ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 136 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 136 Страница

Теорема Лопіталя. Розкриття невизначеностей виду ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОХІДНИХ Дослідження графіка функції на опуклість, угнутість. Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка Коментарі до правила знаходження найбільшого та найменшого значень функції. Практичні задачі на знаходження найбільшого (найменшого) значення Рухлива гра «ПРО КАТРУСЮ І ЦАПКА» Рухлива гра «ПАСТУХ І СТАДО» Рухлива гра «ПЕРЕЛІТ ПТАХІВ» Рухлива гра «ЛИСИЦЯ В КУРНИКУ» Рухлива гра «ЗАЙЧАТА, ВОВК І БІЛОЧКИ» Паталогічні зміни кольору сечі Збільшення рН, зміщення у лужний бік Причини появи жовчних кислот у сечі Інтерпретація показників швидкості клубочкової фільтрації креатині ну Найчастіше цистинурія виникає у хутрових звірів, у собак найвищу схильність мають: такси, англійські бульдоги, йоркширські та ірландські тер’єри, чхуа –хуа та кішки. Солі сечової кислоти (урати) Інтерпретація показників біохімічного складу сечі тварин Інтерпретація показників швидкості рахував ат фільтрації креатині ну Загальні відомості дистанції електропостачання «Верхівцеве» Призначення і роль підрозділів дистанції електропостачання Дорожня електротехнічна лабораторія Технологія монтажних робіт при ремонті і монтажі обладнання тягових підстанцій або елементів контактної мережі Основні вимоги безпеки при обслуговуванні електроустановок Проведенном по Республике Адыгее и Краснодарском Крае С 9 августа по 23 августа 2016 года М.н. – пер. Фишт-Оштенский – оз. Псенодах – пер. Майкопский – т/б Верхний Чуб День одиннадцатый. 19 августа Клінічні прояви, диференційна діагностика між переломом та вивихом. Засоби транспортної іммобілізації при вивихах. Хірургічне лікування вивихів. Пацієнт А., 41 рік, поступив у стаціонар з ознаками вивиху лівої плечової кістки. Яку пов’язку доцільно накласти потерпілому після вправлення вивиху? Який з вивихів відноситься до передньо-верхніх вивихів плеча? Який вид знеболеня застосовують при вивиху стегна? Тема: Сучасні тенденції розвитку конструкції різних типів автомобілів. Оцінка досконалості конструкції автомобілів. Порівняльна оцінка конструкції автомобіля. Сучасні загальні тенденції розвитку конструкції різних типів автомобілів Сучасні тенденції розвитку агрегатів, механізмів та систем автомобілів МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ Сучасні тенденції розвитку конструкції кузовів автомобілів, зовнішнього та внутрішнього дизайну, покращення активної та пасивної безпеки. Ранній період (з початку XX століття до 1919 року) Кінець десятих років і початок тридцятих (1919-1932) Середина і друга половина тридцятих (1933-1939) Останні передвоєнні автомобілі (1940-1942) Перше післявоєнне покоління автомобілів(1945-1948) Кінець сорокових - початок п'ятдесятих років (1948-1954) Друга половина п'ятдесятих (1955-1959) Сімдесяті роки ХХ століття (1970-1979) Восьмидесяті роки (1980-1989) Аварии на химически опасных объектах Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах Стимулирующее и симптоматическое лечение. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА У ДЕТЕЙ Осн.свойства и мех. хар-ки жидкостей. Давление жидкости на цилиндрическую поверхность. Кавитация. причины возникновения. Гидравлический удар. Уравнение жуковского. Качественные особенности влияния температуры на вязкость капельной жидкости и газа. К Международному дню инвалида о реализации прав и социальных гарантий инвалидов в Санкт-Петербурге в 2016 году Меры социальной поддержки инвалидов и дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий инвалидов. Организация оздоровительного отдыха Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения. В сфере физической культуры и спорта Повышение уровня доступности транспорта и объектов транспортной инфраструктуры Повышение уровня доступности средств связи и информации Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. Неотложные