ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 127 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 127 Страница

Гра-подорож «Серед урочища грибного» Творчі конкурси для молодших школярів Ігри та вправи для дітей зі складнощами у спілкуванні Ігри і вправи на зниження агресії та ослаблення негативних емоцій Гра на володіння своїм тілом При жаленні комахам (осами, бджолами та ін.) III. Вікторина. Дикі і свійські тварини. Історія та традиції свята Івана Купала Вікторина про рослинний і тваринний світ лісу Свято «Шануйте спорт з дитячих літ» Спортивне свято у пришкільному таборі відпочинку Три золотих правила педагогіки канікул Відкриття Малих Олімпійських ігор Примовки, назва, девіз, пісня ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНІКИ ТА ЗВ’ЯЗКУ Порядок складання та прийому телеграм Порядок передачі телеграм по мережі телеграфного зв’язку залізничного транспорту Порядок передачі форм статистичної звітності Порядок визначення якісних показників роботи телеграфу, експлуатаційний контроль Терміни зберігання і порядок знищення телеграфної документації Прийом і оформлення замовлень Характеристика района и месторождения Характеристика отрабатываемых пластов Капитальные и подготовительные выработки Расчет крепи подэтажного штрека Выбор схемы транспортирования Расчет безнапорного транспорта Проветривание выемочного участка Характеристика площадок строительства Автоматизация водоотливных установок Автоматизация вентиляции шахт Подземный электровозный транспорт Техника безопасности и производственная санитария Мероприятия по рациональному использованию недр и охране окружающей среды Устройство противорадиационного укрытия Штат работающих на предприятии. Диагноз: Флегмона правой кисти, осложненная стволовым регионарным лимфангитом. В результате которых поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта Роль, завдання Цивільного захисту, та шляхи їх реалізації. Правові основи цивільного захисту. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в районах лиха і осередках ураження. Система Цивільного захисту та функції її органів ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ Її РОЛЬ, МІСЦЕ І ЗАВДАННЯ В СТРУКТУРІ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДЕРЖАВИ Система Цивільної оборони і організація її діяльності ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ НА ОБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Сили та засоби Цивільної оборони ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ, ЇХНЯ МЕТА І ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО ЧАСУ Найменування факторів ураження джерела техногенної НС та їх параметри Хімічно небезпечні виробництва Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ВОЄННОГО ЧАСУ ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ У РАЗІ ЗАГРОЗИ ТА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ Державне регулювання та контроль захисту населення і територій РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ Тимчасові режими захисту населення у випадку ускладнення обстановки на АЕС Простіші засоби захисту органів дихання Захист від сильнодіючих отруйних речовин Маркування промислових респіраторів РПГ-67 та РУ-60М ОРГАНІЗАЦІЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО ЗАГРОЗУ СТИХІЙНИХ ЛИХ, ВЕЛИКИХ АВАРІЙ (КАТАСТРОФ) ТА ІНШИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ Зразки текстів повідомлень цивільної оборони Прилади радіаційної розвідки Швидкість (м/сек.) переносу переднього фронту хмари зараженого повітря в залежності від швидкості вітру Оцінка радіаційної обстановки при застосуванні сучасних засобів ураження ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРІЯХ НА ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ Прогнозування глибини зони зараження. Швидкість (км/год.) переносу переднього фронту хмари зараженого повітря від швидкості вітру Визначення втрат населення залежно від ступеня ураження міста (населеного пункту) Кількість аварій на інженерних мережах і комунікаціях залежно від ступеня ураження об'єкта господарської діяльності Оцінка достатності захисної споруди за місткістю ПРИСКОРЕННЯ ТЕМПІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ СУТНІСТЬ СТІЙКОСТІ РОБОТИ ОБ ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ її ПІДВИЩЕННЯ Відстані зон можливих сильних та слабких руйнувань стосовно категорованих міст і об'єктів «особливої важливості» Мінімально допустимі відстані від АЕС і АТЕЦ до меж проектної забудови міст Підприємства і інженерні системи ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ОБ'ЄКТА ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 6.1. РЯТУВАЛЬНІ ТА ІНШІ НЕВІДКЛАДНІ РОБОТИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ЗАХИСТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ Види навчань на об'єктах господарської діяльності Документація, що розробляється під час підготовчого періоду навчань ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І МЕТОДИ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ Характеристика збудників інфекційних захворювань тварин Ознаки віднесення надзвичайних ситуацій до відповідного рівня за критерієм розміру заподіяних чи очікуваних економічних збитків Розміри прогнозування зон забруднення місцевості на сліду хмари при аварії на РНО (ізотермія, швидкість переносу хмари 10 м/сек.) Характеристики СДОР і допоміжн глибини зони Понятие о химическом оружии и отравляющих веществах. Классификация отравляющих веществ по характеру поражающего действия на организм. Очаг химического заражения,его характеристика. