ТОП 10:

ТЕМА 1. Міжнародний туризм як багатогранне суспільне явище. Основні терміни, класифікація.ТЕМА 1. Міжнародний туризм як багатогранне суспільне явище. Основні терміни, класифікація.

1. Ким було сформульоване перше визначення поняття «туризм»?

2. Дайте визначення поняття «туризм» згідно Закону України «Про Туризм».

3. Яка максимальна тривалість туристської подорожі згідно із Законом України «Про туризм»?

4. Як називається особа, яка подорожує протягом менш ніж 24 годин з пізнавальною метою і не здійснює ночівлі у місці відвідування?

5. Яка функція туризму полягає в відновленні сил і внутрішніх ресурсів людини?

6. Яка з перелічених категорій має найширше значення? (а. подорожуючий; б. відвідувач; в. турист; г. екскурсант)

7. Назвіть основні категорії туристів, які не включають і відповідно не враховують у статистиці туризму.

8. Що таке «туристичний імпорт» та «туристичний експорт»?

9. За якою ознакою туризм поділяють на наступні види: рекреаційний, спортивний, діловий, культурно-пізнавальний тощо?

 

ТЕМА 2. Міжнародне регулювання туристичної діяльності.

1. В залежності від спрямованості і сфери діяльності міжнародні організації поділяються на …

2. До міжнародних туристських організацій загального характеру належать (які саме організації?) ..

3. До міжнародних туристських організацій галузевого характеру …

4. До спеціалізованих туристських організацій належать …

5. До особливих туристських організацій належать …

6. Коли була створена Всесвітня організація туризму? Які основні завдання цієї організації?

7. Назвіть основні міжнародні акти, що безпосередньо регулюють туристську діяльність.

8. Назвіть найвідомішу туристичну виставку у світі.

 

ТЕМА 3. Туристична діяльність в Україні.

1. Коли і де Україну було обрано до Виконавчої ради ЮНВТО?

2. Коли проводиться Всесвітній день туризму?

3. Які недоліки в Україні має державне регулювання у сфері туризму?

4. Державне регулювання туристичної галузі здійснюється через такі основні засоби ….

5. Що таке ліцензія?

6. Хто зараз здійснює ліцензування туристичної діяльності?

7. З якою метою проводиться сертифікація послуг? Які є види сертифікації?

8. Як називається державна система сертифікації продукції в Україні призначена для проведення обов’язкової та добровільної сертифікації продукції, процесів, послуг?

9. Головним державним органом у сфері сертифікації і стандартизації в Україні є?

10. Об'єктами стандартизації в туристсько-екскурсійному обслуговуванні населення є …

11. Яким документом визначаються основні напрямки державної політики в галузі туризму в Україні? Коли він був прийнятий?

 

ТЕМА 4. Сучасний стан розвитку світового туризму.

1. На які категорії поділяються показники вимірювання прибуттів у міжнародному туризмі?

2. У якому році кількість туристичних прибуттів у світі вперше перейшла за мільярд?

3. Скільки світових туристичних регіонів виокремлює ЮНВТО? Назвіть їх.

4. Який регіон є лідером за кількістю туристичних прибуттів?

5. До якого туристичного регіону належать наступні країни: Ізраїль; ПАР; Китай; Мексика; Україна.

6. Назвіть ТОП-10 основних приймаючих країн за класифікацією ВТО (2014р.)


 

ТЕМА 5. Туристичне підприємство як суб’єкт господарської діяльності.

1. Дайте визначення поняття «туристичне підприємство». Які його основні функції?

2. Яку роль на Вашу думку відіграють туристичні підприємства?

3. За функціональною ознакою виділяють такі типи туристських підприємств …

4. За формою власності виділяють такі типи туристських підприємств …

5. За організаційно-правовою формою виділяють такі типи туристських підприємств …

6. Якими законами України регулюється питання щодо створення підприємств?

7. Назвіть основні етапи створення туристичного підприємства..

8. До обов’язкових засновницьких (установчих) документів туристичного підприємства належать …

9. Що таке франчайзинг?

10. Що таке організаційна структура управління туристичного підприємства? Які її типи Ви знаєте?

11. Які вимоги в Україні встановлено до персоналу туристичних підприємств?

 

ТЕМА 6. Організація туроператорської та турагентської діяльності.

1. Що таке туроперейтинг?

2. Яка суттєва відмінність між туроператорами та турагентами?

3. Назвіть основні функції туроператора.

4. Ґрунтуючись на географії туроперейтингу можна виділити такі основні його види … Охарактеризуйте їх коротко.

5. Назвіть основні функції турагентів.

6. Назвіть види турагентської діяльності.

