ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 146 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 146 Страница

Робоче обладнання тракторів і автомобілів Сущность налогов, налоговой системы и налогового права. Прямые и косвенные налоги. Сроки уплаты налогов. Льготы по налогам. Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. Права должностных лиц налоговых органов. Обязанности и ответственность налоговых органов и их должностных лиц. Льготы по налогу на прибыль предприятий и организаций. Сущность и плательщики налога на добавленную стоимость (НДС). Плательщики налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения и объекты налогообложения. Тема: Биохимия нервной ткани Нервная система: определение понятия Основные системы распределения и их участники Методы сбыта готовой продукции Торговые посредники и их классификация. Пакетные контейнерные технологии. Основні терміни і визначення Основні фактори, що визначають якість виробів Методи оцінки показників якості продукції Вплив на результати експертизи складу експертів Способи одержання експертних оцінок Оцінювання комплексних показників якості Комплекс обладнання для підвищення продуктивності свердловини в нафтовіддачі пластів Типи водозабірних споруд та їх обладнання Обладнання кущових робочих станцій Тема 1.1. Категорійно-понятійний аппарат з безпеки життєдіяльності. Тема 1.2. Поняття про небезпеку та надзвичайну ситуацію. Тема 2.1. Характеристика геологічно небезпечних явищ. Орієнтовне співвідношення величин магнітуд та інтенсивностей Тема. 2.2. Метеорологічні та гідрологічні небезпечні явища Правила поведінки при сходженні лавин. Отруйні тварини і їх вплив на організм людини Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру Одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань Основні рекомендації щодо поводження населення в умовах радіоактивного забруднення середовища під час аварій на АЕС Моніторинг і прогнозування становища під час аварії на АЕС Правила поведінки заручника. Поведінкові реакції населення у надзвичайних ситуаціях Тема 5.1. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. В промислова розвинутих країнах Основне правило оцінки ризику небезпек - величина ризику небезпеки обернено пропорційна рівню її ймовірності. Тема 5.2. Методологічні підходи до визначення ризику Тема 6.1. Правові основи безпеки життєдіяльності. Тема 6.2. Менеджмент безпеки, та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у надзвичайних ситуаціях. Тема 7.1. Оповіщення та оперативне управління під час НС. Тема 7.2. Рятувальні та інші невідкладні роботи. Організація та проведення робіт із знезараження після НС. Концепция интегрированной логистики Тема 6. Основы логистического менеджмента. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО БОЯ Принципы ведения современного боя Организация мотострелкового батальона Организация танкового батальона, роты, взвода Подразделения Сухопутных войск США Подразделения Сухопутных войск ФРГ Техника и вооружение подразделений армий США и ФРГ Порядок управления подразделениями и огнем Наступление на обороняющегося противника с ходу Наступление на обороняющегося противника из положения непосредственного соприкосновения с ним Способы атаки, огневое поражение противника Виды и условия ведения обороны Построение обороны мотострелкового (танкового) батальона, роты, взвода. Боевой порядок и система огня взвода в обороне Положение отделений уступом вправо Работа командира взвода при переходе к обороне в условиях отсутствия соприкосновения с противником Способы передвижения подразделений Марш - основной способ передвижения. Характеристики марша Расположение общевойсковых подразделений на месте Лекция №11Технология погрузки и выгрузки лесных грузов Транспортно-грузовые комплексы для лесных грузов Погрузка лесных грузов в суда и их выгрузка Грухозахватные приспособления для выгрузки и погрузки для лесных грузов Классификация лесных складов. Способы хранения лесоматериалов Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ с лесными грузами Тема 1. Логистика и ее научная основа Определение понятия логистики. Краткая история развития логистики. Экономический эффект от использования логистики. Понятие материального потока и его виды. Принцип действия генераторов переменного тока Характеристики генераторов переменного тока Бесконтактные генераторы с электромагнитным возбуждением КОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Основы процесса автоматического регулирования напряжения Физико-химические процессы в свинцово-кислотном аккумуляторе Устройство стартерных аккумуляторных батарей Характеристика заряда и разряда аккумуляторной батареи Способы заряда аккумуляторных батарей Параллельная работа генератора и аккумуляторной батареи. Зарядный баланс ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ Особенности стартерных