Підготовка та організація стрільбМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка та організація стрільбПідготовка стрільби повинна включати: підготовку керівника, підготовку особового складу, підготовку стрільбища (директриси), навчальних місць і матеріального забезпечення стрільби.

Підготовка керівника. Готуючись до майбутньої стрільби, керівники стрільб і командири підрозділів повинні ретельно вивчити вимоги Курсу стрільб із стрілецької зброї підрозділів внутрішніх військ МВС України, умови вправи, що відпрацьовується, інструкцію з заходів безпеки при проведенні стрільб, необхідні розділи навчальної програми з вогневої підготовки, а також знати склад і стан підготовки стріляючого підрозділу. Для якісної підготовки до стрільби вони повинні правильно спланувати свою особисту роботу і роботу підлеглих, тобто визначити заходи, які необхідно виконати в порядку підготовки до стрільби, терміни їх виконання і виконавців. Усе це оформляється у виді плану. Підготовку стрільби варто починати, як правило, за два-три дні до її проведення.

Нижче приводиться орієнтовний план заходів командира роти по підготовці до стрільби.

Заходи   Термін виконання   Виконавці  
1. Вивчення навчальних посібників, вимог Курсу стрільб і складання плану проведення стрільби У перший день підготовки   Командир роти  
2. Підготовка особового складу до стрільбі (вивчення умов вправи, заходів безпеки при стрільбі, проведення контрольної стрілецької тренування, проведення зборів особового складу по обміні досвідом кращих стрільців) У перший і в другий день підготовки   Командир роти, командири взводів  
3. Інструкторсько-методичне заняття з керівниками стрільби на ділянках і керівниками занять на навчальні місця У третій день підготовки     Командир роти    
4. Підготовка зброї і БТР до стрільби і навчальних місць до заняттям   У третій день підготовки     Командир одного з взводів
5. Одержання боєприпасів і підготовка їх до стрільби У третій день підготовки Старшина роти
6. Перевірка готовності стрільбища (директриси), зброї БТР, навчальних місць і іншого матеріального забезпечення В кінці третього дня підготовки   Командир роти  
7. Інструктаж особового складу, обслуговуючу стрільбу. Постановка задачі особовому складові на стрільбу У день стрільби   Командир роти    

 

Особиста підготовка керівника звичайно завершується складанням плану проведення стрільби.

Підготовка особового складу до стрільби проводиться в ході стрілецьких тренувань і в години самопідготовки.

В підготовці особового складу до стрільби велике значення має мобілізація його на якісне виконання вправ, суворе дотримання заходів безпеки й організованості під час стрільби. З цією метою в підрозділах проводяться бесіди, збори, організується обмін досвідом кращих стрільців, випускаються бойові аркуші тощо, у підрозділі організується змагання між військовослужбовцями за право називатися кращим автоматником, кулеметником, гранатометником, навідником-оператором і т.д.

Готовність кожного того, кого навчають, до виконання певної вправи навчальних стрільб визначається на контрольному стрілецькому тренуванні, яке проводиться командиром роти або батальйону, за результатами виконання підготовчих вправ, нормативів і знанню матеріальної частини зброї, основ і правил стрільби.

На контрольні тренування виносяться ті розділи і теми вогневої підготовки, що зв'язані з виконанням даної вправи навчальних стрільб. Деякі розділи можуть бути перевірені ще до контрольного тренування (основи і правила стрільби, матеріальна частина і т.д.) на класних заняттях або на раніше проведених тренуваннях.

Як показує досвід, успішне проведення стрільб залежить не тільки від ступеню тренованості особового складу в діях при зброї (зі зброєю) і в застосуванні правил стрільби, але і від твердих знань ними порядку виконання вправ навчальних стрільб і заходів безпеки. Найменша неточність або невпевненість дій стріляючого через незнання умов вправ негативно позначиться на результатах стрільби. Тому в підготовчий період з особовим складом ретельно вивчаються основні вимоги Курсу стрільб, умови і порядок виконання вправи (дії стріляючих від моменту подачі команди «До бою» до моменту повернення їх у вихідне положення). Звертається увага на необхідність ведення вогню з положень (способу) для стрільби, передбачених умовами вправи, і у високому темпі з відкриттям його відразу ж після показу (виявлення) цілі; витримування швидкості руху БТР і часу коротких зупинок, на величину стрибка між ними. Доцільно нагадати правила стрільби і вказати на помилки, допущені тими, кого навчають, на попередній стрільбі, роз'яснити вимоги, за недотримання яких виставляється незадовільна оцінка або знижується оцінка на один бал незалежно від результатів поразки цілей, а також на те, що стріляючий повинен самостійно усунути затримки і несправності, що виникають у ході стрільби.

