Повного інформаційного забезпечення політичної 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Повного інформаційного забезпечення політичноїПРОЕКТ

Повного інформаційного забезпечення політичної

Діяльності та створення багато чисельної партійної системи,

Яка повністю відповідає вимогам сучасності та здатна протягом року

Об’єднати 30 млн. громадян України.

 

Аналіз нинішньої президентської кампанії показує, що в Україні немає жодної повноцінної партії, яка могла б претендувати на роль партії влади. Уже створено глобальне протиріччя - прийнято поправки до Конституції, які вимагають існування саме такої партії, яка б могла перемогти і мати парламентську більшість. Всі коаліції приречені на постійний „броунівський рух” і відсутність стабільності та ефективного уряду. Один із головних уроків цієї президентської кампанії - без популярної масової партії неможливо перемогти і повністю реалізувати здобутий успіх.

Сучасним вимогам не відповідає жодна існуюча партія. Вони застарілі і в плані організаційної побудови, і в плані форм та методів роботи, стратегії і тактики, наявності чіткої і реалістичної програми побудови майбутнього суспільства. Причина такого стану в тому, що всі партії створені по одному шаблону людьми, які не враховують ні сучасний досвід, ні кращі приклади розвинутих країн.

Ми пропонуємо абсолютно новий підхід створення масової сучасної партії через роботу Інституту інформатизації cучасного українського суспільства, скорочено - ІІСУС. Паралельно з розбудовою партійної організації і структур інституту цілком можливо сформулювати і обговорити в суспільстві національну ідею України, розробити Стратегічну програму розвитку держави, активізувати механізми громадського контролю за діями органів влади.

Створення масової партії, яка здатна перемогти і отримати владу – не самоціль. Наша основна мета - завдяки кропіткій роботі активізувати структури громадянського суспільства і залучити до активного суспільного життя переважну більшість населення України. Тому одним із перших кроків після перемоги на виборах має стати активізація Інформаційно – аналітичного центру стратегічних досліджень, який буде створено на базі Інституту. Його співробітники у стислі терміни мають підготувати конкретні пропозиції і для уряду, і для комітетів Верховної Ради. Але це більш віддалена перспектива, а розпочинати слід з утворення Інституту інформатизації Українського суспільства (І ІСУС).

 

І ІСУ С

Любу інформавцію, яка буде потрібна людям у повсякденному житті,

можна буде отримати на сайті ІІСУС.

Як було сказано у святому письмі: “Все, що не попросите в ім’я моє – буде Вам!”

 

Інститут інформатизації сучасного українського суспільства – це структура, яка на початковому етапі своєї діяльності дозволить створити ефективну політичну структуру. Ця структура зможе вдало використати „больові точки” кожного регіону і населеного пункту, врахувати кожен нюанс настрою в суспільстві, запропонувати саме те, чого найбільше очікує наш виборець і досягне чисельного представництва в органах влади. Хто володіє інформацією – володіє всім. Це твердження не викликає сумніву уже ні в кого, проте досконалою інформацією тепер в Україні не володіє навіть керівництво держави, тому що відсутній ефективний механізм збору, систематизації, аналізу інформації та швидкого реагування, відповідно до розроблених пропозицій. А якщо наше партійне керівництво буде забезпечене найдосконалішим інформуванням, коли місцеві партійні кадри матимуть максимальний рейтинг довіри завдяки „селекційній” роботі інституту, коли нам буде відома кожна проблема найвіддаленішого села і ми швидко проінформуємо людей про наш шлях її вирішення, то перемога на виборах буде гарантована. Після отримання влади, інститут можна буде забезпечити бюджетним фінансуванням і орієнтувати на державні проблеми, а також значно розширити місцеві філії, проте навіть запропонований формат дасть змогу охопити нашим впливом кожен населений пункт і мати власне джерело інформації у найвіддаленішому кутку будь-якого регіону.

Щоб створити і заповнити кадрами всі структури інституту цілком досить 90 днів. На протязі перших шести місяців ІІСУС уже збере, обробить і систематизує найважливішу інформацію у межах обласних філій. Це дасть змогу уже через півроку розпочати етап практичного використання отриманої інформації і, паралельно, готувати досконалі стратегічні програми розвитку регіонів і держави в цілому.

Для нас важливим є і те, що мета і завдання інституту не потребують значних наукових „світил” та високооплачуваної професури, тобто проблем з кадровим забезпечення не виникне.

Крім того, незважаючи на значне фінансування (все одно це дозволить значно більше економити під час виборчих кампаній), є повна гарантія успіху та величезної практичної користі від такого проекту, який обов’язково виведе нашу партійну організацію на визначальне місце в політичному процесі.

Структура ІІСУС

І. Центральний офіс (м. Київ) – Керівництво ІІСУС, 12 відділів, та Інформаційно-аналітичний центр стратегічних розробок (ІАЦ СР).

Керівництво – 10 чоловік.

Відділи: Території і населення - 10 чол.

Екології - 10 чол.

Освіти і науки - 10 чол.

Культури - 10 чол.

Медицини і охорони здоров’я - 10 чол.

Промисловості і сільського господарства - 20 чол.

