Підготовка керівників занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підготовка керівників занятьПідготовка керівників занять (офіцерів, прапорщиків і сержантів) проводиться на учбово-методичних зборах, інструкторсько-методичних, показних і відкритих заняттях, інструктажах і шляхом самостійної роботи. Крім того, для підвищення методичної майстерності керівників занять проводяться методичні наради і конференції.

Методичні наради і конференції з вогневої підготовки проводяться в частинах і підрозділах з метою узагальнення й поширення передового досвіду вогневої підготовки. На нарадах і конференціях заслуховуються виступи командирів передових підрозділів і кращих методистів, висвітлюються й обговорюються передові методи організації і проведення занять з вогневої підготовки, аналізується якість різних занять і досягнуті результати, показується застосування нових навчальних приладів і посібників, демонструються нові навчальні кінофільми і комп’ютерні навчальні програми, а також доводяться вимоги керівних документів і старших начальників із вогневої підготовки. Матеріали виступів, що сприяють підвищенню ефективності занять і якості вогневої підготовки, можуть популяризуватися через періодичну пресу.

На навчально-методичних зборах офіцери, прапорщики і сержанти отримують єдині методичні установки в проведенні занять по найбільш складним темах вогневої підготовки і рекомендації з ефективного використання навчально-тренувальних засобів, навчальних приладів і посібників, інтенсифікації навчання, вивчають передові методики навчання.

Інструкторсько-методичні заняття проводяться по тим темам, з яких офіцери, прапорщики і сержанти будуть проводити заняття з підлеглими. Вони повинні передувати заняттям з особовим складом підрозділу і мають на меті перевірити знання командирами підрозділів питань майбутніх занять, а також їхнє уміння зразково показати прийом (дію) із зброєю. Дохідливо пояснити і домогтися глибокого засвоєння особовим складом досліджуваної теми; показати правильну організацію, матеріальне забезпечення і методику проведення занять, дати методичну практику в їх проведенні.

Офіцери, прапорщики і сержанти повинні заздалегідь готуватися до майбутнього інструкторсько-методичного заняття, бути готові подати свої пропозиції по організації і методиці відпрацьовування тих чи інших навчальних питань і діяти в ролі керівника заняття.

Інструкторсько-методичні заняття звичайно проводяться в такій послідовності: спочатку керівник перевіряє знання, уміння і навички тих, кого навчають, з питань майбутніх занять із підлеглими, потім складає з них відповідний підрозділ, показує в ролі командира навчального підрозділу, як треба організувати і матеріально забезпечити заняття, як методично правильно навчати військовослужбовця по даній темі. При цьому показ організації і методики проведення занять здійснюється з тим матеріальним забезпеченням, яке буде у командира підрозділу. Після показу керівник призначає по черзі керівників для проведення заняття з окремих навчальних питань. У ході проведення заняття призначеними особами керівник указує на недоліки і вимагає їх виправлення. Наприкінці заняття робить розбір, у якому дає методичні рекомендації з проведення занять з особовим складом.

Показні заняття можуть переслідувати дві мети: показ зразкових дій підрозділів, яких необхідно досягти при навчанні, і показ зразкової підготовки, організації і методики проведення заняття, як правило, по новим темам (питанням) вогневої підготовки. Для занять, що мають першу мету, проводиться спеціальна підготовка призначених підрозділів. Для занять, на яких показується методика навчання, підрозділ спеціально не готуються. Ці заняття повинні проводитися в таких само умовах, у яких проводяться подібні заняття. Підлеглі повинні побачити, як підготовлене заняття, яке його матеріальне забезпечення, послідовність відпрацьовування навчальних питань і методичні прийоми, за допомогою яких можна досягти високих результатів у навчанні.

Відкриті заняття проводяться з метою надання допомоги командирам підрозділів (викладачам) в організації і методиці проведення заняття з вогневої підготовки шляхом колективного вивчення, обговорення і відпрацювання найбільш доцільних методів і методичних прийомів проведення занять.

Відкриті заняття поєднуються з плановими заняттями підрозділів. На них, як правило, присутні всі командири (викладачі), що проводять заняття з вогневої підготовки. Кожне відкрите заняття після його проведення обговорюється з командирами (викладачами), які були присутні на заняттях. Наприкінці розбору начальник вказує позитивні сторони і недоліки, виявлені на занятті, і робить висновок про найбільш доцільні методи і методичні прийоми його проведення.

Інструктажі з вогневої підготовки проводяться, як правило, командирами рот і взводів напередодні заняття. На інструктажі офіцери, прапорщики і сержанти одержують вказівки про порядок проведення майбутнього заняття, про його зміст і матеріальне забезпечення, а також рекомендації з організації змагання в ході заняття.

Якщо майбутнє заняття передбачене провести в масштабі взводу, то командир роти, якщо треба, інструктує командирів взводів, а вони - своїх командирів відділень. Коли має бути проведення заняття в масштабі роти, то командир роти звичайно інструктує командирів взводів, старшину і командирів окремих відділень, що не входять до складу лінійних взводів, а командири взводів - підлеглих їм командирів відділень.