У період підготовки стрільби зазвичай проводиться інструкторсько-методичне заняття з керівниками стрільб на ділянках і з керівниками занять на навчальних місцях. На цьому занятті перевіряються знання вимог Курсу стрільб і умов вправи, обсягу і задач навчання на кожному навчальному місці, уміння правильно користуватися учбово-тренувальними засобами. Після цього командири взводів проводять інструктаж командирів відділень.

Виділений для обслуговування стрільби особовий склад інструктується керівником стрільби на стрільбищі (директрисі) безпосередньо перед стрільбою.

Підготовка стрільбища (директриси БТР), навчальних місць і матеріальне забезпечення стрільб займають важливе місце в підготовці стрільби.

Керівник повинен заздалегідь скласти докладний розрахунок необхідного матеріального забезпечення стрільби й організувати його підготовку. Особлива увага приділяється огляду озброєння, вивірці прицільних пристосувань, приведенню до нормального бою зброї і навчальних пристосувань (ПУС). При підготовці до виконання вправ стрільб із БТР необхідно також переконатися в справності виділених для стрільби машин і справності засобів зв'язку.

Навчальні місця повинні постійно підтримуватися в робочому стані й у готовності для проведення занять на них. Навчальні прилади повинні бути справні і підготовлені до проведення занять. Кількість їх повинна забезпечувати зайнятість тих, кого навчають, протягом усього часу проведення стрільби.

У період підготовки до стрільби військового стрільбища (директриси БТР) керівник стрільби повинен особисто перевірити устаткування мішенного поля відповідно до умов вправ, яке обладнується за допомогою як стаціонарного обладнання так і з використанням елементів ротного тактичного комплекту (РТК) та переносного стрільбищного обладнання ПСО-М1 вихідне положення, рубежі відкриття і припинення вогню, рубежі (місця), по досягненні яких починається показ цілей, наявність засобів зв'язку, імітації вогню цілей, роботу устаткування, програму показу цілей і інформацію про їхню поразку. При цьому необхідно враховувати, що для виконання вправ навчальних стрільб кожна ціль встановлюється на двох-трьох рубежах з таким розрахунком, щоб забезпечувалася можливість зміни послідовності показу цілей і дальностей до них для чергових змін стріляючих у межах відстаней, зазначених в умовах вправи, і що цілі повинні показуватися при виконанні вправ вдень - у трьох варіантах, а вночі й у горах (вдень і вночі) - в одному - двох варіантах.

Під варіантом показу цілей при виконанні вправи розуміється зміна послідовності показу цілей, а також зміна послідовності показу цілей і відстаней до них. При виконанні вправ з місця відстань до цілей може змінюватися шляхом призначення нових вогневих позицій. У кожному варіанті одна з цілей повинна показуватися приблизно на дальньому, а інші - приблизно на середній і ближній межах відстаней, зазначених у вправі. При цьому та сама ціль, що з'являється, у кожному варіанті повинна показуватися не менш ніж на двох рубежах, щоб стріляючий заздалегідь не знав відстані до неї.

Якщо у вправі тільки одна ціль, то вона показується для стріляючого підрозділу приблизно однакову кількість разів на дальній, середній і ближній межах відстані.

