Підвищена активність якого з перерахованих ферментів типова для цитолізу гепатоцитів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підвищена активність якого з перерахованих ферментів типова для цитолізу гепатоцитівВІРУСНІ ГЕПАТИТИ


1. Серологічний профіль маркерів вірусного гепатиту виглядає наступним чином: HBsAg -, HBeAg -, anti-HCV Ig G+, HCV RNA+. Поставити діагноз:

A. *Хронічний гепатит С

B. Гострий гепатит С

C. В минулому переніс гепатит С

D. Вірусоносійство

Підвищена активність якого з перерахованих ферментів типова для цитолізу гепатоцитів

 1. Лужна фосфатаза
 2. *АлАТ
 3. 5-нуклеотідаза
 4. В-глюкоронідаза

3. Для противірусного лікування хронічного гепатиту В використовують:

 1. Гамма-інтерферон, інтерлейкін-2
 2. *Альфа інтерферон, аналоги нуклеозидів
 3. Інтерлейкін-2, гамма-інтерферон, аналоги нуклеозидів
 4. Альфа-інтерферон, антибіотики

4. Клініко-лабораторні ознаки, що вказують на печінкову енцефалопатію:

 1. Печінковий запах, протромбіновий індекс менший за 60%
 2. Порушення координації, інтенсивний тремор
 3. Інверсія сну, збудження, зменшення розмірів печінки
 4. *Все перераховане

Гепатит Е особливо тяжко перебігає

 1. *У вагітних та породіль
 2. У дітей першого року життя
 3. У осіб похилого віку
 4. У хворих, що страждають на туберкульоз
 5. У хворих, що страждають на цукровий діабет

6. Гіпербілірубінемія з переважанням прямої фракції пігменту є типовою для:

 1. Цирозу печінки, с-му Дабіна-Джонсона
 2. Обтураційної жовтяниці, с-му Дабіна-Джонсона
 3. *Вірусних гепатитів, обтураційної жовтяниці
 4. Гемолітичної жовтяниці, с-му Жільбера
 5. Нічого з переліченого

Про що свідчить наявність у крові хворого HBeAg

 1. Про інтегративну форму хвороби
 2. Про припинення реплікації HBV
 3. *Про реплікацію HBV
 4. Про загострення хронічного гепатиту В

8. Суперінфекція дельта – термін, що позначає зараження дельта вірусом хворого на:

 1. *Хронічний гепатит В
 2. Хронічний гепатит С
 3. Гострий гепатит В
 4. Гепатит G
 5. Хворого з будь-якими вірусними гепатитами

До якої групи вірусів відноситься збудник гепатиту Е?

 1. *Каліцівіруси
 2. Аденовіруси
 3. Гепаднавіруси
 4. Міксовіруси
 5. Флавіруси

Для якого вірусу характерна зворотна транскрипція?

 1. Гепатиту А
 2. *Гепатиту В
 3. Гепатиту С
 4. Гепатиту Д
 5. Гепатиту Е

Який механізм передачі при гепатиті В?

 1. Фекально–оральний
 2. Повітряно-краплинний
 3. *Рановий
 4. Транмісивний

В якому віці найчастіше хворіють на гепатит Е?

 1. *До 20 років
 2. У 30-50 років
 3. У ранньому дитячому віці (до 2 років)
 4. Після 50 років
 5. Усі вікові групи

До якої групи інфекцій відноситься гепатит Е?

 1. *Кишкових
 2. Дихальних шляхів
 3. Трансмісивних
 4. Зовнішніх покривів

Чому спостерігається потемніння сечі при вірусних гепатитах?

 1. *Через підвищення прямого білірубіну в крові
 2. Через підвищення непрямого білірубіну
 3. Через гемоліз еритроцитів
 4. Внаслідок олігурії
 5. Внаслідок ахолії

При якому гострому гепатиті найбільша ймовірність розвитку печінкової коми?

 1. Гепатит Е
 2. *Гепатит В
 3. Гепатит С
 4. Гепатит А
 5. Гепатит ТТV

16 Який симптом характерний в дожовтяничному періоді гострого вірусного гепатиту В?

