ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 40 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 40 Страница

Определение размера площади цеха. Порядок расположения служб механического цеха. Транспортные устройства, применяемые при сборке. Проектирование внутризаводского транспорта. Основные направления в проектировании современных производственных зданий. По теме: «Расчет компенсации стоимости материальных ресурсов» Измеритель: 100 шт. сборных конструкций Тема 1 Транспорт как отрасль материального производства Тема 2 Управление на транспорте Тема 5 Эксплуатационная работа железных дорог Тема 11 Себестоимость железнодорожных перевозок Лекція 13. МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО Поняття та джерела міжнародного повітряного права. Чартерний (замовний) - для перевезення певної групи туристів або вантажів за наймом. Відповідальність у міжнародному повітряному праві Кафедра таможенных операций и таможенного контроля Тема 3.2 Особенности проведения таможенного контроля импортных операций участников ВЭД Методика оценивания знаний, умений, навыков Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Дисконтирование денежных потоков. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТП Основные и оборотные фонды АТП, показатели их использования Себестоимость транспортных услуг Лизинг: его виды, методы начисления лизинговых платежей Чи дійсно на дані відносини не поширюються обмеження, встановлені спеціальним законодавством щодо відповідальності залізниці? Стаття 42. Льотна придатність повітряних суден Ст 51 полёты воздушных судов Стаття 33. Визнання посвідчень і свідоцтв Установлення металевих пірамід Коректура картки-крокі й опису розташування гравіметричного пункту та відповідного розділу паспорта на гравіметричний пункт. Сканування аерофотознімків, контроль сканування Складання та підготовка до видання карт аналоговими методами Попередні опрацювання матеріалів тригонометричного нівелювання Складання технічних проектів і кошторисів на виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ОТДЕЛЕНИЯ ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВЫБОР И РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТР-2 МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ ПРЦЕССОВ РЕМОНТА ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РАСЧЕТ ГОДОВОГО ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАСЧЕТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ Структура транспортно-експедиційного обслуговування Правове регулювання залізничних перевезень Умови постачань у міжнародній торгівлі. Транспортні умови зовнішньоторговельних контрактів. Глава 1 ФУНДАМЕНТЫ И КАМЕННЫЕ СТЕНЫ Е20-1-1. Разборка бутовой кладки Е20-1-26. Отеска неровностей на кирпичных стенах Е20-1-38. Добавление утепляющей засыпки в стены или перегородки Норма времени и расценка на 100 шт. Кирпича Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице Норма времени и расценка на 1 м решетки Е20-1-154. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов Е20-1-173. Ремонт вентиляционных коробов Е20-1-179. Оштукатуривание поверхности дымовых труб и патрубков Е20-1-189. Окрашивание масляными составами деревянных Е20-1-192. Окрашивание фасадов перхлорвиниловыми красками Е20-1-206. Разные стекольные работы Е20-1-229. Ремонт трубопроводов центрального отопления Е20-1-234. Ремонт дворовых трубопроводов Е20-1-246. Демонтаж проводок Е20-1-259. Вставка фанеры в оконные переплеты Копчені ковбаси: схема вир-ва, харч. цінність, оцінка якості, дефекти, умови зберіг. М’ясні субродукти: класиф, харч цінність,вимоги до якост, умови і строки зберіг. Фасоване м’ясо. Переваги та недоліки вир-ва та застосування, шляхи покращення асортименту. Аналіз інфрастуктури сучасного ринку мясопродуктів в Україні Класифікація ковбасних виробів. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА В СХЕМАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ЛСКОМОТИВНОГО ДЕПО КУРГАН ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ЖД. ТОК УСТАВКИ ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНТЕЛЕЙ ВКЛЮЧЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ БВ-1 51-1. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ МОТОР ВЕНТИЛЯТОРОВ В РЕЖИМЕ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ПОДАЧА ВКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ Цепи подачи напряжения к катушкам вентилей Первая ступень ослабления возбуждения тяговых электродвигателей. МАШИНИСТА С 28 ПО 37 ПОЗИЦИЮ Практическая регулировка напряжения на зажимах генераторов управления. УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО КОНТАКТОРА ТИПА БК-2Б. Восстановление БК после срабатывания. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ВТО (ВНЕШНИХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ) Общие тенденции в торговле сырьевыми и сельскохозяйственными товарами Взаимодействие дочерней лизинговой фирмы с контрагентами на внешнем рынке Структура контракта купли-продажи ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК Взаимодействие сторон, участвующих в договорах комиссии. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ Состязательные формы международной торговли. Отличия ИНКОТЕРМС 2000 от ИНКОТЕРМС 1990 Порядок ввоза/вывоза оборудования и экспонатов ЗАЕЗД, ВВОЗ/ВЫВОЗ ЭКСПОНАТОВ, РАЗГРУЗКА Заезд в ДНЕВное время И РАЗГРУЗКА Тема « ФІЗІОЛОГІЯ ВИДІЛЕННЯ » Видільна функція шкіри, органів травлення та легень Особливості клубочкової фільтрації Завдання до виконання розрахункової роботи Обгрунтування місця розташування пересувного АБЗ Проектування технологічного обладнання пересувного асфальто-бетонного заводу Охорона праці та довкілля на пересувному АБЗ Мета: подолання, зменшення, попередження наслідків ризику Страхові ризики та їх оцінка Встановлення страхового тарифу Страхування професійної відповідальності аудиторів Страхування інвестиційних ризиків Захисту громадян від нещасних випадків Добровільне медичне страхування (ДМС) Страхування споживчих кредитів Банківськими установами на ринку кредитування Засоби зниження банківських ризиків Загальні принципи страхування вантажоперевезень Умови добровільного майнового страхування вантажів Обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Сторони договору морського страхування Страхова вартість, страхова сума, страхове відшкодування ТЕМА 1. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ Основу якої класифікації складає наявність або відсутність у договорі страхування інвестиційної складової? Як змінюється розмір страхового тарифу, якщо дитина страхується з моменту народження? МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТЕМА 13. СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН Глава 2. Проектирование и расчет технико-экономических показателей деятельности автотранспортного предприятия (по исходным данным) Определение производственной программы автотранспортного предприятия по эксплуатации подвижного состава Розділ 1 Дослідження ринку та прогнозування попиту. Управління запасами .(Для постачання) Для наглядності виконання договірної комерційної роботи потрібно скласти договір купівлі-продажу (постачання) та додати як додаток до курсової роботи. Документальне оформлення комерційно-технологічного процесу складу. Страховая услуга как специфический товар. Признаки, которые характеризуют страховую услугу Каналы реализации страховых услуг и их характеристика Аварийный комиссар: понятие, обязанности. Сущность страхования жизни. Виды страхования. Страхование к бракосочетанию Субъекты медицинского страхования и взаимоотношения между ними. Общие понятия ответственности и ее страхование. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Відповідальність згідно з Варшавською конвенцією була обмежена сумою 12 тисяч Конвенційних Золотих Франків (КЗФ). Страхование технических рисков. Обязательное страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений. Особенности организации морского страхования. ДЕЙСТВИЕ СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ГЕОПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОЦЕСУ Туризм як суспільне явище та об'єкт географічного дослідження Ринок туристичних послуг та його територіальна організація Територіальна структура туристичного ринку. Структури індустрії туризму. Класифікація засобів розміщення туристів. Структура та типологія національних туристичних ринків Типологічні ознаки національних туристичних ринків. Структурно-логічна схема геопросторового дослідження туристичного ринку Методика макрорегіональних досліджень туристичного ринку Методика дослідження національного туристичного ринку Методика геомаркетингового аналізу туристичного підприємства Матриця оцінки конкурентного середовища туристичного підприємства. Умови та чинники формування попиту Вік та етапи життєвого циклу сім'ї. Критерії класифікації стилів житя. Сегментація та територіальна організація ринку туристичного попиту Сегментація ринку споживача за стилем життя. Матриця кореляційних залежностей. Тур як основний ринковий продукт Оцінка видів транспорту за основними вимогами. Динаміка та структура ринку готельних послуг Європейського макрорегіону. Розподіл засіб розміщення за поселеннями різного типу. Взаємоугоди, прийняті країнами з окремих аспектів туристичної діяльності. Характер фінансових відношень суб’єктів туристичного ринку Кон'юнктура туристичного ринку Динаміка надходжень від туризму в країнах регіонального субрнку Регіональні особливості споживання туристичних послуг ЦЕЛЬ И СОСТАВ КУРСОВООГО ПРОЕКТА Расчет элементов времени рейса по направлениям работы судов