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР),устройство,назначение. Простейшие средства коллективной защиты. Защита населения при радиоактивном заражении местности. Бактериологическое оружие,его характеристика.Понятие об особо опасных инфекциях. Правила поведения и действия населения в очаге бактериологического поражения Способы защиты населения от биологических средств поражения. Классификация чрезвычайных ситуаций природного происхождения,их классификация. Защита от землетрясений при нахождении на различных объектах техносферы и на открытой местности.Тактика учителя по спасению детей во время землетрясений. Наводнения,классификация,типы наводнений.Защита от наводнений.Действия населения при угрозе наводения. Обвалы и оползни,общая характеристика,причины,классификация,предотвращение,проведение защитных работ.Действие населения при угрозе схода оползней. Селевые потоки,пичины возникновнения,стадии.Действия населения при угрозе возникновнения селей. Пожары в техносфере,деление на классы.Действия населения при пожарах. Аварии на городском транспорте.Дорожно-транспортные происшествия.Безопастность поведения а автотранспорте. Аварии в метро,на железнодорожном транспорте,авиационном и водном транспорте.Причины,особенности поведения,характеристика спасательных средств. Виды пожаров в техносфере,их характеристика.Поражающие факторы пожаров. Взрывчатые вещества и взрывы,их классификация,поражающие факторы взрывов. Последствия аварий на химически опасных объектах . Аварии на радиоационно опасных объектах техносферы.Чернобыльская катастрофа и её последствия.Зона радиоактивного заражения,правила пребывания в таких зонах,и правила выхода из неё. Биологическое действие ионизирующего излучения.Понятие о лучевой болезни.Способы защиты от радиоактивного излучения. Аварии на гидротехнических сооружениях,причины,последствия,правила поведения. Экология и здоровье.Понятие о биосфере и техносфере.Экологические факторы. Химические загрязнения среды и здоровье человека. Глобальные экологические проблемы современности. Город как среда повышенной опасности,общая характеристика угроз. Толпа,виды толпы,психология толпы.Паника. Кража,мошенничество,терроризм,причины,правила безопасного поведения. Правила поведения и способы защиты Правила поведения в случае посягательств на жизнь и здоровье. Правовые основы самообороны.Основные правила самообороны. Средства защиты и самозащиты,их использование. Вербовку, вооружение, обучение и использование террористов Низовые, верховые, почвенные Коэффициентом естественной освещенности Социальной и научно-технической ???? Общаться на некотором расстоянии Сила ветра в баллах по шкале Бофорта и морское волнение ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕМА 3.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Чрезвычайные ситуации, вызванные войной Действия, направленные на предотвращение похищения. КНИГА ДЛЯ НЕПОСЛУШНЫХ ДЕТЕЙ, Которые выросли в непослушных родителей ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ С ДЕТЬМИ Вес и разные виды туризма и путешествий Модели, бренды и производители Стратегия быстрого невербального общения при голосовании ПИТАНИЕ ВО ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ Основной универсальный состав ГИГИЕНА - МАТЬ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ НАУК КАК ГОВОРИТЬ С ЛЮДЬМИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ КАК ГОВОРИТЬ С ЛЮДЬМИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ КИТАЙ И ОСОБЕННОСТИ КИТАЙЦЕВ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ АВТОСТОПОМ И НЕ ТОЛЬКО Поиск нужного адреса в городе. ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕМА 6.2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ АВАРИЙ НА ТРАНСПОРТЕ Жидкости систем охлаждения ДВС Вода – основной теплоноситель в системах охлаждения ДВС Специальные жидкости и сервисные материалы СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ Свидетельство о государственной аккредитации. История электрических машин. Тенденции развития дизельных двигателей. Трансмиссия гусеничного трактора ИСТОРИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН – АНТИЧНЫЙ ПЕРИОД Темы логопедических занятий и коррекционные задачи Тема: звуке и буква У (знакомство) Тема: «Звук и буква У (продолжение)» Тема: «Звук и буква А (знакомство)» Тема: «Фрукты. Словоизменение» Тема: «Перелетные птицы. Описательный рассказ» Тема: «Наше тело. Словоизменение» Тема: «Дикие животные. Части тела» Тема: «Звуки и буквы