Методика навчання прийомам стрільби при діях у пішому порядкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика навчання прийомам стрільби при діях у пішому порядкуНавчання прийомам стрільби проводиться в такій послідовності: проводиться зразковий показ прийому (дії зі зброєю) у цілому, а потім вроздріб (по елементам) з коротким поясненням. Надалі формування навичок у виконанні прийому проходить три основних етапи.

Перший етап полягає в розчленовуванні прийому (складної дії) на частини (елементарні дії) і навчанні виконанню кожної елементарної дії окремо.

Другий етап являє собою послідовне об'єднання окремих елементарних дій у групи, а потім в одну цілу складну дію (прийом).

Третій етап - автоматизація дій. Автоматизація дій відбувається поступово, шляхом багаторазових повторень, підпорядкованих одній задачі - найшвидшій поразці цілей.

Методика навчання прийомам стрільби з різних видів зброї має багато загального. У даному розділі даються рекомендації з методики навчання прийому стрільби з якого-небудь одного виду зброї і вказуються особливості, що притаманні іншим видам зброї.

Прийоми стрільби доцільно вивчати в такій послідовності: спорядження магазина (стрічки) патронами і виймання патронів з нього (приєднання і відділення порохового заряду від гранат), заряджання і розряджання зброї, приготування до стрільби, проведення і припинення стрільби з положення лежачи (з руки і з упора), з коліна, через різні укриття, з бойової техніки, з окопів стоячи, з короткої зупинки, на ходу, при пересуванні на лижах, у засобах захисту і в інших особливих умовах.

Приступаючи до навчання спорядженню магазина патронами (приєднанню порохового заряду до гранати), необхідно навчити тих, кого навчають розрізняти навчальні, холості і бойові патрони (навчальні гранати, гранати в інертному спорядженні і бойові гранати) і проводити їхній огляд. При цьому необхідно вимагати від тих, кого навчають, щоб вони несправні боєприпаси для спорядження стрічки (магазина) не застосовували і вміли споряджати стрічку як вручну, так і за допомогою спеціальної машинки (пристосування). Після того як ті, кого навчають, навчаться правильно споряджати стрічку (магазин), приєднувати пороховий заряд до гранати, варто переходити до відпрацьовування відповідного нормативу.

Навчання заряджанню і розрядженню зброї спочатку варто проводити безвідносно до положення для стрільби, наприклад, сидячи на ослоні чи стоячи зі зброєю, покладеною на підставку. При цьому треба звертати увагу на те, щоб ті, кого навчають твердо засвоїли техніку заряджання і розряджання зброї і командир відділення перед заряджанням оглядав зброю, сумки для магазинів (стрічки) і навчальні патрони, щоб переконатися у відсутності бойових патронів.

Навчання заряджанню зброї розглянемо на автоматі. Воно може бути розчленоване на наступні елементи (розділи): діставання магазина із сумки і приєднання його до автомата, зняття автомата з запобіжника і постановка перевідника на автоматичний (поодинокий) вогонь, відведення затворної рами назад до упору і відпускання її, постановка автомата на запобіжник. Послідовно показавши і пояснивши виконання цих елементів, керівник заняття приступає до розучування із тими, кого навчають техніки виконання першого елемента. По команді «Заряджай, по «елементам (розділам), роби - раз» кожен той, кого навчають дістає із сумки споряджений магазин і приєднує його до автомата. Якщо дія виконується неправильно, керівник заняття подає команду «Відставити»; якщо до моменту подачі команди деякі ті, кого навчають, уже приєднали магазини, необхідно показати, як правильно відокремлюється магазин від автомата й укладається в сумку. Таким чином, виконання команди «Відставити» є, власне кажучи, початок навчання розряджанню. Виконання першого елемента ті, кого навчають повторюють доти, поки вони не навчаться правильно діставати магазин із сумки і приєднувати його до автомата. По команді «Роби - два» ті, кого навчають, знімають автомати з запобіжника і ставлять перевідник на зазначений вид вогню. Переконавшись, що всі ті, кого навчають виконують цей елемент правильно, керівник заняття вимагає від тих, кого навчає, щоб вони правильно ставили перевідник на автоматичний і поодинокий вогонь без зорового контролю, спостерігаючи при цьому за ціллю. Після декількох повторень керівник заняття поєднує перший елемент із другим і розучує їхнє виконання у швидкому темпі по команді «Заряджай, по елементах: роби - раз, роби - два». Переконавшись, що перші два елементи засвоєні, командир командує: «Роби - три», і стежить, щоб ті, кого навчають, відводили затворну раму назад до упору і різко відпускали її, а також пояснює, що коли рукоятку різко не відпустити, то може виникнути затримка в стрільбі.

