Колійне автоматичне та напівавтоматичне блокуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Колійне автоматичне та напівавтоматичне блокування 

8.19. Пристрої автоматичного і напівавтоматичного блокування не повинні допускати:

l відкриття вихідного або прохідного світлофора до звільнення рухомим складом блок-ділянки, (міжстанційного або міжпостового перегону), що огороджується ним;

l самовільного закриття світлофора в результаті переходу з основного на резервне електропостачання або навпаки.

8.20. На одноколійних перегонах, обладнаних автоматичним або напівавтоматичним блокуванням, після відкриття на станції вихідного світлофора має бути виключена можливість відкриття сусідньою станцією вихідних і прохідних світлофорів для відправлення поїздів на цей же перегін у протилежному напрямку.

Така ж взаємозалежність сигналів має бути на двоколійних та багатоколійних перегонах, обладнаних автоматичним та напівавтоматичним блокуванням для двостороннього руху по кожній колії.

8.21. При автоматичному блокуванні усі світлофори мають автоматично приймати забороняючі показання при вході поїзда на блок-ділянки, які вони обгороджують, а також в разі порушення цілісності рейкових електричних кіл цих ділянок.

У випадку постійного руху поїздів вагонами вперед, а також руху поперемінно вагонами або локомотивами вперед, переключення світлофорів на забороняюче показання повинно здійснюватися тільки після проїзду світлофора всім составом.

8.22. При автоматичному і напівавтоматичному блокуванні на перегонах, де застосовується підштовхування поїздів або рух господарських поїздів з поверненням їх або підштовхуючих локомотивів з перегону на станцію відправлення, мають застосовуватися ключі-жезли.

8.23. На одноколійних ділянках, обладнаних автоматичним блокуванням, на станціях, де виконується маневрова робота з виходом маневруючого состава за межі станції, пристрої автоматичного блокування при необхідності доповнюються зв’язаними з ними маневровими світлофорами.

8.24. Автоматичне блокування в необхідних випадках має доповнюватися пристроями диспетчерського контролю.

8.25. Станції, розташовані на лініях, обладнаних автоматичним блокуванням, при відсутності електричної централізації повинні бути обгороджені світлофорами, що автоматично закриваються при прийманні і відправленні поїздів. На цих станціях стрілки, що входять у маршрути приймання та відправлення поїздів, повинні бути приведені у взаємозалежність із вхідними і вихідними сигналами.

 

Електрична централізація стрілок та сигналів

8.26. Пристрої електричної централізації стрілок та сигналів повинні забезпечувати:

l взаємне замикання стрілок та світлофорів;

l контроль розрізу стрілки з одночасним закриттям світлофора, що огороджує даний маршрут;

l контроль положення стрілок і зайнятості колій та стрілочних секцій на апараті управління;

l можливість маршрутного та роздільного управління стрілками і світлофорами, проведення маневрових переміщень за показаннями маневрових світлофорів, а при необхідності передачу стрілок на місцеве управління.

У необхідних випадках електрична централізація стрілок та сигналів повинна доповнюватися пристроями, які забезпечують дистанційне огородження спеціалізованих станційних колій на яких проводиться очищення вагонів, усунення комерційних браків, безвідчіпний ремонт вагонів, технічний огляд , перевірку зайнятості вантажно-розвантажувальних (у тому числі у забоях та на відвалах) колій рухомим складом, узгодження роботи залізничного транспорту з виробничо-технологічними об'єктами, які обслуговуються.

8.27. Пристрої електричної централізації стрілок та сигналів не повинні допускати:

l відкриття вхідного світлофора при маршруті, встановленому на зайняту колію;

l переведення стрілки під рухомим складом;

l відкриття світлофорів, що відповідають даному маршруту, якщо стрілки не поставлені в належне положення;

l переведення стрілки, що входить до маршруту, або відкриття світлофора ворожого маршруту при відкритому світлофорі, що огороджує встановлений маршрут.

8.28. Централізовані стрілки повинні бути обладнані водовідведенням та пристроями очищення від снігу (пневматичне обдування, електричне обігрівання і ін.).