 1. *Анорексія
 2. Біль голови
 3. Гектична гарячка
 4. Розеольозний висип
 5. Міальгії

Яка тривалість інкубаційного періоду при гепатиті В?

 1. *42-190 діб
 2. 15-45 діб
 3. Не більше 15 діб
 4. Не більше 5 діб
 5. Не більше 60 діб

Що свідчить про важкість перебігу гепатитів?

 1. Активність амінотрансфераз
 2. Значне збільшення амілази
 3. Значне підвищення Тимолової проби
 4. Висока активність лужної фосфатази
 5. *Зменшення протромбінового індексу

Який гострий вірусний гепатит найчастіше переходить у хронічний процес?

 1. Гепатит А
 2. Гепатит В
 3. *Гепатит С
 4. Гепатит Д
 5. Гепатит Е

20 Прогностичним тестом на хронізацію гострого гепатиту В є:

 1. *Відсутність сероконверсії НВеАg
 2. анти-HBs
 3. анти-HBc (IgG)

При підозрі на гострий гепатит результат якого тесту при дослідженні крові є найінформативнішим?

 1. Рівень білірубіну
 2. Рівень креатиніну
 3. Рівень сечовини
 4. *Активність амінотрансфераз
 5. Вміст білків

Результат якого тесту найнадійніше свідчить про початок видужання при гострому гепатиті В?

 1. Зникнення HBV DNA
 2. Зникнення HBеAg
 3. Поява анти-НВc
 4. *Поява анти-HВе.
 5. Зникнення HBsAg

При якому гепатиті застосовується вакцинація новонароджених?

 1. Гепатит А
 2. *Гепатит В
 3. Гепатит С
 4. Гепатит Д
 5. Гепатит Е

24 Про що свідчить інверсія HBeAg на anti-HBe при хронічному гепатиті В(HBV DNA відсутня):

 1. Про інтенсивну реплікацію HBV
 2. Про загострення хвороби
 3. Про перехід від інтеграції до реплікації
 4. *Про позитивні зміни, перехід з ре плікативної фази процесу до інтегративної

Яка спільна особливість у вірусів гепатиту В та ВІЛ

 1. *Наявність зворотної транскриптази
 2. Геном вірусу - лінійна одноланцюгова RNA позитивної полярності
 3. Геном вірусу – кільцева дволанцюгова DNA з однонитчастою ділянкою
 4. Геном вірусу – одно ланцюгова циклічна RNA

Для лікування хронічного гепатиту С застосовують

 1. Альфа інтерферон, преднізолон
 2. *Альфа інтерферон, рибавірин
 3. Альфа інтерферон, ламівудин
 4. Гамма інтерферон, ламівудин
 5. Гамма інтерферон, рибавірин

В якому періоді хворий на гепатит А найнебезпечніший для контактних?

 1. В перші дні хвороби
 2. *Протягом усього дожовтяничного періоду
 3. Протягом усього жовтяничного періоду
 4. Протягом хвороби і в перші тижні реконвалесценції
 5. Практично незаразний з початку хвороби

Яка тривалість інкубаційного періоду при гепатиті А?

 1. Не більше 15 діб
 2. *15-45 діб
 3. Не менше 50 діб
 4. Не менше 90 діб
 5. 90-180 діб

Який симптом у жовтячничному періоді гепатиту С прогностично несприятливий?

 1. *Геморагічні висипання на шкірі
 2. Анорексія
 3. Болі в суглобах
 4. Біль у животі
 5. Свербіж шкіри

В яких випадках гострого гепатиту В можна констатувати його хронізацію?

 1. більше 3 місяців від початку хвороби
 2. *Більше 6 місяців від початку хвороби
 3. Більше року від початку хвороби

 


31. HBsAg є сироватковим маркером:

 1. Гепатиту А
 2. *Гепатиту В
 3. Гепатиту С
 4. Гепатиту D
 5. Гепатиту Е

32. Особливості пігментного обміну при вірусних гепатитах:

 1. Жовтяничність склер та шкіри, забарвлені випорожнення та світла сеча, у крові переважає непрямий білірубін (до 80%)
 2. Жовтяничність склерта шкіри, темна сеча, знебарвлений кал, на долю прямої фракції білірубіну припадає не більше 40%
 3. *Жовтяничність склерта шкіри, темна сеча, світлий кал, у крові переважає пряма фракція білірубіну (70-75%)
 4. Всі перераховані варіанти

33. В крові у хворого виявлені наступні серологічні маркери інфекції: anti-HAV IgM, anti-HBcIgG, anti-HBs. Поставити діагноз:

 1. *Гепатит А, гепатит В в анамнезі
 2. Гострий гепатит В
 3. Хронічний гепатит В
 4. Гепатит С

До якої групи інфекцій відноситься гепатит А?