Як тільки третій елемент буде правильно виконуватися тими, кого навчають, керівник заняття поєднує його з першими двома і навчає спільному виконанню на три рахунки. У такому ж порядку проводиться навчання постановці автомата на запобіжник по команді «Роби - чотири», а потім суцільним діям по команді «Заряджай».

Виконання прийому по команді «Розряджай» може бути розчленоване на сім елементів: постановка прицілу на поділку «П», відокремлення магазина, зняття автомата з запобіжника, витягування патрона з патронника, спуск курка з бойового зводу, постановка автомата на запобіжник і приєднання магазина. Методика навчання солдата техніці виконання цих елементів аналогічна розглянутій вище.

При навчанні заряджанню гранатомета стежити, щоб гранатомет був поставлений на запобіжник і фіксатор гранати цілком входив у виріз на дульній частині ствола. Надалі навички в заряджанні зброї удосконалюються при навчанні приготуванню до стрільби з різних положень.

Навчання приготуванню до стрільби. Приготування до стрільби включає виконання наступних прийомів: прийняття положення для стрільби і заряджання зброї. Навчання приготуванню до стрільбиз положення лежачи розглянемо на ручному кулеметі.

Розділимо прийом - прийняття положення для стрільби лежачи - на ряд елементів, наприклад, зупинка на кроці лівої ноги (а з положення стоячи - виконання повного кроку лівою ногою), витягування руки (рук) з кулеметом і постановка кулемета в напрямку стрільби, опора руками об землю і прийняття положення для стрільби.

Закінчивши показ по розділам (елементам), командир розмикає тих, кого навчають, на один-два кроки і приступає до вивчення техніки виконання першого елемента спочатку з місця (з положення стоячи), а потім після перебіжки. Розучування елементів цього прийому і їхнє послідовне об'єднання проводяться приблизно в такому ж порядку, як зазначено для навчання заряджанню і розряджанню зброї. Потім прийом виконується в цілому на три рахунки. По рахунку «Роби - раз» ті, кого навчають, роблять повний крок лівою ногою вперед; по рахунку «Роби - два» витягають руку з кулеметом і ставлять кулемет на сошку; по рахунку «Роби - три» спираються обома руками об землю, відкидають ноги назад і приймають положення лежачи. При правильному прийнятті положення лежачи корпус кулеметника повинний бути розташований під кутом 15-30° відносно лінії прицілювання. Таке положення забезпечує найбільшу стійкість і міцне утримання кулемета при стрільбі.

При навчанні прийняттю положення для стрільби з РПГ-7 лежачи стежити, щоб гранатометник лягав під кутом 35 - 45° до напрямку стрільби, щоб уникнути поразки його газами, що витікають із гранатомета при стрільбі.

За прийняттям положення для стрільби слідує заряджання зброї. Цей прийом уже знайомий тим, кого навчають, але необхідно потренувати їх у виконанні його в цілому в нових умовах (у положенні для стрільби лежачи).

Тепер треба з'єднати усі вивчені елементи (прийняття положення для стрільби і заряджання) в одне ціле. При першій спробі виконати таку комплексну вправу ті, кого навчають, будуть діяти непевно, збиватися, але надалі в результаті багаторазових повторень їхні дії стають раціональними, вільними і виконання прийомів проводиться автоматично. Навички тих, кого навчають, у приготуванні до стрільби удосконалюються шляхом виконання відповідних нормативів вогневої підготовки.

Збудити інтерес тих, кого навчають, до заняття можна різними способами: особистим, зразковим показом командира, як треба правильно і швидко готуватись до стрільби; демонстрацією перед строєм досягнень найбільш устигаючих тих, кого навчають, розвитком змагання, оголошенням кожному, кого навчають, результатів виконання ним нормативів і т.д.

Навчання здійсненню стрільби. Здійснення стрільби включає виконання наступних прийомів: установку прицілу (цілика) на потрібну поділку і перевідника на необхідний вид вогню; прикладку; прицілювання (наведення); натискання на спусковий гачок і утримання зброї під час стрільби. Здійснення стрільби є визначальним у швидкій і надійній поразці цілей, і цьому прийому повинна приділятися основна увага в навчанні.

