При якому гострому гепатиті найбільша ймовірність розвитку печінкової коми? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

При якому гострому гепатиті найбільша ймовірність розвитку печінкової коми?A. Гепатит ТТV

B. Гепатит А

C. *Гепатит В

D. Гепатит С

E. Гепатит Е126. Місце початкової появи жовтяниці при вірусних гепатитах:

A. на підошвах і долонях

B. на тулубі

C. на кінцівках

D. *на склерах, слизовій оболонці піднебіння

127. Вкажіть варіант продромального періоду гострого вірусного гепатиту, якщо у хворого: слабкість, сонливість, зниження працездатності, роздратованість, швидка втомлюваність:

I. диспептичний

J. артралгічний

K. грипоподібний

L. *астено-вегетативний

128. У хворого 67 років протягом двох тижнів мали місце кілька нападів різкого болю в правій підреберній ділянці, після останнього нападу з'явилась жовтяниця, позитивний симптом Курвуаз'є, гіпербілірубінемія за рахунок прямого. Ваш попередній діагноз:

K. вірусний гепатит

L. гемолітична жовтяниця

M. *механічна жовтяниця

N. лептоспіроз

O. метастатичне ураження печінки

129. Основні ознаки продромального періоду ВГА:

O. *лихоманка, розбитість, диспептичні явища

P. висип по типу кропив’янки

Q. біль в суглобах, особливо при фізичному навантаженні

R. виражена сверблячка шкіри

130. Симптоми, характерні для жовтяничного періоду ВГВ:

M. спленомегалія

N. зниження апетиту

O. слабкість

P. темна сеча

Q. *все перераховане

Чому поверхневий антиген ВГВ раніше називали «австралійським»?

K. Вперше виявлений австралійськими вченими

L. *Вперше виявлений в крові корінного жителя Австралії

M. Часто виявляється в крові австралійців

N. Вперше виявлений на території Австралії

132. В якій біологічній рідині найбільш значуща концентра­ція HBV?

J. Слині

K. Сечі

L. *Крові

M. Лікворі

N. Молоці

133. Сезонність ВГС:

I. *відсутня

J. літньо-осінній підйом

K. зимово-весняний підйом

L. осінньо-зимовий підйом

134. Назвіть симптоми, характерні для коми II:

E. уповільнення мислення

F. сплутаність свідомості

G. утруднення мови, розлад почерка

H. анорексія, нудота, блювота

I. *все перераховане

135. Фульмінантна (блискавична) форма ВГВ найчастіше розвивається:

A. в переджовтяничяий період

B. *на початку жовтяничного періоду

C. в періоді зниження жовтяниці

D. в періоді реконвалес­ценції

Яка найхарактерніша ознака печінкової прекоми?

A. *Посилення болю в області печінки, блювання

B. Підвищення рівня непрямого білірубіну

C. Зниження рівня сечовини

D. Підвищення рівня креатиніну

E. Підвищення рівня амінотрансфераз


 

137. Основний критерій видужання при ВГА:

N. *Стабільна нормалізація активності АлАТ в крові

O. Стабільна нормалізація загального білірубіну

P. Стабільна нормалізація розмірів печінки

Q. Стабільне добре самопочуття

R. Стабільне збільшення ваги тіла

138. Патогенетичні варіанти ХГВ:

J. Адаптивний

K. *Інтегративний

L. Індуктивний

M. Репродуктивний

N. Адаптивний, індуктивний

139. Характеристика імунного статусу хворого на хронічний гепатит В:

M. Переважання Т-супресорів над Т-кілерами

N. Імунний цитоліз гепатоцитів сенсибілізованими Т-лімфоцитами при слабкій інтенсивності антитілоутворення

O. *Переважання Т-хелперної активності та пригнічення Т-супресорної

P. Особливості імунного статусу не миють значення

140. Дослідження при підозрі на ВГА:

P. дослідження крові на HBs Ag

Q. реакція Відаля

R. проба Кумбса

S. посів калу

T. *дослідження крові на наявність анти-НАV IgM

141. Діагностичне значення анти-НВс IgM у хворих на вірусний гепатит:

M. не мають діагностичного значення

N. вказують на можливий розвиток печінкової коми

O. *свідчать про загострення хронічного гепатиту В

P. свідчать про загрозу хронізації гострого гепатиту В

Q. вказують на припинення інфекційного процесу

142. Рівень уробіліногену на висоті жовтяниці при вірусних гепатитах:

F. *Відсутній

G. Понижений

H. Підвищений

I. Не змінюється

143. Який вид жовтяниці має місце при таких лабораторних даних: загальний білірубін — 176 мкм/л, пря­мий — 144 мкм/л, АлАТ — 6, 98 ммоль/л, тімолова проба — 14 од.?

