Державний контроль і адміністративний нагляд у галузях транспорту і зв’язку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державний контроль і адміністративний нагляд у галузях транспорту і зв’язку.Органи морського та річкового транспорту здійснюють контроль за навігаційно-гідрогеографічним забезпеченням судноплавства в територіальних водах та на внутрішніх водних шляхах України, а також за фрахтовою діяльністю підприємств.

Державний нагляд за торговим мореплавством в Україні покладаєть ся на Мінтранс України, який здійснює контроль за додержанням зако нодавства про мореплавство і міжнародних договорів України про мо реплавство, а також нагляд за станом морських суден, дипломуванням спеціалістів морського флоту, рятувальною та лоцманською службою. Аналогічні функції нагляду за безпекою мореплавства у галузі рибної про мисловості здійснюються Міністерством аграрної політики України.

 

Технічний, класифікаційний і судноплавний нагляд за річковими суднами здійснюється Українською державною інспекцією реєстру та безпеки судноплавства. Крім цього, на водному транспорті відпо відні контрольні функції здійснюють капітани портів та капітани пор тового нагляду.

 

В галузі управління авіацією Укравіація здійснює контроль за ефективним використанням повітряного простору України, регла ментує організацію обслуговування повітряного руху, а також забез печує раціональний та ефективний розподіл повітряного простору України в інтересах національної економіки та оборони; здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки польотів, льотної при датності цивільних повітряних суден, внесених до Державного реє стру цивільних повітряних суден України, придатності до експлуа тації аеродромів, аеронавігаційних технічних засобів та інших об'єктів цивільної авіації та їх захисту від актів незаконного втручання, а також державне регулювання, нормативне супроводження, контроль та перевірку діяльності системи авіаційної безпеки та ін.

 

Державний контроль у сфері трубопровідного транспорту здійс нюють Мінпаливенергетики України, органи державного нагляду і контролю, а також в межах своїх повноважень органи місцевих державних адміністрацій та органи місцевого самоврядування відповідно до Зако ну України «Про трубопровідний транспорт» та інших нормативних актів.

 

Контроль за роботою автомобільного транспорту здійснюють автотранспортні управління. Основними завданнями управлінь є: за безпечення державного регулювання діяльності автомобільного транспорту та здійснення контролю за додержанням суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, що виконують пере везення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, вимог нормативних актів, стандартів і норм, які регулюють перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом. Порядок дорож нього руху на території України регулюється Правилами дорожнього руху як на дорогах, так і в інших місцях, де можливий рух транспор тних засобів. Нагляд за додержанням Правил дорожнього руху, а також за технічним станом автотранспортних засобів здійснює Державтоінспекція Міністерства внутрішніх справ України. Укравтодор забезпечує разом з Державтоінспекцією додержання чинного зако нодавства щодо охорони доріг і споруд на них.

 

Держкомзв'язку України контролює видачу ліцензій на окремі види діяльності у галузі зв'язку, а також додержання ліцензіатом певних умов. Він здійснює нагляд за функціонуванням засобів зв'яз ку всіх форм власності у мережах зв'язку загального користування та взаємодіючими з ними засобами зв'язку відомчих мереж.

 

Названі контрольно-наглядові органи, що здійснюють контроль на транспорті та в галузі зв'язку, застосовують відносно порушників відповідних правил заходи, передбачені КпАП або спеціальними відомчими правилами.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.01 с.)