Варто також вимагати, щоб мішені офарблювалися під тло навколишньої місцевості, при цьому видимість мішеней повинна забезпечувати ведення по них прицільного вогню. Мішені повинні установлюватися вертикально на рівні поверхні землі (без просвіту) і так, щоб до початку їхнього показу (руху) вони не були видні стріляючому. Площина мішені повинна бути перпендикулярна до площини стрільби з моменту відкриття вогню по них. Установлювати мішені поблизу орієнтирів забороняється. Усі цілі повинні бути розосереджені по фронту, установлювати їх у створі забороняється. Цілі, що з’являються по яких вогонь ведеться зі стрілецької зброї, повинні падати при їхній поразці. Якщо стрільба ведеться по груповій цілі, що з'являється кілька разів, то при кожному повторному показі повинні з'являтися тільки неуражені мішені. Розміри мішеней повинні відповідати вимогам Курсу стрільб. При цьому мішені, що мають розміри до 1 м, дозволяється виготовляти з допусками ±1 см, а мішені, що мають великі розміри - з допусками ± 2 см.

На мішенях, по яких ведеться вогонь з кулемета КПВТ гранатомета, рекомендується встановлювати імітатори влучень, що забезпечують стріляючому і керівникові стрільби спостереження за поразкою цілей.

На всіх стрільбах дозволяється при показі цілей імітувати їхній вогонь. Порядок імітації вогню цілей визначається керівником стрільби; вогонь зі стрілецької автоматичної зброї імітується короткими «чергами», а з гранатометів - одиночними «пострілами». Вночі імітація вогню цілей, що виявляють себе «спалахами пострілів», здійснюється вмиканням електричної лампочки, установленої на мішені (кожен постріл вмиканням лампочки на 2 - 3 з, а кожна черга з автоматичної зброї - миготінням лампочки протягом 3 - 5 с). Проміжки між пострілами (чергами) повинні бути не менш 4 - 6 с.

При стрільбі вночі з нічними прицілами дозволяється імітувати вогонь цілей «спалахами пострілів» або встановлювати на цілях імітатори інфрачервоного прожектора, що вмикаються на час показу (руху) цілі.

При стрільбі вночі без нічних прицілів висвітлення цілей і місцевості може здійснюватися одним з можливих способів:

- освітлювальними патронами або мінами (снарядами) чи електричним (розсіяним) світлом протягом усього часу показу (руху) цілей;

- висвітлення цілей електричним розсіяним світлом повинне бути неяскравим, але таким, щоб забезпечувалась їхня видимість, джерело світла не повинно висвітлювати стріляючого.

Відстані до цілей, зазначені в умовах вправ, визначаються від місця перебування стріляючого (машини) у момент показу цілі; до групових цілей і окопів відстані визначаються до їхньої середини.

Стрільби, як і стрілецькі тренування, звичайно організуються і проводяться в масштабі роти повзводно, а у взводах - по відділеннях. При цьому один взвод (відділення) стріляє, а інші взводи (відділення) займаються в тилу стрільбища (директриси) на навчальних місцях, відпрацьовуючи питання, пов'язані в основному з підготовкою до виконання вправи навчальних стрільб і спрямовані на удосконалювання знань, умінь і навичок тих, кого навчають, придбаних на попередніх заняттях.

При проведенні стрільб навчальні місця, на яких відпрацьовуються навчальні питання і матеріальне забезпечення занять можуть бути наступними:

1. Навчальне місце для виконання вправ навчальних стрільб:

- навчальні питання: постановка бойової задачі командиром взводу командирам відділень і командирами відділень своїм підлеглим; одержання боєприпасів і їх огляд, спорядження магазинів, стрічок патронами (приєднання порохових зарядів до гранат); огляд і підготовка до стрільби озброєння БТР; дії при озброєнні (зі зброєю), робота на засобах зв'язку у між членами екіпажу та у радіомережі; удосконалювання навичок механіків-водіїв БТР; розвідка цілей спостереженням, визначення відстаней і цілевказівка; визначення вихідних установок для стрільби, прицілювання (наведення) і здійснення пострілу (черги); спостереження за результатами стрільби і коректування вогню;

- матеріальне забезпечення: БТР, стрілецька зброя, боєприпаси; машинки для спорядження стрічок патронами; засоби зв'язку і управління (радіостанції, телефонні апарати, пульти управління); секундоміри; мішенна обстановка - згідно умови вправи стрільб; стенди і плакати по основам і правилам стрільби, умовам вправ і заходам безпеки, таблиці стрільб, порадники (керівництва) по стрілецькій справі, Курс стрільб, облікова документація.

