ТОП 10:

РОЗДІЛ 4. Вибір і обґрунтування обладнання та підйомно-транспортних засобів по всіх переходах ткацького виробництва 

Комплексна механізація транспортних і вантажно–розвантажувальних робіт представляє собою раціональне поєднання різних транспортуючих машин і пристроїв, які злагоджено працюють з технологічним обладнанням по всім переходам.

Головними підйомно–транспортними операціями у ткацтві є переміщення, зберігання і встановлення у гнізда машин снувальних валів і навоїв, подача основної та утокової пряжі, накопичення і переміщення сурової і готової тканини.

Для виготовлення тканини арт. 3231 був прийнятий вище поданий технологічний план ткацтва. Для забезпечення нормального протікання технологічних процесів на підприємстві заплановані проміжні склади для зберігання і підтримання в належних умовах напівфабрикати, монорейковий і підлоговий види транспорту, які вчасно забезпечують технологічні машини сировиною.

Основна пряжа на центральному складі зберігатиметься у візках ТО-1, відповідно утокова на візках-ялинках. Бобіни з утоковою пряжею електротягачем АТ-60 доставлятимуться на візках у ткацький цех, основу також за допомогою електротягача АТ-60 переміщуватимуть на візках на шпулярники снувальних машин.

Напрацьовані навої зі снувального відділу підвісним електротягачем ВКМ – 911 транспортуються на проміжний склад шліхтувального відділу, а із складу на стійки шліхтувальних машин. В проміжному складі на вертикально – замкнених стелажах зберігатимуться напрацьовані навої та запасні. Наявність проміжних складів дає змогу урівноважити коливання з доставкою і напрацюванням напівфабрикатів, а також мати заданої кількості запас пакувань.

Прошліхтована основа підвісним електротягачем переміщується у проборно-вузлов’язальний відділ. В даному відділі ткацькі навої спочатку зберігаються на механізованих горизонтальних стелажах. Пробираються на механізованих верстатах 15 % навоїв, а 85 % прив’язуватимуться безпосередньо біля ткацьких верстатів.

У ткацький цех на візках ТУН–8 з проборного відділу доставлятимуть як пробрані навої так і навої, які прив’язуватимуть.

Тканину арт.3231, що виробляється на верстатах СТБ–220 в рулонах укладатимуть у візки ТО-4 і відвозитимуть на склад не розбракованої продукції в прийомно-контрольну дільницю. До візків ТО-4 тканину в рулонах доставлятимуть на ручних візках.

Із складу сурову тканину розбраковуватимуть бракувальними машинами Б – 180 і відвозитимуть на склад розбракованої продукції.

Прийнята схема механізації передбачає і зворотні рейси усіх видів транспорту із порожньою тарою. На кожному із проміжних складів підтримуються свої умови (температура, вологість, рух повітря) для зберігання напівфабрикатів.

В снувальному відділі основа зберігатиметься у візках ТО-1 за шпулярниками снувальних машин. Напрацьовані навої з снувальних машин підвісний електротягач доставлятиме у проміжний склад шліхтувального відділу, де вони зберігатимуться у вертикальних стелажах. Прошліхтовані основи і частина пробраних розміщуватимуться у горизонтальних механізованих стелажах, що в проміжному складі проборного відділу.

Технічні характеристики підйомно–транспортних машин представлені у табл.4.

Таблиця 4

Транспортний засіб Параметр Числове значення
1.Акумуляторний тягач АТ - 60 Тягове навантаження на гаку, кг. Максимальна швидкість переміщення, км/год.: з вантажем без вантажу Максимальна вага вантажу на причіпу, кг Габаритні розміри, м: довжина ширина   До 60   0,59 1,446 0,7
2. Транспортний візок ТО – 4 Вантажопідйомність візка,кг Вага, кг Габаритні розміри, мм довжина ширина висота   1,4 0,9 1,027
4. Транспортний візок ТУН - 8   Габаритні розміри візка, м: довжина ширина висота Відстань від підлоги до центра навою, м Вага візка, кг   2,085 0,55 0,8 0,48
5. Електротягач підвісний Позначення талі Вантажопідйомність, кг Висота підйому вантажу, м Швидкість, м/хв підйому вантажу переміщення Однорейковий шлях: матеріал найменший радіус закруглення Тягове навантаження, кН ВКМ-911     Двотавр 0,5 2,75
6.Горизонтальний механізований стелаж для снувальних валиків Ємність стелажа, навоїв Габаритні розміри, м: довжина ширина висота   6,2 2,5 2,1
7.Горизонтальний механізований стелаж для ткацьких навоїв Ємність стелажа, навоїв Габаритні розміри, мм: довжина ширина висота   9,0 2,54 2,6

 


ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СКЛАДІВ ТА ЇХ ОБЛАДНАННЯ

Центральний склад

Сучасні склади аналогічні виробничим приміщенням. У них не тільки розміщуються вантажі, але й виконуються за рахунок різноманітних механізмів і приладів з широким застосуванням засобів автоматизації важкі і трудомісткі операції. При цьому кожний механізм завантажений максимально як по вантажомісткості так і у часі.

Площу центрального складу визначають, виходячи з маси ниток і виду їхнього збереження. Вид збереження визначається в залежності від того, які пакування надходять на центральний склад.

Пряжу в циліндричних пакуваннях, що надходить з прядильних машин БД зберігають на візках-ялинках і відповідно пряжу в конічних бобінах з машин ВТС зберігать на візках ТО-1.

При збереженні бобін з пряжею на візках вони встановлюються зімкнутими рядами по два візка за шириною ряду.

 

Для зберігання на центральному складі основної пряжі приймаються візки ТО-1, та утокової пряжі приймаються візки-ялинки.

Кількість візків, які встановлюються в один ряд за шириною складу :

 

де hбез – зазор безпеки, 0,2 м;

Шпід – ширина підготовчого цеху, м;

hт – ширина торцевого проходу, м.

 

1. Уток БД-200:

   

Приймаємо: 12 візків

2. Основа ВТС:

Приймаємо: 12 візків

Ширина ряду візків:

1. Уток БД-200:

 

2. Основа ВТС:

Кількість рядів візків:

 

де Квіз – загальна кількість візків для зберігання бобін:

 

де Евіз – ємність візка, шт.

   

 

Приймаємо:

 

 

 

Приймаємо:

 

 

Приймаємо:

 

 

Приймаємо:

 

 

Площа, яка займається рядами візків, м2:

1.Основа ВТС:

2.Уток БД-200:    

 

Площа, яка зайнята проходами визначається по формулі, м2:

 

де Sn – площа за схемою, м2

 

 

Площа для прийому і видачі пряжі, м2:

 

 

 

Площа, яка займається ящиками з порожньою тарою, м2:

 

Загальна площа складу, м2:

 

Довжина складу:

 

Проміжні склади

Всі технологічні підрозділи ткацької фабрики обладнані проміжними складами для забезпечення безперервності технологічного процесу при можливій неритмічності вантажопотоків.

5.2.1. Снувальний відділ.

У снувальному відділі запас основної пряжі знаходитиметься за шпулярниками снувальних машин.

Візки встановлюють по 2 за шириною шпулярників.

Кількість візків, яка необхідна для однієї снувальної машини:

де mсн – кількість снувальних машин.

 

Приймаємо 12

Кількість візків в ряду:

   

Площа, яка займається візками:

(5.13)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.232.62.209 (0.006 с.)