состояния в практике врача. V. Ангинозный статус при инфаркте миокарда Другие лечебные мероприятия при инфекционно-токсическом шоке XX. Острая почечная недостаточность Каковы действия стрелка при разряжании пистолета? Функции складских объектов на различных уровнях логистических систем. Параметрическое описание отдельных видов складских объектов как элементов инфраструктуры Комплекс факторов, способствующих развитию логистической инфраструктуры Характеристика положений Концепции развития терминально-складской инфраструктуры Санкт-Петербурга. Устройство и технология работ на складах сыпучих грузов. Основные проекты развития складской логистической инфраструктуры в РФ. История развития ортопедии и травматологии в Белоруссии. Выдающиеся специалисты Белоруссии. Особенности переломов у детей. Регенерация костной ткани, типы костной мозоли, виды сращений. Принципы лечения переломов скелетным вытяжением. Показания, техника проведения спиц, сроки лечения. Принципы оказания помощи при поверхностных травмах (ссадины, ушибы, растяжения). Врожденная косолапость. Клиника. Диагностика. Лечение. Врожденная мышечная кривошея. Этиопатогенез. Клиника. Лечение. Врожденный вывих бедра, дисплазия тазобедренного сустава. Этиопатогенез. Клиника и диагностика в различных возрастных группах. Осанка. Определение. Виды ее нарушений. Клиника. Профилактика. Лечение. Сколиоз. Определение. Классификация. Диагностика. Лечение. Статитические деформации стоп. Принципы лечения. ПОПЕРЕЧНОЕ ПЛОСКОСТОПИЕ И ДЕФОРМАЦИИ ПАЛЬЦЕВ Рентгенологическое обследование Суставных поверхностей (рассекающий остеохондроз, Остеоартроз. Этиопатогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Эндопротезирование. Цель консервативного лечения артрозов – восстановление кровообращения в тканях больного сустава. Вторичные опухоли, параоссальные и метастатические Система этапного лечения с эвакуацией и медицинская сортировка при оказании экстренной помощи при травмах. Характерные особенности политравмы Особенности огнестрельных ран и переломов. Посттравматический хронический остеомиелит. Причины. Диагностика. Принципы лечения. Анаэробная инфекция ран. Возбудители. Классификация. Клиника. Лечение. Особенности гнилостной инфекции. Принципы лечения. Ожоговая болезнь. Патогенез. Клиника. Профилактика и лечение на этапах медицинской эвакуации. Принципы местного лечения ожогов, медицинская сортировка на этапах эвакуации. Общая холодовая травма: переохлаждение, стадии. Принципы оказания помощи. Местная холодовая травма: отморожения, виды, периоды, степени. Принципы общего и местного лечения отморожений. Общие принципы лечения кровопотери Травмы органов грудной клетки. Гемо и пневмоторакс. Классификация. Клиника. Диагностика. Парадоксальное дыхание, подкожная и медиастальная эмфизема, гемоперикард при травмах грудной клетки. Неотложная помощь при этих состояниях??? Травмы черепа и головного мозга. Классификация. Клиника. Помощь и лечение на этапах медицинской эвакуации. Травмы живота. Классификация. Клиника. Лечение. Переломы обеих костей диафиза предплечья Повреждение боковых и крестообразных связок. Повреждение четырехглавой мышцы бедра Лечение различных типов повреждения позвоночника Тактические ошибки, приводящие к ятрогенным осложнениям: синдрому Зудека, контрактуре Фолькмана, гангрене конечности, перфорации кожи отломком, остеомиелиту. Что называется подвижным составом? Классификация типов подвижного состава по назначению и проходимости. Что представляет собой шасси? Что в него входит? И рассказать о всех элементах. Назначение и типы двигателей. Коленчатый вал и маховик. Работа КШМ. Назначение и классификация системы смазки. Вентиляция картера двигателя ТНВД. Муфта опережения впрыска топлива, всережимный регулятор частоты вращения коленчатого вала. Гидромеханические коробки передач. Конструкции карданных передач. Одинарные главные передач. Двойные главные передачи. Полуоси. Материалы к практическому занятию Номенклатура болезней по МКБ 10. Шифр S 