Розділ 2 Поняття, терміни та їх визначенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2 Поняття, терміни та їх визначенняРозділ 1 Загальні положення

Розділ 2 Поняття, терміни та їх визначення

Розділ 3 Загальні обов'язки працівників залізничного транспорту

Споруди і пристрої

Розділ 4 Загальні положення. Габарит

Розділ 5 Споруди і пристрої колійного господарства

План та профіль колії

Земляне полотно, верхня будова колії і штучні споруди

Рейки і стрілочні переводи

Пересічення, переїзди і примикання залізничних колій

Колійні та сигнальні знаки

Розділ 6 Споруди і пристрої локомотивного і вагонного господарства. Відбудовні засоби

Розділ 7 Споруди і пристрої станційного господарства

Розділ 8 Споруди і пристрої сигналізації, зв'язку і обчислювальної техніки

Сигнали

Колійне автоматичне і напівавтоматичне блокування

Електрична централізація стрілок і сигналів

Диспетчерська централізація

Диспетчерський контроль

Інформаційно-обчислювальна система залізничного транспорту

ромислових підприємств

Пристрої механізації й автоматизації сортувальних гірок

Дистанційне управління з кабіни локомотива

Автоматична переїзна сигналізація й автоматичні шлагбауми

Автоматична система оповіщення про прибуття поїзда

Технологічна сигналізація

В'їзна (виїзна) сигналізація

Ключова залежність стрілок і сигналів

Станційне блокування

Пристрої колійного загородження

Зв'язок

Лінії СЦБ та зв'язку

Електропостачання пристроїв СЦБ та зв'язку

Технічне обслуговування пристроїв СЦБ та зв'язку

Розділ 9 Споруди і пристрої електропостачання залізничного транспорту

Розділ 10 Огляд споруд і пристроїв і їх ремонт

Огляд споруд і пристроїв

Ремонт споруд і пристроїв

Розділ 11 Рухомий склад та спеціальний рухомий склад

Загальні вимоги

Розділ 12 Колісні пари

Розділ 13 Гальмове обладнання й автозчепний пристрій

Технічне обслуговування і ремонт рухомого складу, в тому числі спеціального

самохідного рухомого складу

Розділ 14 Технічне обслуговування і ремонт локомотивів, спеціального самохідного

Рухомого складу

Технічне обслуговування та ремонт вагонів

Розділ 15 Технологічний спеціальний рухомий склад

Організація руху поїздів і маневрової роботи

Розділ 16 Графік руху поїздів

Розділ 17 Роздільні пункти

Розділ 18 Організація технічної роботи станції

Загальні вимоги

Експлуатація стрілочних переводів

Маневрова робота

Формування поїздів

Порядок включення гальм у поїздах

Спорядження поїздів

Обслуговування поїздів і маневрових составів

Постановка локомотивів у поїздах і маневрових составах

Розділ 19 Рух поїздів

Загальні вимоги

Приймання поїздів

Відправлення поїздів

Засоби сигналізації і зв'язку в умовах руху поїздів

Порядок руху поїздів

Порядок водіння поїздів машиністами локомотивів і спеціального самохідного рухомого складу

Порядок дій за вимушеною зупинкою на перегоні

Рух знімних рухомих одиниць

Додаток 1 Журнал огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі.

 

РОЗДІЛ 1. Загальні положення

 

1. Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств (далі - Правила) встановлюють основні положення та порядок роботи залізничного транспорту промислових підприємств, на які поширюються повноваження Мінпромполітики України (Міністерство) та його працівників; основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, системуорганізації руху поїздів, маневрової роботи та принципи сигналізації.

Положення Правил поширюються на всі підприємства й організації, контрагентів, що мають у своєму складі власний залізничний транспорт або фронти навантаження - вивантаження.

2. У розвиток окремих положень дійсних Правил Міністерство дає відповідні роз'яснення, а також видає інші керівні матеріали, обов'язкові при організації роботи залізничного транспорту для всіх підприємств і організацій Міністерства.*

3. Розроблені підприємствами й організаціями інструкції, технічні умови, норми й інші документи, що відносяться до експлуатації, проектування і будівництва колій , споруд, пристроїв і рухомого складу залізничного транспорту, у тому числі спеціального самохідного, а також технологічного спеціального рухомого складу, повинні відповідати вимогам цих Правил.

