Засобів по переходах ткацького виробництва
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Засобів по переходах ткацького виробництва 

З прядильної фабрики на центральний склад сировини основна й утокова пряжа надходить на намотувальній тарі у вигляді прядильних або крутильних початків, бобін з машин БД-200, ПК-100, ММ-150-2 та ін.

Основна пряжа на намотувальній тарі надходить у мотальний відділ (пакування з кільцевих прядильних або крутильних машин), потім після перемотування на мотальних пакуваннях надходить на проміжний склад снувального відділу. При відсутності процесу перемотування основна пряжа на циліндричних пакуваннях безпосередньо з центрального складу подається на проміжний склад снувального відділу.

Після снування сформовані снувальні валики надходять на проміжний склад шліхтувального відділу.

 

 

Таблиця 3

Склад вантажопотоків Значення
Характеристика ниток: сирови-на, лі-нійна щіль-ність Характеристика пакувань Основний вантажопотік Зберігання на складах Повернення тари
Добова потре-ба, кг   Вид паку-вання Вид намо-туваль-ної тари Маса ниток у паку-ванні, кг Маса намоту-вальної тари, кг Маса ниток і намоту-вальної тари, кг Кіль-кість паку-вань, шт. Загаль-на маса ниток і тари, кг Відно-шення запасу до спожи-вання,% Кіль-кість паку-вань, шт. Загаль-на маса ниток і тари, кг Кіль-кість намоту-вальної тари, шт. Маса намоту-вальної тари, кг
1.Основні нитки на намотувальній тарі, які потрапляють до цент-рального складу                            
2.Повернення намоту-вальної тари основних ниток на прядильну фабрику                            
3.Утокові нитки на на-мотувальній тарі, які потрапляють до цент-рального складу                            
4. Повернення намоту-вальної тари утокових ниток на прядильну фабрику                            
5.Основні нитки на намотувальній тарі, які потрапляють у моталь-ний відділ                            
6.Повернення намоту-вальної тари основних ниток на центральний склад                            

 

Продовження табл. 3

7.Утокові нитки на намотувальній тарі, які потрапляють в утоково-мотальний відділ                            
8.Повернення намоту-вальної тари утокових ни-ток на центральний склад                            
9.Утокові нитки на намотувальній тарі, які потрапляють в моталь-ний відділ                            
10.Повернення намоту-вальної тари утокових ниток на центральний склад                            
11.Утокові нитки на намотувальній тарі, які потрапляють у ткацький цех                            
12.Повернення намоту-вальної тари утокових ниток в утоково-мотальний відділ (або на центральний склад)                            
13.Основні нитки на намотувальній тарі, які потрапляють на проміж-ний склад снувального відділу                            
14.Повернення намоту-вальної тари в моталь-ний відділ (або на центральний склад)                            

 

 

Продовження табл. 3

15.Основні нитки на снувальний валиках, які потрапляють на проміж-ний склад шліхтуваль-ного відділу                            
16.Повернення порожніх снувальних валиків на проміжний склад                            
17.Намотані ткацькі навої, які потрапляють на проміжний склад проборного відділу                            
18.Намотані ткацькі навої, які потрапляють на пробирання                            
19.Пробрані ткацькі на-вої зі _ленова прила-дом, які потрапляють на ткацькі верстати                            
20.Намотані ткацькі навої, які потрапляють на прив’язку                            
21.Повернення порожніх ткацьких навоїв                            
22.Повернення _ленова приладів в проборний відділ                            
23.Тканина в рулонах, яка потрапляє на склад нероз-бракованої продукції                            
24.Тканина в рулонах, яка відправляється з ткацької фабрики                            

Сформовані в процесі шліхтування ткацькі навої надходять у проміжний склад пробірного відділу і потім на пробірні верстати, або відразу на ткацькі верстати під прив’язку.

Пробрані ткацькі навої з ремізним приладом переміщуються в ткацький цех і встановлюються на ткацькі верстати.

Утокова пряжа на намотувальній тарі (прядильні початки кільцевого способу прядіння) надходить: або у мотальний відділ, де формуються пакування для безчовникових ткацьких верстатів, або в утоково-перемотувальний відділ, де формуються пакування для човникового ткацтва.

Після перемотування утокова пряжа надходить на проміжний склад утоку. Сюди ж надходить утокова пряжа на циліндричних пакуваннях з центрального складу. Потім утокова пряжа подається в ткацький цех на верстати.

Сурова тканина, знята з верстатів, надходить на склад нерозбракованої тканини в рулонах і після розбраковування готова тканина в рулонах відправляється з ткацької фабрики споживачеві.