У залежності від наявності обладнаних ділянок (напрямків) для стрільби в зміну стріляючих доцільно призначати;

- при виконанні вправ у пішому порядок - відділення, у тому числі і командира відділення;

- при виконанні вправ з озброєння БТР - трьох стріляючих на БТР;

- при виконанні вправ з автоматів і кулеметів через бійниці БТР - одного-двох тих, кого навчають, для стрільби з кожного борта машини;

2. Навчальне місце для навчання розвідці цілей спостереженням, визначенню дальностей і цілевказівці:

- навчальні питання: постановка задач на спостереження; організація спостереження; пошук цілей; визначення їх важливості, відстані до них, швидкості і напрямку руху; цілевказівка;

- матеріальне забезпечення: мішенна обстановка (на ділянці для стрільби або на спеціально обладнаній ділянці);

- бланки для записів результатів розвідки цілей спостереженням і визначення по числу тих, кого навчають.

3. Навчальне місце для тренування в рішенні задач по практичному застосуванню правил стрільби:

- навчальні питання: пошук цілей, визначення їх важливості, відстані до них, напрямку і швидкості їх руху; визначення вихідних установок, виду зброї і боєприпасів; подача команд на ведення вогню; спостереження за польотом гранат (куль); оцінка результатів стрільби; коректування вогню;

- матеріальне забезпечення: станки з навчальними прицілами; плакати по основам і правилам стрільби зі стрілецької зброї і БТР; мішенна обстановка стрільбища (директриси) чи мініатюр-полігона; бланки для записів результатів спостереження і рішення вогневих по числу тих, кого навчають.

4. Навчальне місце для навчання вивірці прицільних пристосувань і приведенню зброї до нормального бою:

- навчальні питання: вивірка прицільних пристосувань по вивірковій мішені і по віддаленій точці; приведення зброї і навчальних пристосувань до нормального бою;

- матеріальне забезпечення: БТР, стрілецька зброя і гранатомети, пристрелочні і контрольні (вивірочні) мішені; трубка холодної пристрілки і пристосування для вивірки прицілів.

5. Навчальні місця для навчання діям при озброєнні (зі зброєю), усуненню затримок і несправностей зброї під час стрільб: |

- навчальні питання: відпрацьовування нормативів в діях при озброєнні БТР (прийомам стрільби зі стрілецької зброї);

завантаження боєприпасів у БТР; усунення затримок і несправностей зброї, що виникають під час стрільби; налагодження радіозв’язку і переведення в робочий стан приладів спостереження, входження в зв'язок з керівником навчального місця;

- матеріальне забезпечення: БТР, стрілецька зброя, навчальні боєприпаси, патронні коробки, стрічки, магазини, плакати з характерних затримок і несправностей зброї під час стрільби; ЗІП; радіостанції; секундоміри; оціночна документація з виконання нормативів.

6. Навчальне місце для навчання метанню ручних гранат:

- навчальні питання: навчання метанню ручних гранат у пішому порядку і з БТР;

- матеріальне забезпечення: БТР або їхні макети, ручні навчальні й учбово-імітаційні гранати, цілі (мішені) відповідно до умов вправ.

7. Навчальне місце для навчання стрільбі по повітряним цілям:

- навчальні питання: розвідка повітряних цілей спостереженням; визначення дальностей і цілевказівка (оповіщення); визначення вихідних установок, наведення і здійснення пострілу, коректування вогню;

- матеріальне забезпечення: БТР або їхні макети; стрілецька зброя, навчальні патрони; рамкова установка, окопи; плакати з правил стрільби по повітряним цілям; силуети повітряних цілей і їхні тактико-технічні характеристики.

8. Навчальне місце для вивчення матеріальної частини зброї, основ і правил стрільби (клас):

- навчальні питання: будова зброї, приладів прицілювання і спостереження; робота частин і механізмів зброї; відомості з зовнішньої і внутрішньої балістики; розсіювання куль (гранат) і дійсність стрільби; правила стрільби;

- матеріальне забезпечення: плакати й електрифіковані стенди з матеріальній частині зброї, основ і правил стрільби; макети ударно-спускових механізмів; мініатюр-полігона, або шухляда з піском.