Командирам взводів інструктаж сержантів бажано проводити практично на місці майбутнього заняття, дотримуючись приблизно такої послідовності:

- перевірити, чи вміють сержанти показати підлеглим, виконання того чи іншого прийому (дії) із зброєю, якщо не вміють - навчити їх;

- ознайомити сержантів з темою, метою і навчальними питаннями майбутнього із заняття, із схемою його проведення (указати навчальні місця по кожному навчальному питанню, як і де установити зброю, станки, мішені, у якому порядку буде проводитись зміна відділень чи груп);

- дати вказівки про те, хто і які предмети матеріального забезпечення виносить на заняття,

- показати, якщо потрібно, як методично правильно навчати по кожному навчальному питанню, і переконатися, що сержанти зможуть провести заняття;

- указати, які треба вивчити статті статутів і посібників (порадників тощо).

Зміст інструктажу сержанти коротко записують у робочі зошити.

Самостійна робота офіцерів, прапорщиків і сержантів по підготовці до занять проводиться (за вказівкою старшого командира) у навчальний час і в години самопідготовки.

У залежності від своєї особистої підготовки і досвіду керівник, готуючись до занять, проводить наступне: усвідомлює тему, мету, зміст, а також місце і час проведення заняття, зазначені в розкладі, умови нормативів і підготовчих вправ, підбирає і вивчає статті посібників (порадників), Курсу стрільб і методичних посібників, що мають відношення до змісту теми. При вивченні цього матеріалу керівник заняття робить необхідні виписки, підбирає приклади, що можуть полегшити засвоєння навчального матеріалу.

Вихідні дані для проведення заняття з вогневої підготовки - тему, мету, зміст навчальних питань, місце проведення, час, а також кількість бойової техніки, боєприпасів, необхідних для заняття, керівник бере з програми бойової підготовки і вказівок безпосереднього начальника під час показних, інструкторсько-методичних занять, інструктажів і при підведенні командиром підрозділу підсумків бойової підготовки за минулий тиждень і постановці задач на наступний.

При вивченні вихідних даних керівник усвідомлює тему і зміст навчальних питань, визначає місце даного заняття в загальній методичній послідовності проходження тем вогневої підготовки, тобто враховує пройдені теми і теми, що ще мають бути відпрацьовані; виконувані вправи і нормативи; місце проведення заняття; час і тривалість заняття; кількість зброї, бойових машин; відпущену кількість боєприпасів і моторесурсу.

В результаті засвоєння керівником заняття підібраного матеріалу з урахуванням досвіду проведення занять і рівня підготовки особового складу складається попередня схема заняття і визначаються навчальні питання. Керівник заняття може виїхати на місце проведення заняття з можливим варіантом його проведення. Там він уточнює: кількість навчальних місць; можливості вогневого містечка чи військового стрільбища (директриси БТР) по проведенню заняття; наявність і працездатність тренажерів, інструктує операторів; визначає ємність і оснащення кожного навчального місця, порядок їхньої заміни в ході заняття; наявність зв'язку між навчальними місцями і зв'язку на навчальному місці по управлінню вогнем, орієнтири й інші питання забезпечення заняття.

Після роботи на місці проведення майбутнього заняття керівник визначає: кількість і зміст навчальних місць, порядок їхньої заміни, навчальні і виховні цілі на кожному з них; розподіляє матеріальне забезпечення по навчальних місцях; час, методику проведення занять на кожному навчальному місці; методичні і виховні прийоми для досягнення цілей заняття на кожному місці; керівників занять і інші питання методики проведення заняття.

Особиста підготовка завершується складанням плану-конспекту (Додаток №3), що є робочим документом керівника. У ньому звичайно дається чітке формулювання теми заняття; визначаються навчальні і виховні цілі; формулюються навчальні питання; час і місце проведення заняття, література, яка використовувалась при підготовці до заняття, матеріальне забезпечення, зміст роботи на кожному навчальному місці.

Готуючись до проведення заняття, офіцер, крім того, повинен враховувати рівень підготовки військовослужбовців, досвід проведення попередніх занять, готовність сержантів до проведення заняття, обладнання вогневого містечка (стрільбища, директриси), наявність зброї, навчальних стрілецьких приладів і навчальних посібників, необхідних для заняття. Щоб підготуватися до зразкового показу на занятті, офіцер, зобов'язаний потренуватися сам у виконанні прийомів стрільби, які будуть відпрацьовуватись із солдатами.

Вирішивши перераховані вище питання, офіцер остаточно визначає організацію заняття: кількість навчальних місць і порядок їх, у якій послідовності повинні відпрацьовуватися навчальні питання на навчальних місцях і час, що відводиться на вивчення кожного з них, необхідне матеріальне забезпечення заняття в цілому і на навчальних місцях. Підготовка до заняття оформляється у виді плану чи плану-конспекту. Для проведення стрілецьких тренувань і стрільб звичайно складається план їхнього проведення, а для інших занять із вогневої підготовки - план-конспект.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.006 с.)