Условия предоставления банковского кредита Развитие автомобилизации и дорожного движения Классификация грузовых поездов. Вагонопотоки по видам сообщения Автотарифы на перевозку грузов Услуги автомобильного транспорта Пассажирские воздушные перевозки. Основные элементы морского транспорта Размещение остановочных пунктов на городских маршрутах ? Классификация морских портов Цикл перевозки на автомобильном транспорте(время выполнения ездки). Продукция морского транспорта и ее особенности. Единая транспортная система Украины. Транспорт общего пользования. Система морского транспорта. Факторы, определяющие объект управления. Функции управления перевозками и работой флота. Общие и специфические функции управления. Предмет и место анализа в системе управления. Виды и этапы анализа, методы и способы его реализации. Моторне (транспортне) страхове бюро України, його функції. Сутність та економічний зміст страхування кредитів Медичне страхування громадян, що виїздять за кордон Класс-ция тары по месту и назначению. Клас-ция по кач-ву, по способу применения, по метоу изготов, по конструк.особ. Полиэтилен высокой плотности(ПЭВП). Раздел 5. Актуальные направления в дизайне упаковки и этикетирования Раздел 6. Упаковочная индустрия и окружающая среда УРФ 1. Транспортная система России: задачи транспорта, принципы управления транспортной системой, транспортная вертикаль управления. Современное состояние морского транспорта России. Иерархическая вертикаль управления морским транспортом охватывает три уровня управления. Модель спроса/предложения для фрахтового рынка Организация оперативного управления работой флота Страхові агенти та специфіка їх роботи Особливості функціонування страхових брокерів в Україні Показники якості страхових продуктів та сервісу при реалізації страхових послуг Поняття та зміст договору страхування Процедура підготовки, укладання, ведення та припинення дії страхового договору Яка страхова послуга може надаватись на найменший термін? Характеристика окремих видів страхування життя Добровільне страхування від нещасних випадків Обов'язкове страхування від нещасних випадків Які категорії населення не можуть бути застрахованими Обов'язкове медичне страхування: сутність, визначення страхових внесків та страхових резервів Яке майно підлягає страхуванню згідно з основним договором? Страхування монтажних ризиків Чи забезпечується страховий захист від майнових збитків Нансову стабільність позичальника- страхувальника. На вірогідність настання яких страхових випадків Страхування відповідальності судновласників. Правила страхування, перестрахування та врегулювання збитків в авіаційній сфері. Страхування відповідальності громадян. Які види домашнього майна із зазначених нижче не приймаються на страхування? Стаття 6. Добровільне страхування та його види Стаття 9. Страхова сума, страхова виплата, страхове відшкодування і франшиза Стаття 29. Недійсність договору страхування Стаття 32. Фонди страхових гарантій Стаття 38. Ліцензування страхової діяльності ВИПАДОК НАСТАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ ІНВАЛІДНОСТІ АБО СМЕРТІ ВІД ЗАХВОРЮВАНЬ, Використанням матеріалів, де може бути вірус імунодефіциту Стаття 7. Визначення розміру страхових платежів Стаття 14. Забезпечення нрава страхувальника щодо вибору страховика Стаття 22. Відшкодування шкоди, заподіяної третій особі Стаття 44. Органи управління та контролю МТСБУ Стаття 51. Умови і порядок набуття статусу асоційованого та повного члена МТСБУ Стаття 56. Інформаційна взаємодія Перший вще-ирсм'єр-мпіістр України А. ГОЛУБЧЕИКО ПРО ПОРЯДОК ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Цією Угодою Клієнт доручає, а Брокер приймає на себе ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННІ ПОРЯДОК І УМОВИ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ, ПЕРЕЛІК Unlimiled -тільки для ocifi, які виїжджають до Італії ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ДІЇ СТОРІН ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗРИВАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ СТРАХОВА СУМА, СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ А.ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ / CAR В.МОТОЦИКЛ / MOTORCYCLE Кафедра менеджменту та маркетингу Зміст розрахунків розрахунково-графічної роботи Зміст розрахунків техніко-економічних показників Стаття витрат: «Допоміжні матеріали, які йдуть в продукцію, і тара» Витрати на капітальний, середній і поточний ремонт. Вартість реалізованої продукції. Приклад розрахунку індексу прибутковості СОРТУВАННЯ (КЛАСИФІКАЦІЯ) І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ Формування пластичних матеріалів Апарати для мокрого пилоочищення Вибір пилоочисного устаткування
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.4.24 (0.03 с.)