ТОП 10:

Инфопедия — категория Транспорт: 21 Страница

Материала по категории - Транспорт на сайте Инфопедия всего: 43790 страниц.

Транспорт - 21 Страница

Загальна характеристика договору страхування. Договір дарування: сторони, зміст, форма та порядок укладення. Спадковий договір: поняття, сторони, зміст. Зберігання на товарному складі: сторони, зміст, порядок укладення. За редакцією доц. В.Є. Гончарука Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій Правові основи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Єдина державна система цивільного захисту. Мета і завдання системи моніторингу небезпек Територіальний моніторинг НС Зонування територій за ступенем небезпеки Суть стійкості роботи ОГ та організація і проведення дослідження стійкості його роботи . Методика оцінки стійкості роботи ОГ до дії різних Шляхи і способи підвищення стійкості роботи ОГ Критерії ідентифікації об’єктів господарювання, що підлягають декларуванню безпеки. Порядок декларування об’єктів підвищеної небезпеки. Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок експлуатації небезпечного об’єкту та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації НС. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження. Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки Розв’язування типових завдань з оцінки хімічної обстановки Превентивні заходи щодо зниження масштабів хімічного впливу на об’єкти і території. Протирадіаційний та протихімічний захист населення і територій. Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу Розрахунок укриття виробничого персоналу в захисних спорудах Медичний захист в зонах біологічного зараження. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування. Розрахунок критеріїв вибухопожежної небезпеки приміщень. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, заходи щодо запобігання їх виникнення та інженерна підготовка території. Гідродинамічні аварії. Методика оцінки інженерного cтану при них і заходи захисту населення та території До створу, який розглядається Оцінка збитків від наслідків НС природного і техногенного походження Обозначения опасностей, используемые в инструкции Меры безопасности для оператора Техническое обслуживание и очистка Розрахунок і побудова штучних характеристик Розрахунок триступінчастого реостатного пуску ДПС НЗ Розрахунок штучних характеристик двигуна Кемеровский технологический институт пищевой ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ Химический состав мяса рыбы. Факторы, влияющие на химический состав Посмертные изменения в рыбе и их влияние на качество Болезни и паразиты живой рыбы ТЕМА 5. СОЛЕНЫЕ И МАРИНОВАННЫЕ Классификация соленых лососей. Сельди соленые, скумбриевые рыбы особенности их разделки и посола. Прочая соленая рыба, не созревающая при посоле. Виды, использование Дефекты соленых рыбных товаров, причины их возникновения. Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения Визига. Пищевая рыбная мука. Концентраты. Упаковка и хранение ТЕМА 8. РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ И ПРЕСЕРВЫ Упаковка, маркировка, хранение рыбных консервов и пресервов Мясо морских млекопитающих. Их пищевая ценность Правами інтелектуальної власності Т е м а 3. Забезпечення виконання зобов’язаннь Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи Розділ 2 Поняття, терміни та їх визначення Розділ 2. Поняття, терміни та їх визначення РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Розділ 4. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ Земляне полотно, верхня будова колії та штучні споруди РОЗДІЛ 6. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ ЛОКОМОТИВНОГО І ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВ. ВІДБУДОВНІ ЗАСОБИ Колійне автоматичне та напівавтоматичне блокування Пристрої механізації й автоматизації сортувальних гірок РОЗДІЛ 9. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ РОЗДІЛ 10. ОГЛЯД СПОРУД І ПРИСТРОЇВ, ЇХ РЕМОНТ РОЗДІЛ 15. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД Порядок включення гальм у поїздах Засоби сигналізації та зв'язку в умовах руху поїздів Порядок дій за вимушеної зупинки поїзда на перегоні ОПЕРАЦИИ ПО ОСМОТРУ ВАГОНОВ, ПОДАВАЕМЫХ ПОД ПОГРУЗКУ ИЛИ ПОД СДВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ, И ИХ УЧЕТУ, ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ И ИХ СОКРАЩЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ (МНЕМОКОДЫ) ПРИМЕЧАНИЯ ПАМЯТКИ ДЛЯ ПОЯСНЕНИЯ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ И проверка заполнения накладной в соответствии НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ В ПУТИ СЛЕДОВАНИЯ ГРУЗОВ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИЕМОСДАТЧИКОМ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ГРУЗОВ НА СТАНЦИОННЫХ СКЛАДАХ Меры безопасности при нахождении АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ СОБСТВЕННИКОВ ВАГОНОВ И ИХ БУКВЕННЫЕ КОДЫ Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів Оцінка інженерної і пожежної обстановки на вибухонебезпечному об’єкті Біблографичний список до теми Особливості захисту населення та територій в зонах катастрофічного затоплення Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту Осередки ураження в разі аварій на радіаційно небезпечних об’єктах. Структура та діяльність единої державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру. Завдання ЄДС визначені в Положенні про ЄДС. Режим повсякденної діяльності – при нормальній виробничій, радіаційній, хімічній, біологічній, сисмічній, гідрогеологічній обастановці. При відсутності епідемії, епізоотії, епіфітотії. Теми для підготовки рефератів Оцінка захисних споруд за своєчасним заповненням. Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та продукції. Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх морських вод і територіального моря МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДІВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ Оцінка можливих наслідків радіаційної обстановки при аваріях на АЕС Поправочні коефіцієнти до часу випаровування СДОР(ОР) на швидкість вітру Глибина зон можливого зараження СДОР, км ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ Предмет, зміст та завдання вогневої підготовки Правові підстави та порядок застосування зброї Поняття необхідної оборони та крайньої необхідності. Підготовка керівників занять Методика вивчення затримок, що виникають при стрільбі та способів їхнього усунення Методика вивчення матеріальної частини боєприпасів та ручних гранат Методика вивчення основних положень внутрішньої балістики Методика вивчення основних положень зовнішньої балістики Методика вивчення правил стрільби зі стрілецької зброї й озброєння БТР Організація і матеріальне забезпечення стрілецьких тренувань Методика навчання прийомам стрільби при діях у пішому порядку Методика навчання рішенню задач по практичному застосуванню правил стрільби Методика навчання розвідці цілей, цілевказівці, визначенню дальності, виду і швидкості руху цілі, призначенню вихідних установок для першого пострілу (черги) Методика розробки підготовчих вправ по навчанню стрільбі Загальні положення по організації перевірки бою та приведенню стрілецької зброї до нормального бою. Підготовка зброї та патронів Підготовка і проведення стрільби Несправності, які порушують нормальний бій зброї та способи їх усунення Підготовка та організація стрільб Особливості організації і проведення занять по управлінню вогнем у наступі Для навчання стрільбі із із транспортних засобів Склад, можливості та порядок застосування тактичних комплектів і переносного стрільбищного устаткування Проведення стрілецького тренування Прилад для переміщення полозка мушки ПРБ-1М Махонько П.Ф., Подшивалов В.М., Шейнин И.И. Выявление и оценка возможной химической обстановки Характеристика объекта и его возможного радиоактивного загрязнения при аварии на РОО Выбор мер защиты рабочих и служащих объекта, Эффективность радиационной защиты при введении РРЗ Расчет внутреннего инженерно-технического оборудования Определение коэффициента ослабления Разработка мероприятий по уменьшению возможных разрушений в случае ЧС. Характеристика параметров воздушной ударной волны аварийного взрыва Определение предела устойчивости и радиуса функционирования базового элемента, оборудованного электросистемой Анализ объемов разрушений железнодорожных сооружений Выбор способов производства работ Выбор и обоснование способа и метода производства путевых работ Выбор и обоснование используемого инвентарного имущества Организационная структура и задачи эвакуационных органов Повышение антитеррористической защищенности объекта железнодорожного транспорта Обучение производственного персонала в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ Ліфти та інші види механічного транспорту САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ Вимоги до елементів будинків БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ Будинки, споруди та приміщення закладів соціального захисту населення Забезпечення безпечної евакуації людей ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ВБУДОВАНИХ ЛАЗЕНЬ СУХОГО ЖАРУ (САУН) Методичні вказівки до лабораторного практикуму Порядок виконання роботи на приборі ФЕК КФК-2 Клиренс креатинина как показатель скорости клубочковой фильтрации. Волюморегуляторная функция почек Возможные причины увеличения экскреции с мочой гемоглобина, белка, эритроцитов, лейкоцитов. Альвеоциты I типа. Особенности строения, функции. Особенности энергетического обмена. Механизм секреции воды. Интеграция синаптических входов Ацетилхолин. Функции. Ферменты, участвующие в синтезе и инактивации ацетилхолина. Типы рецепторов ацетилхолина. Механизм нейрональной трансдукции с вовлечением рецепторов ацетилхолина. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Основні законодавчі акти з охорони праці. Закон України « Основи законодавства України про охорону здоров'я» Колективний договір, його укладення і виконання. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ. Запобіжні надписи, сигнальні фарбування. Мікроклімат виробничих приміщень. Характерні причини виникнення пожеж. Протипожежний інструктаж та навчання. Блискавкозахист будівель і споруд. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Особливості ураження електричним струмом. Захист від статичної електрики. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Послідовність надання першої допомоги. Транспортування потерпілого. Теоретичні та методичні основи АНАЛІЗУ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ Класифікація витрат робочого часу на підприємстві Методи вивчення робочого часу працівника Методика проведення фотографії робочого дня працівника підприємства АНАЛІЗ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ МЕТОДОМ ФОТОГРАФІЇ РОБОЧОГО часу Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства Аналіз фотографії робочого дня водія-погрущика Резерви покращення використання робочого часу Историческое развитие сервисной деятельности и ее особенности в эпоху формирования постиндустриального общества Особенности сервисной деятельности в России Тема 1.2. Виды сервисной деятельности Тема 2.2. Место и роль общения участников сервисной деятельности III. Оказание услуг (выполнение работ) Тема 4.2. Развитие транспортно-эксплуатационных услуг Развитие логистического сервиса Характеристика рынка автосервисных услуг и факторы его формирования Специализированные гостиницы КАТЕГОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ Тема 4.5. Характеристика досуговых услуг ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛЕЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РЕЛЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ЛІНЗОВОГО СВІТЛОФОРА І МАРШРУТНОГО ПОКАЖЧИКА Розрахунок кількості завантажених вагонів, які прибувають на станцію Розрахунок кількості завантажених вагонів, які відправляються зі станції Розрахунок довжини складів ТСК Технологія роботи вантажної станції ТА її ТСК Характеристика вантажних фронтів під’їзних колій станції Розрахунок середнього простою вагонів на станції Устройство тракторов и автомобилей Методические указания к лабораторным занятиям Техническая характеристика тракторов Техническая характеристика системы смазки ДВС Характеристика элементов системы электронного Общие сведения о коробках передач Методика виконання натюрморту у початковій школі Методика малювання предметів кулястої форми Методика малювання пейзажу у початковій школі. Методика створення художнього образу при побудові архітектурних споруд. Методика роботи над тематичною композицією у початковій школі. Методика малювання тварин у зош Методика малювання портрету. ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА НА ЗАКРЫТОЙ ОТ ДВИЖЕНИЯ ПЛОЩАДКЕ ИЛИ АВТОДРОМЕ IV. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО Открытое акционерное общество Расчёт расходов на электроэнергию на движение троллейбусов и трамваев Амортизация маршрутных транспортных средств Прочие расходы по обычным видам деятельности II. Формирование величины рентабельности перевозок, обеспечивающей экономическую и финансовую устойчивую деятельность перевозчиков автомобильного и городского электрического транспорта. III. Расчёт величины экономически обоснованного тарифа и требуемой величины бюджетного финансирования для осуществления регулярных перевозок. Значення питань охорони праці в суспільстві Нормування і контроль у галузі охорони праці Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про охорону праці Заходи щодо оздоровлення повітряного середовища і поліпшення умов праці Принцип будови і розрахунок природної вентиляції Принцип будови і розрахунок механічної вентиляції Значення раціонального освітлення Розрахунок штучного освітлення. Методи розрахунку Зменшення шуму на шляху поширення за допомогою звукоізоляції Стан охорони праці в Україні та інших країнах СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ Фінансування страхування від нещасного випадку НОРМАТИВНІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ, ЩО ДІЮТЬ У МЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ І В ПРОЦЕСІ РОБОТИ РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАНОСТІ КОЛЬОРИ БЕЗПЕКИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 2.3.1. ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЗАХИСТ ВІД ШКІДЛИВОЇ ДІЇ РЕЧОВИН НА ВИРОБНИЦТВІ Загальнообмінна штучна вентиляція Методи розрахунку систем штучної вентиляції ОСНОВНІ СВІТЛОТЕХНІЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ОДИНИЦІ Норми штучного та природного освітлення виробничих приміщень (витяг з «Будівельних норм і правил» — СНиП ІІ-4-79) ВІБРАЦІЯ 2.7.1. ПАРАМЕТРИ ТА ВИДИ ВІБРАЦІЇ, її ДІЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ВІБРАЦІЇ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЇ Показники ефективності деяких заходів щодо зменшення шуму в самому джерелі Допустимі рівні звукового тиску на робочих місцях від ультразвукових установок ЗАХИСТ ВІД ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ ЗАХИСТ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ РАДІОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНУ УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ВИПРОМІНЮВАННЯ ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.167.166 (0.03 с.)