4. Правила технічної експлуатації можуть бути змінені тільки наказом Міністерства.

5. На залізничному транспорті підприємств застосовуються інструкції з сигналізації, руху поїздів та маневрової роботи, затверджені Міністерством.

6. Місцеві інструкції, які видаються на підприємствах у розвиток окремих положень дійсних Правил, затверджуються начальником залізничного цеху (якщо ці інструкції регламентують роботу тільки залізничного транспорту) і керівником підприємства (якщо інструкції визначають взаємодію в роботі залізничного транспорту та виробничих цехів і ділянок, а також контрагентів).

7. Правила технічної експлуатації обов'язкові для всіх працівників залізничного транспорту промислових підприємств, керівників цих підприємстві та організацій, контрагентів, працівників виробничих цехів і ділянок підприємств, пов'язаних з роботою залізничного транспорту або забезпечують нормальну його роботу, а також для проектних і конструкторських організацій, що розробляють проекти на реконструкцію і будівництво рухомого складу, споруд і пристроїв залізничного транспорту.

____________

* Тут і далі під словом «Міністерство» мається на увазі орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної промислової політики України - Міністерство промислової політики України.

 

8. Залізничні колії підприємств, по яких обертаються локомотиви Укрзалізниці повинні мати показники технічних вимог не гірше показників, встановлених Правилами технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року № 441 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 25 лютого 1997 року за № 50/1854.

9. Приналежні підприємствам локомотиви і вагони, що виходять на колії загальної мережі залізниць, повинні відповідати вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України. Порядок обертання такого рухомого складу на коліях загальної мережі залізниць встановлюється Укрзалізницею.

10. Приналежні контрагентам локомотиви і вагони, що виходять на колії підприємств, повинні відповідати вимогам цих Правил. Порядок обертання такого рухомого складу встановлюється керівником підприємства.

11. Усі працівники залізничного транспорту, виробничих цехів і ділянок промислових підприємств, контрагентів, пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою, зобов'язані знати і суворо дотримуватись вимог Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств.

12. Порушення Правил працівниками залізничного транспорту , контрагентами, а також працівниками виробничих цехів і ділянок підприємства, що залучаються до роботи, пов'язаної з рухом поїздів, маневровою роботою, навантаженням і вивантаженням вантажів або пересуванням рухомого складу, у тому числі спеціального самохідного, а також технологічного спеціального рухомого складу, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

Розділ 4. СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ

Загальні положення. Габарит

 

4.1. Споруди та пристрої залізничного транспорту, а також споруди та пристрої виробничих цехів і ділянок, пов'язані з роботою залізничного транспорту підприємств, повинні утримуватися в стані, який забезпечує безпечну роботу рухомого складу і своєчасне обслуговування виробничих цехів та ділянок, контрагентів.

Порядок технічного обслуговування, ремонту і експлуатації споруд та пристроїв залізничного транспорту встановлюється відповідними правилами та інструкціями.

Запобігання появи будь яких несправностей та забезпечення довгострокової служби споруд і пристроїв мають бути головними у роботі осіб, які відповідають за їх утримання і експлуатацію.

Відповідальність за стан споруд та пристроїв залізничного транспорту, а також споруд та пристроїв виробничих цехів і ділянок, пов'язаних з роботою залізничного транспорту, несуть працівники, які безпосередньо їх обслуговують, та керівники цехів або ділянок, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди та пристрої.

Відповідно до своїх обов'язків кожен з цих працівників на своїй ділянці повинен знати правила експлуатації та стан споруд і пристроїв, систематично перевіряти їх та забезпечувати високу якість утримання, технічного обслуговування і ремонту.

4.2. Усі колії і стрілочні переводи на станціях знаходяться в розпорядженні начальника станції, за винятком включених у комплекс будівель і споруд виробничих цехів і ділянок, служб залізничного цеху і контрагентів.

