ТОП 10:

Розрахунок вартості готельного обслуговування.Класифікація витрат основної діяльності готелю:

1. Виробничі витрати, що становлять виробничу собівартість готельних послуг.

Прямі виробничі витрати - виникають у процесі надання готельних послуг і можуть бути прямо віднесені на них у момент виникнення (прямі матеріальні витрати, що безпосередньо використані для оснащення номерного фонду й обслуговування клієнтів у номерах; прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні потреби; амортизація основних коштів; оренда майна, послуги сторонніх організацій і т.інше).

Загальновиробничі витрати - спрямовані на обслуговування й утримування готелю ( витрати на керування виробництвом, амортизація ОФ загальновиробничого характеру, витрати на утримання, ремонт, експлуатацію ОФ, витрати на вдосконалення технології і організації виробництва, витрати на опалення, висвітлення, водоспоживання, водовідведення й т.ін., витрати на обслуговування, витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього середовища).

2. Адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування й утримування готелю (витрати на зв'язок, утримання апарата управління, послуги банків тощо).

3. Витрати на збут - пов'язані з реалізацією послуг (витрати на рекламу, відрядження з питань збуту тощо).

4. Інші операційні витрати (безнадійна дебіторська заборгованість, витрати від курсової різниці, витрати від номерному фонду, що простоює; нестача й втрати від псування цінностей; штрафи, пеня тощо).

Розрізняють експлуатаційну й повну собівартість одиниці послуг.

Експлуатаційна собівартість одиниці послуг (однієї людино-доби розміщення) визначається як сума прямих і загальних експлуатаційних витрат на одиницю послуг.

Повна собівартість включає експлуатаційну собівартість, адміністративні витрати, витрати на збут та інші загальногосподарські витрати.

З метою планування, обліку й калькулювання повна собівартість готельних послуг має включати такі статті витрат:

1. оплата праці обслуговуючого персоналу;

2. відрахування на соціальне страхування;

3. амортизація основних засобів;

4. електроенергія;

5. водопостачання й каналізація;

6. поточний ремонт;

7. опалення;

8. прання білизни;

9. телефонізація, радіомовлення;

10. інші витрати на утримання будівель, території;

11. загальновиробничі витрати;

12. адміністративні витрати;

13. витрати на збут.

Статті 1-11 становлять виробничу собівартість готельної послуги, тобто безпосередньо пов'язані з виробничим процесом; 1-13 – повну собівартість.

У сучасних умовах застосовуються вільні ціни, які формуються готелями самостійно.

Об'єктом калькуляції при наданні готельної послуги є повна собівартість використання одного місця за добу, або ліжко-доби.

Процес ціноутворення в готельному господарстві складається з наступних етапів:

- визначається повна собівартість однієї ліжко-доби (визначається розподілом загальної суми всіх витрат готелю на обсяг номерного фонду, придатного до експлуатації в плині року);

- визначається прибуток як добуток відсотка рентабельності й повної собівартості;

- нараховується готельний збір на вільну ціну;

- нараховується ПДВ у розмірі 20 % вільної ціни;

- підсумовуються всі розраховані показники й у такий спосіб визначається ціна одного місця в номері за добу (ліжко-доби).

Розмір готельного збору не повинен перевищувати 20% добової вартості найманого житла (без додаткових послуг).

Готельний збір відноситься до валових витрат виробництва, перераховується в повному обсязі в місцевий бюджет, не обкладається ПДВ.

Наприклад, для Києва встановлена диференціація ставки готельного збору залежно від категорії готелів:

****- у розмірі 20% вартості всього періоду проживання;

*** - 15%;

** і * -10%.

Готельна послуга обкладається ПДВ за ставкою 20 %. Якщо готельна послуга відноситься до категорії експортованої, то вона не обкладається ПДВ.

Завдання для самостійного розв’язання:

.1 Визначити середню вартість одиниці послуг туристів в готелі, в тому числі вартість першої доби розміщення, якщо відпускна вартість загального обсягу послуг становить 2 600 тис. грн., ставка готельного збору за першу добу розміщення – 10 %, ставка ПДВ – 20 %, розмір цільового прибутку – 25 % від повної собівартості. За звітний період реалізовано 3000 людино-діб, середній термін перебування гостей – 2 доби.

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТАПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.250.24 (0.005 с.)