9. Навчальне місце для підготовки боєприпасів до стрільби:

- навчальні питання: укупорка і маркування боєприпасів; відкривання кришок дерев'яних ящиків і розкриття металевих коробок з боєприпасами; розкриття поліетиленових мішків і зняття їх з гранат; розкриття пеналів з пороховими (стартовими) зарядами; огляд боєприпасів і підготовка їх до стрільби; виконання нормативів по спорядженню стрічок (магазинів) патронами і приєднанню порохових зарядів до гранати;

- матеріальне забезпечення: ящики (коробки) зі штатними боєприпасами; машинки для спорядження стрічок патронами; плакати по боєприпасам; правила поводження з боєприпасами.

На даному навчальному місці ті, кого навчають, повинні одержати практику в розкритті ящиків (коробок) з боєприпасами, у їхньому огляді і підготовці до стрільби. При цьому необхідно звернути увагу тих, кого навчають, на те, що металеві коробки з патронами, гранатами і запалами повинні розкриватися тільки спеціальним ножем, що мається в кожному дерев'яному ящику; для розкриття поліетиленових мішків можуть бути використані підручні засоби (ніж, багнет-ніж і т.д.).

Стрільба в роті звичайно організується наступним чином:

один взвод стріляє, інші два взводи і відділення, що не входять до складу взводів, займаються в тилу стрільбища на навчальних місцях. Через визначений час взводи заміняються місцями. У стріляючому взводі одне відділення стріляє, інше відділення готується до стрільби (командир відділення ставить бойову задачу підлеглим і зміна одержує боєприпаси), третє відділення звичайно займається на навчальному місці для тренування в рішенні задач по практичному застосуванню правил стрільби, спостерігаючи за результатами стрільби першого відділення (першої зміни). Заняття на навчальних місцях у тилу стрільбища організуються і проводяться відповідно до рекомендацій, викладених в четвертому розділі посібника.

 

Методика проведення стрільб

Підрозділи повинні прибувати на стрільбище (директрису) не пізніше чим за 30 хв. до початку стрільби. З прибуттям підрозділу командир роти (окремого взводу) шикує особовий склад, перевіряє наявність та стан екіпірування підлеглих, озброєння на предмет незарядженості, ставить задачу на підготовку зброї і боєприпасів до стрільби і на підготовку навчальних місць у тилу стрільбища до занять.

Особовий склад взводів, що займаються в тилу стрільбища, готує навчальні місця, а взводи (відділення), що стріляють першими, готуються до виконання вправи.

При виконанні вправ з сБТР перша зміна стріляючих прогріває двигуни машин і виводить машини у вихідне положення для стрільби, переводить озброєння з похідного положення в бойове, перевіряє роботу электроспусків, засобів зв'язку, механізмів наведення зброї і т.д. Одночасно старший керівник стрільби і керівники стрільб на ділянках оглядають мішені, окопи, укриття, перевіряють роботу устаткування стрільбища (директриси), засобів зв'язку й імітації, готовність зброї, боєприпасів і машин до стрільби і навчальних місць до занять. Старший керівник ставить задачі особам, що обслуговують стрільбу, і визначає варіанти показу цілей при виконанні вправ навчальних стрільб.

Перед початком стрільби командир підрозділу шикує особовий склад і доповідає старшому керівникові стрільби про готовність підрозділу до стрільби, про кількість стріляючих з кожного виду зброї і з його дозволу приступає до стрільби.

Стрільба, як і будь-яке заняття, підрозділяється на вступну, основну і заключну частини.

У вступній частині заняття командир роти (стріляючого підрозділу) повідомляє тему і навчальну мету заняття; указує на місцевості вихідне положення, рубежі відкриття і припинення вогню, основний і небезпечний напрямки стрільби, напрямок і швидкість руху БТР, порядок їх розвороту на рубежі припинення вогню і повернення у вихідне положення, місця бліндажів і інших споруджень у районі мішенного поля; повідомляє основну і запасну радіочастоти і позивні кожного БТР і циркулярний позивний; установлює порядок і черговість стрільби і порядок заміни навчальними місцями.