8.29. В маневрових районах станцій, обладнаних електричною централізацією, можуть передбачатися маневрові колонки або пости для місцевого управління стрілками.

На маневрових постах і колонках має передбачатися контроль положення стрілок, а також зайнятості ізольованих ділянок, якщо переведення стрілок здійснюється з перевіркою вільності цих ділянок.

При поганій видимості стрілок з місця керування, їхній перевід з маневрової колонки або поста повинний провадитися з перевіркою на апараті управління вільності стрілочних ізольованих ділянок.

8.30. Приводи і замикачі централізованих стрілок мають:

забезпечувати при крайніх положеннях стрілок щільне прилягання притиснутого вістряка до рамної рейки;

не допускати замикання вістряків стрілки при зазорі між притиснутим вістряком і рамною рейкою 4 мм і більше;

відводити другий вістряк від рамної рейки на відстань не менше 125 мм.

8.31. Перегони, які примикають до станції з електричною централізацією стрілок і сигналів, повинні бути обладнані напівавтоматичним або автоматичним блокуванням.

Надалі до реконструкції допускається застосування інших засобів сигналізації і зв'язку при русі поїздів.

8.32. На станціях, обладнаних пристроями електричної централізації, де передбачається приймання поїздів безпосередньо до технологічних ділянок виробництва або на частково зайняту колію, вхідні (маршрутні) світлофори повинні доповнюватися маневровими світлофорами, які мають залежність із пристроями електричної централізації.

 

Диспетчерська централізація

 

8.33. Пристрої диспетчерської централізації мають забезпечувати:

- управління з одного пункту стрілками і сигналами ряду станцій та перегонів;

- контроль на апараті управління за положенням і зайнятістю стрілок, перегонів, колій на станціях та прилеглих до них блок-ділянок, а також повторення показань вхідних, маршрутних і вихідних світлофорів;

- можливість передачі станцій на резервне управління стрілками і сигналами з приймання, відправлення поїздів і виконання маневрів або передачі стрілок на місцеве управління для проведення маневрів;

- виконання вимог, поставлених до електричної централізації й автоматичного блокування.

Нові системи диспетчерської централізації, при необхідності, мають забезпечувати автоматичний запис графіка виконаного руху поїздів.

 

Диспетчерський контроль

8.34. Пристрої диспетчерського контролю повинні:

l забезпечувати контроль положення об'єктів залізничного транспорту та технологічних об'єктів, пов'язаних з його роботою;

l показувати місцезнаходження поїздів та маневрових составів на перегонах і на станційних коліях;

l показувати зайнятість колій на станціях, показання усіх світлофорів та реєструвати поїзну і маневрову ситуацію, що відбувається на централізованих ділянках ;

l здійснювати контроль за справною роботою пристроїв ЕЦ і сигналізувати про вихід їх з ладу;

l забезпечувати аналіз накопиченої інформації і перегляд поїзної і маневрової обстановки, що склалась тощо.

 

Інформаційно-обчислювальна система залізничного транспорту

Промислових підприємств

8.35. Інформаційно-обчислювальна система повинна забезпечувати:

l збирання, введення, реєстрацію і накопичення інформації;

l обробку і збереження даних;

l виконання розрахунків і видачу результатів ;

l контроль наявності та місцезнаходження рухомого складу;

l контроль стану об'єктів управління ;

l автоматичну передачу інформації про стан об'єктів управління;

l можливість спрямованого керування з пультів і обчислювального комплексу;

l облік використання рухомого складу та інших показників роботи залізничного транспорту;

l вирішення задач аналізу, планування й оперативного керування;

l видачу оперативної інформації працівникам, які управляють рухом поїздів та маневровою роботою;

l взаємодію й обмін інформацією між обчислювальними комплексами залізничного транспорту підприємств та залізниць України.

Технічні і програмні засоби повинні постійно утримуватися в працездатному й активному стані, забезпечувати необхідну надійність і вірогідність відмови.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.01 с.)