Основні адміністративно-правові засоби державного впливу в паливно-енергетичній галузі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні адміністративно-правові засоби державного впливу в паливно-енергетичній галузі. 

Основними засобами регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання в паливно-енергетичному комплексі є: 1) ліцензування.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 9 ЗУ "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності" ліцензуванню підлягають:

1. діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;

2. виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);

3. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

4. постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;

5. зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;

Також особливий порядок ліцензування діяльності підприємств у паливно-енергетичному комплексі встановлено законом "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії". Вона встановлює, що ліцензуванню підлягає діяльність підприємств у сферах:

1. переробки уранових руд;

2. перевезення радіоактивних матеріалів;

3. переробки, зберігання радіоактивних відходів;

4. виробництво джерел іонізуючого випромінювання;

5. використання джерел іонізуючого випромінювання;

6. підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки (за переліком посад та спеціальностей який визначається Кабінетом Міністрів України);

7. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

8. будівництва та введення в експлуатацію ядерної установки;

9. будівництва сховища для захоронення радіоактивних відходів;

10. на експлуатації ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;

11. зняття з експлуатації ядерної установки;

12. закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів.

На мою думку ліцензування було і залишається одним із основних видів регулювання діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу, оскільки дає змогу сприяти застосуванню в виробництві передові технології. Шляхом встановлення відповідних ліцензійних умов. В разі порушень держава може анулювати ліцензію, тим самим сприяти залучення більш технічно оснащених підприємств для здійснення господарської діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу.

2) сертифікація та стандартизація

Певні стандарти встановлюються державою з метою забезпечення нормального екологічного середовища. Так ЗУ "Про альтернативні джерела енергії" визначає, що метою стандартизації у сфері альтернативних джерел енергії є розроблення нормативних документів для забезпечення на об'єктах альтернативної енергетики: додержання вимог екологічного законодавства щодо забезпечення охорони довкілля, захисту життя і здоров'я людей; застосування обладнання належної якості; додержання санітарно-гігієнічних вимог та правил; додержання вимог та виконання правил безпеки праці і здоров'я людини відповідно до законодавства.

З цього робимо висновок, про мету стандартизації в Україні. 3) регулювання цін і тарифів.

Оскільки джерела енергії знаходяться у державній власності, а процес приватизації не завершено до кінця, тому саме вона займається встановленням цін і тарифів на споживання. Так держава встановлює, згідно Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ", тарифи на:

1. транспортування природного, нафтового газу та газу (метану);

2. вугільних родовищ магістральними трубопроводами;

3. транспортування природного, нафтового газу та газу (метану)

4. вугільних родовищ розподільними трубопроводами;

5. постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ;

6. за регульованим тарифом;

7. закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

8. надання інвестиційних, податкових та інших пільг;

Також встановлення тарифів регламентується ЗУ "Про альтернативні види енергії": встановлення тарифів на електричну енергію, вироблену на об'єктах альтернативної енергетики, а також на теплову енергію, видобуту з альтернативних джерел.

27 грудня 2008 року КМУ видана "Про реєстрацію цін на окремі види продукції", що також встановлює певні норми з регулювання цін та тарифів. Для моніторингу цінової ситуації на ринку гірничошахтного обладнання, будівельних матеріалів, нафтопродуктів, гірничорудної, вугільної і металургійної продукції та врахування його результатів під час використання коштів державного бюджету та державних підприємств

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 41; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)