РОЗДІЛ 6. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ ЛОКОМОТИВНОГО І ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВ. ВІДБУДОВНІ ЗАСОБИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 6. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ ЛОКОМОТИВНОГО І ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВ. ВІДБУДОВНІ ЗАСОБИ 

6.1. Розміщення і технічне оснащення локомотивних депо, пунктів технічного обслуговування локомотивів, майстерень, екіпірувальних пристроїв та інших споруд і пристроїв локомотивного господарства мають забезпечувати встановлені розміри руху поїздів та виконання маневрової роботи, ефективне використання локомотивів, високу якість технічного обслуговування, виконання ремонтів у встановлені строки, своєчасне здійснення екіпірувальних операцій, раціональне використання матеріальних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища та безпечні умови праці.

6.2. Розміщення і технічне оснащення депо (майстерень) для спеціального рухомого складу, пунктів технічного обслуговування, майстерень, екіпірувальних пристроїв і інших споруд та пристроїв повинні забезпечувати якісний ремонт і технічне обслуговування спеціального рухомого складу, раціональне використання матеріальних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища, безпечні умови праці, ефективне використання спеціального рухомого складу.

6.3 Розміщення і технічне оснащення вагонних депо і дільниць, пунктів технічного обслуговування вагонів, промивно-пропарювальних станцій, пристроїв для очищення вагонів, пристроїв і споруд відновлення сипучості вантажів у вагонах та інших споруд і пристроїв вагонного господарства повинні забезпечувати встановлені розміри руху поїздів та виконання маневрової роботи, якісний ремонт і технічне обслуговування вагонів, виконання ремонтів у встановлені строки, раціональне використання матеріальних ресурсів, охорону навколишнього природного середовища, безпечні умови праці.

6.4. Підрозділи залізничного транспорту промислових підприємств повинні мати в постійній готовності відбудовні засоби.

Кількісний склад відбудовних засобів у залежності від структури підрозділів залізничного транспорту підприємств встановлюється керівником підрозділу відповідно до положення про відбудовний поїзд на залізничному транспорті підприємств.

Необхідність наявності і кількість відбудовних засобів встановлюється керівником підприємства .

Забороняється займати рухомим складом колії постійної стоянки відбудовних поїздів та інших відбудовних засобів, призначених для ведення відбудовних робіт.

 

 

РОЗДІЛ 7. СПОРУДИ І ПРИСТРОЇ СТАНЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

 

7.1. Колійний розвиток і технічне оснащення станцій мають забезпечувати своєчасне обслуговування перевезеннями виробничих цехів, ділянок і контрагентів, виконання у встановлені строки операцій по прийманню і відправленню поїздів та маневровій роботі, навантаженню, вивантаженню вантажів, обробці составів та вагонів, безпеку руху поїздів та виконання маневрової роботи і безпечні умови праці.

7.2. Висота вантажних платформ і відстань від осі колії до краю платформи повинні відповідати розмірам, встановленим Инструкцией по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83.

При ремонті колії й платформ забороняється змінювати встановлені відстані від рівня верха головки рейки до верху вантажних платформ, а також від осі колії до краю вантажних платформ.

7.3. Службові споруди та приміщення на станціях, призначені для розміщення працівників, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою (чергових по станціях, постах, маневрових диспетчерів, працівників служби СЦБ та зв'язку й ін.), повинні бути зручними для роботи і відповідати встановленим нормам.

Для диспетчерів, чергових по станціях і постах повинні бути передбачені окремі кімнати площею не менше норми, встановленої у п. 3.2. СниП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания, забезпечені відповідним устаткуванням, необхідними засобами інформації і зв'язку.

Для огляду маневрових районів з великим обсягом роботи у диспетчерів, чергових по станціях тощо можуть бути передбачені балкони, пішохідні містки, виносні табло або пристрої промислового телебачення.

У службових приміщеннях чергових по станціях дозволяється встановлювати прилади управління і контролю, в тому числі апаратуру автоматизованого робочого місця, які безпосередньо відносяться до роботи чергового по станції, а також пульти централізованого управління освітленням та дистанційного управління секційними роз'єднувачами і стійками телемеханіки.

Розміщення іншого обладнання й апаратури допускається у виключних випадках з дозволу начальника залізничного цеху.

7.4. Приміщення станційних постів централізації і стрілочних постів повинні мати необхідні сигнальні прилади, інвентар, інструмент і матеріали по нормах, встановлюваних Міністерством.

Стрілочні пости, крім того, повинні бути обладнані зовнішніми визовними пристроями телефонного зв'язку.

