ІОФ ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ (КП)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІОФ ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ (КП)ІОФ ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ (КП)

 

РОЗРОБЛЕНО КОМІТЕТОМ IOF З ПРАВИЛ

Переклад і редакція: В. Кір’янов (Київ)

Затверджено рішенням Президії ФСО України в квітні.2009року.

Вводиться в дію замість «Опису легенд КП» 2001р.

Основні зміни в порівнянні з версією 1990 р.:

1) Назви та описи легенд приведені відповідно до термінів, наведених в УЗ ФСОУ- ISOM- 2001.

2) Виключені наступні символи з попередньої версії 1990 р.: ребро, копець/купа каменів, мале болото, сезонний водотік, вирубка, смуга гущавини.

3) Вилучений додатковий символ: солонець.

4) Уведені нові символи: для групи каменів, резервуара з водою, тунелю, проходу (в огорожі), асфальтованої площі, трубопроводу, східців, пологої позитивної форми рельєфу, «під» (усередині).

5) Змінені символи для острова лісу, окремого дерева.

6) Змінена назва символу, який використовувався раніше для сезонного водотоку.

7) Уведені 3 нових символи для паркового спринту.

8) Уведені нові описи для розмічених ділянок між контрольними пунктами, обов'язкового проходу між КП і обов'язкової розміченої ділянки через заборонену територію.

9) Символи перехрестя та розвилки (злиття) переведені в стовпець F, та обидва об'єкти, що перетинаються або зливаються, мають завжди бути показані роздільно в стовпцях D і E.

10) символ «Між» залишається в стовпці G, але обидва об'єкти відтепер мають бути показані роздільно в стовпцях D і E. .

11) Пояснення в стовпці G використовується для випадків, коли потрібен опис розташування призми.


ВВЕДЕННЯ

Орієнтування - спорт, розповсюджений в усьому світі. Метою ІОФ опису легенд КП є забезпечення стандартного підходу до інтерпретації опису розташування КП для орієнтувальників з будь-якої країни, щоб вони могли зрозуміти описи легенд КП без двозначності або потреби мовного перекладу. Цей документ показує, як можна використовувати легенди аби досягти цього.

 

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ЛЕГЕНДИ КП

 

Легенди КП надаються для того, щоб з максимальною точністю відповідати зображенню об'єкта КП на карті та положення знака КП щодо цього об'єкту.

Однак, коректним уважається той контрольний пункт, що може бути знайдений тільки за допомогою читання карти. Опис і код КП можуть допомогти в цьому завданні, але повинні бути настільки короткими і простими, наскільки це необхідно для визначення КП.

Зверніть увагу на те, що опис легенд КП не повинен використовуватися, щоб виправити помилки карти.

ПРИКЛАД ЛЕГЕНД КП

Назва змагань
Групи Ч45,Ч50, Ж21
Дистанція № 5 Довжина – 7,6 км Набір висоти 210 м
Старт Розвилка дороги та кам'яного муру
Вузьке болото, вигин
Північно-західний камінь, висота 1 м, західна сторона
Між гущавинами
Середня западина, східна частина
Східні руїни, західна сторона
Службовий перегін по розміченій ділянці 120 м після КП
Кам'яний мур, зруйнований, Пд.Сх. кут (зовні)
Ніс, північно-західне підніжжя
Верхня скеля, висота 2 м, підніжжя
Перетин стежок
250 м по розміченій ділянці від останнього КП до фінішу

 

При наведенні легенд КП у письмовій формі, вони повинні бути представлені подібно символам, і написані, по можливості, у тій же послідовності, що й символи.

ФОРМАТ ТАБЛИЦІ ЛЕГЕНД КП

Таблиця легенд КП дистанції для орієнтування містить наступну інформацію:

  • Заголовок
  • Розташування старту
  • Легенда кожного КП, що включає опис таких характеристик, як довжина та характер будь-якої розміченої ділянки, включеної до дистанції, характер шляху від останнього КП до фінішу.

Розмір клітинок таблиці має бути від 5 до 7 мм, вони повинні бути квадратної форми.

Заголовок

Містить назву змагання.

Групи (додатковий рядок).

Код дистанції; довжина дистанції в кілометрах, з точністю до 0,1 км; набір висоти в метрах, з точністю до 5 м.

