ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Инфопедия — категория Транспорт: 143 Страница

Транспорт

Медичні наслідки надзвичайних ситуацій техногенного характеру Аварії на пожежо – та вибухонебезпечних об’єктах. Термін надання першої медичної допомоги не повинен перевищувати 30 хв. Слід знати, що небезпечні та шкідливі фактори дуже часто бувають прихованими, неявними або ж такими, які важко 4.2. Вражаючі фактори техногенних небезпек Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій. Санітарно-гігієнічні заходи в осередку надзвичайних ситуацій Особливості польового розташування. Невентильовані сховища призначені для короткочасного Сухий пайок, набір сухих продуктів, індивідуальний раціон харчування Методика відбору проб води для лабораторного дослідження Методика дослідження рівня забруднення продовольства та води Класифікація надзвичайних ситуацій у залежності від кількості потерпілих Присутність командного лідера, або «капітана команди» Головне джерело теплоти для повітря - це земна поверхня, тому Існуючі підходи повинні супроводжуватися концепцією, методами та методиками аналізу та оцінювання ризику. В роботі подано методологічний апарат оцінки ризику (додаток схема 1) Схема аналізу ризику включає широкий спектр взаємопов'язаних проблем і різних етапів: ідентифікація факторів ризику, оцінка ризику, управління ризиком. Розглядаючи всі чотири підходи до оцінки ризику, слід зауважити, що вони мають різні галузі застосування та не позбавлені недоліків. Необхідність і важливість гідрометеорологічного забезпечення визначаються значною залежністю практично всіх галузей економіки від погодних умов та гідрологічного режиму водних об'єктів. Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань. Здійснення управління та контролю фінансово-господарської і виробничої діяльності підпорядкованих гідрометеорологічних підприємств, установ і організацій. Воді в залежності від кліматичного району України Ккал) більше 1 - 1,2 мг, дітей у віці 6 - 7 років (2000 - Вміст фторидів не менше, як у трьох контрольних пробах, відібраних Профілактична ефективність фторування води вивчається Даному населеному пункті чи регіоні є джерела антропогенного Дистильованої води, додають 1 куб. см 1 н. розчину азотної Гігієнічні нормативи змісту фтору в питну воду Хімічне забруднення атмосфери Забруднення атмосфери рухомих джерел викидів Комісія з розслідування аварії зобов’язана протягом десяти робочих днів провести розслідування обставин і причин аварії та скласти акт за формою Н-5. Расчитать и спроектировать привод от Електродвигателя на вал скребкового транспортера. Расчет быстроходной ступени редуктора Определение сил действующих в зацеплении конических колёс. Об утверждении правил вида спорта «ездовой спорт» СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ. СТАРТ, ПОРЯДОК СТАРТА, ФИНИШ, РЕЗУЛЬТАТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И МЕСТ УЧАСТНИКОВ. Участник не может участвовать в последующих заездах, если его общее время превышает временной порог дисквалификации, установленный для данных соревнований. НА УПРЯЖКАХ НА ДИСТАНЦИЯХ 30 КМ И БОЛЕЕ. УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА Статья 3.1. Государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Статья 12. Определение массы груза Статья 19. Виды регулярных перевозок пассажиров и багажа Статья 34. Ответственность перевозчика, фрахтовщика Статья 35. Ответственность грузоотправителя, грузополучателя, фрахтователя, пассажира Креслення заданої деталі та технічні вимоги до деталі. Загальна характеристика заданого верстату з ЧПУ. Опис робочої зони та схеми встановлення інструментів на заданому верстаті з ЧПУ при виконані заданої операції Детальне пояснення роботи вузла верстату. Опис кінематичної схеми верстату. Технічне обслуговування заданого верстату. Вид ингаляционного наркоза (показания к эндотрахеальному наркозу, его преимущество). Техника интубации. Синдром длительного сдавления. Клиническое течение. Лечение. Общая холодовая травма (замерзание). Оказание хир помощи. Резервуарные парки нефтебаз. РЕЗЕРВУАРНЫЕ ПАРКИ НЕФТЕБАЗ. Оборудование РВС для светлых нефтепродуктов. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЕМА И ОТГРУЗКИ Н/П ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ Н/Б ПРОДУКТОВЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ Количественный учет нефтепродуктов. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКР. СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ Н/П ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗМЕН-Я КАЧ-ВА Н/П ПРИ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРЕНЕНИИ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ Н/П ПРИ ИХ ТРАНСП-КЕ Выбор площадки под строительство нефтебазы. Техника безопасности при снятие силовым агрегатом. Разборка и сборка системы питания Разборка и сборка приборов электрооборудования Разборка и сборка сцепления. Разборка и сборка коробки передач. Разборка и сборка приводов и механизмов тормозной системы. Двигатель, система охлаждения и смазки. Сцепление, коробка передач, карданная передача. Передний мост и рулевое упровление. Параметри мікроклімату на робочих місцях. Принцип нормування. Контроль за станом охорони праці на виробництві Вогнегасні речовини та сполуки. Пожежо- і вибухозахист. Системи запобігання пожежі і пожежного захисту. Взрывчатые