27 ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГРУДИ Объемы мероприятий доврачебной и первой ЭТАПНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГРУДИ И ПРИ РАНЕНИЯХ ГРУДИ XI. Технология оказания помощи и преемственность ЛПУ XI. технология оказания помощи и преемственность ЛПУ Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НЕШАСНІ ВИПАДКИ, ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК СПЕЦІАЛЬНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ Складання акта про нещасний випадок на виробництві Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до нещасного випадку Обработка журнала измерения горизонтальных углов (прил. 2) Вычисление координат вершин теодолитного хода выполняют в специальной ведомости (прил. 3) Определение отметок точек высотного обоснования, проложенного по точкам теодолитного хода Интерполирование и вычерчивание горизонталей Спектральні параметри і характеристики та характеристики чутливості і їх вимірювання Шумові та порогові параметри ПВ і їх вимірювання Часові параметри та частотні характеристики ПВ і методи їх вимірювання Енергетичні характеристики ПВ і їх вимірювання Енергетичні параметри і характеристики і їх вимірювання Вимірювання спектральних параметрів і характеристик СД Метод оберненого релеєвського розсіювання Вимірювання поперечних геометричних параметрів Організація травматологічної допомоги в Україні. Види травматизму та його профілактика. Особливості обстеження травмованих. Загальні і спеціальніі методи діагностики. Контрастні методи обстеження, артроскопія, артрографія, комп’ютерна томографія, термографія. Пошкодження зв’язок гомілково-ступневого суглобу. Механогенез, діагностика, клініка, методи лікування. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ Ресурсное обеспечение и организация работ Выбор программного обеспечения Сбор данных о дорожной сети и параметрах транспортных потоков Сбор данных о скорости и времени поездки Роль систем водоснабжения и водоотведения в благоустройстве современных населенных пунктов. Водозаборные сооружения из подземных источников. Водопроводные сети населенных пунктов. Регулирующие и запасные емкости Схемы и системы внутренней сети канализации. Устройство дворовой сети канализации. Локальные очистные сооружения. Трубы для устройства внутреннего водопровода. Расчет внутренних водостоков МАШИНЫ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРМОВ Устройство, процесс работы и регулировки дробилки ДБ-5-1 Устройство, процесс работы и регулировки измельчителя-камнеуловителя мойки ИКМ-Ф-10 МАШИНЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ Малый тарельчатый дозатор МТД–3А Смесители периодического действия СКО–Ф–3 и СКО–Ф–6 Скребковые, цепные и шайбовые раздатчики кормов Кормораздатчик-смеситель КС–1,5 Устройство, процесс работы и регулировки кормоприготовительного агрегата АКМ-9. Устройство, процесс работы и регулировки измельчителя-смесителя-раздатчика кормов ИСРК-12. Механические и гидравлические средства для удаления навоза на животноводческих фермах Скреперная установка возвратно-поступательного действия УС-15 Устройство, процесс работы и регулировки гидравлических средств навозоудаления Общее устройство и рабочий процесс гидропульсатора доильного аппарата «Duovac 300» Устройство и принцип действия системы автоматического переключения аппарата «Duovac 300» Устройство, технологический процесс и регулировки сепараторов молока Резервуар-охладитель молока МКА-2000Л-2А АГРЕГАТ ЭЛЕТРОСТРИГАлЬНЫЙ ЭСА-12/200. Оборудование для купки овец Устройство и принцип работы оборудования для купки овец Магнитная очистка кормов от железных частиц Устройство и принцип работы отопительно-вентиляционного оборудования СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Основні напрямки лікування ТІА Відновлення адекватної перфузії в ураженій ділянці мозку Синдром тривалого роздавлювання. Клініка, діагностика, лікування. Травматизм. Класифікація, шляхи зниження його рівня. Визначення вісі кінцівок та