Колії і стрілочні переводи, включені в комплекс виробничих цехів і ділянок, служб залізничного цеху (локомотивної, вагонної, колійної та інших), контрагентів знаходяться в розпорядженні начальників відповідних цехів, ділянок, служб і контрагентів.

4.3. Приналежність споруд і пристроїв, у тому числі колій і стрілочних переводів, що обслуговуються цехами і ділянками підприємства встановлюється керівником підприємства.

Приналежність станційних колій і споруд службам і ділянкам залізничного транспорту визначається начальником залізничного цеху.

4.4. Ремонт споруд і пристроїв залізничного транспорту, у тому числі колійного господарства, що належать виробничим цехам, ділянкам і службам залізничного цеху проводиться ремонтними або підрядними організаціями за заявкою власника. Ремонтні або підрядні організації повинні бути атестовані на право проведення цих видів ремонту в порядку, що визначатиметься Міністерством.

Ремонт колій, стрілочних переводів, споруд і пристроїв станційного господарства і перегонів виконується відповідними службами залізничного цеху.

При проведенні ремонту колій, стрілочних переводів, споруд і пристроїв залізничного транспорту, керівники виробничих цехів та ділянок зобов'язані сприяти у своєчасному виконанні таких робіт.

4.5. Усі залізничні колії, споруди та пристрої, що забезпечують роботу залізничного транспорту, повинні бути вчасно очищені від бур'яну, сміття, розсипаного вантажу, снігу та забезпечені відведенням зливових, поталих і ґрунтових вод.

Закріплення споруд і пристроїв, у тому числі колій та стрілочних переводів, за цехами і ділянками підприємства для очищення від бур'яну, сміття, розсипаного вантажу, снігу встановлюється керівником підприємства.

4.6. Споруди, пристрої, механізми й устаткування повинні відповідати затвердженій проектній документації і технічним умовам. На споруди, пристрої, механізми й устаткування повинні бути паспорта (відповідно до діючих нормативних документів), що містять технічні й експлуатаційні характеристики.

Ремонт і технічне обслуговування споруд, пристроїв, механізмів і устаткування залізничного транспорту підприємств проводиться за типовими правилами, інструкціями, технічними вказівками і затвердженими технологічними процесами.

Зміни в конструкцію споруд та пристроїв, устаткування і механізмів можуть вноситися в період нормативних термінів служби цих споруд та пристроїв за узгодженням з організацією-розробником проектної (конструкторської) документації або з підприємством-виробником.

4.7. Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту підприємств здійснюється приймальними комісіями відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 року № 449 “Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення”, наказу Мінтрансу України від 21.10.99 №507 “Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів залізничного транспорту і метрополітенів”, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2000 р. за № 160/4381 та будівельних норм і правил СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основне положення.

Приймання в експлуатацію об'єктів залізничного транспорту підприємств після реконструкції здійснюється спеціально призначеною комісією підприємства. До складу комісії повинні бути включені представники замовника, проектних, будівельних організацій і залізничного транспорту підприємства.

Заново побудовані та реконструйовані споруди і пристрої вводяться в дію тільки після затвердження технічної документації, яка встановлює порядок їх експлуатації і роботи, та забезпечує охорону праці й безпеку руху (технічно-розпорядчі акти, інструкції для роботи), і після перевірки знання вказаної документації працівниками, які обслуговують і експлуатують ці споруди та пристрої.

При наявності на підприємствах залізничних тунелів повинні бути розроблені і погоджені з Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду заходи безпеки з експлуатації цих тунелів.

4.8. Колійне господарство, рухомий склад, споруди і пристрої залізничного транспорту повинні відповідати рівню, характеру і темпам роботи основного виробництва та забезпечувати його своєчасне транспортне обслуговування.

На залізничному транспорті підприємств повинні передбачатися механізовані й автоматизовані системи навантаження і вивантаження вантажів із застосуванням сучасних засобів профілактики від змерзання і відновлення їх сипучості, пристрої для очищення вагонів від залишків вантажу, пристрої зважування вагонів на ходу, а також автоматизовані системи управління транспортним процесом, що включаються в єдину автоматизовану систему управління всім підприємством.

