ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 60 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 60 Страница

З кожним роком збільшується об’єм перевезень автомобільним транспортом. Достатня ширина проїжджої частини , наявність декількох смуг руху дозволяють організовувати роботи по експлуатації основних вулиць опорної мережі Подільського району. Р - пропускна спроможність однієї смуги, авт/год. Фактичний транспортно-експлуатаційний стан вулиць мережі. Приведена перспективна інтенсивність по смузі до розрахункової , розрахована в таблиці 3.2. Капітальний ремонт асфальтобетонних покриттів передбачає посилення дорожнього одягу в необхідних випадках з перебудовою і посиленням основ , а також пристрій нового одягу на перебудовуваних ділянках. У таблиці 5.1 приведена технологічна карта пристрою посилення дорожнього одягу 2-ма шарами асфальтобетону. Ширина і глибина фрезерування залежить від стану покриття ( від глибини руйнування асфальтобетону ) налиття вибоїн. Після проходу загону снігоочисників , в тому випадку , якщо снігопад закінчується , пропускає щіткову і піскорозкидуючу машини або поєднують патрульну снігоочистку з прибиранням валів. Вагон – дім ВД - 8М призначений для робітників працюючих на різноманітних дільницях. Кузов вагону змонтований на металевій рамі з поворотним візком та дишлом. Визначення необхідності капітального ремонту I. Характеристика, будова та призначення насоса автомобіля КамАЗ ІIІ.1. Основні дефекти масляного насосу автомобіля Камаз Организация выполнения курсового проекта Исследование пассажиропотока на заданном маршруте. Построение диаграммы «максимум» Определение потребного количества автобусов на основном и укороченном маршрутах Определение фактического времени в наряде Диспетчерское управление движением автобусов. Управління системами логістичного обслуговування в ланцюгах постачань: загальний огляд. Концепція управління ланцюгами постачань. Проблеми інтеграції системам логістичного обслуговування в ланцюгах постачань. До постановки задачі визначення функціональних постачальників транспортних послуг. Постачальників транспортних послуг Методика визначення функціональних постачальників З використанням методу аналізу ієрархій Вимоги до оформлення і порядок оцінювання курсового проекту. Дані до вибору функціональних постачальників Основні принципи навчання і сучасні вимоги до його організації Виникнення і розвиток військової медицини в Україні Військова медицина в незалежній Україні СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Коротка характеристика сучасної зброї Вплив величини і структури санітарних втрат на організацію медичного забезпечення військ Умови діяльності медичної служби в оборонному і наступальному боях, їх вплив на організацію медичного забезпечення військ Умови діяльності медичної служби у наступальному бою. Головні завдання медичної служби Збройних сил ПРИНЦИПИ МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Лікувально-евакуаційного забезпечення Медико-тактична характеристика комплектів для надання першої медичної і долікарської допомоги Організація медичного забезпечення механізованої роти Для виносу поранених з поля бою Способи витягування поранених із бойової техніки Головні обов’язки і оснащення медичного персоналу під час супроводу поранених, потерпілих і хворих Організація надання долікарської (фельдшерської) допомоги Санітарно-транспортні засоби Особливості організації і проведення лікувально-евакуаційного забезпечення в умовах застосування ЗМУ Призначення, особовий склад і оснащення основних підрозділів медичної роти Порядок розгортання медичної роти Розгортання, оснащення і обсяг роботи аптеки медичної роти бригади Правила зберігання медичного майна у військових частинах Медична допомога і етапне лікування при вогнепальних пораненнях Комбіновані хімічні ураження Способи тимчасової зупинки кровотечі Ють ватно-марлевими прокладками і фіксують до голови і обох надпліч. Механізми, що призводять до смерті при травматичному шоці Механізм розвитку опікового шоку У клінічному перебігу замерзання розрізняють три фази. Клініка хімічних опіків. Місцеві клінічні прояви ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВІЙН І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ Предмет і завдання військової токсикології і радіології Поняття про спеціальне оброблення при зараженпі отруйними і радіоактивними речовинами РАДІАЦІЙНІ УРАЖЕННЯ. ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА Клінічні форми і ступені тяжкості ГПХ Бойові властивості хімічної зброї визначають її специфічні Отруйні речовини загальнотоксичної дії Отруйні речовини подразнювальної дії ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ГІГІЄНА РОЗТАШУВАННЯ ВІЙСЬК У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ ГІГІЄНА ПРАЦІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ РІЗНИХ РОДІВ ВІЙСЬК ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК Токсикологічні показники нешкідливості питної води ПРОПАГАНДА ГІГІЄНІЧНИХ ЗНАНЬ І ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬК ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ ЗАХИСТ НА ЕТАПАХ МЕДИЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ СИЛ І ЗАСОБІВ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬК В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИВНИКОМ БАКТЕРІОЛОГІЧНОЇ ЗБРОЇ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА РОЗВІДКА Анализ основных теоретических положений конвенции МДП Порядок совершения