7.5 Станції, у залежності від характеру та обсягу роботи, повинні бути обладнані диспетчерським внутрішньостанційним зв'язком, радіозв'язком, пристроями двобічного паркового зв'язку для передачі вказівок щодо маневрових переміщень, а також для переговорів маневрових диспетчерів, чергових по станціям, складачів поїздів, машиністів маневрових локомотивів та бригад спеціального самохідного рухомого складу з питань організації маневрової роботи, технічного обслуговування й ремонту вагонів , а також інформаційним зв'язком для одержання повідомлень про поїзди і вантажі, які знаходяться на підході.

В залежності від обсягу роботи станції, крім того, обладнуються пристроями для приймання й транспортування перевізних документів і централізованого огородження поїздів, що підлягають огляду і ремонту.

7.6. На станціях повинні освітлюватися всі колії приймання і відправлення поїздів, виконання вантажно-розвантажувальних робіт і маневрів, екіпірування, технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, переїзди, а також місця зустрічі поїздів черговими по станціях, стрілочні горловини, а при необхідності й інші колії і пункти.

Освітленість приміщень і споруд залізничного транспорту, території і колій станцій повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення.

Зовнішнє освітлення не повинне впливати на чітку видимість сигнальних вогнів, не заважати локомотивним бригадам і бригадам спеціального самохідного рухомого складу сприймати показання сигналів.

РОЗДІЛ 8. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ,ЗВ'ЯЗКУ

І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Сигнали

8.1. Сигнали служать для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи.

Сигнал є наказом і підлягає безумовному виконанню.!

Працівники залізничного транспорту підприємств повинні використовувати всі можливі засоби для виконання вимог сигналу.

Проїзд заборонного показання світлофора забороняється.

Згаслі сигнальні вогні світлофорів (крім попереджувальних на ділянках, які не обладнані автоматичним блокуванням, загороджувальних та повторювальних), незрозуміле їх показання, а також незрозуміла подача сигналів іншими сигнальними приладами вимагають зупинки.

У виняткових, передбачених як особливі, випадках проїзд закритого (з незрозумілим показанням або згаслого) світлофора допускається відповідно до порядку, визначеного цими Правилами та Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи.

8.2. У сигналізації, що забезпечує рух поїздів, застосовують такі основні сигнальні кольори:

l зелений, що дозволяє рух із встановленою швидкістю;

l жовтий, що дозволяє рух і вимагає зменшення швидкості;

l червоний, вимагає зупинки.

У сигналізації при маневровій роботі застосовуються, крім того, такі кольори:

l місячно-білий, що дозволяє маневри;

l синій, що забороняє маневри.

Забороняється розміщення декоративних полотнищ, плакатів та вогнів червоного, жовтого й зеленого кольорів, а також наявність зелених насаджень у зоні розташування світлофорів, що перешкоджають правильному сприйманню сигналів і спотворюють показання на них.

8.3. На залізничному транспорті промислових підприємств застосовують тільки сигнали, затверджені Міністром транспорту та зв'язку України.

Типи сигнальних приладів, що застосовуються, мають бути затверджені Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізниця).

Колір сигнального скла та лінз має відповідати ГОСТ 9242-59 Светофильтры сигнальные для транспорта.

На залізничному транспорті, як постійні сигнальні прибори, застосовуються світлофори.

При систематичному прийманні поїздів маневровим порядком на частково зайняті колії або безпосередньо до технологічних ділянок виробництва на вхідному (маршрутному) світлофорі додатково встановлюється маневровий сигнал, включений у залежність із пристроями електричної централізації.

8.4. Сигнальні показання світлофорів вхідних, попереджувальних, прохідних, прикриття і загороджувальних на прямих ділянках колії повинні бути вдень і вночі чітко помітні з кабіни управління локомотива поїзда, який наближається, на відстані не менше гальмової путі, що визначається для даного місця за повного службового гальмування та встановленій швидкості руху.

На кривих ділянках колії показання цих світлофорів і попереджувальних до них на ділянках, не обладнаних автоблокуванням, мають бути вдень і вночі чітко розрізнятися на відстані не меншій ніж 400 м. В особливо важких умовах допускається видимість перелічених сигналів на відстані меншій 400 м, але не меншій ніж 200 м.

Сигнальні показання вихідних, маршрутних, повторювальних і маневрових світлофорів мають бути чітко розрізнятися на відстані не меншій 200 м, а в'їзних і технологічних – не менше 50 м.

При постійному русі поїздів вагонами уперед відстань видимості показань вхідних, вихідних, прохідних світлофорів, світлофорів прикриття, загороджувальних, попереджувальних, в'їзних, а також технологічної сигналізації має бути збільшена на довжину поїздів, що обертаються на даній дільниці.

