ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 46 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 46 Страница

Искусственная эмболизация сосудов Техника первичной хирургической обработки разможженых ран. Показания к дренированию и виды дренажей. Термические ожоги. Классификация. Определение площади ожога. Промежуточный период синдрома длительного сдав-ления ПАТ «Коломийське АТП» в суспільстві. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА Організація роботи по попередженню ДТП По какому виду карты у Вас вопрос? Как я могу к Вам обращаться? СКМ для ребёнка-инвалида и его родителей. Кому положена карта СКМ, кому нет? Если электронная карта учащегося белого цвета с надписью информационный город Можно ли узнать остаток средств на счете СКС/СКУ Где можно получить скидку по СКБ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ, ОСВІТИ ТА НАУКИ ДЕПАРТАМЕНТУ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ Поняття, функції та завдання міліції громадської безпеки. Особливості організації та управлінням підрозділами міліції громадської безпеки Взаємодія міліції громадської безпеки з іншими підрозділами органів внутрішніх справ і громадськістю Особливості правового регулювання діяльності транспортної міліції. Поняття, завдання, система та функції органів внутрішніх справ на транспорті Зміст адміністративної діяльності транспортної міліції Адміністративний нагляд як складова частина адміністративної діяльності ОВС на транспорті. Методи адміністративної діяльності ОВС на транспорті. Призначення, завдання та повноваження Державної автомобільної інспекції Форми та методи адміністративної діяльності Державної автомобільної інспекції Взаємодія Державної автомобільної інспекції з іншими підрозділами міліції, державними органами та громадськістю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Організаційно-правова основа діяльності державної служби охорони при МВС України. Структура, завдання та функції Державної служби охорони при МВС України. Організація охорони об’єктів підрозділами міліції охорони. Особливості адміністративно-правового регулювання судової міліції Форми та методи адміністративної діяльності судової міліції Взаємодія судової міліції з іншими підрозділами органів внутрішніх справ, правоохоронними органами, судовими установами Порядок видачі громадянам України паспортів громадянина України та паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Здійснення міліцією контролю за дотриманням іноземними громадянами правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України. Організація діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. Інші Закони та Кодекси України. Міліція як суб’єкт попередження насильства у сім’ї Діяльність міліції щодо застосування спеціальних заходів попередження насильства в сім’ї Правова основа, предмети та об’єкти дозвільної системи дозвільної системи Основні завдання ОВС щодо забезпечення правил дозвільної системи в Україні Нгаляд органів внутрішніх справ за дотриманням правил дозвільної системи, пов’язаних з обігом зброї Поняття та види надзвичайних ситуацій за законодавством України Правова основа та основні завдання органів внутрішніх справ в умовах, що ускладнюють оперативну обстановку. Детально розглянемо сутність вказаних заходів. Порядок переведення особового складу міліції на посилений варіант оперативно-службової діяльності Тема 1. Загальне положення обліку основних засобів Тема 2. Облік капітальних інвестицій Тема 3. Поліпшення об'єктів основних засобів Тема 4. Вивчення і оцінка нематеріальних активів Тема 5. Амортизація нематеріальних активів Тема 2. Визначення та первісна оцінка запасів Розділ 3. Облік праці і заробітної плати Тема 4. Індексація заробітної плати Тема 8. Бригадна форма оплати праці Тема 3. Завдання обліку реалізації перевезень Розділ 5. Облік коштів, розрахункових операцій та цінних паперів Тема 2. Різновиди власного капіталу Тема 2. Принципи формування фінансової звітності і розкриття інформації Нарахувати амортизацію ОЗ, зайнятого в АУП прямолінійним методом нарахування, якщо первісна вартість офісного обладнання 61500 грн., термін корисного використання 20 років, ліквідаційна вартість 0 Полтавський районний Будинок дитячої та юнацької творчості Навчального-виховного закладу Стаття 21. Педагогічні працівники позашкільного навчального закладу Працює в тісному контакті з батьківським комітетом. У випадку лікарняного записується номер, дата, тема і зміст заняття, кількість годин, а замість підпису керівника гуртка пишеться слово «лікарняний». з охорони праці під час проведення екскурсій Основні світлотехнічні поняття Приймачі енергії випромінювання Вимірювання оптичного випромінювання Компактна люмінесцентна лампа(КЛЛ) Світлотехнічні показники світильників Схема «холодного» запалювання з ЗП на множувачі напруги Класифікація світильників за призначенням і умовами експлуатації ОСНОВНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОСВІТЛЕНОСТІ Вибір, розташування і спосіб установки світильників Схеми живлення освітлювальних установок ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ Методичні рекомендації щодо розрахунку енергоспоживання та економії електроенергії в ОУ Надання транспортно-експедиторських послуг Зміст розділу «Базисні умови поставки» Розрахунки з платежем на виплату (кредит) Порядок створення та функціонування підприємств за участю українського капіталу за кордоном Курсова робота з дисципліни «Економіка» МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ Read the text on public transport in London and then proceed to the tasks. Render the four texts about the Ukrainian cities. Make as many true sentences about Singapore's laws as you can. Use the tables. Tell your partner about the city. Give as much detail as possible. Analysis of ideas and relationships. Circle the letter next to the best answer. Follow up. Disscuss with your partner and in class what information in the text you find absolutely new, striking and even shocking. Why? Would you like to live in this megalopolis? Why? Why not? Work with a partner and discuss if life in the city is more dangerous than in the country. Draw up a list of the main dangers. VIII. Disagree with the statements avoiding a simple negation. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ГОСУДАРСТВЕННОГО Упорядоченный по областям измерений Упорядоченный по областям назначения СИ упорядоченный по областям назначения СИ Для спеціальності 5.14010101 Тема 26. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України на сучасному етапі. Тема 1. Внесок українців у географічні дослідження земної кулі Тема 2. Зародження готельної справи в Україні Тема 3. Розвиток екскурсійної справи в Україні Тема 5. Соціальне і гуманістичне значення туризму Історико-культурні заповідники України Тема 8. Соціально-економічна і політична складові Пам'ятник І. П. Котляревському Тема 12. Одеса – величезний порт Тема 13. Яремча – туристична столиця Карпат Протяжність маршруту – 14 км., перепад висот – 1320 м. Тривалість переходу туди і назад – 12 год. Найкращий час відвідування з червня по вересень. Тема 16. Місто Київ. Столична індустрія гостинності Тема 17. Характеристика основних центрів розвитку туризму Тема 18. Туристичні ресурси міста Донецьк Тема 19. Бердянськ – курортна столиця Приазов’я Тема 20. Бердянськ – курортна столиця Приазов’я Тема 22. Туристичні ресурси Полтавської області Для підсумкового модульного контролю з модулю 2 Гострої крововтрати, масивної кровотечі. Міжреберна новокаїнова блокада. Підготовка операційного поля Транспортна іммобілізація верхніх та нижніх кінцівок. Накладання пов’язки на ліктьовий суглоб(“черепашка”) Перший заступник Міністра Директор Департаменту персоналу V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування XVIІ. Додаткове зарахування до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького та зберігання робіт вступників Для вступників на основі повної загальної середньої освіти МЕТОДИКА САНІТАРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВІДБОРУ ПРОБ ВОДИ ДЛЯ БАКТЕРІОЛОГІЧНОГО І САНІТАРНО-ХІМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ Методика відбору проб води для лабораторних аналізів Основні фізичні властивості та склад ґрунту Санітарна очистка населених місць МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ШУМУ ТА ВІБРАЦІЇ Фізичні характеристики та класифікації шуму До методики розрахунків сумарних рівнів шуму Історія розвитку та етапи формування БЖД як науки. Історія розвитку та етапи формування БЖД як науки Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів Системно-структурний підхід і системний аналіз – методологічна основа безпеки життєдіяльності Концепція прийнятного (допустимого) ризику Тема 2.1. Людина як біологічний та соціальний суб'єкт Загальні уявлення про обмін речовин та енергію Людина як жива істота має дві найхарактерніші складові: організм і психіку. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я Тема 3.3. Соціально-політичні небезпеки. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння Захворювання, які передаються статевим шляхом. Класифікація наркотиків і типи залежності Тема 3.5. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі. Забруднення питної води в містах. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій ЄДСЗР складається з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем і має чотири рівні: загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2005— 2010 рр. Органи нагляду за охороною здоров’я Конструктивні особливості та принцип роботи Робочі характеристики турбіни і турбобура Принцип дії гвинтових двигунів Конструктивні особливості гвинтових вибійних двигунів Характеристика гвинтового вибійного двигуна Особливості буріння об’ємними гвинтовими двигунами Характеристика двигуна електробура Підготовка електробура до буріння Гемоглобин. Строение, свойства. Дефекты, обусловленные заменой аминокислотного остатка в пептидной цепи гемоглобина. Розділ. ХVІІ РОЗВИТОК ТЕПЛОВОЗНОЇ ТЯГИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ При аналiзi спiрограми необхiдно оцiнити глибину дихання обстежуваного В станi спокою. Який iз наведених показникiв слiд взяти до уваги? Що рСО2 артерiальної кровi,що надходить в тканиннi капiляри нормальна? Оксигемоглобiну у тканинних капiлярах пiд час фiзичного навантаження? Чому при тривалому скупченнi людей у недостатньо провiтрюваному Людину вводять в стан гiпотермiї перед операцiєю на серцi. Введення їй Суть маркетингу в туризмі. Маркетингова формула сфери послуг Біологічні чинники ризику в туризмі. Небезпечні випромінювання, пожежна небезпека та хімічні чинники ризику в туризмі Основні види транспортного обслуговування туристів. Їх порівняльна характеристика. Обслуговування туристів автомобільним транспортом Ліцензування туристичної діяльності в Україні Організаційний аспект створення туристичної фірми Основні принципи та категорії маркетингу в туризмі Туристична індустрія : структура,взаємозв’язок з іншими галузями