вещества, запрещенные к перевозке на борту ВС членами экипажа и пассажирами в зарег. багаже и в вещах, находящихся при пассажирах. Дать определение понятию «Освобождение» Общие положеня медицинского контроля и профилактики поражений, связанных с перевозкой ОГ Биологические действия ионизирующих излучений Концепция обеспечения безопасности перевозки опасных грузов по воздуху Информация командиру ВС, на борту которого должны перевозиться ОГ Прием опасных грузов к перевозке Месторождения нефти и газа в России и за рубежом. Структура топливно-энергетического баланса в России и за рубежом. Основные химические элементы, входящие в состав нефти Ароматические углеводороды (арены). Асфальто-смолистые вещества. Температуры застывания, помутнения и начала кристаллизации. Антидетонационные свойства бензинов. Октановое число. Самовоспламеняемость дизельных топлив. Цетановое число. Организация таможенного контроля за соблюдением условий таможенных процедур Соблюдение запретов и ограничений при заявлении таможенных процедур Общая характеристика, принцип действия и условия таможенной процедуры выпуск для внутреннего потребления Условно выпущенные товары. Отказ в выпуске товаров Таможенные платежи в процедуре экспорта. Подтверждение и удостоверение факта вывоза товаров с таможенной территории. Особенности помещения под таможенную процедуру экспорта товаров двойного назначения Декларант ТП Таможенного транзита. Транзитная декларация. Оборудование транспортных средств международной перевозки при перевозке товаров под таможенными пломбами и печатями Условия помещения товаров под таможенную процедуру таможенного склада без фактического размещения на таможенном складе Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную процедуру таможенного склада Завершение действия таможенной процедуры переработки на таможенной территории Операции по переработке товаров вне таможенной территории. Порядок замены товаров переработки вне таможенной территории иностранными товарами Разрешение на переработку товаров для внутреннего потребления, сведения порядок получения и внесения изменений Операции по переработки для внутреннего потребления. Сроки переработки Отходы остатки производственные потери при переработки товаров для внутреннего потребления:понятия, порядок использования Ограничения по пользованию и распоряжению товарами в процедуре временного ввоза Статья 384. Срок временного ввоза товаров Таможенные платежи в процедуре временного ввоза Выдача и гарантии карнета АТА – международный унифицированный таможенный документ Условия допуска к процедуре реимпорта. Операции с реимпортом Возврат (зачет) сумм вывозных таможенных пошлин при реимпорте товаров Організація партнерських відносин та діяльності тур підприємства у складі групи фахівців та в умовах визначеного терміну виконання Систематизація матеріалів щоденника звіту. Кліматична характеристика місця розташування підприємства Виконання аеродинамічного розрахунку системи очистки та підбір вентиляційного обладнання Класифікаційна номограма пилу Проведення корегування розміру санітарно-захисної зони підприємства Корегування розмірів санітарно-захисної зони Срок переработки товаров на таможенной территории Порядок функционирования магазина беспошлинной торговли Условия помещения товаров под таможенную процедуру уничтожения. Международные почтовые отправления Перемещение товаров и транспортных средств физическими лицами Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи Тести з охорони праці (екзамен) / залік Скільки можна накласти стягнень за одне порушення Правил техніки безпеки Яким приладом виміряється вологість повітря? При якій швидкості вітру робота будь-якої машини, крана та ін. повинна бути припинена? З яких двох основних процедур складається оживлення людини? Синхронную частоту вращения двигателя выбираем из диапазона Допускаемые напряжения изгиба Габаритные размеры зубчатого зацепления Размеры элементов корпуса редуктора Смазка зубчатых колёс, выбор сорта масла, контроль уровня и слив масла, отдушины Раздел 1. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ «ЦИФРОВОГО» МИРА Некоторые принципы работы программного обеспечения физического мира. Понятие квантового пульсатора. Масса. Непригодность концепции относительных скоростей для описания реалий физического мира. Понятие частотных склонов. Понятие локально-абсолютной скорости. Правда про результат опыта Майкельсона-Морли. Где же эффект Допплера при радиолокации Венеры? Почему пропадала радиосвязь с АМС на первых подлётах к Венере и Марсу? Ещё один пограничный эффект: годичная аберрация света от звёзд. Квадратичный эффект Доплера в модели локально-абсолютных скоростей. Что показали кругосветные транспортировки атомных часов. Как «подтвердили» теорию относительности спутники GPS и TIMATION. Комедия со временем жизни мюонов. Как начиналась сказка про фотоны. Где же доказательства того, что фотоны переносят импульс? Опыт Басова: мгновенный переброс лазерного импульса на расстояние. Навигатор квантовых перебросов энергии. Происхождение волновых свойств света. У света – иная природа, чем у радиоволн. К чему же «привязана» скорость света? Как Эддингтон изображал искривление лучей света тяготением Солнца. Квантовые перебросы: скоррелированные перераспределения энергии. Электрические заряды, как противофазные квантовые пульсации. Спин электрона – шутка теоретиков. Волновые