ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 61 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 61 Страница

Восстановление коленчатого вала Основные неисправности системы охлаждения двигателя. Применяемое оборудование при техническом обслуживании и текущем ремонте системы охлаждения двигателя. Техническое обслуживание системы смазывания двигателя. Применяемое оборудование при техническом обслуживании и текущем ремонте рулевого управления автомобилей. Основные работы по ТО и ТР тормозной системы автомобиля с гидроприводом. Принцип дії і осн.поняття ,повязані з роботою поршневих двигунів. Згоряння в бензиновому двигуні. Швидкісні характеристики ДВЗ у активному режимі отримують у результаті випробувань ДВЗ на гальмівному стенді або, якщо двигун тільки розробляється – шляхом математичного моделювання. І. Експлуатаційні якості, що визначають техніко-економічні показники мобільних енергетичних засобів, у першу чергу їх продуктивність і економічність. Розділ 1 Загальна характеристика Wi-Fi Розділ 3 Розрахунок кількості обладнання, матеріалів та покупних комплектуючих виробів для створення мережі стандарту Wi-Fi Розділ7 Техніко-економічні показники роботи мережі ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ОПЕРАТОРА ПК Характеристика основных типов вагонов Определение платы за перевозку грузов повагонной отправкой аналитическим методом по расчетным формулам классификатора тарифных схем Расчет платы за перевозку грузов мелкими отправками аналитическим методом по расчетным формулам классификатора тарифных схем Упаковка как одна из составляющих системы маркетинга. Производственно-торговые функции упаковки, их краткая характеристика. Проблема отражения истины на упаковке и в маркировке товаров. Основные виды транспортной тары для твердых, сыпучих материалов и изделий. Наименования и марки сельскохозяйственных машин, выпускаемых заводами Республики Беларусь. Перспективы развития сельскохозяйственных машин. Агрегат почвообрабатывающий посевной АПП-6А Устройство, работа и регулировки ГВК-6,0 Конструктивные особенности комбинированных картофелепосадочных агрегатов Р е г у л и р о в к и ж а т к и Базовые регулировки зазоров молотильного аппарата Які з даних видів страхування належать до майнового? Поняття, ознаки митного режиму. Глава 13. Імпорт (випуск для вільного обігу) Глава 18. Тимчасове ввезення Глава 19. Тимчасове вивезення Глава 23. Переробка на митній території Глава 24. Переробка за межами митної території Види митних податків та зборів. Умови і правила експлуатації Вказівки щодо заходів безпеки ТЕХНІЧНА і ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА Загальна характеристика мембранних органел Які основні структурні компоненти утворюють гранулярний ендоплазматіческій ретикулум? ЛЕКЦИЯ № 3. Основы сертификации и лицензирования Этапы процесса сертификации продукции Система сертификации. Схема сертификации Аккредитация органов по сертификации Виникнення, зміст та функції перестрахування Організаційні форми страховиків ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК В Организационная структура системы МДП На таможенной территории таможенного союза. Показники якості продукції. Методи контролю якості продукції. Ергономічні та функціональні — пристосованість до фізіологічних особливостей людини, швидкість, ємність, вантажомісткість тощо. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ Середню тривалість розвантаження партії товару з одиниці рухомого складу. В — визначальний параметр виробу (потужність, маса, габаритні розміри). Навчальний посібник з дисципліни «Митне право» Укладач: Басюк Ірина Миколаївна – викладач юридичних дисциплін коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету Поняття, предмет, метод митного права Порядок опублікування та введення в дію митних правил Походять з інших країн, не пізніше ніж 1 року з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту. Права та обов’язки суб’єктів митного контролю Принципи переміщення товарів і предметів через митний кордон Переміщення валюти через митний кордон України Взаємодія митного брокера і митного перевізника з митними органами України щодо організації та здійснення митних процедур Тема 7. Митно – тарифне регулювання Товари, що підлягають ліцензуванню та квотуванню товарів Термін дії сертифікату відповідності Методичні вказівки для виконання контрольної роботи Критерії оцінювання контрольної роботи Экспортные и импортные лицензии Декларация валютного контроля (экспорт) Свидетельство о районном наименовании Транзитное гарантийное свидетельство СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПРИБЫТИЕ ТОВАРОВ НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ТС ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫВОЗОМ ТОВАРА Поняття та мета митного контролю, його організація. Розділ ХI. Митний контроль (статті 318-363) Стаття 326. Забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, приміщень та інших місць під час здійснення митного контролю Особистий митний контроль як виключна форма митного контролю. Посадові особи органів державної податкової служби не мають Ставки податку на доходи фіз.. осіб ДЕДЖИРОЛАМО Ю.О., НЕЧАЄВ С.І., СЕМЕРІЙ А.