Розташування старту

Показується в першому рядку легенд, для його опису використовується легенда, як для звичайного КП.

Легенди кожного КП

КП перелічуються в порядку, у якому вони повинні бути взяті, і можуть включати спеціальну інформацію, наприклад, довжина та характер будь-якої розміченої ділянки дистанції. Товста горизонтальна лінія проводиться після кожного третього рядка та з будь-якого боку рядка спеціальної інформації.

A Номер КП

B Код КП

C Який з однакових об'єктів

D Об'єкт КП

E Характерні риси

F Розміри / Комбінації

G Розташування призми КП

H Інша інформація

 

Зміст.

Кожний КП описується в такий спосіб:

Стовпець А - Номер КП

Нумерація КП надається в послідовності, у якій вони повинні бути взяті, крім легенд на змаганнях з вибору.

Стовпець B - Код КП

Кодом КП повинне бути число більше 30.

Стовпець D - Об'єкт КП

Об'єкт, що показаний на карті в центрі кола, що визначає розташування призми КП. Наприклад: галявина; камінь. Легенда кожного КП базується на стандарті УЗ ФСОУ-ISOM- 2001.

Спеціальна інформація

Ці рядки вставляються в таблицю легенд КП і подають специфічну інформацію про характер розмічених ділянок, наприклад: розмічена ділянка 50 м після КП; використання обов'язкового проходу.

Пояснення символів

Там, де є посилання на номер УЗ карти, воно показує відповідність символам карти згідно з УЗ ФСОУ-ISOM- 2001.

СТОВПЕЦЬ D - ОБ'ЄКТИ КП

Спеціальні об'єкти

6.1 Мікрооб'єкт При використанні символу його значення повинне бути пояснене в технічній інформації.
6.2 Мікрооб'єкт. При використанні символу його значення повинне бути пояснене в технічній інформації.

Комбінації

10.1 Перетин Точка перетину двох лінійних об'єктів.  
10.2 Злиття / Розвилка Точка злиття (розгалуження) двох лінійних об'єктів.  

 

Якщо кожний з цих символів використовується в стовпці F, обидва об'єкти, які або перетинаються або зливаються (розгалужуються), повинні зображуватися в стовпцях D і E. Наприклад:

D E F

Перетин двох однакових лінійних об'єктів (стежок).

Перетин двох різних лінійних об'єктів (просіки та струмка).

Розвилка двох однакових лінійних об'єктів (доріг).

Злиття двох різних лінійних об'єктів (струмка та вузького болота).

 

Спеціальна інформація

Спеціальна інформація може даватися в складі таблиці легенд КП.

Якщо розмічена ділянка починається відразу ж після КП або між контрольними пунктами:

 
 

13.1 Службовий перегін розміченою ділянкою, 60 м після КП.

 
 

13.2 Службовий перегін розміченою ділянкою, 300 м між КП.

13.3 Пункт (пункти), обов'язковий для проходження між двома КП.

13.4 Обов'язковий коридор для проходження.

В разі зміні карти, або при наявності розміченої ділянки від КП до пункту зміни карт, за описом останнього КП першої частини дистанції повинний бути вставлений рядок у такий спосіб:

 
 

13.5 Розмічена ділянка 50 м від КП до пункту зміни карт.

 

ІОФ ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ (КП)

 

РОЗРОБЛЕНО КОМІТЕТОМ IOF З ПРАВИЛ

Переклад і редакція: В. Кір’янов (Київ)

Затверджено рішенням Президії ФСО України в квітні.2009року.

Вводиться в дію замість «Опису легенд КП» 2001р.

Основні зміни в порівнянні з версією 1990 р.:

1) Назви та описи легенд приведені відповідно до термінів, наведених в УЗ ФСОУ- ISOM- 2001.

2) Виключені наступні символи з попередньої версії 1990 р.: ребро, копець/купа каменів, мале болото, сезонний водотік, вирубка, смуга гущавини.

3) Вилучений додатковий символ: солонець.

4) Уведені нові символи: для групи каменів, резервуара з водою, тунелю, проходу (в огорожі), асфальтованої площі, трубопроводу, східців, пологої позитивної форми рельєфу, «під» (усередині).