таможенных операций при перевозках по книжки МДП Международная система гарантии конвенции МДП Порядок использования АСКТТ-2 II. Технология контроля за перевозками товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита с применением АС КТТ-2 VII. Обеспечение полноты и корректности ЭКТД СХЕМА ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ АВТОДОРОЖНОМ ПРОИСШЕСТВИИ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННО НАНЕСТИ ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР И ПРИСТУПИТЬ К ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСА СЕРДЕЧНО - ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ Кафедра: «Изыскания, проектирование и строительство ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВОЗНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНООРОЖНОЙ ЛИНИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ ПРОМИСЛОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕПКИ Система «людина-життєве середовище» Ризик як кількісна оцінка небезпек. Ризик орієнтований підхід у забезпеченні безпеки При експлуатації побутової праски Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Хімічна безпека Аварії з викидом сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) Основні заходи щодо попередження вибухів та пожеж Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище Тероризм – форма політичного екстремізму, застосування чи загроза найжорстокіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей та залякування для досягнення певних цілей. Небезпеки, викликані залежностями Соціальні хвороби та епідемії Екстремальні ситуації криміногенного характеру Спеціальні функції управління Потенційно небезпечного об'єкта Основні напрями, мета та завдання захисту населення і територій Заходи захисту населення і територій, які проводять завчасно Перелік питань до рубіжної контрольної роботи Таблиці смертності та мета їх використання в страхуванні життя Обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті Умови медичного страхування осіб, що від'їжджають за кордон Комбіноване страхування рухомого та нерухомого майна фізичних осіб Стаття 19. Необхідна оборона Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів Стаття 116. Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах Стаття 128. Випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, передбачених законодавством Стаття 135. Безквитковий проїзд Стаття 163. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки Стаття 185. Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця Стаття 188. Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності Поняття і визначення ризику. МЕТОДИКА ОЦІНКИ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА РІВНЯ СТРЕСОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ Медикаменти і засоби для надання долікарської допомоги Сутність функції та організаційна структура торгівлі Торгівля на аукціонах: сутність, види, порядок організації і стан розвитку в зарубіжних країнах. Тема 1. Правовое регулирование международных перевозок. Упрощенные таможенные процедуры в области международных перевозок. Транспортно экспедиторское обслуживание внешних торговых путей. Основные положения инструкции проведения таможенных операций в жд пунктах пропуска, а так же на жд станциях назначения и отправления. Тема 3.3. Распространение товаров (4 ч) Элементы системы товародвижения Распространение горизонтальных маркетинговых систем. РАСЧЕТА СТАВОК ВЫВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА НЕФТЬ СЫРУЮ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ, ВЫРАБОТАННЫХ ИЗ НЕФТИ Расчет демпинговой маржи на основе средневзвешенных величин Товары, маркируемые акцизными марками Ставки таможенных сборов за таможенные операции А. Периодические платежи при временном ввозе Спи – ставка ввозной таможенной пошлины в единицах, установленных в Едином таможенном тарифе Таможенного союза. Определение суммы обеспечения при проведении таможенным органом дополнительной проверки заявленных сведений о стране происхождения товаров и соблюдения условий предоставления тарифных преференций Определение суммы обеспечения при выпуске до подачи декларации на товары Тема 1. Ввозная таможенная пошлина. Порядок расчета с учетом правил применения тарифных преференций и тарифных льгот. Тема 2 – Вывозные таможенные пошлины, порядок расчета сумм таможенных пошлин при вывозе товара Курс валюты на дату подачи декларации 48 руб. за евро. График погашения: Задолженность погашается равными долями 10 числа 1 раз в 2 месяца каждого месяца. Задача 9.2.4. (уполномоченный оператор) И КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОВОЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ Развеска оборудования локомотива ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯГОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВОЗА ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ВПИСЫВАНИЕ ТЕПЛОВОЗА В КРИВУЮ ЗАДАННОГО РАДИУСА Конфіскація за порушення митних правил може застосовуватися за рішенням: Які із перелічених митних правовідносин мають приватний характер? Вибірково на розсуд митного органу. Робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу; Завдання ІІ рівня складності Стаття 194. Попереднє повідомлення митних органів про намір ввезти товари на митну територію України Стаття 224. Умови звільнення від оподаткування митними платежами припасів, які ввозяться на митну територію України Стаття 269. Зміна, відкликання та визнання митної декларації