амплітуди рухів у суглобах Допоміжні методи обстеження опорно-рухової системи Основні принципи лікування переломів методом постійного скелетного витягання Оперативні методи лікування переломів, показання до їх застосування. Способи фіксації кісткових уламків. Післяопераційне лікування хворих з відкритими переломами кісток Основні принципи і засоби малоінвазивного (біологічного) остеосинтезу Компресійно-дистракційний остеосинтез у лікуванні закритих та відкритих переломів. Переломи великого і малого горбків плечової кістки Черезгорбкові переломи плечової кістки Діафізарні переломи плечової кістки. Класифікація, клініка, лікування. Переломи голівки виростка і блока плечової кістки Переломи ліктьового та вінцевого відростків, клініка, діагностика, лікування. Переломи п’ясткових кісток та фаланг пальців. Пошкодження Бенета. Клініка, діагностика, лікування Діафізарні переломи п'ясткових кісток ІІІ. Компресійні переломи п’яткової кістки зі зміщенням уламків: зменшення кута суставної поверхні горба. Переломи кубоподібної кістки Ускладнені переломи і переломовивихи хребта. Механогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування Переломи кісток тазу. Клініка, діагностика, лікування. Блокада за Школьниковим-Селівановим Первинна хірургічна обробка ран. Етапи. Способи накладання швів. Дихання рот-в-рот, або рот-в-ніс. Техніка вправлення вивихів стегна за Кохером та Джанелідзе. Сколіоз (класифікація, клініка, лікування). Кістково-суглобовий туберкульоз. Діагностика, клініка та лікування. VІ. Стандарти оцінки якості лікування пошкоджень та захворювань опорно-рухового апарата А. Розрив менісків та хрестоподібних зв’язок. Положення МОЗ України про відділення реабілітації хворих ортопедо-травматологічного профілю. Організація протезної служби в Україні. Еволюція та суч характер інст осн.ЄС Компетенція та осн. органи ЄС Функц та орг. роботи Ради ЄС МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ Шаг 2. Расчет и построение тяговых характеристик Шаг 3. Спрямление и приведение профиля пути Шаг 4. Выбор расчетного подъема и расчет массы состава Шаг 5. Расчет удельных сил основного сопротивления движению состава и удельных ускоряющих сил в режиме тяги Шаг 6. Расчет удельных замедляющих сил в режимах выбега и торможения Шаг 7. Расчет и построение кривых скорости и времени в функции Кафедра «Инженерная геодезия» Ведомость измерения длин линий теодолитного хода Вычисление горизонтальных проложений Вычисление горизонтальных проложений сторон Уравнивание приращений координат Разбивка координатной сетки и нанесение точек хода ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ НИВЕЛИРОВАНИЯ ТРАССЫ С ПОСТРОЕНИЕМ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ И РАСЧЕТОМ КРИВОЙ Обработка журнала технического нивелирования трассы Построение продольного профиля железнодорожной трассы Вычисление и контроль элементов участка трассы и профиля Составители: Бубликов И.А., Шевейко А.Н., Кузин К.Н. Расчет ячейки ТВС в приближении ячейки твэла Определение размеров активной зоны. Позиции оперативной части составляются для следующих видов аварий Основные мероприятия по спасению людей, ликвидации и предупреждению развития аварии ПРИ Получении сообщения об аварии Внезапный выброс угля и газа, горный удар При общешахтном отключении электроэнергии Действия при ликвидации пожара Действия при обрушениях, обвалах, оползнях бортов Действия при ликвидации дорожно-транспортного Какие механизмы лежат в основе нарушения барьерной функции мембраны клетки при активации СПОЛ? В какой клетке должны обнаруживаться признаки отека? ЛОКАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ Необхідні дії керівника бригади швидкої медичної допомоги Луньков А.В., Конопко І.А., Ткаченко М.І., Некрасов М.О., Пономарьов І.Г. Досвід рейдових дій у локальних війнах та збройних конфліктах останніх десятиріч РОБОТА КОМАНДИРА ПАРАШУТНО-ДЕСАНТНОГО (АЕРОМОБІЛЬНО-ДЕСАНТНОГО) БАТАЛЬЙОНУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.026 с.)