Потім командир роти (стріляючого підрозділу) поблизу вихідного положення вводить тих, кого навчають, у тактичну обстановку й у їх присутності ставить одночасно всім командирам взводів бойову задачу відповідно умов виконання вправи.

Основна частина заняття проводиться повзводно на навчальних місцях.

Заняття на навчальному місці по виконанню вправ навчальних стрільб звичайно проводяться в наступному порядку:

а) При виконанні вправ у пішому порядку. Командир стріляючого взводу викликає до себе командирів відділень і ставить їм бойову задачу. Після цього командир взводу наказує командирові стріляючого відділення поставити бойову задачу підлеглим, і отримати на пункті боєпостачання боєприпаси. Командири інших відділень ставлять задачі підлеглим перед стрільбою відділення.

Після цього відділення висувається на пункт боєпостачання. Боєприпаси видаються тим, кого навчають, поштучно по роздавально-здавальній відомості (Додаток 6) відомості, зазначеної в Курсі стрільб. Допускається видача патронів в споряджених стрічках (магазинах). При необхідності боєприпаси можуть видаватися роздавальником боєприпасів у вихідному положенні. Ті, кого навчають, отримавши боєприпаси, оглядають їх, споряджають патронами магазини (стрічки), укладають магазини (стрічки, гранати) у сумки (коробки) і під керівництвом командира відділення висуваються у вихідне положення.

Після прибуття зміни у вихідне положення керівник стрільби на ділянці уточнює кожному стріляючому при виконанні вправи з місця вогневу позицію і сектор обстрілу, при виконанні вправи, де передбачене пересування, - укриття і напрямок наступу.

Переконавши в готовності зміни і ділянки, керівник наказує підняти на дільничному пункті управління червоний прапор і доповідає про готовність до стрільби старшому керівникові стрільби.

По готовності всіх ділянок до стрільби (коли на всіх дільничних пунктах керування будуть підняті червоні прапори) старший керівник стрільби наказує підняти на командному пункті червоний прапор і подати сигнал «Слухайте всі».

По цьому сигналі і по команді керівника стрільби на ділянці, стріляючі відповідно до отриманої задачі виходять (розмикаються) у вихідному положенні на свої напрямки для стрільби. Шикування тих, кого навчають, у вихідному положенні на своїх напрямках означає готовність зміни до стрільби.

Переконавши в готовності стріляючих на всіх ділянках і безпеці стрільби, старший керівник стрільби дає розпорядження на подачу сигналу «Вогонь».

Після сигналу «Вогонь» по команді керівника стрільби на ділянці «До бою» стріляючі висуваються на зазначені вогневі позиції (в укриття на рубежі відкриття вогню), готуються до стрільби і доповідають: «Такий-то до бою готовий».

При виконанні вправ, де передбачена стрільба з місця, стріляючі після доповіді про готовність до бою, діючи відповідно до отриманої задачі, спостерігають у зазначеному секторі обстрілу, самостійно виявляють і уражають цілі з положень, передбачених умовами вправ.

У вправах, де передбачене пересування, стріляючі після доповіді про готовність до бою готуються до атаки і по команді керівника стрільби на ділянці «У вперед» прискореним кроком або бігом самостійно висуваються і уражають цілі з положень для стрільби, передбачених умовами вправ. При стрільбі з короткої зупинки тривалість її визначається часом показу цілі. По закінченні виконання вправи стріляючим керівник стрільби на ділянці подає команди «Стій», «Припинити вогонь, розряджай»; по цих командах стріляючі зупиняються (при виконанні вправи в русі), розряджають зброю і доповідають: «Такий-то, зброя розряджена». Керівник стрільби на ділянці, підходячи до стріляючого, оглядає зброю або при необхідності подає команди «Встати», «Зімкнися», «Зброю - до огляду» і після огляду зброї повертає зміну у вихідне положення, дає розпорядження замінити на дільничному пункті управління червоний прапор білим і заслуховує доповідь кожного стріляючого про його дії при виконанні вправи, про спостереження за результатами стрільби, витраті боєприпасів, несправностях і затримках зброї.

