокол склав_______________________________________________________________________ (слідчий, співробітник оперативного підрозділу, посада, найменування органу внутрішніх справ, підпис, прізвище, ініціали) Копію протоколу отримав: "___" ____________ 20__ року представник уповноваженого підрозділу _____________________________________________________________________________________ (працівник органу внутрішніх справ, посада, найменування органу внутрішніх справ, ініціали, прізвище)  
                 

 


 

Додаток №3 до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю


ПРОТОКОЛ
роз'яснення підозрюваному (обвинуваченому) обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України

Місто (село) _______________________ "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________, (посада особи, найменування органу внутрішніх справ, ініціали, прізвище) розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N ___________ від "___" ____________ 20__ року, за ознаками _____________________________________________________________________________________, (зазначити (частину) статтю Кримінального кодексу України) згідно зі статтями 103, 104, частиною п'ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України склав цей протокол про те, що о "___" год. "___" хв. підозрюваному (обвинуваченому), _____________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) о "___" год. "___" хв. його захиснику, ______________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові) оголосив ухвалу слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арештута роз'яснив обов'язки, зазначені в ухвалі слідчого судді, суду: 1. ___________________________________________________________________________________; 2. ___________________________________________________________________________________; 3. ___________________________________________________________________________________; 4. ___________________________________________________________________________________. (перелік обов'язків) Суть обов'язків, передбачених ухвалою слідчого судді, суду, та строки їх застосування мені зрозумілі.

 

Підозрюваний (обвинувачений) ________________ (дата, підпис) ____________________ (прізвище, ініціали)
З протоколом ознайомлені: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (спосіб ознайомлення, зауваження і доповнення учасників процесуальної дії; прізвища, ініціали, підписи) Протокол склав: ______________________________________________________________________________________ (працівник органу внутрішніх справ, найменування органу внутрішніх справ, підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток№4 до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю


ЖУРНАЛ
обліку осіб, до яких застосовуються електронні засоби контролю

Прізвище, ім'я та по батькові підозрюваного (обвинуваченого) N ухвали про обрання запобіжного заходу, коротка фабула справи Дата, час та місце застосування електронних засобів контролю Дата, час, прізвище, ім'я та по батькові, підпис працівника, який застосував електронні засоби контролю Примітки

 

Додаток№ 5 до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю


ПАМ'ЯТКА
з експлуатації електронних засобів контролю

Підозрюваному (обвинуваченому), _______________________________________________________, (П. І. Б.) встановлено електронний засіб контролю __________________________________________________ (зазначається вид електронного засобу контролю, модель та номер) на період _________________________________________________________________________ Роз'яснено порядок експлуатації __________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ (радіус дії, періодичність заміни елементів живлення, інші характеристики)

 

Ознайомив _________________________ "___" ____________ 20__ р.
Пам'ятку отримав ______________________ "___" ____________ 20__ р.

 


 

Додаток №6 до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю


ЖУРНАЛ
обліку порушень, виявлених за допомогою електронних засобів контролю

Прізвище, ім'я та по батькові підозрюваного (обвинуваченого) Дата, час та місце вчинення порушення Короткий опис допущеного порушення Дата, прізвище та підпис працівника служби технічного забезпечення, який одержав матеріали для проведення перевірки Прийняте рішення Примітки

 

Додаток №7 до Положення про порядок застосування електронних засобів контролю


ЖУРНАЛ
обліку несправностей електронних засобів контролю

Дата, час та характер виявленої несправності, ідентифікаційний номер електронного засобу контролю Вжиті заходи працівником органу внутрішніх справ після виявлення несправності Дата і час усунення несправності Прізвище і підпис працівника служби технічного забезпечення, який усунув несправність Примітки

 


 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.007 с.)