5) Змінені символи для острова лісу, окремого дерева.

6) Змінена назва символу, який використовувався раніше для сезонного водотоку.

7) Уведені 3 нових символи для паркового спринту.

8) Уведені нові описи для розмічених ділянок між контрольними пунктами, обов'язкового проходу між КП і обов'язкової розміченої ділянки через заборонену територію.

9) Символи перехрестя та розвилки (злиття) переведені в стовпець F, та обидва об'єкти, що перетинаються або зливаються, мають завжди бути показані роздільно в стовпцях D і E.

10) символ «Між» залишається в стовпці G, але обидва об'єкти відтепер мають бути показані роздільно в стовпцях D і E. .

11) Пояснення в стовпці G використовується для випадків, коли потрібен опис розташування призми.


ВВЕДЕННЯ

Орієнтування - спорт, розповсюджений в усьому світі. Метою ІОФ опису легенд КП є забезпечення стандартного підходу до інтерпретації опису розташування КП для орієнтувальників з будь-якої країни, щоб вони могли зрозуміти описи легенд КП без двозначності або потреби мовного перекладу. Цей документ показує, як можна використовувати легенди аби досягти цього.

 

ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ЛЕГЕНДИ КП

 

Легенди КП надаються для того, щоб з максимальною точністю відповідати зображенню об'єкта КП на карті та положення знака КП щодо цього об'єкту.

Однак, коректним уважається той контрольний пункт, що може бути знайдений тільки за допомогою читання карти. Опис і код КП можуть допомогти в цьому завданні, але повинні бути настільки короткими і простими, наскільки це необхідно для визначення КП.

Зверніть увагу на те, що опис легенд КП не повинен використовуватися, щоб виправити помилки карти.

ПРИКЛАД ЛЕГЕНД КП

Назва змагань
Групи Ч45,Ч50, Ж21
Дистанція № 5 Довжина – 7,6 км Набір висоти 210 м
Старт Розвилка дороги та кам'яного муру
Вузьке болото, вигин
Північно-західний камінь, висота 1 м, західна сторона
Між гущавинами
Середня западина, східна частина
Східні руїни, західна сторона
Службовий перегін по розміченій ділянці 120 м після КП
Кам'яний мур, зруйнований, Пд.Сх. кут (зовні)
Ніс, північно-західне підніжжя
Верхня скеля, висота 2 м, підніжжя
Перетин стежок
250 м по розміченій ділянці від останнього КП до фінішу

 

При наведенні легенд КП у письмовій формі, вони повинні бути представлені подібно символам, і написані, по можливості, у тій же послідовності, що й символи.

ФОРМАТ ТАБЛИЦІ ЛЕГЕНД КП

Таблиця легенд КП дистанції для орієнтування містить наступну інформацію:

  • Заголовок
  • Розташування старту
  • Легенда кожного КП, що включає опис таких характеристик, як довжина та характер будь-якої розміченої ділянки, включеної до дистанції, характер шляху від останнього КП до фінішу.

Розмір клітинок таблиці має бути від 5 до 7 мм, вони повинні бути квадратної форми.

Заголовок

Містить назву змагання.

Групи (додатковий рядок).

Код дистанції; довжина дистанції в кілометрах, з точністю до 0,1 км; набір висоти в метрах, з точністю до 5 м.

Розташування старту

Показується в першому рядку легенд, для його опису використовується легенда, як для звичайного КП.

Легенди кожного КП

КП перелічуються в порядку, у якому вони повинні бути взяті, і можуть включати спеціальну інформацію, наприклад, довжина та характер будь-якої розміченої ділянки дистанції. Товста горизонтальна лінія проводиться після кожного третього рядка та з будь-якого боку рядка спеціальної інформації.

A Номер КП

B Код КП

C Який з однакових об'єктів

D Об'єкт КП

E Характерні риси

F Розміри / Комбінації

G Розташування призми КП

H Інша інформація

 

Зміст.

Кожний КП описується в такий спосіб:

Стовпець А - Номер КП

Нумерація КП надається в послідовності, у якій вони повинні бути взяті, крім легенд на змаганнях з вибору.

Стовпець B - Код КП

Кодом КП повинне бути число більше 30.Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.01 с.)