БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОХОРОНА ПРАЦІ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ І ОХОРОНА ПРАЦІ1. Безпека життєдіяльності – це:

1. наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі її діяльності;

2. стан діяльності, при якому з певною ймовірністю виключається прояв небезпек;

3. явища, процеси, об’єкти, властивості, які здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини;

4. причина будь-якого процесу, яка визначає його характер.

 

2. Як називають природні об’єкти, явища природи та стихійні лиха, які можуть спричинити шкоду людині або ж становлять загрозу для життя чи здоров’я людини?

1. природні небезпеки;

2. техногенні небезпеки;

3. антропогенні небезпеки;

4. комбіновані небезпеки.

 

3. Життєдіяльність – це:

1. система, що підтримує і забезпечує в середовищі існування певні умови життя та всі види діяльності людей;

2. необхідність для людини того, що забезпечує її існування і самозабезпечення;

3. сукупність тілесних, фізіологічних і психічних систем;

4. сукупність нервово-рецепторних структур, що забезпечують сприйняття зовнішніх і внутрішніх подразників.

 

4. Світловідчуття – це:

1. здатність ока сприймати яскравість діючих світлових подразників;

2. здатність ока регулювати світлову чутливість залежно від рівня освітленості;

3. функція зорового аналізатора, яка забезпечує сприйняття форми предметів за рахунок розрізнення дрібних деталей;

4. можливість розрізняти особливості довкілля, яке обумовлене ступенем освітленості предметів і прозорістю повітряного середовища.

 

5. Психіка – це:

1. короткочасні процеси отримання, переробки інформації та обміну нею;

2. здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу;

3. порівняно тривалі душевні переживання, що впливають на життєдіяльність людини;

4. сталі душевні якості, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями.

 

6. Дератизацією називають заходи щодо знищення:

1. мікробів;

2. комах;

3. гризунів;

4. птахів.

 

7. Діяльність – це:

1. умови, за якими небезпека може реалізуватися в подію;

2. явища, процеси, об’єкти, властивості, які здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини;

3. причина будь-якого процесу, яка визначає його характер;

4. сукупність видів людської активності.

 

8. Як називають небезпеки, пов’язані з використанням транспортних засобів, з експлуатацією обладнання, використанням горючих речовин та матеріалів, електричної енергії, хімічних речовин, випромінювання?

1. природні небезпеки;

2. техногенні небезпеки;

3. антропогенні небезпеки;

4. комбіновані небезпеки.

 

9. Потреби – це:

1. система, що підтримує і забезпечує в середовищі існування певні умови життя та всі види діяльності людей;

2. необхідність для людини того, що забезпечує її існування і самозабезпечення;

3. сукупність тілесних, фізіологічних і психічних систем;

4. сукупність нервово-рецепторних структур, що забезпечують сприйняття зовнішніх і внутрішніх подразників.

 

10. Зорова адаптація – це:

1. здатність ока сприймати яскравість діючих світлових подразників;

2. здатність ока регулювати світлову чутливість залежно від рівня освітленості;

3. функція зорового аналізатора, яка забезпечує сприйняття форми предметів за рахунок розпізнавання дрібних деталей;

4. можливість розрізняти особливості довкілля, яке обумовлене ступенем освітленості предметів і прозорістю повітряного середовища.

 

11. Психічні процеси – це:

1. короткочасні процеси отримання, переробки інформації та обміну нею;

2. здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних образів навколишнього середовища;

3. порівняно тривалі душевні переживання, що впливають на життєдіяльність людини;

4. сталі душевні якості, що утворюються в процесі життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями.

 

12. Індивідуальна особливість психіки людини, в основі якої лежить відповідний тип нервової системи називається...

1. психологічний вік;

2. темперамент;

3. інтелект;

4. стать.

 

13. Виробнича санітарія вивчає:

1. вплив на організм чинників виробничого середовища з метою усунення їх несприятливої дії на здоров’я людини;

2. практичне втілення гігієнічних нормативів у виробничу, побутову та інші сфери існування людини;

3. можливий вплив на працівників шкідливих виробничих чинників і розвиток професійних захворювань;

4. вплив оточуючого середовища на організм людини й суспільне здоров’я з метою обґрунтування гігієнічних нормативів, санітарних правил та заходів.

 

14. Безпека – це:

1. умови, за якими небезпека може реалізуватися в подію;

2. стан діяльності, при якому з певною ймовірністю виключається прояв небезпек;

3. явища, процеси, об’єкти, властивості, які здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини;

4. причина будь-якого процесу, яка визначає його характер.

 

15. Як називають соціальні і політичні небезпеки, джерелами яких є незадовільний матеріальний стан, погані умови проживання людей, конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівні?

1. природні небезпеки;

2. техногенні небезпеки;

3. антропогенні небезпеки;

4. комбіновані небезпеки.

 

16. Небезпечними називають такі умови праці, які:

1. зберігають здоров’я і створюють передумови для високого рівня працездатності;

2. характеризуються такими рівнями факторів виробничого і трудового процесу, які не перевищують установлених гігієнічних нормативів;

3. характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника;

4. характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни створює загрозу для життя.