Навчання установці прицілу (цілика). При навчанні установці прицілу (цілика) командир звертає увагу не тільки на точність установки прицілу (цілика) на призначену поділку, але і на правильність виконання прийому. Спочатку необхідно вимагати від тих, кого навчають, тільки точності виконання команди, а потім вже і швидкості. Установка прицілу не повинна займати більш 2с, а цілика - 5с. Відпрацьовування вправи в установці прицілу (цілика) треба проводити на всіх наступних заняттях по навчанню прийомам стрільби. На нічних заняттях необхідно навчити тих, кого навчають, робити установку прицілу (цілика) в умовах повної темряви. Тому що вночі стрільба ведеться на невеликих відстанях, як правило, в межах дальності прямого пострілу, то тих, кого навчають, варто учити умінню ставити в основному приціл 3 (4) чи “П”. Приціл на поділку 3 (4) установлюється по щигликах, а на “П” – відтягуванням хомутика назад до упору.

Навчання прикладці. При навчанні прикладці потрібно звертати увагу тих, кого навчають, на прийняття стійкого положення і стежити за тим, щоб м'язи всього тіла були однаково напружені. Починати навчання прикладці треба з найбільш стійкого положення (лежачи).

На першому етапі навчання прикладці з автомата необхідно, щоб кожен той, кого навчають, знайшов відповідну йому висоту прикладки з положення лежачи з руки. Після цього можна учити прикладці з використанням упора, висота якого повинна відповідати висоті прикладки з руки. Тим, кого навчають, варто роз'ясняти, що правильне використання упора значно полегшує прикладку, збільшує влучність стрільби і зменшує можливість поразки автоматника противником. Автомат кладеться на упор цівкою й утримується лівою рукою за магазин. Лівою рукою можна утримувати автомат і за цівку, поклавши кисть руки на упор. У цьому випадку передпліччя лівої руки повинне торкатись упору. При навчанні прикладці з ручного кулемета і кулемета Калашникова поряд із загальними вимогами до прикладки необхідно роз'яснити, що надійне утримання кулемета при стрільбі залежить від способу утримання кулемета за приклад. Виправданим себе є спосіб, коли кулемет утримується лівою рукою за шийку приклада чи в обхват за приклад знизу, а права рука утримує кулемет за пістолетну рукоятку. Кисті рук варто міцно притискати одна до одної, утворивши як би замок; лікоть правої руки при цьому трохи відставлений убік від вертикальної площини приклада (у людини середнього зросту на б-8 см), лікоть лівої руки виставляється якнайбільше вперед. Стрільба з положення стоячи через відсутність упора для рук є самою важкою для стріляючого.

Послідовність і методика навчання прикладці з положення стоячи, з коліна і сидячи приблизно такі ж, як і з положення лежачи.

Навчання прицілюванню (наведенню). Точне прицілювання (наведення) має надзвичайно важливе значення для здійснення влучного пострілу. Для надбання міцних навичок тими, хто навчається, навчання прицілюванню (наведенню) необхідно проводити на всіх заняттях (тренуваннях). Послідовність навчання прицілюванню може бути такою: визначення ведучого ока; навчання взяттю рівної мушки; навчання наведенню зброї в ціль зі станка; навчання прицілюванню з перевіркою правильності прицілювання (за допомогою ортоскопа й інших навчальних приладів).

Прицілювання, як правило, здійснюється одним оком. У зв'язку з цим зараз же виникає питання: яким оком прицілюватися? Звичайно навчають прицілюванню правим оком. Однак питання про вибір ока для прицілювання повинний бути вирішений шляхом визначення так званого ведучого ока. Для цього необхідно в аркуші паперу величиною 15х20 см зробити круглий отвір діаметром 2,5 - 3 см і, тримаючи папір вертикально у витягнутій руці нерухомо, дивитися обома очима через отвір на мішень, закріплену на світлому тлі. Потім, закриваючи по черзі праве і ліве око, стежити за мішенню. Допустимо, при закриванні лівого ока мішень була видна, а при закриванні правого ока вона сховалася за папером. Отже, у даного солдата ведучим оком є праве.