8.5. Світлофори встановлюються з правого боку в напрямку руху або над віссю колії, яка огороджена ними. Світлофори встановлюються так, щоб сигнали, які вони подають, не можна було сприймати з поїзда за сигнали, які належать до суміжної колії.

Якщо габарити для встановлення світлофорів з правого боку відсутні, то у виняткових випадках, передбачених і обґрунтованих проектом, допускається розміщувати їх з лівого боку. Порядок безпечного проходження цих світлофорів має бути обговорений у місцевій інструкції.

8.6. На лініях обладнаних колійним блокуванням, застосовуються світлофори з сигнальними вогнями, що нормально світяться.

8.7. За умови несправностей пристроїв управління світлофори мають автоматично приймати забороняюче показання, а попереджувальні світлофори – показання, що відповідають забороняючому показанню пов’язаних з ними основних світлофорів.

8.8. На ділянках, обладнаних автоблокуванням, нормальним показанням прохідних світлофорів є дозвільне, а вхідних, маршрутних та вихідних – забороняюче.

На ділянках, де вхідні, маршрутні і вихідні світлофори можуть переводитися на автоматичну дію для безупинного проходження поїздів по станції, дозвільне показання є нормальним при переведенні їх на автоматичну дію.

На ділянках, не обладнаних автоблокуванням, нормальним показанням вхідних, вихідних, прохідних і маршрутних світлофорів є забороняюче.

8.9. Вхідні світлофори повинні бути встановлені від першого вхідного стрілочного переводу на відстані не ближче 50 м, рахуючи від вістряка протишерсного або граничного стовпчика пошерсного стрілочного переводу, а при відсутності можливості такої установки – не ближче стику рамної рейки протишерсного або 3,5 м від граничного стовпчика пошерсного стрілочного переводу. Дозволяється експлуатація світлофорів, раніше встановлених на відстані менше 50 м, але не ближче 15 м від стрілочного переводу.

На електрифікованих ділянках вхідні світлофори, а також сигнальні знаки «Межа станції» мають встановлюватися перед повітряними проміжками (з боку перегону), що відділяють контактну мережу перегону від контактної мережі станцій.

8.10. Вихідні світлофори мають встановлюватися для кожної відправної колії попереду місця, призначеного для стоянки локомотива поїзда, що відправляється. При постійному русі поїздів вагонами вперед вихідні світлофори встановлюються перед місцем, призначеним для стоянки головного вагона поїзда, що відправляється.

У виняткових випадках допускається встановлення групових вихідних та маршрутних світлофорів для групи колій, крім тих, по яких здійснюється безупинний пропуск поїздів.

Групові вихідні та маршрутні світлофори, як правило, повинні доповнюватися маршрутними покажчиками з зазначенням номера колії, з якої дозволяється відправлення поїзда.

8.11. Відкриття вихідного світлофора має бути можливим тільки при вільному перегоні і відкритому вхідному світлофорі сусідньої станції при відправленні поїздів на перегін:

l довжина якого менше довжини поїзда;

l довжина якого менше гальмової путі, встановленої для даної ділянки;

l на якому, при зупинці поїзда у вхідного світлофора сусідньої станції, вирушення з місця утруднено, а осаджування неможливе;

l на якому межі станцій збігаються.

8.12. Прохідні світлофори автоматичного блокування встановлюються на межах між блок-ділянками, довжина яких повинна бути не менше встановленої довжини гальмової путі для даної ділянки, а прохідні світлофори напівавтоматичного блокування - на межах міжпостових перегонів.

8.13. Стрілки відгалужень від головної колії на перегонах при наявності пристроїв колійного блокування або електрожезлової системи зв'язуються з цими пристроями таким чином, щоб відкриття найближчого прохідного або вихідного світлофора чи вилучення жезла було можливим тільки при нормальному положенні стрілки по головній колії.

8.14. Пересічення на перегонах залізничних колій мають огороджуватися світлофорами прикриття.

У місцях пересічення в одному рівні світлофори прикриття повинні мати такий взаємозв’язок, при якому відкриття одного з них було б можливе тільки при забороняючих показаннях світлофорів ворожих маршрутів .

8.15. Схеми розміщення світлофорів, а також таблиці взаємозалежності положення стрілок та сигнальних показань світлофорів у маршрутах на станціях затверджуються начальником залізничного цеху.

Місця розміщення постійних сигналів визначаються комісією під головуванням начальника залізничного цеху.

На станціях стрілки, що входять у маршрути приймання і відправлення поїздів, повинні мати взаємозалежність із вхідними, вихідними і маршрутними світлофорами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.011 с.)