 1. Зовнішніх покривів
 2. Дихальних шляхів
 3. *Кишкових
 4. Трансмісивних

Який механізм передачі при гепатиті Е?

 1. *Фекально–оральний
 2. Повітряно-краплиннй
 3. Трансмісивний
 4. Рановий
 5. Статевий

Обов’язковою умовою патологічного впливу дельта вірусу є наявність

 1. HCV
 2. *HBV
 3. HEV
 4. HGV
 5. Будь-якого з перерахованих вірусів

До якої групи вірусів відноситься збудник гепатиту А?

 1. Аденовіруси
 2. Гепаднавіруси
 3. Міксовіруси
 4. *Пікорнавіруси
 5. Флавівіруси

38. Які термінові заходи є найважливішими у випадках розвитку печінкової енцефалопатії:

 1. Призначення ГКС
 2. Промивання шлунку
 3. Безбілкова дієта
 4. *Оксигенотерапія
 5. Усе зазначене

При якому гострому гепатиті у вагітних і породіть найбільша ймовірність ровитку гемолізу, ниркової недостатністі і печінкова кома?

 1. Гепатит А
 2. Гепатит В
 3. Гепатит С
 4. *Гепатит Е
 5. Гепатит D

40. Тривала персистенція HBeAg в сироватці крові свідчить прохронізацію:

 1. Гепатиту А
 2. *Гепатиту В
 3. Гепатиту С
 4. Гепатиту Д
 5. Гепатиту Е

Чому при вірусних гепатитах підвищується рівень білірубіну в крові?

 1. *Внаслідок порушення транспорту в гепатоцит і з гепатоцита
 2. Внаслідок збільшення утворення білірубіну поза печінкою
 3. Внаслідок зниження активності глюкуронілтрасферази
 4. Внаслідок нестачі глюкуронової кислоти
 5. Внаслідок порушення виділення через жовчні шляхи

В якому періоді хворий на гепатит А найнебезпечніший для контактних?

 1. *В перші дні хвороби
 2. Протягом усього дожовтяничного періоду
 3. Протягом усього жовтяничного періоду
 4. Протягом хвороби і в перші тижні реконвалесценції
 5. Практично незаразний з початку хвороби

Вільний білірубін це

 1. Адсорбований на білках, не виводиться нирками
 2. ??*Зв’язаний з глюкуроновою кислотою, виводиться нирками
 3. Реагує безпосередньо із діазореактивом Ерліха
 4. Легкорозчинний пігмент

44. Для лікування хронічного гепатиту В використовують:

 1. *Аналоги нуклеозидів
 2. Сульфаніламіди
 3. Цитостатики
 4. Інгібітори протеолізу
 5. Всі перераховані препарати

ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ


1. Серологічний профіль маркерів вірусного гепатиту виглядає наступним чином: HBsAg -, HBeAg -, anti-HCV Ig G+, HCV RNA+. Поставити діагноз:

A. *Хронічний гепатит С

B. Гострий гепатит С

C. В минулому переніс гепатит С

D. Вірусоносійство

Підвищена активність якого з перерахованих ферментів типова для цитолізу гепатоцитів

 1. Лужна фосфатаза
 2. *АлАТ
 3. 5-нуклеотідаза
 4. В-глюкоронідаза

3. Для противірусного лікування хронічного гепатиту В використовують:

 1. Гамма-інтерферон, інтерлейкін-2
 2. *Альфа інтерферон, аналоги нуклеозидів
 3. Інтерлейкін-2, гамма-інтерферон, аналоги нуклеозидів
 4. Альфа-інтерферон, антибіотики

4. Клініко-лабораторні ознаки, що вказують на печінкову енцефалопатію:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 358; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.014 с.)