Після визначення ведучого ока необхідно дати можливість тим, хто навчається потренуватись під час прицілювання в зажмурені одного (не ведучого) ока. У тих випадках, коли той чи інший солдат не зможе за якимись причинами прицілюватися з замруженим (не ведучим) оком, йому можна дозволити прицілюватися з обома відкритими очима.

Після того як ті, хто навчається на заняттях по основам стрільби засвоїли сутність прицілювання (наведення) і кожний з них визначили своє ведуче око, керівник заняття приступає до практичного навчання прицілюванню: узяттю рівної мушки і сполученню її з точкою прицілювання. Спочатку навчання прицілюванню доцільно проводити на приладі «Показна мушка» («Універсальна показна мушка»). Керівник заняття установлює на показній мушці рівну мушку і показує кожному по черзі, у якому положенні знаходиться мушка відносно прорізу гривки прицільної планки (прорізу цілика).

Потім керівник роздає показні мушки, по одній на двох-трьох тим, хто навчається, і наказує одному із них у кожній групі установити рівну мушку; знайшовши помилку, він пояснює, до чого може привести ця помилка при стрільбі. У ході пояснення керівник заняття показує на плакаті (заздалегідь виготовленій схемі), куди відхилилися б кулі при стрільбі в результаті цієї помилки (рис.4)

Після цього керівник заняття навчає прицілюванню на зброї, закріпленій у прицільному станку, використовуючи прилад «Універсальна відкидна ді афрагма». Установивши діафрагму на зброї і навівши зброю в ціль, командир показує тим, кого навчають, рівну мушку через діафрагму, а потім наказує зробити прицілювання з використанням діафрагми, по черзі перевіряє їх і виправляє виявлені помилки. Навчання продовжується доти, поки командир не переконається, що всі солдати навчилися брати рівну мушку і сполучати її з крапкою прицілювання. На перших заняттях по навчанню солдатів прицілюванню (наведенню) зброї потрібно надавати стійке положення. Для цього доцільно застосовувати прицільні станки. Зброю з установленою на ній діафрагмою командир наводить зі станка в ціль (наприклад, у грудну фігуру, установлену на відстані 100 - 200 м). Потім наказує солдатам подивитися і запам'ятати правильне положення мушки, тепер уже не тільки щодо прорізу прицільної планки, але і щодо точки прицілювання. Збиваючи наведення, командир наказує тим, кого навчають, по черзі навести зброю в ціль і перевіряє правильність наведення. Як тільки керівник заняття переконається, що наведення за допомогою діафрагми здійснюється правильно, він переходить до навчання наведенню зі станка з відкритим прицілом. Діафрагма при цьому застосовується лише для встановлює рівну мушку, піднімає відкидну планку і

контролю. Методика навчання може бути наступна: керівник заняття за допомогою діафрагми наказує тому, кого навчають, навести зброю в ціль і закріпити її у станку. Після виконання наведення тим, кого навчають, керівник заняття ставить відкидну планку діафрагми в колишнє положення і перевіряє правильність наведення.

Мушка притримана вліво Кулі підуть вліво Велика мушка Кулі підуть вище

 

 

Мілка мушка Кулі підуть нижче

 

Висока мушка Кулі підуть вище Мушка притримана вправо Кулі підуть вправо

 

Мушка притримана вправо Кулі підуть вправо
Рис.4. Вплив помилок прицілювання на результати стрільби

На практиці навчання буває так, що ті, кого навчають, затрудняються сполучити рівну мушку із серединою нижнього обрізу фігурної мішені. У цих випадках можна рекомендувати як попереднє тренування наведення під середину нижнього обрізу геометрично правильних фігур з поступовим ускладненням ступеня труднощі наведення (рис.5).

 

 

Рис.5. Мішені для навчання прицілюванню

 

При навчанні прицілюванню з гранатомета керівник заняття, навівши гранатомет у ціль, наказує гранатометникам подивитися наведення, потім ті, кого навчають, по черзі самостійно наводять гранатомет у ціль, а керівник заняття перевіряє правильність їхнього наведення.

