Розділ 4. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 4. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇЗагальні положення. Габарит

 

4.1. Споруди та пристрої залізничного транспорту, а також споруди та пристрої виробничих цехів і ділянок, пов'язані з роботою залізничного транспорту підприємств, повинні утримуватися в стані, який забезпечує безпечну роботу рухомого складу і своєчасне обслуговування виробничих цехів та ділянок, контрагентів.

Порядок технічного обслуговування, ремонту і експлуатації споруд та пристроїв залізничного транспорту встановлюється відповідними правилами та інструкціями.

Запобігання появи будь яких несправностей та забезпечення довгострокової служби споруд і пристроїв мають бути головними у роботі осіб, які відповідають за їх утримання і експлуатацію.

Відповідальність за стан споруд та пристроїв залізничного транспорту, а також споруд та пристроїв виробничих цехів і ділянок, пов'язаних з роботою залізничного транспорту, несуть працівники, які безпосередньо їх обслуговують, та керівники цехів або ділянок, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди та пристрої.

Відповідно до своїх обов'язків кожен з цих працівників на своїй ділянці повинен знати правила експлуатації та стан споруд і пристроїв, систематично перевіряти їх та забезпечувати високу якість утримання, технічного обслуговування і ремонту.

4.2. Усі колії і стрілочні переводи на станціях знаходяться в розпорядженні начальника станції, за винятком включених у комплекс будівель і споруд виробничих цехів і ділянок, служб залізничного цеху і контрагентів.

Колії і стрілочні переводи, включені в комплекс виробничих цехів і ділянок, служб залізничного цеху (локомотивної, вагонної, колійної та інших), контрагентів знаходяться в розпорядженні начальників відповідних цехів, ділянок, служб і контрагентів.

4.3. Приналежність споруд і пристроїв, у тому числі колій і стрілочних переводів, що обслуговуються цехами і ділянками підприємства встановлюється керівником підприємства.

Приналежність станційних колій і споруд службам і ділянкам залізничного транспорту визначається начальником залізничного цеху.

4.4. Ремонт споруд і пристроїв залізничного транспорту, у тому числі колійного господарства, що належать виробничим цехам, ділянкам і службам залізничного цеху проводиться ремонтними або підрядними організаціями за заявкою власника. Ремонтні або підрядні організації повинні бути атестовані на право проведення цих видів ремонту в порядку, що визначатиметься Міністерством.

Ремонт колій, стрілочних переводів, споруд і пристроїв станційного господарства і перегонів виконується відповідними службами залізничного цеху.

При проведенні ремонту колій, стрілочних переводів, споруд і пристроїв залізничного транспорту, керівники виробничих цехів та ділянок зобов'язані сприяти у своєчасному виконанні таких робіт.

4.5. Усі залізничні колії, споруди та пристрої, що забезпечують роботу залізничного транспорту, повинні бути вчасно очищені від бур'яну, сміття, розсипаного вантажу, снігу та забезпечені відведенням зливових, поталих і ґрунтових вод.

Закріплення споруд і пристроїв, у тому числі колій та стрілочних переводів, за цехами і ділянками підприємства для очищення від бур'яну, сміття, розсипаного вантажу, снігу встановлюється керівником підприємства.

4.6. Споруди, пристрої, механізми й устаткування повинні відповідати затвердженій проектній документації і технічним умовам. На споруди, пристрої, механізми й устаткування повинні бути паспорта (відповідно до діючих нормативних документів), що містять технічні й експлуатаційні характеристики.

Ремонт і технічне обслуговування споруд, пристроїв, механізмів і устаткування залізничного транспорту підприємств проводиться за типовими правилами, інструкціями, технічними вказівками і затвердженими технологічними процесами.

Зміни в конструкцію споруд та пристроїв, устаткування і механізмів можуть вноситися в період нормативних термінів служби цих споруд та пристроїв за узгодженням з організацією-розробником проектної (конструкторської) документації або з підприємством-виробником.

4.7. Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту підприємств здійснюється приймальними комісіями відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року № 449 “Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення”, наказу Мінтрансу України від 21.10.99 №507 “Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів залізничного транспорту і метрополітенів”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2000 р. за № 160/4381 та будівельних норм і правил СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основне положення.

Приймання в експлуатацію об'єктів залізничного транспорту підприємств після реконструкції здійснюється спеціально призначеною комісією підприємства. До складу комісії повинні бути включені представники замовника, проектних, будівельних організацій і залізничного транспорту підприємства.

Заново побудовані та реконструйовані споруди і пристрої вводяться в дію тільки після затвердження технічної документації, яка встановлює порядок їх експлуатації і роботи, та забезпечує охорону праці й безпеку руху (технічно-розпорядчі акти, інструкції для роботи), і після перевірки знання вказаної документації працівниками, які обслуговують і експлуатують ці споруди та пристрої.

При наявності на підприємствах залізничних тунелів повинні бути розроблені і погоджені з Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду заходи безпеки з експлуатації цих тунелів.