економіки, науки і культури, системою освіти. Принципи функціонування закладів харування туристів. Особливості туристичного продукту. Правила продажу тур продукту. Договір, путівка, ваучер. История развития экскаваторов Перспективы открытых горных работ Модель многоковшового роторного экскаватора Режим работы и график выхода рабочих Регіональна економіка: сутність, причини виникнення, предмет, обєкт, завдання. Економічний район: поняття, ознаки. Практичне значення районування. Вугільна промисловість України, розміщення і регіональна структура. Мука ассортимент качество фальсификация хранение Химический состав и пищевая ценность муки Компонування каркасу одноповерхової виробничої будівлі Підбір перерізу підкранової частини колони Розділ 1. Порівняння варіантів Характеристика прийнятих до розгляду рішень Науково–дослідна частина (до доного розділу) Екологічний вплив на оточуюче середовище Характеристика технологічного чи функціонального процесу Розрахунок збірного залізобетонного маршу Розрахунок сходового маршу на розкриття тріщин Методи та послідовність виконання робіт Розрахунок стійкості вантажопідйомного крана ЗАТРИМАНІ ТА НАПІВЗАТРИМАНІ ЗУБИ. ПЕРИКОРОНАРИТ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, УСКЛАДНЕННЯ. ПІДГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ ОДОНТОГЕННИЙ ОСТЕОМІЄЛІТ: КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ. E. Щільний дуже болісний інфільтрат Який метод мікроскопії є найчутливішим? В який колір фарбуються капсули бактерій при фарбуванні їх за методом Бурі-Гінса? У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості питної води. Її мікробне число виявилося близьким до 100. Які мікроорганізми враховувалися при цьому? В яких з перерахованих харчових продуктiв не визначають загальну мiкробну засiянiсть в 1 кубiчному сантиметрi? На яких основних принципах базується виділення чистих культур? За якими продуктами розпаду пептонів виявляють пептолітичні ферменти? Виберіть серед перерахованих факультативні анаероби. Виявлення вірусного антигена у матеріалі від хворого з допомогою імуноферментного методу передбачає використання таких компонентів. Виберіть їх. Що таке мінімальна пригнічуюча концентрація препарату? Е. лужне середовище,стрептококи Структура імунної системи. Кооперація клітин. А. реакції бласттрансформації D. Величиною електричного потенціала Реакції лізису і зв’язування комплемента Реакції при вірусних інфекціях Принципова різниця між гіперчутливістю ІІ типу У розвитку запального процесу в організмі велике значення надається анафілатоксинам. Серед перерахованих субстанцій виберіть анафілатоксини. А. розміщуються у препаратах парами У харкотинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грампозитивні диплококи, трохи подовжені з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені у харкотинні? Від хворої дитини 5 років з клінічними проявами гострого назофарингіту виділена культура поліморфних коків, здатних ферментувати до кислоти глюкозу та мальтозу. Які це можуть бути мікроорганізми? Які з наступних вірусів не культивуються в курячому ембріоні? До якої родини належать ешеріхії? Мікробіологічна діагностика і профілактика черевного тифу і паратифів. Де в організмі збудники хвороби зберігаються найдовше? Мікробіологічна діагностика сальмонельозів Мікробіологічна діагностика і профілактика бактеріальної дизентерії. Мікробіологічна діагностика дифтерії, коклюшу У лабораторію направили харкотиння хворого на туберкульоз. Який метод забарвлення слід використати для виявлення збудників туберкульозу? B. Трансплацентарний переніс антитоксичних AT Протиправцевий імуноглобулін Який шлях зараження лабораторних тварин використовують для одержання тканинних трепонем? Беджель – це хронічний генералізований спірохетоз. Захворювання реєструється в ендемічних вогнищах на Балканах, у Турції, Азії, Африці, Австралії. Як називається збудник беджелю? Які препарати використовують для активної імунопрофілактики лептоспірозу? Мікробіологічна діагностика рикетсіозів, мікоплазмозів, хламідіозів Принципы построения почтовой связи в городе Организация перевозки почты в городе Организация доставки почты в городе Расписание доставки почты в городе Организационно-экономическая часть. Функции основных структур предприятия. Расчет стоимости основных производственных фондов. Как распознать недостоверную информацию о контрагентах? Механизм развития метаболического синдрома ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ТЕРАПИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА Расстройства метаболизма пиримидиновых оснований Принципы устранения гипергидратации Основні вимоги пожежної безпеки в лісі. Перфорація кишечника, оперативне лікування Гострий гнійний лімфаденіт,проводять оперативне лікування після діагностичнї пункції і виявлення гною,розкриття вогнища нагноєння з дренуванням порожнини гумовими випускниками. Догляд за хірургічними хворими Санітарна обробка при виявленні у хворого педикульозу Методика проведення термометрії. ІІІ. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь Тема: Догляд за хворими в передопераційному періоді Тема: Особливості догляду за хворими, що перенесли оперативне лікування Тема: Асептика. Організація роботи в операційному блоці. Тема: Догляд за хворими в перев’язочній. Тема: Антисептика. Догляд за хворими з гнійною патологією Тема: Людина в навколишньому середовищі Практична робота №2. Визначення рівня фізичного розвитку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.033 с.)