Після кожного процесу переміщення напівфабрикатів між підрозділами ткацької фабрики необхідно враховувати зворотні рейси вантажопотоків з порожньою тарою.

Визначення параметрів складів та їх обладнання

 

Центральний склад

 

Площу центрального складу визначають, виходячи з маси ниток і виду їхнього збереження. Вид збереження визначається в залежності від того, які пакування надходять на центральний склад. Якщо пряжа надходить на прядильних або крутильних початках, то для їх збереження обирають ящики або ящики-піддони. Пряжу в циліндричних пакуваннях, що надходить з прядильних машин БД і прядильно-крутильних машин ПК, а також пряжу в конічних бобінах з машин VTS можна зберігати в контейнерах, бункерах, лабазах або на штирьових візках. Якщо ткацька фабрика розміщується в системі комбінату, то для транспортування прядильних початків часто використовується ланцюговий конвеєр з підвісними колисками, а для транспортування візків-ялинок з бобінами пряжі можна використовувати щілинний (підпільний) конвеєр.

На центральному складі для збереження ящиків з пряжею використовуються одно-, двох- або трьохярусні стелажі. За шириною стелажа встановлюються два ящики (у два ряди). Стелажі розміщуються поперек підготовчого відділу.

Довжина стелажа:

 

, (11)

 

де Шпід – ширина підготовчого цеху, м;

hт – ширина торцевого проходу, м.

Кількість ящиків (у ряду), яка встановлюється вздовж стелажа, визначається за формулою:

 

, (12)

 

де hбез – зазор безпеки, 0,2 м.

Кількість ящиків, яка встановлюється на одному стелажі:

 

, (13)

 

де nяр – число ярусів;

2 – два ящика за шириною стелажа.

Ширина стелажа:

. (14)

 

Необхідна кількість стелажів:

 

, (15)

 

де Кящ – загальна кількість ящиків для збереження пакувань з пряжею:

 

, (16)

 

де Еящ – ємність ящика, шт.

Ємність ящика визначається в залежності від виду і розмірів пакувань, які в ньому зберігаються, та від габаритних розмірів ящика.

Площа, яка займається стелажами:

 

, м2. (17)

 

При збереженні бобін з пряжею на штирьових візках останні встановлюються зімкнутими рядами по два візка за шириною ряду.

Кількість візків, які встановлюються в один ряд за шириною складу (підготовчого відділу):

 

. (18)

 

Ширина ряду візків:

 

. (19)

 

Кількість рядів візків:

 

, (20)

 

де Квіз – загальна кількість візків для зберігання бобін:

 

, (21)

 

де Евіз – ємність візка, шт.

Ємність візка визначається в залежності від розмірів пакувань, які на ньому зберігаються, та від виду і габаритних розмірів візка.

Площа, яка займається рядами візків:

 

, м2. (22)

 

Площа S2, яка займається проходами, визначається за планом складу.

Площа для прийому і видачі пряжі:

 

. (23)

 

Площа, яка займається ящиками з порожньою тарою:

 

. (24)

 

Загальна площа складу:

, м2. (25)

 

Довжина складу:

 

. (26)

 

Для кожного виду складського обладнання і транспортного засобу необхідно привести технічну характеристику у вигляді таблиці.

 

Проміжні склади

 

Всі технологічні підрозділи ткацької фабрики обладнані проміжними складами для забезпечення безперервності технологічного процесу при можливій неритмічності вантажопотоків. Виключення має мотальний відділ фабрики, де в якості промі­жного складу використовується обладнання та площі централь­ного складу.

5.2.1. Снувальний відділ. Необхідна кількість завізних візків розраховується за формулою (21). Кількість візків, яка необхідна для однієї снувальної машини:

, (27)

 

де mсн – кількість снувальних машин.

Візки встановлюють по 2 за шириною шпулярників.

Кількість візків в ряду:

 

. (28)

Площа, яка займається візками:

 

. (29)

 

Кількість металевих ящиків для зберігання порожньої намотувальної тари розраховують з врахуванням того, що один ящик вміщує 870 патронів.

5.2.2. Шліхтувальний і пробірний відділ. Снувальні валики і ткацькі навої зберігаються на стелажах різної конструкції [2].

Необхідна кількість стелажів:

 

. (30)

 

Для транспортування і вкладання навоїв на ткацький верстат призначені візки для навоїв [2]. Приймається 1 візок до тягача.

Для транспортування сурової і готової тканини призначені візки з двома бортами, які можливо транспортувати вручну або на причепі до тягача [2]. Кількість розраховується в залежності від кількості рулонів тканин.

Кількість рулонів нерозбракованої тканини:

 

. (31)

 

Необхідна кількість візків:

 

. (32)

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.015 с.)