4.8. Колійне господарство, рухомий склад, споруди і пристрої залізничного транспорту повинні відповідати рівню, характеру і темпам роботи основного виробництва та забезпечувати його своєчасне транспортне обслуговування.

На залізничному транспорті підприємств повинні передбачатися механізовані й автоматизовані системи навантаження і вивантаження вантажів із застосуванням сучасних засобів профілактики від змерзання і відновлення їх сипучості, пристрої для очищення вагонів від залишків вантажу, пристрої зважування вагонів на ходу, а також автоматизовані системи управління транспортним процесом, що включаються в єдину автоматизовану систему управління всім підприємством.

4.9. При проведенні вантажно-розвантажувальних операцій на вагоноперекидачах, за допомогою кранів та інших механізмів, а також при користуванні пристроями для відновлення сипучості вантажів підприємства зобов'язані вживати заходів, що забезпечують схоронність вагонів.

4.10. Споруди і пристрої під'їзних колій від станції примикання до території підприємства повинні задовольняти вимогам габариту наближення споруд С, встановленого ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строения и подвижного состава железных дорог колеи 1520 1524) мм. (далі – ГОСТ 9238-83).

Споруди і пристрої на території підприємств, а також споруди і пристрої між територіями підприємств повинні задовольняти вимогам габариту наближення споруд Сп, встановленого ГОСТ 9238-83, і спеціальним габаритам.

Вимоги габаритів С і Сп та спеціальні габарити мають бути дотримані при проектуванні, будівництві, реконструкції споруд і пристроїв залізничного транспорту підприємств, а також усіх споруд і пристроїв, що експлуатуються, і які раніше були приведені до зазначених габаритів.

Особливості застосування габаритів С і Сп при новому будівництві та реконструкції споруд і пристроїв, вимоги до існуючих споруд і пристроїв, побудованих за старими нормами, які не відповідають вимогам габаритів С та Сп, порядок перевірки габаритів споруд та пристроїв і усунення негабаритних місць обумовлені Инструкцией по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83.

Відхилення від спеціальних габаритів допускається з дозволу організації, що затвердила ці габарити.

Забороняється порушувати габарити споруд та пристроїв при проведенні будь-яких ремонтних, будівельних та інших робіт.

Порядок обслуговування ділянок, на яких є споруди і пристрої з порушеним габаритом наближення споруд, заходи безпеки працівників, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою на таких ділянках, встановлюються Місцевою інструкцією.

Негабаритні місця повинні бути позначені покажчиками і зазначені в технічно-розпорядчому акті станції або в місцевій інструкції.

Відповідність габаритів встановленим нормам має перевірятися не рідше одного разу в 10 років комісією, склад якої встановлюється керівником підприємства.

4.11. Відстань між осями колій на перегонах і роздільних пунктах встановлюється СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт» (далі СНиП 2.05.07-91) або нормами технологічного проектування, розроблюваними в розвиток СНиП.

На багатоколійних лініях відстань між осями 1 і 2,3 і 4, 5 і 6 колій на прямих ділянках повинна бути не менше 4100 мм, а відстань між 2 і 3, 4 і 5 — не менше 5000 мм. В усіх випадках, якщо на цих лініях передбачається установка світлофорів, відстань між осями суміжних колій повинна бути збільшена відповідно до вимог габариту наближення споруд.

Відстань між осями суміжних колій на роздільних пунктах у межах прямих ділянок колії встановлена СНиП від 4100 мм до 7500 мм.

Відстань між осями суміжних колій, призначених для перевантаження вантажів із вагона у вагон, повинна визначатися в кожному конкретному випадку розрахунком.

Горизонтальна відстань на кривих ділянках між осями суміжних колій і між віссю колії і габаритом наближення споруд на перегонах і станціях встановлюється відповідно до Инструкции по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83.

4.12. Навантажений на відкритому рухомому складі вантаж (з урахуванням упаковки та закріплення) повинен розміщатися у межах встановленого габариту навантаження.

Вантажі, які не можуть бути розміщені на відкритому рухомому складі в межах габариту навантаження, перевозяться в порядку, встановленому Інструкцією з перевезення негабаритних, великовагових і довгомірних вантажів по залізничних коліях промислових підприємств, яка затверджується керівником підприємства.

Для перевірки правильності розміщення вантажів у межах зазначеного габариту в місцях масового навантаження встановлюються габаритні ворота.

Розвантажені та підготовлені до навантаження біля колії вантажі укладаються і закріплюються таким чином, щоб габарит наближення споруд не порушувався.

Вантажі (крім баласту, розвантаженого для робіт на колії) при висоті до 1200 мм мають знаходитися від зовнішньої грані голівки крайньої рейки не ближче 2,0 м, а при більшій висоті — не ближче 2,5 м.

При виконанні вантажно-розвантажувальних і маневрових робіт за допомогою стаціонарного технологічного устаткування всі його елементи після виконання операцій повинні бути виведені за межі габариту рухомого складу.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.01 с.)