ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 153 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 153 Страница

Транспортно-експедиційне обслуговування підприємств ТЕМА 1.6. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ Порядок приймання товарно-матеріальних цінностей за кількістю ТЕМА 1.7. РОЛЬ ТАРИ ТА УПАКОВКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Виробнича програма, її зміст Аналіз асортиментного портфелю підприємства Поняття та види виробничої потужності Поняття про запаси, нормування та регулювання запасів Функції і структура служби збуту Роль комунікаційної діяльності під час збуту ТЕМА 3.1. СУТЬ І ЗАВДАННЯ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ Основні функції оптової торгівлі. Роль і значення оптової торгівлі Підприємства оптової торгівлі класифікують за наступними ознаками Структура і побудова апарату оптового підприємства Суть, мета, принципи та зміст закупівельної роботи на оптовому ринку Річні норми споживання непродовольчих товарів у розрахунку на одну людину Суть, переваги і умови організації закупівель товарів на основі прямих зв’язків Оптові закупівлі товарів на основі товарообмінних операцій Види оптового товарообігу залежно від форм продажу товарів Характеристика методів оптового продажу товарів ТЕМА 3.4. ТОВАРОПОСТАЧАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТЕМА 3.5 ОСОБЛИВОСТІ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПІД ЧАС ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Структура і зміст угод і контрактів Часть протокола осмотра документа. Описать в виде фрагмента протокола осмотра орудие взлома. Використання елементарних формул Відносна та абсолютна адресація Створення розкриваючого списку значень Використання особливого порядку упорядкування (по першому ключу) Обчислення проміжних підсумків Тема 1. Сутність, мета і завдання комерційної діяльності підприємства Бартерна торгівля — натуральний товарообмін, при якому один товар обмінюється на інший без грошової оплати. Тема 8. Зовнішньоекономічна комерційна діяльність підприємств Тема 10. Комерційні угоди та їх економічне обґрунтування Тема 12. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств Тема 13. Організація тарного господарства в торгівлі Тема 15. Ефективність комерційної діяльності підприємства Канали особистої комунікації ефективні завдяки ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ Тема 5. Формування господарських зв'язків в умовах ринку Раздел 1 Технология металлов. Раздел 5. Прокладочные и уплотнительные материалы. Характеристика основних понять РПС. Співвідношення понять закон та закономірність. Характеристика основних закономірностей РПС Характеристика основних принципів РПС Визначення основних понять та термінів Територіально-виробничі й портово-промислові комплекси, науково-технологічні зони Основи економічного районування Природні передумови. Класифікація природних ресурсів. Природно-ресурсний потенціал Демографічні передумови розміщення продуктивних сил Історико-економічні передумови Лекція 4. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ Фактор робочої сили (трудовий) Фактор науково-технічного прогрессу Фактор економіко-географічного положення Паливно-енергетичний баланс, його сутність Сировинна база та принципи розміщення чорної металургії Сировинна база та принципи розміщення кольорової металургії Види спеціалізації в машинобудуванні Особливості розвитку та розміщення машинобудування у світі. Галузева структура та особливості розміщення машинобудування в Україні Галузева структура, сировинна база та принципи розміщення хімічного комплексу Лісова, деревообробна й целюлозно-паперова промисловість. Галузева структура легкої промисловості Лекція 10. Агропромисловий комплекс Лекція 11. Транспортна система Сутність міжнародного поділу праці Соціально-економічна типологія країн ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ. ЕКОНОМІЧНІ СОЮЗИ ФОРМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ Лекція 13. Економічне районування України ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН Північно-Східний економічний район ДВНЗ «ЛУГАНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» Експрес - тест на компетентність менеджера по продажам. Невербальні комунікації в ході ділових переговорів. Вікторина з тем самостійного вивчення «Переговори без тих, що програють». Заключне формулювання умов угоди від імені делегації належить Вам. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ ТЕМА № 5: ПОДАЖ У ТОРГОВОМУ ЗАЛІ Ситуація 2. Офіціант використовує активне слухання Встановлення списку типових заперечень Упражнение от «От скрытой потребности к явной» и определяется тип возражения. Мини-лекция: ФІЛОСОФІЯ ВІДПОВІДІ ТА ОБРОБКИ ЗАПЕРЕЧЕННЯ ГРУПОВА РОБОТА З ВИРОБЛЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ВИЗНАЧЕНІ ТИПОВІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ Короткі відомості про вугільні родовища України Утворення родовищ корисних копалин Елементи залягання вугільних пластів і рудних тіл. Головні технологічні властивості гірничих порід і масивів. Ділення шахт на категорії за метаном. Прояви гірського тиску у одиночній виробці Форми і розміри поперечного перетину виробок. Конструкції кріплення Кріплення вертикальних виробок Способи і схеми будівництва виробок Заряджання та підривання шпурів. Проведення виробок за допомогою комбайнів Проведення виробок широким вибоєм Особливості будівництва похилих виробок Розділ 3. Технологічний комплекс поверхні шахти Поверховий спосіб підготовки Розділ 6. Розкриття шахтних полів Розкриття вертикальними стволами. Розкриття похилими стволами. Число стволів та їх розміщення в шахтному полі Розділ 7. Системи розробки пластових родовищ Фактори, що впливають на вибір системи розробки Класифікація систем розробки вугільних пластів Суцільна система розробки з вийманням по повстанню Загальні поняття про системи розробки потужних пластів Виймання вугілля стругами і скреперостругами Загальні відомості про способи управління покрівлею Спосіб управління покрівлею повним обваленням Розділ 9. Підземний транспорт Розділ 11. Рудникова атмосфера. Способи провітрювання гірничих виробок Кліматичні умови в гірничих виробках Витоки повітря і заходи боротьби з ними Контроль за станом рудникової атмосфери. Промислова характеристика рудних родовищ Стадії розробки рудних родовищ Доставка і завантаження руди Системи розробки з відкритим виробленим простором Системи розробки з закладкою Системи розробки з обвалюванням руди і бокових порід Про спеціальні способи підземного видобутку руди Розкривні і видобувні роботи. Переміщення кар'єрних вантажів. Переваги і недоліки відкритого способу розробки. Класифікація і маркірування вугілля Технологічні операції при збагаченні вугілля Доставка вугілля на фабрику і його прийом Порядок виділення класів при грохоченні Основні фактори, що впливають на процес грохочення Основи гідравлічної класифікації Проведення фракційного аналізу Основи гравітаційного збагачення вугілля Сепаратори для збагачення у важких середовищах Теоретичні основи процесу відсадки Збагачення вугілля у протитечних гравітаційних апаратах Класифікація флотаційних машин Звезводнювання продуктів збагачення Звезводнювання в центрифугах Водно-шламове господарство вуглезбагачувальних фабрик Знепилювання, знешламування і пиловловлення Розділ 15. Освітлення підземних виробок Відомості про правила охорони і техніки безпеки на підземних гірничих роботах. Поведінка людей під час аварії. Дисципліна «Основи логістики сервісних послуг» Порівняння виробничих програм Потреба в автомобільному паливі, мастильних і інших Потреба в автомобільних шинах Фонд заробітної плати водіїв Фонд заробітної плати ремонтних робітників. Вихідні данні по вантажним автомобілям Распоряжение о проведении мероприятий по государственному ветеринарному надзору Государственный ветеринарный надзор О наложении и взимании административного штрафа на месте совершения Глава 5. Организация государственного ветеринарного надзора ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ Биржевая торговля как форма организованного рынка Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации Социально-экономические основы маркетинга Ресурсы коммерческого предприятия Проектирование, строительство и ремонт коммерческих предприятий Правила перевозок отдельных видов грузов Инфраструктура региональных рынков Контроль за размещением заказов ТЕМА 6. Кошторисна документація на будівництво залізниць Складання локального кошторису на розчищення траси від лісу та чагарнику Продовження локального кошторису Розрахунок загально-виробничих витрат за локальним кошторисом № 2 Розрахунок загально-виробничих витрат Продовження зведеного кошторисного розрахунку Вихідні дані для складання локального кошторису на розчищення траси від лісу та чагарнику До вказівки щодо єдиного порядку обліку злочинів у сфері економіки № 12-157 окв. від 2.06. 2004 р. Статей Кримінального кодексу України за ступенем тяжкості та об’єктом посягання Розділ Y. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина Розділ YII. Злочини у сфері господарської діяльності Розділ YIII. Злочини проти довкілля Розділ XIII. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення Та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку Контроль ефективності енерговикористання Визначення потужності, що підводиться з мережі до асинхронного двигуна. Прямий тепловий баланс котлоагрегата. Визначення терміну ”Підведена енергія”. Визначення терміну ” Коефіцієнт граничного регулювання пальника”. Класифікація заходів щодо енергозбереження. Енергетичний баланс підприємства. Мета розробленого енергетичного балансу. Як класифікуються енергетичні баланси в залежності від об’єктів, для яких вони складаються? Завдання розроблення оптимального енергетичного балансу. Выписка из ГОС ВПО по специальности 080301.65 – Коммерция Методические материалы и материалы по видам занятий. Указания по семинарским и практическим занятиям ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В Заключении и выводах делаются обобщения по результатам раскрытия темы в главах курсовой работы, показывается, как решены задачи, поставленные во Введении. Расчёт показателей качества транспортного обслуживания Вимоги до комп’ютерних мереж Проаналізуйте такі вимоги, що пред’являються до комп’ютерних мереж як сумісність, та якість обслуговування. Модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI Проаналізуйте основні причини успіху, що мала архітектура протоколів TCP/IP у порівнянні з архітектурою OSI. Поясніть чим відрізняються між собою методи доступу до середовища передачі даних в технологіях Ethernet, Token Ring та FDDI. Поняття комп’ютерна мережа. Основні компоненти комп’ютерної мережі. Характеристика компонентів мережі: концентратор, комутатор, маршрутизатор. Характеристика компонентів мережі: повторювач, міст, шлюз, мережевий адаптер. Види кабелю скручена пара та їх характеристика. Характеристика коаксіального кабелю. Характеристика мережевої архітектури (логічної топології) Ethernet, Token Ring. Характеристика фізичної топології «кільце» і «шина». Характеристика фізичної топології «зірка» і деревовидної топології. Характеристика фізичного, канального та мережевого рівня моделі OSI. Характеристика транспортного, мережевого і фізичного рівня моделі OSI. Характеристика транспортного, сеансового, представницького і прикладного рівня еталонної моделі OSI. Рівні моделі міжмережевої взаємодії TCP/IP та їх характеристика. Переваги стека протоколів TCP/IP. Переваги і недоліки однорангових мереж та клієнт-серверних мереж. Характеристика чотирьох рівнів протоколу TCP/IP. Підключення до локальної мережі. Налаштування мережі. Створення спільного ресурсу. Налаштування конфігурації мережі Класифікація стандартів бездротових мереж. Понятие, сущность, субъекты и объекты, принципы коммерческой деятельности. Коммерческие операции: основные и обеспечивающие. Роль коммерческой деятельности на современном этапе. Понятие коммерческой тайны, сведения, составляющие коммерческую тайну, организационные и технические направления защиты коммерческой тайны. Порядок заключения договоров по переписке. Протокол разногласий и протокол урегулирования разногласий. Службы организации, участвующие в заключении договора. Виды транспорта при организации перевозок продукции, выбор оптимального вида транспорта Понятие оптовой ярмарки, цели проведения, преимущества закупки товаров на оптовых ярмарках. Виды оптовых ярмарок. Интенсивность излучения I характеризует способность тела испускать энергию с длиной волны l. Баланс лучистого теплообмена Лучистый теплообмен между телами Частотные характеристики типовых звеньев Частотные характеристики интегрирующего звена Частотные характеристики колебательного звена Дифференциация клеток. Формирование тканей в Происхождение и эволюция тканей Формирование тканей в онтогенезе Альтруистическое поведение» клеток многоклеточного организма ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ТКАНЕЙ (ОБЩАЯ ГИСТОЛОГИЯ) Происхождение и эволюция эпителиев Погружённые, однослойные, многорядные Регенерация многослойного эпителия Эпителий тонкой кишки млекопитающих Осморегуляторные и выделительные эпителии Железистые клетки и их классификация Происхождение и основные направления эволюции Клетки рыхлой волокнистой соединительной ткани Межклеточное вещество костной ткани Гистогенез и регенерация костной ткани Транспортные тканевые системы Зернистые лейкоциты (гранулоциты). Газообмен в многоклеточном организме Ткани внутренней среды, выполняющие запасающую функцию Защитные функции тканей внутренней среды Клетки и ткани, относящиеся к иммунной системе, Гладкая мышечная ткань позвоночных Поперечнополосатая и косоисчерченная мышечные ткани Целомические поперечнополосатые мышечные ткани Немышечные сокращающиеся клетки Функциональная классификация нейронов. Чувствительные нервные окончания – сенсорные рецепторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.052 с.)