 

17. Організм людини – це:

1. система, що підтримує і забезпечує в середовищі існування певні умови життя та всі види діяльності людей;

2. необхідність для людини того, що забезпечує її існування і самозабезпечення;

3. сукупність тілесних, фізіологічних і психічних систем;

4. сукупність нервово-рецепторних структур, що забезпечують сприйняття зовнішніх і внутрішніх подразників.

 

18. Гострота зору – це:

1. здатність ока сприймати яскравість діючих світлових подразників;

2. здатність ока регулювати світлову чутливість залежно від рівня освітленості;

3. функція зорового аналізатора, яка забезпечує сприйняття форми предметів за рахунок розрізнення дрібних деталей;

4. можливість розрізняти особливості довкілля, яке обумовлене ступенем освітленості предметів і прозорістю повітряного середовища.

 

19. Психічні стани – це:

1. короткочасні процеси отримання, переробки інформації та обміну нею;

2. здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших суб’єктивних образів об’єктивного світу;

3. порівняно тривалі душевні переживання, що впливають на життєдіяльність людини;

4. сталі душевні якості, що утворюються у процесі життєдіяльності людини і характеризують її здатність відповідати на певні дії адекватними психічними діями.

 

20. З яких розумових операцій складається процес мислення:

1. сприйняття, аналіз, відтворення;

2. аналіз, синтез, узагальнення, абстракція, конкретизація;

3. пам’ять, увага, воля, відчуття;

4. абстракція, конкретизація, здібності, інтелект.

 

21. До засобів колективного захисту населення належать:

1. протигази, респіратори, ватно-марлеві пов’язки;

2. захисні споруди, сховища, укриття;

3. радіозахисні і протибактеріальні засоби;

4. антидоти.

22. Як називають фактори довкілля, що призводять до травм або раптового погіршення здоров’я?

1. шкідливі;

2. небезпечні;

3. вражаючі;

4. фізичні.

23. Гранично допустима концентрація (ГДК) - це:

1. збудники хвороб….;

2. речовини, які можуть викликати захворювання;

3. сполуки, які перевищують ГДК і шкідливо діють на організм людини;

4. кількість шкідливої рідини, яка при певній сукупності обставин не шкодить і не викликає небажаних наслідків у людей та наступних поколінь.

24. При несправності електрообладнання в супермаркеті сталась НС, яку дію необхідно виконати щоб врятувати потерпілих?

1. відмежувати потерпілих від джерела живлення;

2. зробити штучне дихання;

3. зробити відкритий масаж серця;

4. накласти на уражені місця пов’язки.

ОСНОВИ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ

1. Які покупці відносяться до категорії «більшість»?

1. імпульсивні;

2. заплановані;

3. періодичні;

4. потенційні.

 

2. Мерчандайзинг - це:

1. напрямок торговельного маркетингу, комплекс заходів яких, спря­мованих на просування певного товару, марки, виду або упа­кування, тобто на збільшення обсягів продажів у роздрібній торгівлі;

2. вид збутової діяльності, спрямований на задоволення потреб споживачів;

3. збільшення простору, зайнятого конкретним видом торговель­ної марки на полиці/вітрині, за рахунок збільшення кількості зразків даної марки, виставлених єдиним блоком і згрупова­них по брендах;

4. методи продажу товарів.

 

3. Головна мета мерчандайзингу -

1. допомогти споживачам у визначенні якості товару;

2. збільшити обсяги продажів;

3. оптимально розмістити товар у торговельному залі;

4. просування і збут у магазині певних товарів.

 

4. Концепція «Трьох Д» включає такі складові частини:

1. досвідченість, демонстрацію, досконалість;

2. дистрибуцію, демонстрацію, домінування;

3. діяльність, досвідченість, демонстрацію;

4. дистрибуція, досвідченість, достатність.

 

5. Що належить до рекламних плакатів?

1. хард – постер;

2. цінник;

3. стопер;

4. шелфтокер.

 

6. Ритейлори поділяють ефективні місця продажу товарів на:

1. зони;

2. місця зберігання;

3. торговельні місця;

4. місця торгового залу.

 

7. Що означає поняття «фейсинг»?

1. вид торговельного маркетингу, спрямований на просування певного товару, тобто збільшення обсягів продажів у роздріб­ній торгівлі;

2. вид збутової діяльності, спрямований на вдоволення по­треб споживачів;

3. одиницю продукції, видима і доступна покупцеві;

4. загальна кількість продукції.

 

8. Що означає термін Хорека?

1. назва закладу в перекладі з англійської;

2. кафе, бари, ресторани;

3. готелі, ресторани, кафе;

4. мотелі, кемпінги.

 

9. Що означає термін Cash&Carry?

1. роздрібні точки з роздрібною й оптовою ціною - ціни набага­то нижчі, ніж в інших магазинах;

2. магазини, куди споживачі приходять за незапланованими заздалегідь, супутніми покупками;

3. ресторани, кафе;

4. готелі, мотелі, кемпінги.

