MicrosoftBusinessSolutions-AxaptaМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

MicrosoftBusinessSolutions-AxaptaMicrosoft Business Solutions-Axapta є інтегрованим рішенням для торговельних, дистриб'юторських і виробничих компаній, що мають просту і розподілену структуру, в тому числі холдингів.

Основні характеристики модуля «Управління Складом»:

-необмежене число складів, проходів, стелажів, рівнів і осередків зберігання;

-можливіть роботи з прийомними та відвантажувальними терміналами, в тому числі без бухгалтерских проводок;

-необмежене число груп і типів складської тари;

-АВС-класифікація по прибутковості, оборотності запасів, вартості зберігання;

-облік товарів, послуг і специфікацій; підтримка прийнятої у контрагентів кодування номенклатури;

-автоматизована інвентарізація;

-управліня погрузочно-розвантажувальними операціями, транспортуванням і упаковкою, підбір товарних комірок відповідно до характеристик вантажу;

-партійний і серійний облік, контроль термінів придатності;

-зниження затримок складського зберігання за рахунок оптимізації розміщення товарів;

-скорочення збиткових запасів у розрізі номенклатури, організації вантажно-розвантажувальних робіт;

-підтримка системи штрих-кодування для ідентифікації складської номенклатури;

-розміщення товарів по зонам і областям складування з урахуванням різних режимів зберігання;

-Можливість ведення автоматизованого складу.

Модуль «Управління складом» дозволяє вирішувати такі завдання, як:

-еффективне управлінння складом, тобто оптимізація розміщення вантажів, скорочення витрат на експлуатацію підйомно-транспортних машин;

-обробка грузів, включаючи дії з приймання товару, переміщення вантажів по складу, вантажно-розвантажувальні роботи і процедури ідентифікації вантажу.

Функціональність модуля забезпечує:

-видачу точної інформаціі про склад;

-ведення детальних записів про розміщення вантажів;

-отримання статистичних даних, в т. ч. розрахунок середнього часу комплектації відвантаження;

-мінімізацію часу, зусиль і витрат на складування.

Цілістна картина активів підприємства, наявних запасів і товарообігу дозволяє швидко і точно приймати ключові рішення при управлінні оборотними коштами і вкладеннями капіталу в складську інфраструктуру.

У ході рішення цих завдань система дозволяє враховувати:

-властивості (його габарити і вага);

-планування складу;

-місцезнаходження, схема під'їзду до осередку зберігання;

-характеристика підйомно-транспортного обладнання;

-методику зберігання товару;

-стандарти оформлення складської документації.

Для більш ефективного використання складського простору доступне місце на складі задається не тільки площею, але і обсягом. Це дозволяє врахувати висоту складского приміщення. Для деталізації розміщення товару на складі ви можете задати до п'яти характеристик: склад, прохід, стелаж, полиця, позиція на полиці.

Кожна комірка володіє наступними характеристиками:

-розміри одиниць складської тари, її висота, ширина і глибина;

-група типів складської тари, яка може зберігатися в комірці;

-область зберігання;

-область комплектаціі;

-тип (зона прийому, зона відвантаження, зона комплектації або буферна зона).

Цикл обробки вантажу засобами модуля «Управління складом» включає наступні етапи:

Оформлення отриманого товару

У самому простому варіанті отримання товару зводиться до реєстрації тари в заданій комірці за фактом проведеної складської операції. Більш складний сценарій включає реєстрацію тари з отриманим вантажем на приймальній площадці, після чого система підшукує буферний осередок для зберігання товару з відповідною , характерною для нього зоною. Номенклатура реєструється в системі управління складом. Реєстрація може виконуватися на в'їзді в склад ,у буферній зоні або в зоні комплектації. При цьому товари проходять: контроль відповідності замовленням і транспортної накладної, перевірку на предмет наявності замовленої кількості, огляд на наявність пошкоджень. Система дозволяє приймати на зберігання як товари, що надійшли від сторонніх постачальників, так і готову продукцію / напівфабрикати власного виробництва. Система нумерує прихідні вантажі і постачає тару етикетками з штриховими кодом. Далі система підшукує для вантажу вільну комірку з урахуванням усіх вимог. Система може без затримок помістити вантаж на запропоноване місце, або видати завдання на транспортування тари.

Транспортування в осередок зберігання

Цей етап є необов'язковим, якщо при управлінні складу не уточнюється підйомно-транспортне обладнання. Для контролю над процесом перемещення вантажу ведеться спеціальний журнал незавершених операцій транспортування.

Зберігання упакованого товару в комірці

Всі складські комірки віднесені до тієї чи іншої зони, яка характеризується умовами зберігання: температурою, режимом охорони, обігом і т.д.

Замовлення на відвантаження

Замовлення на відвантаження створюється на основі замовлень на продаж, складських проводок, виробничих замовлень. Для виконання клієнтських замовлень активізується комплектація вантажу. Система формує журнал завдань по транспортуванню товару до зони упаковки і відправки вантажів, видає докладний маршрут комплектації. Якщо складський транспорт оснащений терміналами, система дозволяє використовувать контрольні тексти для правильного вибору комірки.