недійсною Стаття 345. Документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів Стаття 543. Митна служба України Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі Коригування митної вартості товарів Митна територія та митний кордон Огляд та переогляд товарів, транспортних засобів Умови пропуску товарів і різних режимах. Таможенная политика , ее цели и направления Таможенное право как комлексная отрасль современного российского права Таможенно-правовые нормы и таможенно-правовые отношения Источники таможенного права, их классификация и краткая характеристика Таможенные органы как субъекты таможенного прав а: понятие , правовой статус , виды , краткая характеристика , принципы постороения взаимоотношений Организации таможенной службы Оволодіння навичками обслуговування банкетів з повним обслуговуванням офіціантами. Оволодіння навичками обслуговування банкету-коктейлю. S. Внутрь по 1таб 3р в сутки до еды Rp.: Tab. Phenobarbitali 0,1 S. Внутрь утром до еды по 1таб 1р в день Rp.: Tab.Cyclophosphamidi 0,05 Поняття, зміст і структура митної справи України. Діяльність і повноваження митних перевізників. Загальні положення здійснення митного контролю. Організація митного контролю. Засоби та способи переміщення товарів через митний кордон України. Правові основи митно–тарифного регулювання. Характеристика митного режиму імпорт. Документальній контроль, як форма митного контролю. Особливості переміщення та пропуску транспортних засобів в режимі тимчасового ввезення(вивезення). Таможенное право: понятие, предмет, принципы, методы Таможенные нормы и таможенные правоотношения: краткая характеристика Временное хранение товаров: виды складов, включение в Реестр владельцев, выдача и отзыв свидетельства, права и обязанности владельца Специальные таможенные режимы: временный ввоз, беспошлинная торговля, перемещение припасов, иные специальные режимы Обеспечение уплаты таможенных платежей: общие условия, размер, способы Ленточный конвейер как объект управления Устройство и работа ленточного конвейера Оптимизация структуры и устойчивость движения двухдвигательного асинхронного электропривода с системой ПЧ-АД Анализ условий труда сотрудников на предприятиях с электроустановками с напряжением до 1000 В Меры безопасности при эксплуатации ленточных конвейеров Экономическое обоснование проекта IОтраслевой и конкурентный анализ Экономические характеристики ОАО «Трансконтейнер» Оценка конкурентных позиций и возможных действий соперников компании Устанавливается страховщиком и страхователем. Договора и Правил страхования. Часть активов страховщика, не связанная какими—либо обязательствами. Роторно-шланговые бетононасосы Автобетоновозы и растворовозы Установка для бестраншейной прокладки коммуникаций методом прокола и продавливания Передвижные дробильно-сортировочные комплексы Общие сведения о строительных машинах и оборудовании. Классификация строительных машин. Основные элементы строительных машин. ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ. Одноковшовые экскаваторы с механическим гибким приводом. Экскаваторы оборудованные драглайном. Цепные экскаваторы поперечного капания. Машины для бестраншейной разработки грунта. Машины для уплотнения грунта. Классификация строительных кранов, их рабочие органы характеристики. Погрузочно-разгрузочные машины. Погрузчики непрерывного действия. Бетоносмесители циклического действия. Машины для транспортировки бетонных смесей и растворов. Таможенное право в системе права России: предмет и метод правового регулирования; источники. Действие таможенно-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. Тарифные льготы и преференции, таможенные привилегии. Правовой статус таможенного поста РФ. Таможенный контроль, таможенный осмотр, таможенный досмотр, документальный таможенный контроль. Предмет и метод таможенного права Понятие таможенного дела и таможенного права Объект таможенного правоотношения Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и должностных лиц Полномочия и деятельность таможенных органов Магазин беспошлинной торговли Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов Таможенная декларация: понятие, способы подачи, виды Организация и законодательная основа таможенного дело в Российской Федерации Вспомогательные и посреднические структуры в системе российских таможенных органов. Тема №2: Инструменты таможенной политики России Тема 3: «Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами» Административные правонарушения в сфере таможенного законодательства. Таможенная процедура: Таможенный склад, реэкспорт, реимпорт. Таможенный союз (Россия, Белоруссия, Казахстан): понятие, характеристика. Единая таможенная территория и таможенная граница таможенного союза. Декларирование: понятие, функции, формы, сроки и порядок производства. Характеристика таможенной проверки как формы таможенного контроля. Таможенная пошлина: понятие, виды, виды ставок. Общая характеристика применения таможенной процедуры переработки вне таможенной территории. Понятие таможенного права России. Период с середины XV до конца XVIII. Система таможенных органов РФ Таможенные процедуры: понятие, система, значение Глава 25 ТК ТС. Временное хранение товаров Понятие и принципы таможенного контроля Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. ТК ТС Глава 12. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов Основные неисправности кривошипно-шатунного механизма.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.031 с.)