 

ТЕМА 7. Організація створення туристичного продукту та формування його асортименту.

1. Що таке асортимент послуг туристичного підприємства?

2. Назвіть основні правила формування ефективного асортименту послуг туристичного підприємства.

3. Дайте визначення поняття «туристичний продукт» згідно Закону України «Про туризм».

4. Які Ви знаєте особливості туристичного продукту?

5. Які 3 основні види можливої пропозиції туристського підприємства на ринку охоплює туристичний продукт?

6. На які види поділяються тури за формою організації?

7. На які види поділяються тури за метою подорожі?

8. Що таке «туристський маршрут». На які види поділяються тури за формою маршруту?

9. Для чого застосовують класи обслуговування в туризмі. Які класи обслуговування Ви знаєте?

10. Які основні етапи включає методика розробки туру (за О. Любіцевою)? Коротко охарактеризуйте їх.

11. До якого етапу проектування туру відноситься проведення рекламних турів і пробних продажів?

12. Що таке програмне обслуговування в туризмі? Які види програмних заходів існують?

13. Набір послуг, що надаються туристам відповідно до їх потреб і тематики туру, наперед сплачене й розподілене за часом проведення туру – це …

 

ТЕМА 8. Організація просування та реалізації туристичного продукту.

1. Що таке просування туристичного продукту? В яких напрямках воно може здійснюватися?

2. Яка мета реклами в туризмі та які є її особливості?

3. Якою буває реклама залежно від об’єкту рекламування?

4. Залежно від способу впливу на цільову аудиторію реклама буває …

5. Що відноситься до каналів поширення? Охарактеризуйте будь-який вид на Ваш вибір.

6. Які Ви знаєте нерекламні методи просування туристського продукту?

7. Доставка (доведення) турпродукту до споживача – це …. Яких типів бувають канали збуту?

8. Які форми реалізації (методи продажу) туристичного продукту Ви знаєте?

 


 

ТЕМА 9. Договірні відносини в туризмі.

1. Що є основним документом договірних відносин в туризмі?

2. Як класифікують договори за часом з якого вони вважаються підписаними?

3. На які законодавчі документи слід звертати увагу при укладанні договорів у сфері туризму?

4. Як називається пропозиція однієї із сторін для укладання договору?

5. Назвіть три основних вимоги без підтвердження яких укладання договору є неможливим?

6. Що є підтвердженням правоспроможності туристичної фірми?

7. Як називається вступна частина договору?

8. Назвіть основні види договорів між туроператором та турагентом.

9. Як називається вид договору, який укладається між туроператором і, наприклад, між готельним чи ресторанним підприємством?

10. Як називається вид договору, який укладається між туроператором та туристом?

 

ТЕМА 10. Бронювання туристичних послуг. Туристична документація.

1. Попереднє закріплення за певним туристом (клієнтом, пасажиром) чи групою туристів (пасажирів) місць в готелях, на транспорті, квитків на культурно-масові заходи та ін. послуги на конкретні дати – це …

2. Які Ви знаєте групи учасників, що забезпечують реалізацію туристичних послуг через бронювання?

3. Які Ви знаєте найбільші комп’ютерні системи резервування?

4. Яких видів сайти застосовують туристичні фірми?

5. Письмова згода туроператора чи готелю (транспортної компанії, ін.) щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно із заявкою на бронювання – це …

6. Які види туристичних документів Ви знаєте?

7. До якого виду туристичних документів відноситься програма туру?

8. До якого виду туристичних документів відноситься ваучер?

9. До якого виду туристичних документів відноситься форма 1-ТУР?

10. Документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб'єкта туристичної діяльності, що надає послуги – це …

 

ТЕМА 1. Міжнародний туризм як багатогранне суспільне явище. Основні терміни, класифікація.

1. Ким було сформульоване перше визначення поняття «туризм»?

2. Дайте визначення поняття «туризм» згідно Закону України «Про Туризм».

3. Яка максимальна тривалість туристської подорожі згідно із Законом України «Про туризм»?

4. Як називається особа, яка подорожує протягом менш ніж 24 годин з пізнавальною метою і не здійснює ночівлі у місці відвідування?

5. Яка функція туризму полягає в відновленні сил і внутрішніх ресурсів людини?

6. Яка з перелічених категорій має найширше значення? (а. подорожуючий; б. відвідувач; в. турист; г. екскурсант)

7. Назвіть основні категорії туристів, які не включають і відповідно не враховують у статистиці туризму.

8. Що таке «туристичний імпорт» та «туристичний експорт»?

9. За якою ознакою туризм поділяють на наступні види: рекреаційний, спортивний, діловий, культурно-пізнавальний тощо?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.009 с.)