Надалі наведення зброї в ціль зі станка застосовуються для надбання навичок в одноманітному прицілюванні. Керівник заняття відділення наказує закріпити зброю на прицільному станку, а в 10 (20) м від нього установити відкидний екран з аркушем чистого паперу. На дійсній дальності в створі зі зброєю і відкидним екраном виставляється мішень. До екрана з ручною вказівкою і гостро відточеним олівцем призначається солдат. Керівник заняття наводить зброю в ціль через вікно екрана і, не збиваючи наведення зброї, наказує за допомогою указівки відзначити на екрані точку наведення. Так роблять три оцінки. По цих оцінках керівник заняття визначає контрольну точку і, збивши наведення, пропонує тому, кого навчають, три рази прицілитися в ціль. Результат кожного прицілювання відзначають на екрані. По отриманих точках керівник заняття оцінює результати наведення. При установці екрана на відстані 10 м одноманітність прицілювання оцінюється: «відмінно» якщо всі три відмітки вміщаються в коло діаметром 3 мм; «добре» - у коло діаметром 5 мм; «задовільно» - у коло діаметром 10 мм. При установці екрана на відстані 20 м від станка зазначені габарити необхідно збільшувати вдвічі. При оцінці правильності прицілювання потрібно мати на увазі, що дійсне відхилення «пробоїн» від контрольної точки в порівнянні з відмітками, отриманими на екрані, буде мати протилежне розташування. Для того щоб показати тому, кого навчають, дійсну картину розташування його «пробоїн» щодо контрольної точки, треба листок з його оцінками повернути на 180°.

Після такої підготовки керівник заняття може приступити до навчання солдатів прицілюванню в сполученні з приготуванням до стрільби і прикладкою. Підготувавшись до стрільби з положення лежачи з руки, керівник заняття насамперед показує і пояснює солдатам, що після прикладки вони повинні подивитися по лінії прицілювання, куди спрямована зброя. Якщо вона спрямовано убік від цілі, то наводити його в ціль необхідно зміною положення всього корпуса, не змінюючи положення ліктів. Закінчивши показ, керівник заняття подає команду «Лежачи - заряджай» і наказує навести зброю в ціль. Спочатку зброю з рівно взятою мушкою ті, кого навчають, наводять у ціль по боковому напрямку шляхом переміщення корпуса вправо чи вліво, не звертаючи поки уваги на точність наведення по висоті. Для самоконтролю керівник заняття наказує солдатам закрити обидва ока на 2 - 3 с, розслабити м'язи, а потім відкрити очі і перевірити наведення. Якщо після цього наведення змінилося, то змінити положення корпуса, уточнити наведення і знову зробити контроль. Після того як ті, хто навчається усвідомлять це питання, керівник заняття навчає їх наведенню по висоті. Якщо зброя спрямована вище чи нижче цілі, необхідно переміщати корпус відповідно вперед чи назад. По закінченні наведення керівник заняття наказує тим, кого навчають, закрити око, зробити нормальний вдих, на видиху затамувати подих, відкрити очі і перевірити наведення. При правильному положенні корпуса, рук і зброї наведення не повинне сильно порушуватися.

Займатися прицілюванням без спуска курка довгий час не варто. Як тільки командир переконається, що ті, кого навчають, прицілюються правильно, він приступає до навчання солдатів спуска курка.

Навчання спуску курка. Під час прицілювання і спуску курка необхідно, щоб зброя залишалася нерухомою. Якщо при здійсненні пострілу вільно дихати, то зброя буде коливатися: при вдиху ствол буде переміщатися вниз, а при видиху - вгору. Для того щоб ті, кого навчають, наочно переконалися в необхідності затамування подиху під час прицілювання, керівник заняття наказує їм приготуватися до стрільби лежачи, прицілитися в яку-небудь точку і зробити кілька глибоких вдихів і видихів, спостерігаючи при цьому за рухом дульної частини ствола зброї щодо точки прицілювання. Необхідно розповісти тим, кого навчають, що вдих продовжується приблизно 0,5 - 1 с, потім починається видих, а новий вдих починається тільки після паузи 2 - 3 с. Цю природну паузу можна без особливої напруги збільшити до 10 с. Затаїти подих можна і після вдиху. Для стрільби це не має значення, однак практика показує, що краще подих затамовувати після видиху. Як вдих, так і видих перед затамуванням не повинний бути посиленим.

Спуск курка є одним з важливих і відповідальних моментів у здійсненні стрільби. Головне при спуску курка - уміння плавно натискати на спусковий гачок. Натиск повинний бути настільки плавним, щоб положення, надане зброї при прицілюванні, не порушилося. Ні в якому разі не можна ототожнювати поняття «плавний» і «повільний» спуск курка. Надмірно повільний спуск курка неминуче приводить до «затягування» пострілу, до надмірного стомлення стрільця, а отже, і до невлучного пострілу. Тому із самого початку навчання треба привчати до плавного, але сміливого спуску курка.