S. Механічна жовтяниця

T. Синдром Дабіна-Джонсона

U. *Вірусний гепатит

V. Гемолітична жовтяниця

144. Тимолова проба при вірусних гепатитах:

O. Залишається в нормі

P. *Підвищується

Q. Знижується

R. Не має діагностичного значення

145. Препарати для лікування асциту у хворих на цироз печінки:

R. холеретики

S. нативна плазма

T. цитостатики

U. інтерферони

V. *осмодіуретики, альбумін

Чи потребують хворі на вірусний гепатит суворого ліжкового режиму?

O. Не потребують

P. Усі хворі потребують

Q. *При тяжкій формі, особливо з загрозою розвитку печінкової коми

R. Хворі літнього віку

147. Використання глюкокортикостероїдів у хворих на хронічні вірусні гепатити:

O. Сприяє позитивному ефекту патогенетичної терапії

P. Запобігає і віддаляє розвиток цирозу печінки

Q. *Призводить до додаткових ускладнень та несприятливих наслідків хвороби

R. Використовується у комплексній терапії

148. При якій формі ВГВ використовують таке лікування: дезінтоксикація, спазмолітики, кремнійорганічний ентеросорбент, сульфат магнезії per os:

M. безжовтянична форма, легкий перебіг

N. *з холестатичним компонентом

O. жовтянична форма середньої тяжкості

P. жовтянична форма, тяжкий перебіг

149. Прогностичним тестом щодо хронізації гострого гепатиту В є:

A. *Відсутність сероконверсії НВеАg

B. Відсутність анти-HBs

C. Відсутність анти-HBc (IgG)

D. Все перераховане


 


Які із вказаних симптомів характерні для хронічного гепатиту?

1. Підвищення активності АлАТ

2. Збільшеная і щільність печінки

3. Зниження працездатності

4. Важкість у правій підребер­ній ділянці

5. *Все зазначене

151. Патогенетичні варіанти ХГВ:

S. адаптивний

T. інтерстиціальний

U. індуктивний

V. *реплікативний

W. адаптивний, індуктивний

152. Характер імунної відповіді при реплікативному варіанті ХГВ:

E. автоімунні реакції

F. відсутня

G. чітко виражена з переважанням Т-хелперів

H. *слабо виражена з переважанням Т-супресорів

Які біохімічні показники більш характерні при захворюванні на гострі вірусні гепатити?

O. *Загальний білірубін — 156 мкм/л, прямий —124 мкм/л, АлАТ — 8, 97 ммоль/л, тімолова проба — 12 од.

P. Загальний білірубін — 8, 8 мкм/л, АлАТ — 0, 79 ммоль/л, тімолова проба — 4 од.

Q. Загальний білірубін — 388 мкм/л, прямий — 300 мкм/л, АлАТ —1, 5 ммоль/л, тімолова проба — 6 од.

R. Загальний білірубін — 120мкм/л, непрямий — 110 мкм/л, тімолова проба — 5 од., АлАТ — 0, 9 ммоль/л

Яке із зазначених досліджень найбільш інформативне у HВeAg-негативвих хворих на ХҐВ?

Q. Anti-НВе

R. *HBV DNA

S. Anti-HBc

T. Anti-HВsAg

U. Anti-HCV

155. Для діагностики ВГА використовують:

U. клініко-епідеміологічні дані

V. виявлення PHK-HAV (ПЛР)

W. виявлення анти-HAV IgM (методи ІФА, РІА)

X. *все перелічене

156. Діагностичне значення анти-НВс IgM у хворих на вірусний гепатит:

W. вказують на можливий розвиток печінкової коми

X. вказують на припинення інфекційного процесу

Y. *свідчать про наявність гострого гепатиту В

Z. свідчать про загрозу хронізації гострого гепатиту В

AA. не мають діагностичного значення

157. Рівень анти-HDV IgM в сироватці крові хворого на хронічний вірусний гепатит D:

S. *високий титр упродовж усього періоду реплікації

T. не визначаються

U. низький титр

V. помірне підвищення титру на короткий час у період загострення

Які з указаних лікарських засобів не призначають хворому на вірусний гепатит В середньої тяжкості?

W. Режим, дієта № 5

X. Дезінтоксикаційна терапія

Y. Холекінетики

Z. Гепвтопротектори

AA. *Глюкортикостероїди

159. Використання діуретиків у лікуванні асциту при декомпенсованому цирозі печінки:

S. *використовують часто

T. неефективно

U. протипоказано

V. можливе в крайніх випадках

160. Лікування більшості хворих ВГА:

S. антибіотики, дезінтоксикаційна терапія

T. *базисна терапія (режим, дієта)

U. імуномодулятори, інгібітори протеолізу

V. спазмолітики, ферментативні препарати

161. Термін лікування хворих на хронічні ВГВ та ВГС інтерферонами:

Q. 1 місяць

R. 3-4 місяці

S. *6-12 місяців

T. декілька роківПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 482; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.149.205 (0.016 с.)