свойства электрона – ещё одна шутка теоретиков. Автономные превращения энергии квантовых пульсаторов. Принцип связи на дефекте масс. Новый взгляд на аннигиляцию и рождение пар. Алгоритм, формирующий атомарные связки «протон-электрон». Нейтрон: структурная связь на приросте масс. Лепет официальной науки о ядре и ядерных силах. Простая универсальная модель ядерных сил. Происхождение энергии деления тяжёлых ядер. Звёздный деструктор. Как делали Солнечную систему? Зарядовые разбалансы в неполярных диэлектриках. Радиоволны в диэлектрической среде, как волны зарядовых разбалансов. Зарядовые разбалансы и валентные электроны. Как нейтральные атомы присоединяют лишние электроны и протоны. Куда заводят ортодоксальные воззрения на химическую связь. Модель химической связи в «цифровом» мире. Разрешение парадоксов молекулярных спектров. Электронно-колебательные спектры и полосы сплошного спектра. Как происходит ионизация вещества движущейся заряженной частицей. О тепловых эффектах химических реакций. Металлы: на чём держится их кристаллическая структура. Металлы: два механизма переноса электричества и намагниченность. Крах концепции сверхпроводимости. В анамнезе ИБС, стенокардия ФК II, ГБ более 10 лет ( адаптирован к АД 130/ 90 мм рт ст). После введения в/в препарата состояние пациентки улучшилось. АД 110/ 80 мм рт ст Пульс -90 в минуту. На ЭКГ- зубец Р не дифференцируется, желудочковый комплекс расширен Пациент П., 68 лет, начальник цеха Что называется внутренней и внешней баллистикой. Назначение и устройство курка и шептала(ПМ) Задержки при стрельбе из МЦМ и способы их устранения. A Tr. corticopontocerebellaris A. У передцентральній звивині та прицентральній часточці. A. Гачку та нижній ділянці зацентральної звивини A. Tractus corticonuclearis. А. Бічний спинномозково-таламічний. A. Nucleus intermediolateralis. A. Бічний кірково-спинномозковий шлях. A. На рівні міжшлуночкових отворів Монро. A. Вентральне, дорсальне, бічне, присереднє. A. Нижнi горбики чотиригорбикового тiла Основные показатели работы железнодорожного транспорта Вычертить габарит приближения строений на станции на прямом участке пути. Дать определение. Указать основные размеры. Разместить карликовый светофор. Особенности проектирования насыпей в недренирущих грунтах на однопутных и двухпутных ж. д. линиях. Вычертить указанные насыпи с указание размеров и всех основных элементов. Классификация раздельных пунктов. Назначение, основные операции, выполняемые на раздельных пунктах. Сооружения и устройства электроснабжения. Понятие о комплексе устройств автоматики, телемеханики и сигнализации. Раздел 2- Учебник по моделированию Определение и понятие системы и ее элементов Принципы системного подхода при анализе систем Сельскохозяйственное предприятие как система для моделирования Аналитическое представление детерминированных искусственных динамических систем Аналитическое представление сложных искусственных динамических систем Получение экспериментальных данных Обработка результатов измерений случайной величины Аппроксимация данных регрессионными зависимостями Аппроксимация данных функциональными зависимостями Обследование объекта, построение сценария его функционирования и концептуальной модели Проверка и оценивание моделей Принципы оценки адекватности и точности модели Понятие моделирующего алгоритма процесса Статистическая модель массового обслуживания Характеристики системы массового обслуживания Элементы имитационной модели Средства описания поведения объектов Имитационное моделирование стохастических объектов методом Монте-Карло Многоподходное имитационное моделирование ГЛАВА 6- СРЕДА ДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МАТЛАБ Библиотека блоков моделирования электротехнических блоков и систем SimPowerSystems Основные пониятия об искусственных нейронных сетях Нейроны и архитектура сети в пакете Neural Network Toolbox Создание, инициализация и моделирование сети Типы сетей, реализуемых в ППП Neural Network Toolbox Нейросетевое прогнозирование электропотребления предприятия АПК Основы моделирования в среде AnyLogic Библиотека AnyLogic Enterprise Library Средства проведения экспериментов на модели Дискретно событийное (процессное) моделирование Аналитическое представление модели- от простого к сложному Прогнозирование потребления дизельного топлива методом декомпозиции временных рядов Аналитическое моделирование полета зерна с транспортера Метод линейного программирования Оптимизации количества удобрений, вносимых в поле Задача о наилучшем использовании ресурсов Имитационные способы моделирования Системно- динамическая модель водоснабжения объектов Дискретно-событийная модель процесса уборки плодов Моделирование процесса кормления животных Раздел 3- Тесты для сдачи модулей и экзаменов Общие сведения о водоснабжении Методика выполнения моделей по Системной динамике и составления потоковых диаграмм Ссылки на следующий, предыдущий и другие случайные элементы Правила написания контрольной работы Раздел 2. Методы товароведения. Часть II. Практические ситуационные задачи Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів Медичних оглядів працівників залізничного транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту І проведення обов’язкових медичних оглядів Та періодичним медичним оглядам

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.147.211 (0.029 с.)