Для того щоб положення зброї не змінювалося під час спуску курка, необхідно, узявши рівну мушку, затамувати подих і підвести її до точки прицілювання, одночасно з цим плавно і рівномірно натискати на спусковий гачок доти, поки курок непомітно (як би сам собою) не зірветься з бойового взводу, тобто поки не відбудеться постріл. Точне виконання цього правила - результат влучної стрільби.

При навчанні спочатку потрібно показати і пояснити, що вказівний палець на спусковий гачок накладається першим суглобом і натискати на гачок

треба плавно і прямо назад (Рис.6).

Рис. 6. Вибір тиску вказівним пальцем на спусковий крючок:

а- правильний натиск (вид зверху); б - правильний натиск (вид знизу);

в - неправильний натиск

 

Якщо ж вказівний палець накласти на спусковий гачок другим суглобом, то натиск буде відбуватися вліво назад, унаслідок чого і зброя буде зміщатися вліво.

Плавність натиску на спусковий гачок керівник заняття може показати в такий спосіб. Наказавши військовослужбовцю правильно накласти вказівний палець на спусковий гачок, керівник заняття накладає свій палець на його палець, і плавно натискає доти, поки курок не зірветься з бойового взводу. Такий показ керівник заняття повторює два - три рази, щоб солдат відчув і запам'ятав зусилля і плавність натиску. Для перевірки, чи прийом зрозумілий правильно, керівник заняття накладає свій палець на спусковий гачок, а тому, кого навчають, наказує зробити плавний спуск курка. Плавність спуска курка з деякими солдатами спочатку потрібно відпрацьовувати без прицілювання. При навчанні спуска курка без прицілювання зброю, заряджену навчальними патронами, доцільно класти на упор чи закріплювати у станку. Це дозволить командиру показати плавний натиск на спусковий гачок, забезпечить зручність перевірки дій тих, кого навчають, і дасть їм можливість краще засвоїти досліджуваний прийом. На початку тренування керівник заняття рекомендує тим, кого навчають, спостерігати за плавністю руху вказівного пальця. Для цього можна надягати їм на вказівний палець паперовий ковпачок. Таке пристосування як би подовжує вказівний палець солдата, дозволяючи добре спостерігати за рухом пальця при натиску на спусковий гачок.

Після цього керівник заняття наказує їм тренуватись у плавному спуску курка без зорового контролю, спостерігаючи, за яким-небудь віддаленим предметом. У цей час він по черзі перевіряє дії тих, кого навчають, виявляє й усуває помилки.

Надалі навчання спуску курка продовжується в сполученні з прицілюванням і затамуванням подиху.

Спочатку доцільно навчати плавному спуску курка в сполученні з затамуванням подиху і утриманням рівної мушки без фіксування точки прицілювання, а потім перейти до навчання спуска курка й утриманню рівної мушки в заданій точці прицілювання. Навчання цьому доцільно починати по цілям, розташованим на невеликих відстанях, які потім повинні поступово збільшуватися.

Варто мати на увазі, що прицілювання, затамування подиху і спуск курка перевіряти одночасно неможливо. Тому доцільно перевіряти який-небудь один прийом. Той, хто навчається при цьому не повинний знати, який прийом на даний момент перевіряється.

Навчання утриманню зброї при стрільбі. Домігшись правильності спуску курка, необхідно переходити до навчання веденню поодинокого вогню і вогню чергами та утриманню зброї при стрільбі. Треба мати на увазі, що деякі ті, кого навчають під час автоматичної стрільби після першого чи декількох пострілів (черги) розслаблюють м'язи рук. У результаті цього зброя відхилиться від цілі убік. Іноді військовослужбовець після першого пострілу збільшує зусилля, з яким він утримував зброю, що також приведе до відхилення наступних куль черги від цілі. Варто пояснити, що при правильному утриманні зброї зусилля повинне залишатися незмінним протягом усієї черги.