Стріляючий доповідає, наприклад,“ Товаришу капітане, рядовий Петренко виконував 2 вправу навчальних стрільб з автомата. При стрільбі спостерігав: кулеметну обслугу вражено, ручний протитанковий гранатомет - вражено, група злочинців - обстріляна, патрони витрачені повністю (не повністю, залишилось стільки-то патронів), затримок при стрільбі не було (були затримки)”.

Заслухавши доповіді стріляючих і зробивши короткий розбір виконаної вправи, керівник наказує їм здати на пункт боєпостачання або роздавальникові боєприпасів (якщо він призначався) невитрачені боєприпаси і висуватись на таке-то навчальне місце.

Після повернення зміни у вихідне положення (коли на всіх дільничних пунктах управління будуть виставлені білі прапори) старший керівник стрільби дає розпорядження підняти на командному пункті білий прапор, подати сигнал «Відбій» і при необхідності оглянути мішені.

б) При виконанні вправ з озброєння, через бійниці БТР, з автомобілів, мотоциклів. Після постановки задачі командиром відділення й отримання боєприпасів зміна стріляючих прибуває у вихідне положення і шикується позад машин на відстані до 4 м в одну шеренгу позаду машин.

Керівник стрільби на ділянці (командир стріляючого підрозділу, якщо керівник стрільби на ділянці знаходиться на дільничному пункті управління) уточнює кожному стріляючу черговість стрільби і бійницю (борт), через яку він повинний виконувати вправу, наприклад: «Автоматник Петренко виконує вправу першим із правого борта через другу бійницю; кулеметник Резеда виконує вправу другим з лівого борта через третю бійницю»; наказує підняти на дільничному пункті управління червоний прапор і доповідає старшому керівникові стрільби про готовність до стрільби.

По готовності всіх ділянок до стрільби старший керівник наказує підняти на командному пункті червоний прапор і подати сигнал «Слухайте всі».

По цьому сигналі і по команді керівника стрільби на ділянці (командира стріляючого підрозділу) «По місцях» стріляючі займають зазначені місця в машинах. Переконавши в готовності стріляючих на ділянках і безпеці стрільби, старший керівник стрільби дає розпорядження на подачу сигналу «Вогонь».

Після сигналу «Вогонь» по команді керівника стрільби на ділянці «До бою» чергові стріляючі встановлюють автомати (кулемети) у бійниці (переводять кулемети, установлені на БТР, з похідного положення в бойове), при цьому магазини з патронами (коробки) приєднується до зброї, стрічка з патронами укладається в приймач кулемета, але затворна рама в заднє положення не приділяється, і доповідають: «Такий-то до бою готовий». Двигуни машин запускаються по команді керівника стрільби на ділянці.

Прийнявши доповіді стріляючих про готовність до стрільби, керівник стрільби на ділянці подає команду «Вперед». По проходженні машинами рубежу відкриття вогню (заняття зазначеної вогневої позиції) чергові стріляючі самостійно заряджають зброю, виявляють і уражають цілі.

По проходженні рубежу припинення вогню машини зупиняються, зброя розряджається й оглядається керівником стрільби на ділянці, після чого автомати (кулемети) виймаються з бійниць і бійниці закриваються заслінками. Потім по командах керівника стрільби БТР виходить у вихідне положення на іншій стороні маршруту руху машин («вісімки»), з якого продовжується виконання вправи черговими стріляючої зміни. Після повернення всіх машин у вихідне положення по команді керівника «До машин» стріляючі беруть гільзи і патрони, що залишилися, виходять з машин, залишаючи вхідні люки і двері прикритими, і шикуються позад машин. Після цього керівник стрільби дає розпорядження замінити на дільничному пункті керування червоний прапор білим, заслуховує доповіді стріляючих про їхні дії при виконанні вправи, ( доповіді аналогічні пункту а); зробивши короткий розбір виконання вправи, керівник наказує стріляючим здати на пункт боєпостачання (роздавальникові боєприпасів) невитрачені боєприпаси і випливати на так-те навчальне місце; доповідає старшому керівникові стрільби про закінчення стрільби зміною.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.017 с.)