Ф. Апаратура навігації і орієнтування. Основні тактико-технічні характеристики Призначення і склад курсопрокладача КП-4. Структурна схема апаратури АЗПД-У. Системи координат, що використовуються в АЗПД-У. Спеціалізована електронна обчислювальна машина. Синхронно – слідкуючий привід (блок 220Н). Робота приймача за структурною схемою. Побудова і робота пристроїв блоку С-23. Призначення,склад і характеристики апаратури зв'язку. Датчик інформації (Блок ДИ). ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ НОУ ДПО «УП ИТЦ ПТМ» ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКА ПРИ ОПУСКАНИИ ГРУЗА ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ Маркировочная бирка для стропов грузоподъёмностью до 3,2 тонны Бетона кирпича цементного шифера Меры безопасности при строповке и перемещении МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ПОРЯДОК СКЛАДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ ПОРЯДОК ОСМОТРА ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ Оказание помощи при обморожении КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА ОТ ТРАКТОРНОГО КРАНА МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗОВ ДВУМЯ ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И МЕХАНИЗМЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ С ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ЗНАЧЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА И ВЗРЫВООПАСНЫХ ГРУЗОВ ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И МЕХАНИЗМЫ ГУСЕНИЧНЫХ КРАНОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОГРУЗКЕ ТРУБ В КУЗОВ АВТОМАШИНЫ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ КРАНОВ ОСНОВНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 Прийняття митним органом на зберігання товарів і їх повернення Приказ ФТС России № 767 от 23 апреля 2014 года Принятие решения о проведении таможенного досмотра Действия должностных лиц при проведении таможенного досмотра Применение технических средств таможенного контроля Действия должностных лиц таможенных органов при выявлении в ходе таможенного досмотра фактов недостоверности заявленных сведений, а также признаков нарушения таможенного законодательства III. Действия должностных лиц при заполнении поручения III. Действия должностных лиц при заполнении АТДО при проведении таможенного досмотра IV. Действия должностных лиц при заполнении АТДО при проведении осмотра Кровь. Понятие, физиологические функции. Дифференцировка эритроцитов-эритроцит готовится стать собой 2 недели. Нарушение биосинтеза гема. Порфирии Желтухи, причины. Типы желтух. Желтуха новорожденного Нормальные значения общего белка сыворотки крови Вопрос 27. Фибринолитическая система крови. Механизм действия. Всасывание железа в кишечнике Механизмы поддержания объема, состава и pH жидкостей организма. Симптомы почечной гипертензии Обезвреживание шлаков, нормальных метаболитов и биологически активных веществ в печени. Обезвреживание продуктов гниения Поняття, зміст та істотні умови договору купівлі-продажу. Зовнішньоекономічний договір купівлі продажу. Договір довічного утримання. Поняття та види договору лізингу. Правовова характеристика договору підряду. Сторони предмет та об’єкт договору перевезення. Сторони предмет і форма договору зберігання Особливості розрахунків за акрдитивом Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності особливості компенсації моральної шкоди. Глава 2. Уповноважений економічний оператор Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи Глава 6. Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару. Документи про походження товару Глава 7. Підтвердження країни походження товару Глава 8. Загальні положення щодо митної вартості Глава 9. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, та порядок їх застосування Глава 12. Загальні положення щодо митних режимів Глава 27. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України Глава 28. Переміщення товарів через митний кордон України Глава 29. Тимчасове зберігання Глава 36. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях Глава 37. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах органів доходів і зборів Глава 38. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення та коштами Глава 39. Загальні положення щодо митного оформлення Глава 41. Загальні положення щодо митних платежів Глава 43. Справляння митних платежів Глава 45. Фінансові гарантії Глава 47. Організація митного контролю Глава 49. Здійснення митного контролю Глава 53. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами Глава 55. Пропуск та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України Глава 57. Заходи органів доходів і зборів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України Глава 58. Загальні положення щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за окремими видами діяльності підприємств Глава 64. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення Глава 69. Порядок провадження у справах про порушення митних правил Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення Глава 74. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів Глава 83. Соціальний захист працівників органів доходів і зборів Поняття та предмет митного права Митний кордон та митна територія Основні заходи митного контролю. Організація митного контролю в Україні. Пошукові засоби митного контролю Мито в системі непрямих податків Выделите группы товаров для потребительского комплекса «Товары для дома». Комиссионер принял от комитента на комиссию диван. Какой документ подтверждает прием товара? Какие сведения в нем указывают? Опишите действия заведующего магазином при обнаружении недостачи товаров, поступивших с оптовой базы в порядке централизованной доставки. Как необходимо поступить при обнаружении неостачи? Смоделируйте схему процесса обслуживания покупателей при продаже товаров методом самообслуживания. Скорректируйте действия завмага, если телевизоры данной модели в магазине отсутствуют. Експериментальне моделювання Гостра ниркова недостатність Уродженого імунодефіциту в системі Т-лімфоцитів Синдром Шерешевського-Тернера Рецесивний, зчеплений зі статтю Гуморальна реакція негайного типу, що зумовлена імуноглобулінами типу IqE Модифіковані рецептори клітинних мембран Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу Підвищення артеріального тиску в легеневій артерії Похідні арахідонової кислоти Сумарних глікозаміногліканів Тепловіддача дорівнює теплопродукції Ініціація, промоція, прогресія Підвищення вмісту молочної кислоти Зннження онкотичного тиску крові Порушенням реабсорбції глюкози в канальцях нефрону Зменшення канальцевої реабсорбції Оксидази гомогентизинової кислоти Зниження онкотичного тиску крові Підвищення проникності капілярів Недостатність кровообігу. Серцева недостатність Патофізіологія кровоносних судин Патологія зовнішнього дихання ПАТОФІЗІОЛОГІЯ ТРАВЛЕННЯ, ПЕЧІНКИ ТА НИРОК Виразкової хвороби 12-палої кишки Гемолітична хвороба новонародженого Зменшення кількості діючих нефронів Кортикотропін, гонадотропіни, тиреотропін Рівень тиреотропних гормонів Підвищення тонусу симпатичної нервової системи Гіперфункція кори наднирників Порушення аксоплазматичного транспорту Гальмування центральної нервової системи У чоловіка, віком 60 років, в результаті парадонтита випало багато зубів на верхній і нижній щелепах. Що виникне внаслідок цього в організмі хворого? A. Пригнічення синтезу нуклеїнових кислот У пілота на висоті 14000 м виникла аварійна розгерметизація кабіни. Який з видів емболії в нього розвився? C. Опіковий шок, торпідна стадія A. Зниження кількості Т-лімфоцитів У хворого 2-хроків з хронічною пневмонією спостерігається зниження кількості В-лімфоцитів, IgG і IgM. Які мікроорганізми можуть викликати розвиток цього захворювання? A. Спадкова хромосомна патологія B. Синдром Шерешевського-Тернера E) Медикаментозної алергічної реакції E) Малих дрібних доз специфічного алергену B. Медикаментозний анафілактичний шок A. Артеріальна гіперемія нейропаралітичного типу I. Яка кількість тромбоцитів в нормі у здорової людини? З яких компонентів складається процес запалення? У хворого на абсцес сідничної ділянки при розрізі виділилася густа непрозора рідина з жовтим відтінком, неприємного запаху. Який тип ексудату отримано в цьому випадку? У дитини 7 років з’явились нежить, кашель. Слизова оболонка зіва набрякла, гіперемована. Запалення якого характеру лежить в основі? E.Щоб механізми терморегуляції «не перешкоджали» охолодженню організму. C. Зниження контактного гальмування Хвора 56 років, довгий час хворіє тиреотоксикозом. Який тип гіпоксії може виникнути у даному випадку? Хвора, 13 років, перебуває на стаціонарному лікуванні в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні з діагнозом залізодефіцитна анемія. Який тип гіпоксії є в цієї хворої? B. Зниження онкотичного тиску плазми крові В. Глікозильований гемоглобін До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійну спрагу. Виявлено гіперглікемію, поліурію й підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш імовірне? Чому при гіперінсулінізмі виникає ожиріння? D. Білковий компонент ліпопротеінів плазми крові Хворого А., 38 років, вкусила оса. Через декілька хвилин з’явились: набряк губ, обличчя, свербіж в місці укусу, біль. Назвіть ініціюючий патогенетичний фактор розвитку набряку у даного хворого. При цукровому діабеті розвивається осмотичний діурез. Які порушення водно-електролітного балансу при цьому спостерігаються? Тести з відкритої бази даних - 2010р. У хворого на цукровий діабет відзначається високий рівень гіперглікемії, кетонурія, глюкозурія, гіперстенурія й поліурія. Яка форма порушення кислотно-основного стану має місце в даній ситуації? У хворого в периферичній крові виявлені мегалоцити. Що може бути причиною цього явища? Яка з перерахованих анемій відносяться до гемоглобінопатій? Які стани супроводжуються нейтрофільним лейкоцитозом із зсувом лейкоцитарної формули вліво? При обстеженні хворого з гемофілією виявлені зміни деяких показників крові. Яка з перерахованих ознак віповідає цьому захворюванню? Р.: 1-А,2-А,3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 11-А, 12-А, 13-А, 14А, 15-А, 16-А, 17-А, 18-А, 19-А, 20-А, 21-А, 22-А, 23-А, 24А, 25-А, 26-А, 27-А, 28-А, 29-А, 30-А, 31-А, 32-А. Р.р.: 1-А,2-А,3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-D, 11-D, 12-B, 13-C, 14-Е, 15-С, 16-С, 17-С, 18-D, 19-В, 20-А. Р.: 1-А,2-А,3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 11-А, 12-А, 13-А, 14А, 15-А, 16-А, 17-А. Хворий скаржиться на часті нудоти, які нерідко завершуються блювотою. Порушення якої із функцій шлунку найвірогідніше запідозрити у даного хворого?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.028 с.)