электродвигателей Привод стартера. Муфта свободного хода Передаточное отношение стартер - двигатель. Электрические схемы управления стартером ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРТЕРНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРНОГО ПУСКА СРЕДСТВА ОБЛЕГЧЕНИЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПУСКА КЛАССИФИКАЦИЯ БАТАРЕЙНЫХ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Регулирование угла опережения зажигания Конструкция аппаратов зажигания Замыкание контактов прерывателя Размыкание контактов прерывателя Пробой искрового промежутка свечи ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ Основные направления создания перспективных систем зажигания Особенности рабочего процесса транзисторной системы зажигания Принципы построения узлов бесконтактных систем зажигания для автомобильных ДВС Датчики углового положения коленчатого вала двигателя. Особенности конструкций аппаратов электронных систем зажигания для автомобильных двигателей Условия работы свечи на двигателе ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ НОРМИРОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛОВНЫХ ФАР КЛАССИФИКАЦИЯ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.НОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКЦИЯ СВЕТОСИГНАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ Технические характеристики приборов ПРАФ-8, ПРАФ-9 Приборы измерения давления и разрежения Приборы контроля режима движения и частоты вращения коленчатого вала двигателя АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ Электронные системы управления топливоподачей бензиновых двигателей Экономайзер принудительного холостого хода с электронным управлением Основные компоненты ЭСАУ двигателем Исполнительные механизмы управления частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДВЕСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ ФАР АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕМ АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ ГЛАВА 8. СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ. КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА ПРОВОДА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ АВТОМОБИЛЯ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ Особливості утворення форми одягу від цілого куска тканини. Особливості створення форми одягу з клітчастих тканин. Особливості обробки віялових складок. Зорова корекція пластики жіночох фігури формою одягу Виточка – як елемент композиційного формоутворення одягу. Характеристика сучасного направлення в оформленні текстильних матеріалів. Характеристика сучасних тенденцій у формоутворенні одягу різних видів та призначення. Вопр.Роль и значение транспорта и хранение нефти и газа Вопр. Способы прокладки трубопроводов Спиралишовные термоупрочнённые трубы. Вопр. Переходы под железными и автомобильными дорогами Вопр. Автозаправочные станции Вопр. Сливо-наливные устройства для железнодорожных цистерн Наземные резервуары нефтебаз нефтебаз и их оборудование Вопр. Технологические операции, проводимые на БСГ. Вопр. Хранение газа в газгольдерах Вопр. Хранилища в отложениях каменной соли КАФЕДРА ЭЛЕКТРОПРИВОДА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ БЕРЕГОВЫХ УСТАНОВОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТА Электропривода постоянного тока Выбор сглаживающего дросселя Выбор тиристоров преобразователя Расчет параметров контура скорости Расчет электромеханических характеристик электропривода по тиристорным преобразователям СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ ТРАНСПОРТА Происхождение и развитие логистики Основные цели, задачи и концепции логистики Сервисные потоки и услуги транспорта Логистические операции и функции Место логистического менеджмента на фирме Взаимодействие логистики и маркетинга Взаимодействие логистики с другими сферами бизнеса Принципы построения и функционирования логистических систем Классификация логистических систем ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Выбор канала распределения и способа перевозки товаров Поиск и выбор экспедитором оптимального перевозчика Модель системы доставки товаров и ее анализ Современное состояние и проблемы логистики в России Организация взаимодействия логистических посредников Государственная поддержка функционирования логистических систем Адаптивная модель прогнозирования Брауна Оценка конкурентоспособности транспортной организации Расчет скидки с тарифа при дополнительных перевозках грузов Скидки при перевозках грузов в направлениях следования порожних транспортных средств Тема 1 Лінійне програмування Тема 2 Цілочислове програмування Вихідна задача двоїста задача Контроль за правильностью расчета страховщиками страховых премий по договорам обязательного страхования осуществляет Банк России. См. текст пункта 11 статьи 11 Не более 25 тысяч рублей в счет возмещения расходов на погребение - лицам, понесшим такие расходы. Страховщик вправе требовать от лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, возмещения расходов, понесенных при рассмотрении страхового случая. Визначення туризм зонішні і внутр фактории. Форми та види туризму та що таке «молоді» види туризму Вкажіть вимоги до знань та вмінь персоналу тур фірми за стандартом «Туристичні послуги.