Надсилання вантажу споживачеві

Надсилання вантажу з печаткою та транспортною накладною є заключним етапом обробки вантажу. Одночасно система формує бухгалтерські проводки. Впро цесі відвантаження товару система може об'єднувати кілька отриманих заказів, оптимізуючи комплектацію за рахунок одночасної обробки товарів. Система дозволяє автоматично сформувати транспортні накладні при надсиланні вантажу, вказати перевізника вантажів та умови оплати при транспортуванні.

Склад можна розділити на зони і області зберігання. Розподіл по зонах дозволяє створити структуру складу з різними характеристиками, наприклад, з різним температурним режимом.

Області ділять склад на секції, призначені для зберігання номенклатури з різними характеристиками, наприклад, товарообігом. Ви можете використовувать області зберігання спільно з ABC-класифікацією номенклатури.

ВИСНОВКИ

Підприємства, які стоять перед вибором - яку інформаційну систему придбати, повинні добре розуміти функціональні відмінності. Загалом, системи управління складуванням (WMS) пропонують великі функціональні можливості для управління логістікою фірми. WMS повинна працювати так, як працює сучасний склад - 24 годин на добу 7 днів на тиждень. Тому WMS повинна працювати завжди, причому працювати в особливих умовах з підвищеним навантаженням.

Вантаж прибуває, приймається за кількістю та якістю. Супровідні документи на вантаж дублюються для подальшого введення в облікову систему складу. Потім персонал складу приймає рішення, де розмістити вантаж, і робить відповідні записи в документах на вантаж. Після завершення всіх складських операцій з вантажем документи вводяться в облікову систему складу. Дані про місцезнаходження вантажу зберігаються в картотеці облікової системи. Процес є трудомістким, і його ефективність повністю залежить від досвіду складського персоналу.

Після впровадження АСУС основний складський процес змінюється кардинальним чином. Всі грузові одиниці, що знадходяться на складі, маркуються етикетками з індівідуальним штрих-кодом, який містить інформацію про характер вантажу, коли і від кого він прийшов. Якщо надійшли вантажні одиниці які вже мали індивідуальне маркування, то складські оператори, використовуючи термінали збору даних (ТСД), реєструють їх в складській системі управління. Після перевірки якісті вантажу складські оператори отримують від АСУС на персональні ТСД розпорядження на розміщення в зоні зберігання надійшовших вантажних одиниць. При укладанні вантажної одиниці на місце зберігання в обов'язковому порядку оператором проводиться зчитування ТСД адреси місця зберігання. Всі подальші операції з переміщення вантажних одиниць складу завершуються обов'язковою реєстрацією в АСУС адреси нового місця зберігання вантажу за допомогою ТСД оператора. Причому в АСУС реєструється кількість та час виконання розпоряджень кожним оператором.

Таким чином, хоч вигоди, одержувані різними компаніями від успішного запровадження АСУС, сильно різняться, можна виділити ряд основних переваг.

Практика показує, що загальна продуктивність зростає мінімум на 20 - 30%, точність обліку - більш ніж на 99%, трудовитрати зменшуються на 25% і більше.

У результаті виконаної роботи поставлена мета досягнута.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Глик, Д.И. Национальные стандарты в области электронного документооборота / Д.И. Глик // - Секретарское дело. - 2006. - № 9 - С.45-75

2. Балибардина, Г.И. Документоведение и документационное обеспечение управления / Г.И. Балибардина // Учеб. - метод. пособие / ВолГУ. - 2002. - 78 с.

3. Живаева Ольга Валерьевна. Управление информационными потоками промышленных предприятий на основе оптимизации документооборота: Дис. канд. экон. наук: 08.00.05: Волгоград, 2002 148 c. РГБ ОД, 61: 02-8/1817-9.

4. Альберт Бертяков, Андрей Сумин // Финансовый директор, № 7 - 8, июль - август 2004 // Автоматизация документооборота

5. Андреев В. / Автоматизация документооборота компании - непростой выбор [Электронный ресурс] - Электрон. ст. - Режим доступа к ст.: http://www.thalion. kiev.ua/article. php? id=405

6. Баласанян, В.Э. Какой должна быть современная автоматизированная система документационного обеспечения управления / В.Э. Баласанян // X Междунар. научно-практическая конференция "Документация в информационном обществе: парадигмы XXI в.". - М., - 2003. - С.22-25.

7. Ватолина М.В. Организация работы с документами/ Серия "Высшее образование". - Росто н/Д: Феникс, 2004. - 320 с.

8. Витин, Ю.Г. От документооборота классического - к электронному! / Ю.Г. Витин // Справочник секретаря и офис-менеджера. - 2004. - № 4. - С.50-55.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.68.118 (0.005 с.)