ТОП 10:

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ І РОЗМІРІВ ВАНТАЖОПОТОКІВВантажопотік – це упорядкований і систематизований рух напівфабрикату по виробничих підрозділах ткацького виробництва або між ними.

Типові вантажопотоки ткацького виробництва представлені в табл. 3. Для встановлення основних параметрів використовуємо дані табл. 1 і табл. 2, прийнявши необхідний тип намотувальної тари і середні маси деталей здійснюємо наступні розрахунки.

Маса пакування з врахуванням ваги намотувальної тари, кг:

 

де mсп – маса ниток на пакуванні з врахуванням спрягомої довжини, кг;

mтар – маса одиниці намотувальної тари, кг.

 

Для основи:

1. Для пакувань з машин ВТС:

 

 

2. Для пакувань з снувальної машини СП – 180:

 

 

3. Для пакувань з шліхтувальної машини ШБ – 11 / 180:

 

 

Для утоку:

1. Для пакувань з машин БД-200:

 

 

Кількість пакувань по всіх переходах згідно технологічного плану :

 

1. Конічні бобіни з машин ВТС:

 

 

Приймаємо:

2. Бобіни з машин БД-200:

 

 

Приймаємо:

3. Снувальні валики:

 

 

Приймаємо:

4. Ткацькі навої:

 

 

Приймаємо:

 

Загальна маса намотувальної тари з нитками, кг:

 

 

1. Конічні бобіни з машин ВТС:

 

 

2. Бобіни з машин БД-200:

 

 

3. Снувальні валики

 

 

4. Ткацькі навої

 

 

Загальна маса тари і ниток основи, яка зберігається на центральному складі, кг:

1.Основа ВТС:

 

2.Снувальні валики:

3.Ткацькі навої:

4.Уток БД-200:

Склад вантажопотоків Значення
Характеристика ниток: сирови-на, лі-нійна щіль-ність Характеристика пакувань Основний вантажопотік Зберігання на складах Повернення тари
Добова потре-ба, кг   Вид паку-вання Вид намо-туваль-ної тари Маса ниток у паку-ванні, кг Маса намоту-вальної тари, кг Маса ниток і намоту-вальної тари, кг Кіль-кість паку-вань, шт. Загаль-на маса ниток і тари, кг Відно-шення запасу до спожи-вання,% Кіль-кість паку-вань, шт. Загаль-на маса ниток і тари, кг Кіль-кість намоту-вальної тари, шт. Маса намоту-вальної тари, кг
1.Основні нитки на намотувальній тарі, які потрапляють до цент-рального складу 18,5×2 8021,099 бобіна VTS патрон конічний 1,909 0,090 1,999 8399,798 12599,    
2.Повернення намоту-вальної тари основних ниток на прядильну фабрику       патрон конічний   0,090             378,
3.Утокові нитки на на-мотувальній тарі, які потрапляють до цент-рального складу 5011,409 БД 200 патрон циліндричний 1,845 0,060 1,905 5175,885 7763,    
4. Повернення намоту-вальної тари утокових ниток на прядильну фабрику     початок патрон цидіндричний   0,060             163,
5. Утокові нитки на намотувальній тарі , які потрапляють у ткацький цех 5011,409 БД 200 патрон циліндричний 1,845 0,060 1,905 5175,885          
6.Повернення намотувальної тари утокових ниток на центральний склад     БД 200 Патрон циліндричний   0,060             163,
7. Основні нитки на намотувальній тарі , які потрапляють на проміжний склад снувального відділу 18,5×2 8021,099 бобіна VTS патрон конічний 1,909 0,090 1,999 8399,798 6299,    
8.Повепнення намотувальної тари мотальний відділ (або на центральний склад)     бобіна VTS патрон пконічний   0,090             378,
9. Основні нитки на снувальних валиках, які потрапляють на проміжний склад шліхтувального відділу 18,5×2 8020,136 Снувальний валик Снувальний валик 390, 480, 10088, 7566,    

 

Продовження табл. 3

10. Повернення порожніх снувальних валиків на проміжний склад     Снувальний валик Снувальний валик              
11.Намотані ткацькі навої,які потрапляють на проміжний склад проборного відділу 18,5×2 7991,501 Ткацький навій Ткацький навій 228, 286, 10025, 7519,    
12. Намотані ткацькі навої,які потрапляють на пробирання 18,5×2 1196,725 Ткацький навій Ткацький навій 228, 286, 1432,23          
13.Пробрані ткацькі н-ї зі ленова приладом,які потрапляють на ткацькі верстати 18,5×2 1198,725 Ткацький навій Ткацький навій 228, 76,656 305, 1525,52          
14.Намотані ткацькі навої,які потрапляють на прив'язку 18,5×2 6792,776 Ткацький навій Ткацький навій 228, 286, 8593,44          
15.Повернення порожніх ткацьких навоїв     ткацький навій навій              
16.Повернення ленова приладів в проборний відділ     ткацький навій навій   18,656             93,
17. Тканина в рулонах ,яка потрапляє на склад нерозбракованої продукції   12960, Рулон рулон 59,894 69,894 15166,        
18..Тканина в рулонах яка відправляється з ткацької фабрики   12960, рулон Рулон 499,12   499,12 12977,12        

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.004 с.)