Загальні вимоги» Дайте характеристику етапам створення тур.підпр. Вкажіть установчі документи ТП. Проаналізуйте вимоги до фінансового і кадрового забезпечення працівників ТО і ТА. Дайте оцінку програмам обслуговування як якісної ознаки туру. Проаналізуйте вимоги до тематичних програм обслуговування Поняття туристичного маршруту. Подайте класифікацію туристичних маршрутів за різними ознаками. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ АГЕНТСЬКОГО ДОГОВОРУ РОЗКРИЙТЕ СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ОБСЛУГОВУВАННЯ. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЕТАПИ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Тема: Нещасні випадки невиробничого характеру Облік і аналіз нещасних випадків Про нещасний випадок невиробничого характеру ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ФОРМА КОНТРОЛЮ Розділ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА Загальна характеристика поверхні. Фізична і хімічна неоднорідність Б. Згущення поверхневої енергії Деякі загальні поняття і терміни Оцінка можливості і спрямованості протікання процесів. Розрахунок стандартної зміни енергії Гіббса Рівняння Гіббса для адсорбції Фізична адсорбція – обернена, хімічна – не обернена. Розділ 5. ЗМОЧУВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ РІДИНОЮ Рівняння Юнга. Рівноважний крайовий кут. Адгезія і когезія. Робота адгезії Поверхнева енергія на границі зерен металу Механізм процесу кристалізації Гетерогенне утворення зародків. Коефіцієнт дифузії й енергія активації дифузії Дифузія по поверхні кристалічних тіл. Дифузія адсорбованих атомів Механізми припікання твердих тіл, що контактують у точці Елементи механіки деформованого твердого тіла Випробування на розтяг. Діаграма розтягу Теоретична міцність твердих тіл при відриві та зсуві Дефекти твердих тіл. Технічна міцність металів і сплавів Загальні відомості про теорії дислокацій Вплив зовнішньої поверхні на процес пластичної деформації Динаміка дислокацій у приповерхневому шарі при наявності плівок і покриттів Деякі загальні подання про взаємодію металів з газами Концепції фізико-хімічної механіки матеріалу (ФХММ). Розділ 10. ВПЛИВ ПЛІВОК І ПОКРИТТІВ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ТА КОМПОЗИЦІЙ В ЦІЛОМУ Хімічне осадження з парової фази ( у газовому середовищі). Вплив плівок і покриттів на властивості твердих тіл Адгезія й адгезійна міцність плівок. Особливості кількісної оцінки адгезійної міцності плівок Теоретичні критерії адгезії покриттів до металів Утворення фізичного контакту при плазмовому напиленні (ГТН). Перший етап взаємодії при напиленні Термічний режим у зоні контакту при плазмовому напиленні Роль поверхневої енергії, вакансій і дислокацій у підвищенні контактної температури в умовах плазмового напилення Другий етап при плазмовому напиленні (ГТН) – хімічна взаємодія Внесок в процес встановлення міцних зв’язків дислокацій, що виходять на поверхню при ударній взаємодії. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Силовое передаточное число рулевого управления. Червячные рулевые механизмы. Травмобезопасные рулевые механизмы Предмет международного контракта КОМПАНОВКА СБОРНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ Расчёт по раскрытию трещин нормальных к продольной оси элемента Расчёт прочности наклонах сечений Определение расчётных усилий Тема 2. Анализ схем компоновки ПС ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ЗАОЧНИКОВ Расчет санитарно–защитной зоны объекта Расчет выбросов оксида углерода при сжигании топлива в стационарных системах Расчет выбросов оксидов азота при сжигании топлива в стационарных системах Расчет выбросов загрязняющих веществ от автомобилей Твердые бытовые отходы – методы сбора, сортировки и утилизации Шумовое загрязнение среды. Нормирование шума Выбор сечения кабеля по допустимому току (нагреву) Проверка выбранного сечения кабеля по допустимой потере напряжения Проверка сечения кабеля по термической стойкости Выбор защитно-коммутационного аппарата Проверка выбранного защитно-коммутационного аппарата на динамическую устойчивость и термическую стойкость Статья 173. Мелкое хулиганство Статья 71. Выбор и изменение таможенного режима Статья 86. Условия помещения товаров в таможенный режим реэкспорта Статья 91. Перемещение товаров и транспортных средств коммерческого назначения в режиме транзита
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.106.142 (0.023 с.)