Міжнародних відносин - 10 чол.

Органів влади – 10 чол.

Політичних партій, громадських та релігійних організацій - 20 чол.

Засобів масової інформації - 10 чол.

Інформаційно-технічний - 10 чол.

Фінансово-господарський - 10 чол.

Інформаційно-аналітичний центр стратегічних розробок:

Керівництво – 3 чоловіки.

Відділи: 1. Партійного будівництва – 10 чол.

2. Розвитку громадянського суспільства та громадського контролю -

10 чол.

3. Організації роботи ЗМІ – 5 чол.

4. Стратегічних програм розвитку України та регіонів 15 чол.

5. Підприємництва та економічного співробітництва – 30 чол.

6. Вдосконалення між особистих відносин в суспільстві – 7 чол.

7. Міжнародних відносин - 10 чол.

Всього по ІАЦ СР – 90 чол.

Всього - 240 чоловік.

2. Київська міська філія - 30 чол.

25 обласних філій - по 20 чол.

Всього - 530 чоловік.

3. По одному представнику в: 490 районів, 454 міста, 121 район у великих

містах.

Всього - 1065 чоловік.

4. Загальна чисельність ІІСУС - 1850 чоловік.

 

Етапи діяльності ІІСУС.

1. На протязі перших шести місяців буде здійснюватись накопичення різносторонньої інформації з усіх сторін життя суспільства, її обробка та систематизація для подальшого використання. Держава подібна до людського організму, але якщо у людини декілька десятків контрольних точок, які дають чітку картину її стану здоров’я, то в державі їх понад 17 мільйонів. І структури нашого інституту на першому етапі забезпечать охоплення переважної більшості контрольних точок, утворять широку мережу джерел отримання інформації для забезпечення організації досконалої системи народного контролю за діяльністю влади. Надійні постачальники інформації будуть у кожному з майже 30 тисяч селищ і сіл. В кінці першого етапу буде створено реєстри найактуальніших проблем для кожного населеного пункту і кожного регіону.

2. Наступні півроку, паралельно з подальшим накопиченням і обробкою інформації, відбуватиметься більш поглиблене вивчення суспільно-політичних проблем. Будуть налагоджені контакти з керівниками місцевих партійних, громадських та релігійних організацій, органів влади та ЗМІ. Вивчатимуться політичні симпатії населення і буде створено базу даних на всіх впливових та авторитетних людей кожного населеного пункту. Виявлятимуться найбільш ефективні джерела інформації для кожного регіону. На основі створеного переліку найважливіших проблем будуть розроблені і винесені на обговорення мешканців комплексні програми розвитку міста чи села, району чи області. Важливим напрямком роботи буде пошук лідерів і активістів для партійних структур.

3. Починаючи з другого року діяльності ІІСУС активізується практична робота по стрімкому нарощенню кількісних і якісних показників роботи партії. Це в першу чергу передбачає:

- Використання отриманої інформації для створення актуальної виборчої програми;

- Залучення у наші лави найбільш авторитетних людей, уже визнаних лідерів;

- Теоретичну і практичну підготовку агітаторів та кандидатів у депутати всіх рівнів;

- Пропаганду діяльності партії через найбільш ефективні ЗМІ та джерела розповсюдження інформації;

- Інше практичне використання інформаційної бази та наукового потенціалу інституту.

Крім того, структури інституту можуть бути використані як місцеві методичні та навчальні центри, особливо під час виборів. Крім того, більш активно запрацює створений на базі ІІСУС інформаційно-аналітичний центр стратегічних досліджень, який забезпечить і партійні структури, і органи влади ґрунтовними науково-теоретичними документами.

 

Всього бюджет на один рік: 72 000 000 гривень (або. 14 млн. дол. США),

Об’єднати навколо цих заходів 30 мільйонів чоловік, заклавши таким чином основу майбутнього порозуміння, єдності, злагоди та процвітання країни – досконалу державну систему, яка надасть можливість створити об’єктивні умови, коли розвиток країни не буде залежати від шкідливого впливу суб’єктивного фактора.

Створити

Овочівництва АПК України.

З чого розпочати?

СТВОРИТИ МОЗКОВИЙ ЦЕНТР – ЗІБРАТИ ГРУПУ ОДНОДУМЦІВ!

Що це дасть у майбутньому:

1.Міцну основу для об’єднання більшості громадян і отримання контрольного пакету акцій у Верховній Раді України на виборах 2006 року.

2.Основу для побудови 150 мільярдної суспільно-політичної та фінансово-

економічної індустрії, яку очолять патріотично налаштовані сили.

3.Розвиток України за найблищі 20 років до об’єму ВВП, на рівні 2-3

трільйонів у доларовому еквіваленті, за рахунок втілення наступних

проектів:(Див. пропозиція Литвину)

Провести заходи по ліквідації економічної безграмотності населення, те що потрібно було зробити ще у 1985 році, через що ми загубили 20 поколінь, і кожне наступне покоління, знову і знову, робить одні і ті ж самі помилки, наступаючи на одні і ті ж самі граблі.

 

ПРОЕКТ

повного інформаційного забезпечення політичноїПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.023 с.)