Для перевірки правильності прикладки і міцності утримання зброї керівник заняття може застосувати ряд методичних прийомів. Так, наприклад, після доповіді солдата про готовність до стрільби керівник заняття вказівним і середнім пальцями бере зброю знизу за ствол і невеликим зусиллям піднімає його догори. При правильній прикладці і правильному утриманні зброї ствол повинний залишатися в наданому положенні. Потім керівник заняття може злегка вдарити зверху по ствольній коробці (за прицілом) і запитати того, кого навчають, чи не збилося наведення. Якщо наведення збивається, то це значить, що військовослужбовець неміцно утримує зброю, нещільно притискає приклад до плеча або ж його лікті займають неправильне положення. Найкращим способом відпрацювання навичок в утриманні зброї є стрільба холостими патронами. При відсутності холостих патронів керівник заняття спочатку відводить за рукоятку затворну раму в крайнє заднє положення, потім, контролюючи дії того, кого навчають, за допомогою ортоскопа (бокового скла), наказує зробити постріл. Якщо при повернені затворної рами в переднє положення наведення зброї не збивається, можна зробити висновок, що зброя утримується правильно. Для того щоб у того, кого навчають, створилося враження автоматичної стрільби, керівник заняття після наведення зброї в ціль наказує натиснути на спусковий гачок, а сам за рукоятку затворної рами два - три рази енергійно відводить рухому систему назад. Після цього керівник заняття запитує того, якого навчають, чи не збилося наведення. Якщо наведення зброї збивається, треба знайти помилку й усунути її.

Навчання прийомам стрільби з положення лежачи закінчується відпрацьовуванням питань, зв'язаних з тимчасовим і повним припиненням стрільби.

Дії по припиненню стрільби в тій чи іншій мірі відпрацьовувалися в ході попереднього навчання. Тому командиру після особистого показу дій по припиненню вогню неважко домогтися від тих, кого навчають, правильного виконання команд, подаваних для тимчасового і повного припинення стрільби.

Навчання прийомам стрільби з коліна. При стрільбі з коліна стабільність положення зброї забезпечується головним чином правильною постановкою ніг і розташуванням рук.

Навчаючи приготуванню до стрільби з коліна, керівник заняття подає команду «З коліна - заряджай» чи «З коліна - до бою» і стежить за тим, щоб солдати ліву ногу не зрушували з місця, а ступню правої ноги подавали назад приблизно на ширину одного кроку. Під час перевірки правильності приготування керівник заняття може знайти, що в деяких військовослужбовців гомілка лівої ноги нахилена назад чи вперед. Це значить, що ті, хто навчається або зайво, або недостатньо подали назад ступню правої ноги. Ступня правої ноги, на яку сідає солдат, повинна стояти прямовисно.

Переходячи до навчання прикладці, керівник заняття показує і пояснює, що положення лівої руки залежить від статури того, хто навчається. Лікоть лівої руки або упирається в м'якоть лівої ноги, трохи вище чашечки колінного суглоба і ближче до внутрішньої сторони, або трохи спущений з коліна вперед і незначно зміщений вправо. Лікоть правої руки повинний бути піднятий приблизно на висоту плеча, чим забезпечується щільне прилягання приклада зброї в плече.

Навчання прийомам стрільби стоячи. Показавши приготування до стрільби стоячи, керівник заняття пояснює, що при прийнятті положення для стрільби стоячи солдати часто подають ліву ногу не тільки вліво, але і трохи вперед. У цьому випадку вони змушені при прицілюванні розвертати корпус уліво, тобто приймати неприродне положення, що приводить до втрати стійкості. Усувати цю помилку треба переміщенням лівої ноги, а не додатковим розворотом корпуса. Відпрацьовуючи прикладку для стрільби з положення стоячи, треба звертати увагу на виявлення й усунення наступних недоліків. Деякі військовослужбовці притискають лікоть лівої руки до лівого боку занадто низько, тому, прикладаючи праву щоку до приклада, вони змушені згинати корпус, зайво витягати шию і нахиляти голову вперед. Іншою помилкою може бути нахил корпуса назад. З метою усунення цього недоліку керівник заняття наказує тим, кого навчають, після прикладки піднятися на носки й опуститися на всю ступню, не відхиляючи корпус назад. Тоді корпус буде займати правильне положення, а загальна стійкість солдата покращиться.

Правильність прицілювання перевіряється за допомогою ортоскопа. Щоб привчити того, хто навчається до самоконтролю, рекомендується вимагати від них доповіді, куди була спрямована лінія прицілювання в момент спуску курка з бойового взводу.

Навчання прийомам стрільби в русі. Під час руху вогонь з автоматів і ручних кулеметів ведеться “навскидку” з короткої зупинки і на ходу, а також із прикладом, притиснутим до боку.