 

10. Чим відрізняється супермаркет від гіпермаркету?

1. площею;

2. самообслуговуванням;

3. асортиментом продуктів харчування;

4. місцезнаходженням.

 

11. POS-матеріали - це:

1. рекламні матеріали для місць продажу;

2. одиниця обліку товару;

3. продукція компанії, виставлена на вітрині або стелажі єди­ним блоком;

4. корпоративний блок.

 

12. Які мерчандайзингові заходи застосовують у роздрібній торгівлі для того, щоб позбутися від “сезонних товарів”?

1. класифікацію товарів, розпродажі;

2. класифікацію товарів, рекламні акції;

3. рекламні акції, розпродажі;

4. виставки, ярмарки, дегустації.

 

13. Прикраса із зображенням торгової марки – це:

1. гірлянда;

2. воблер;

3. бренд – скотч;

4. шелфстокер.

 

14. Товари повсягденого попиту розташовуються:

1. в центрі торгового залу;

2. в гарячих зонах;

3. по периметру торгового залу;

4. в холодних зонах.

 

15. Що означає термін «Out- soure»?

1. відвідування торговельної точки відповідно до графіку;

2. передача однією організацією частини своїх непрофільних робіт на субпідряд іншим організаціям;

3. зосередження персоналу на мерчандайзингових завданнях;

4. ритейлор.

 

16. Яку мінімальну кількість одиниць однорідної продукції за один раз сприймає око людини?

1. 2- 3;

2. 3-5;

3. 5-10;

4. 10-12.

 

17. Що означає «Воблер”?

1. РOS-матеріал, який «тремтить» на пластмасовій гнуч­кій підставці-нозі, що приклеєна до полиці, і показує, де розташований пев­ний товар;

2. РOS-матеріали, великі коробки, які повторюють у збільшеному вигляді пачки сигарет або пакети з соком, їх підвішу­ють до стелі або ставлять на полиці;

3. тип магазину з низькими цінами і вузьким асортимен­том;

4. мобайл.

 

18. Яка кількість варіантів мерчандайзингу обслуговування застосовується у магазинах:

1. 8;

2. 4;

3. 6;

4. 5.

 

19. Найбільш оперативний різновид рекламної поліграфічної продукції, що використовують, як правило, у період проведення акцій, дегустацій, тестувань продукції - це:

1. листівка;

2. плакат;

3. наклейка;

4. цінник.

 

20. Де розташовуються товари імпульсивного попиту?

1. в центрі торговельного залу;

2. в гарячих зонах;

3. по периметру торговельного залу;

4. за схемою руху покупців.

 

21. Залежно від способу спілкування зі споживачами і поведінкою покупців у різних типах торговельних точок компанія групує дрібно торговельні підприємства на такі канали збуту:

1. Horreca, Cash & Carry, Grocery;

2. Сonvenience, Horreca, Cash & Carry;

3. Horreca, Cash & Carry, Grocery, Сonvenience;

4. Сonvenience, Horreca.

 

22. Розташування товарів на полицях: дешевих – на нижніх, а дорогих – на верхніх називається правилом мерчандайзингу:

1. “цінове представлення”;

2. “цінова викладка”;

3. “цінова піраміда”;

4. “фейсингів”.

 

23. Людина свідомо сприймає інформацію, яка знаходиться у куті зору людського ока:

1. 50°;

2. 10°;

3. 30°;

4. 45°.

 

24. У якому місці торговельного залу представленні всі виробники однієї товарної групи?

1. основне місце продажу;

2. центральне місце продажу;

3. місце ефективного продажу;

4. прикасова зона.

 

25. Яку кількість прорстору полиць повинна займати вся продукція?

1. не менше 30%;

2. не менше 10%;

3. не менше 55% ;

4. більше 40%.

 

26. Що означає Джумбі?

1. РOS-матеріали, великі коробки, які повторюють у збільшеному вигляді пачки сигарет або пакети з соком, їх підвішу­ють до стелі або ставлять на полиці;

2. РOS-матеріал, велика картонна конструкція, яка підвішується до стелі над місцем продажу товару;

3. одиниця обліку товару;

4. фейсинг.

 

27. Магазиноутворюючими товарними группами є:

1. товари періодичного попиту;

2. товари імпульсивного попиту;

3. товари повсягденого попиту;

4. товари в прикасовій зоні.

 

28. Яка зона вважається найбільш привабливою для товарів, які купуються під впливом імпульсу?

1. зона входу;

2. периметр торгового залу;

3. зона кас;

4. золотий трикутник.

 

29. Який %, площі торгового залу потрібно залишати для руху покупців?

1. 70;

2. 60;

3. 40;

4. 50.

 

30. Правило «Ротації» в мерчандайзингу застосовують для того, щоб:

1. на полицях чи дисплеях змінювався асортимент продукції;

2. виставляти вперед товар із ближчим строком реалізації;

3. заощадити час клієнта;

4. виставляти товар корпоративним блоком.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)