ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 73 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 73 Страница

Реалізація салоном-магазином «АВТОСВІТ» автомобілів фірми FIAT за жовтень–листопад 1998 року Реалізація продукції фірми ДІАЛЕКТИКА книжковими магазинами м. Києва за березень 1999 року Торгівля спеціалізованих торгових підприємств Реалізація салоном-магазином «АВТОСВІТ» автомобілів фірми ВАЗ Кредитні послуги підприємствам за 1998 рік Правила торговельного обслуговування населення. Комісійний продаж непродовольчих товарів. Поняття про тару і упаковку, класифікація тари. Вимоги до тари. Основні види тари. Основні вимоги до організації робочих місць продавців, продавців-консультантів та контролерів-касирів. Договор купли-продажи:нормативное правовое закрепление, понятие, признаки,виды элементы.Момент перехода права Дог-р розничной купли продажи. Нормативное регул-е. Если не пригодна для использ. Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность. Договор об организации перевозок: общая характеристика. Соотношение договора об организации перевозок с договором перевозки. Соотношение договора перевозки с договором аренды транспортного средства. Разграничение подрядного обязательства на выполнение проектных и изыскательских работ и обязательства по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Порядок заключения и исполнения подрядного договора для государственных нужд. Страхование: понятие, законодательное регулирование. Признаки договора страхования. Договор банковского вклада: особенности заключения и исполнения. Признаки договора. Виды договора. Противоправность поведения причинителя вреда Возмещение утраченного потерпевшим заработка или иного дохода Возмещение вреда, причиненного смертью кормильца Особенности возврата полученного вследствие неосновательного обогащения. Ответственность приобретателя. Соотношение норм о неосновательном обогащении с нормами о реституции (недействительности сделок). Неделимой вещи; прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах; предприятия; имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; земельных участков. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Статья 14. Сроки доставки груза Статья 21. Перевозки детей, следующих вместе с пассажиром Экономика и организации производства Задачі на модуль з епідеміології (комп'ютерний контроль) В інфекційний стаціонар поступило 56 осіб з підозрою на тифо-паратифозне захворювання. Усі вони були на весіллі і їли холодець, приготовлений найнятою кухаркою. Назвіть можливе джерело інфекції? Дворовий собака наніс множинні укуси тулуба, шиї, китиць рук хлопчикові 14 років. Батько хлопчика застрелив собаку. Який курс щеплень проти сказу треба провести хлопчикові? Лікар на прийомі у поліклініці запідозрив діагноз холери у хворого, який приїхав з Таіланду. Вкажіть, від якого моменту починається строк спостереження за осередком холери Хто в аналітичному дослідженні «випадок-контроль» є експонованими особами? ГЛАВА 1. КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО Пневматические и гидравлические торцовочные станки Круглопильные ( торцовочные ) станки Техническая характеристика линии оптимизации Многопильные круглопильные станки Технические характеристики серии 5 Технические характеристики станков 5-ой серии Технические характеристик фрезерных станков Технические характеристики шипорезных станков Линия сращивания брусков по длине модели ЛС-2-150 фирмы «ПРОСТОР» Технические характеристики (Германия) Технические характеристики центра МДЦ-15 Технические характеристики оконного центра Технические характеристики шипорезного станка Технические характеристики прессов Станки для профильного шлифования и шлифование лаковых покрытий Технические характеристики станков Линия раскроя пиломатериалов на бруски створок модели ОК207 Производительность линии по производству лампаркета ГЛАВА 15. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ С х е м а 1. Класифікація видів небезпеки Класифікація ран. Асептика і антисептика Основні види ускладнень при пораненнях та їх профілактика Мал. 9. Варіанти зупинення кровотечі згинанням кінцівок у суглобі. Мал. 20. Пов'язка на промежину. Мал. 25. Накладання шин у разі переломів верхніх кінцівок. Характеристика сировини і допоміжних матеріалів Технологічна схема виробництва Хіміко-технологічний і мікробіологічний контроль виробництва консервів Розрахунок площі сировинного майданчика ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КУРСОВОЙ РАБОТЫ Расчет необходимого количества оборудования и производственных площадей Расчет численности занятых в производстве работников Построение графика и определение точки безубыточности ОБҐРУНТУВАННЯ БАЛАНСУ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄКТУ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА Розрахунок чисельності робітників згідно календарних термінів Розрахунок потреби машин та механізмів РОЗРАХУНОК КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА ОЗЕЛЕНЕННЯ Кафедра відкритих гірничих робіт РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩА ОКРЕМИМИ ТРАНШЕЯМИ РОЗРАХУНОК ЗАГАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ РОЗКРИТТЯ ГЛИБОКОГО КАР'ЄРУ ГРАФІЧНА ГІРНИЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ ГІРНИЧО-ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КАПІТАЛЬНОЇ Й РОЗРІЗНОЇ ТРАНШЕЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ РОДОВИЩА ГІДРАВЛІЧНИМ СПОСОБОМ РОЗРАХУНОК ПРОДУКТИВНОСТІ УСТАТКУВАННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СОРТУВАННЯ ТА ВНУТРІШНЬОГО СКЛАДУВАННЯ ПОРІД РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ БЕЗТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ПРИ РОЗМІЩЕНІ ДРАГЛАЙНУ НА РОЗКРИВНОМУ УСТУПІ РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ БЕЗТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ РОЗРОБКИ ПРИ РОЗМІЩЕНІ ДРАГЛАЙНУ НА ПЕРЕДВІДВАЛІ Тема 21: Зобов’язання з відшкодування шкоди (2 години) Тема 12: Транспортні й експедиційні зобов’язання (4 год.) МИКОЛАЇВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ Формули для визначенння передаточного числа приводу Визначення коефіцієнтів якості Розрахунок передач приводу робочого органа Перевірочний розрахунок за довговічністю. ПОРЯДОК ТА ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ) РОБОТИ Прийняття логістичного рішення «зробити чи купити» Елементи та показники (стандарти) обслуговування споживача Рішення щодо прибутковості складу ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ Самбірський технікум економіки та інформатики РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ РОБОЧИХ МІСЦЬ Розрахунок чисельності допоміжних робітників Розрахунок вартості основних фондів. СКЛАДАННЯ КОШТОРИСІВ ВИТРАТ НА УПРАВЛІННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ Основні техніко-економічні показники роботи цеху МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ Алгоритм визначення вихідних даних для розрахункової частини. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Визначення можливих доз опромінення населення і особового складу формувань ЦО. Визначення коефіцієнта безпечної захищеності. Втручання при гострому опроміненні Визначення очікуваних доз опромінення робітників промислового об’єкта у м. Кіровоград Методичні вказівки до практичних, семінарських занять Основні засади податкового законодавства України Недоліки податку на додану вартість Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається Показники діяльності юридичної особи – товаровиробника сільськогосподарської продукції Перелік податкових соціальних пільг Збір за спеціальне використання води Тема: Збори до фондів державного соціального страхування. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Розвиток податкової системи України в роки незалежності МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ФІЗИКИ ОПТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ Обчислення похибок при непрямих вимірюваннях. Опис вимірювальної установки. Опис вимірювального приладу. Вивчення фотопровідності речовини Опис вимірювальної установки Вивчення лінійчатих спектрів випромінювання До виконання курсової роботи Виробнича програма ЕРЦ в натуральному вираженні Трудомісткість виробничої програми РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЕРЦ Чебоксарский городской Дворец География и административное подчинение Технические характеристики судов Заявленная и реально пройденная нитка маршрута ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА Потенциально опасные участки Расчёт веса и меры по снижению веса рюкзака Джерела енергії хімічних двигунів Вимоги до палива, як до джерела енергії Стехіометричний коефіцієнт і коефіцієнт надлишку окислювача Теплофізичні характеристики палива Хімічна енергія і теплота утворення речовини Система відліку повних ентальпій Бактерицидные свойства молока Первичная обработка и транспортирование молока Показник матеріальних наслідків Колективні засоби захисту від дії небезпечних і шкідливих факторів Вентиляція виробничих приміщень. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці У лікарню прийнятий хворий з підозрою на гострий панкреатит. Підвищення активності яких ферментів слід очікувати при цьому захворюванні? При вивченні властивостей ферменту до системи фермент-субстрат було додано невідому речовину. В результаті константа Міхаеліса збільшилася в 2 рази. Яке явище мало місце? У хворого гострий панкреатит. Які препарати повинен призначити лікар, щоб уникнути аутолізу підшлункової залози? С чем связано появление “голодных” отеков? Что произойдет с гематокритом (Ht), при обезвоживании организма? Как изменится количество лейкоцитов при болевом раздражении? Характеристика основних білкових фракцій крові Гіпо-, гіпер-, диспротеїнемії. Парапротеїнемії Гемоглобін: структура, властивості, похідні Використання визначення активності деяких індикаторних ферментів крові Небілкові азотовмісні компоненти крові Особливість обміну в еритроциті Основні біохімічні показники крові та методи їх дослідження Вопрос 2. Концепция логистики Вопрос 4. Логистическая операция и функция Механизм её функционирования Анализ потенциальных поставщиков Взаимодействие уровней модели OSI Физический уровень (Physical Layer) Які клітини мають такі морфологічні ознаки: відносно велике кулясте ядро зі щільним хроматином і базофільною однорідною цитоплазмою? Які гранули містяться в цитоплазмі нейтофілів? Методы проверки эффективности торможения и устойчивости АТС при торможении ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ УСЛУГ (РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ IV. Порядок проведения сертификации ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМ СЕРТИФИКАЦИИ Приостановление или аннулирование действия Сертификата соответствия ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Методы проверки тормозного управления Методы проверки рулевого управления Методы проверки маркировки АТС Теоретико-методологические основы изучения среды организации Внешняя среда организации как совокупность макроокружения и непосредственного окружения Методологические основы изучения внутренней и внешней среды организации Выявленные проблемы в процессе изучения внутренней и внешней среды Частина 3,розділ1); 2(глава 9); 3(глава 14); 5(тема 8). РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ПРИ ПОТОЧНОМУ ОЦІНЮВАННІ ЗНАНЬ Модель оптимізації обсягу поставок. Інші методи визначення оптимального обсягу поставок. Методика розрахунку площ складів промислового підприємства. Приблизні розрахунки загальної площі складу. Режим работы и фонд работы оборудования Для автоконтрольного пункта (АКП) Списочная численность рабочих Статья 6004. Деповской ремонт грузовых вагонов. Статья 6790. Амортизация основных средств общехозяйственного назначения. Экологическая безопасность на транспорте О лицензировании отдельных видов деятельности Статья 12. Осуществление контроля К ГОСУДАРСТВЕННОМУ АТТЕСТАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ Оказание неотложной помощи при послеродовом гипотоническом кровотечении. Оказание неотложной помощи при обмороке, коллапсе. Счёт времени ведут от момента появления 1-й капли до остановки кровотечения. Оказание неотложной помощи при отеке мозга. Интерпретация результатов электрокардиографического исследования: нарушения ритма и проводимости, инфаркт миокарда, гипертрофия предсердий и желудочков. Оценка лабораторного исследования пунктатов: плеврального, люмбального, стернального. Техника забора крови и оценка результатов исследования серологического маркерного спектра у больных вирусными гепатитами А, В, С. Техника забора крови и оценка результатов исследования холестерина, мочевины, креатинина, электролитов - калий, кальций, фосфор, натрий, хлор. Оценка результатов общего анализа крови, общего анализа мочи, по Нечипоренко, проба по Зимницкому. Интерпретация результатов исследования желудочного и дуоденального зондирования. Интерпретация результатов рентгенографического исследования органов грудной, брюшной полости, костей, суставов. Техника вскрытия различных форм парапроктитов. Взятие крови для лабораторных исследований при соматической и инфекционной патологии у пациента. Проведение наружного и внутреннего обследования беременных в ранних и поздних сроках беременности. Оказание неотложной помощи при неполном самопроизвольном аборте в 10 недельном сроке беременности. Прокол вены можно проводить двумя способами. Оказание помощи при различных видах пневмоторакса. Техника вскрытия различных видов панариция. Техника вскрытия флегмон кисти. Определение правильности наложения гипсовой лонгеты. Оказание неотложной помощи при ожогах и отморожениях. Сбор и оценка биохимических анализов крови при инфекционных заболеваниях: исследования на сывороточные маркеры при краснухе, ВИЧ-инфекции, ЦМВ-инфекции, токсоплазмозе, инфекционном мононуклеозе. Оказание неотложной помощи при травматическом шоке. Необходимость обеспечения быстрого терапевтического эффекта ЛС. Объём ЛС — 5–10 мл. Положение больного — лёжа на спине. Травма лица, Туберкулёз лёгких, Наличие мелких или жидких инородных тел в верхних отделах трахеи или бронхов при частично сохранённой их проходимости. Параллельно с массажем сердца и искусственным дыханием обычно проводят и соответствующую лекарственную терапию. Если зонд выскочил или свернулся, его извлекают и, успокоив больного, вводят вновь. Глава 1. Организационно-экономическая характеристика ИФНС России по городу Кирову Глава 2. Анализ эффективности работы ИФНС России по городу Кирову Отчет о налоговой базе и структуре начислений Квалификационные уровни как критерии подготовленности. Спортивное совершенствование Основы дифференцированного обучения. Тема 1.1.1. Физическая культура и спорт в РФ – 2 часа теоретических занятий. Общее количество учебных часов: 431 Методические построения и приемы при проведении занятий. Общее количество учебных часов: 465 Общее количество учебных часов: 485 Розділ V. Складська логістика Трансформаційні центри: завдання, функції, класифікація Визначення місця дислокації трансформаційних центрів у розподільчих логістичних системах Та логістичної нерухомості Київської області Показники оцінювання роботи складського комплексу та окремих його ділянок Перелік основного обладнання та механізмів, що використовують на складах Проблеми безпеки життєдіяльності людини і суспільства в сучасних умовах. Джерела соціальних та політичних небезпек. Людина, її біологічні та соціальні ознаки. Фактори, що впливають на здоров’я людини. Іонізуючі випромінювання та їх характеристика. Топологічні стихійні лиха, причини їх вини кнення, наслідки дії та захист від них. Комбіновані небезпеки їх класифікації. Небезпеки в сучасному урабанізованому середовищі. Принципы, методы и средства обеспечения БЖД. Методы контроля, методы защиты Защита от инфракрасного излучения Основные источники ЭМП и способы защиты от их воздействия. Виды воздействий электрического тока на организм человека Способы молниезащиты различных категорий сооружений Использование средств коллективной защиты Современное состояние техносферы и техносферной безопасности
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.94.109 (0.03 с.)