Спочатку необхідно пояснити, що зупинка солдата є вигідним моментом для ведення по ньому вогню противником, тому припиняти рух потрібно лише на дуже короткий час, або зовсім не зупинятися. Швидкість ведення вогню з короткої зупинки повинна досягатися головним чином за рахунок великої швидкості приготування положення зброї до стрільби і прицілювання. Натискання ж на спусковий гачок повинне проводитись хоча і швидко, але плавно, без ривка. Після короткого пояснення необхідно зразково показати “вскидку” зброї на місці, а потім темп руху і спільне виконання прийомів стрільби “навскидку” з короткої зупинки. Після цього керівник заняття подає команду «Уперед». По цій команді солдати починають рух. Як тільки по сигналу командира буде показана ціль, ті, кого навчають, зупиняються, проводять стрільбу і продовжують рух. Оскільки солдати вже придбали деякі навички в стрільбі стоячи з місця, керівник заняття звертає увагу на нові елементи: темп руху, положення зброї під час руху і швидкість приготування до стрільби. При цьому потрібно, щоб солдати при виявленні цілі одночасно з постановкою лівої ноги на землю швидко підкидали зброю до плеча, припиняли рух і, розподіливши вагу тіла на обидві ноги, проводили прицілювання і натискання на спусковий гачок. Після здійснення короткої черги треба відразу ж продовжувати рух. При навчанні керівник заняття стежить за тим, щоб під час зупинки ноги того, кого навчають, були розпрямлені, а корпус нахилений уперед трохи більше, ніж при стрільбі стоячи з місця. Тривалість зупинки для проведення стрільби на початку навчання може бути 5 - 7 с, а наприкінці - 2 - 4с. Відповідно до цього треба розрахувати час показу цілей. На цих же заняттях ті, кого навчають, удосконалюють навички в заряджанні і перезарядженні зброї на ходу без припинення спостереження за полем бою. Для цього можна показувати різні цілі під час заряджання зброї солдатами в русі.

Навчання стрільбі на ходу “навскидку” починається з показу дій по елементам. Потім керівник заняття розмикає тих, кого навчають, на один - два кроки і подає команди «Заряджай» і «Вперед». Солдати починають рух повільним кроком. Потім керівник заняття під праву (ліву) ногу подає команду «Вогонь». По цій команді ті, кого навчають, одночасно з постановкою на землю лівої (правої) ноги підкидають зброю до плеча, а при переносі вперед правої (лівої) ноги натискають на спусковий гачок. При повторній команді «Вогонь» вони знову виконують ті ж дії. Керівник заняття домагається, щоб натискання на спусковий гачок проводилось не в момент постановки лівої (правої) ноги на землю, а при її переносі вперед, тому що в цей час зброя має найменше коливання. Він також домагається того, щоб ті, кого навчають, не сповільнювали рух, не робили стрільбу стоячи на одній нозі і не рухалися на напівзігнутих ногах. Крім того, стежить за тим, щоб у тих, кого навчають, лікоть правої руки знаходився приблизно на рівні плеча, а лікоть лівої руки не притискався до лівого боку, тому що при русі це викликає зайве коливання зброї.

Темп руху в процесі навчання доводиться до нормального (110 - 120 кроків у хвилину). Під час подальшого тренування .керівник заняття не подає команди на відкриття вогню, а сигналом викликає цілі на короткий час (3 - 5 с). Солдати ведуть спостереження за полем бою, відшукують ціль і ведуть по ній вогонь самостійно. Цілі розташовуються розосереджено по фронту й у глибину і показуються щораз у новому місці.

Навчання прийомам стрільби з-під укриття. Відпрацьовування прийомів стрільби з-під укриття проводиться після того, як ті, хто навчається навчаться стрільбі з положень лежачи, з коліна і стоячи. При цьому стрільці повинні одержати практику у веденні вогню через всілякі укриття, наприклад, з окопу, траншеї, насипу, кювету, воронки, з-під пенька, дерев, каменів, бугрів, заборів, з руїн будинків, віконних і дверних прорізів. Варто роз'яснити солдатам, що укриття вибираються з метою їхнього захисту від вогню противника, тому при приготуванні до стрільби необхідно розташовувати корпус тіла якнайбільше за укриттям. Крім того, при правильному використанні укриттів підвищуються міцність утримання зброї і влучність стрільби.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.014 с.)