А, У, И» Тема: «Звук и буква Э (знакомство)» Тема: «Зима. Изменения в природе» Тема: «Елка в детском саду. Пересказ» Тема: «Зимующие птицы. Словоизменение» Тема: «Обувь. Словоизменение» Тема: «Звук и буква Ы (знакомство)» Тема: «Звук и буква Ы (продолжение)» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Інженерне обладнання будинків і споруд Освітлення приміщень виробничих і складських будинків Освітлення приміщень громадських, житлових і допоміжних будинків Зовнішнє освітлення міських і сільських поселень Зовнішнє архітектурне освітлення будинків і споруд Аварійне (безпеки і евакуаційне), охоронне і чергове освітлення Зразкові типи джерел світла для освітлення Розрахунок природного освітлення ЗО - Номер півкола за графіком І Глава 1 АНТИСЕПТИКА И АСЕПТИКА Возбудители раневой инфекции и пути их проникновения в рану Глава 2 ОБЕЗБОЛИВАНИЕ. РЕАНИМАЦИЯ Общее обезболивание (наркоз) Эластичные сетчато-трубчатые повязки Общая гнойная инфекция (сепсис) Самопроизвольная остановка кровотечения ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ШОК. ЗАКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ Глава 9 ОЖОГИ, ОТМОРОЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОТРАВМЫ Отморожения и общее замерзание Закрытые повреждения черепа и головного мозга Повреждения носа, уха, челюстей, глаз Закрытые и открытые повреждения шеи Инородные тела в дыхательных путях и пищеводе Осложнения повреждений груди Воспаление брюшины (перитонит) Глава 14 ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И ТАЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТА № 1: ОБЩАЯ КОМПОНОВКА И КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТА № 2: ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДВИГАТЕЛЯ РАБОТА № 3: ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ РАБОТА № 4: РАБОЧЕЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТА № 5: ОРУДИЯ ДЛЯ ОСНОВНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТА № 6: МАШИНЫ И ОРУДИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЕТРОВОЙ И ВОДНОЙ ЭРОЗИИ Машины и орудия для обработки почв, подверженных водной эрозии. РАБОТА № 8: ПОСЕВНЫЕ И ПОСАДОЧНЫЕ МАШИНЫ РАБОТА № 9: МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНА, КАРТОФЕЛЯ РАБОТА № 10: РАСЧЕТ И ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО РАБОТА № 11: МАШИНЫ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ И РЕЗАНИЯ РАБОТА № 12: ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ГРУБЫХ КОРМОВ РАБОТА № 13: МОБИЛЬНЫЕ И СТАЦИОНАРНЫЕ ИЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ РАБОТА № 15: МЕХАНИЗАЦИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАБОТА № 16: МЕХАНИЗАЦИЯ ПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ РАБОТА № 17: РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ РАБОТА № 18: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ РАБОТА № 19: АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ Для сплошной обработки почвы Эксплуатационные показатели сельхозмашин Среднесуточные нормы расхода воды в расчете на одно животное смесителей-кормораздатчиков для КРС ВИДИ СТРАХУВАННЯ, ПЕРЕСТРАХУВАННЯ, ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИКА Зміст і види страхування життя. Зміст та структура страхування від нещасних випадків. Розглянемо стисло обов’язкові види особового страхування. Добровільне страхування від нещасних випадків. Страхування від нещасних випадків пасажирів. Обов’язкове медичне страхування. Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Страхування технічних ризиків. Страхування домашнього майна. Страхування вантажів на різних видах транспортних засобів. Страхування в системі управління підприємницьким ризиком в аграрному бізнесі. Особливості іпотечного страхування банків. Страхування інших видів відповідальності. Стан та перспективи розвитку перестрахування в Україні. Форми проведення перестрахувальних операцій Співстрахування та механізм його застосування ДОХОДИ, ВИТРАТИ І ПРИБУТОК СТРАХОВИКА Фінансові результати страховика Платоспроможність страховика та методи її оцінки. Умови забезпечення платоспроможності страховика Страхові резерви та порядок їх формування Тактика личного сыска в патрульно-постовой службе полиции. Розыск правонарушителей, похищенного имущества, автомототранспорта. Особенности работы полицейского кинолога. Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2002 года №454 «О лицензировании деятельности, связанной с оборотом наркотических и психотропных веществ». Ознакомиться с Законом РФ «Об оружии» 1996 года. Изучить п.п. 260 – 270 гл. V Устава ППС, утвержденного приказом МВД РФ №80 от 29.01.2008 года. Изучить и законспектировать ст. 14 Закона РФ «О полиции». Тактические особенности задержания правонарушителей. Изучит полномочия сотрудника ППСП на постах и маршрутах патрулирования. Статья 20.13. Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах Изучить типовые тактические действия нарядов ППСП. Нормативно-правовые акты, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.028 с.)