4.9. При проведенні вантажно-розвантажувальних операцій на вагоноперекидачах, за допомогою кранів та інших механізмів, а також при користуванні пристроями для відновлення сипучості вантажів підприємства зобов'язані вживати заходів, що забезпечують схоронність вагонів.

4.10. Споруди і пристрої під'їзних колій від станції примикання до території підприємства повинні задовольняти вимогам габариту наближення споруд С, встановленого ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строения и подвижного состава железных дорог колеи 1520 1524) мм. (далі – ГОСТ 9238-83).

Споруди і пристрої на території підприємств, а також споруди і пристрої між територіями підприємств повинні задовольняти вимогам габариту наближення споруд Сп, встановленого ГОСТ 9238-83, і спеціальним габаритам.

Вимоги габаритів С і Сп та спеціальні габарити мають бути дотримані при проектуванні, будівництві, реконструкції споруд і пристроїв залізничного транспорту підприємств, а також усіх споруд і пристроїв, що експлуатуються, і які раніше були приведені до зазначених габаритів.

Особливості застосування габаритів С і Сп при новому будівництві та реконструкції споруд і пристроїв, вимоги до існуючих споруд і пристроїв, побудованих за старими нормами, які не відповідають вимогам габаритів С та Сп, порядок перевірки габаритів споруд та пристроїв і усунення негабаритних місць обумовлені Инструкцией по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83.

Відхилення від спеціальних габаритів допускається з дозволу організації, що затвердила ці габарити.

Забороняється порушувати габарити споруд та пристроїв при проведенні будь-яких ремонтних, будівельних та інших робіт.

Порядок обслуговування ділянок, на яких є споруди і пристрої з порушеним габаритом наближення споруд, заходи безпеки працівників, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою на таких ділянках, встановлюються Місцевою інструкцією.

Негабаритні місця повинні бути позначені покажчиками і зазначені в технічно-розпорядчому акті станції або в місцевій інструкції.

Відповідність габаритів встановленим нормам має перевірятися не рідше одного разу в 10 років комісією, склад якої встановлюється керівником підприємства.

4.11. Відстань між осями колій на перегонах і роздільних пунктах встановлюється СНиП 2.05.07-91 «Промышленный транспорт» (далі СНиП 2.05.07-91) або нормами технологічного проектування, розроблюваними в розвиток СНиП.

На багатоколійних лініях відстань між осями 1 і 2,3 і 4, 5 і 6 колій на прямих ділянках повинна бути не менше 4100 мм, а відстань між 2 і 3, 4 і 5 — не менше 5000 мм. В усіх випадках, якщо на цих лініях передбачається установка світлофорів, відстань між осями суміжних колій повинна бути збільшена відповідно до вимог габариту наближення споруд.

Відстань між осями суміжних колій на роздільних пунктах у межах прямих ділянок колії встановлена СНиП від 4100 мм до 7500 мм.

Відстань між осями суміжних колій, призначених для перевантаження вантажів із вагона у вагон, повинна визначатися в кожному конкретному випадку розрахунком.

Горизонтальна відстань на кривих ділянках між осями суміжних колій і між віссю колії і габаритом наближення споруд на перегонах і станціях встановлюється відповідно до Инструкции по применению габаритов приближения строений ГОСТ 9238-83.

4.12. Навантажений на відкритому рухомому складі вантаж (з урахуванням упаковки та закріплення) повинен розміщатися у межах встановленого габариту навантаження.

Вантажі, які не можуть бути розміщені на відкритому рухомому складі в межах габариту навантаження, перевозяться в порядку, встановленому Інструкцією з перевезення негабаритних, великовагових і довгомірних вантажів по залізничних коліях промислових підприємств, яка затверджується керівником підприємства.

Для перевірки правильності розміщення вантажів у межах зазначеного габариту в місцях масового навантаження встановлюються габаритні ворота.

Розвантажені та підготовлені до навантаження біля колії вантажі укладаються і закріплюються таким чином, щоб габарит наближення споруд не порушувався.

Вантажі (крім баласту, розвантаженого для робіт на колії) при висоті до 1200 мм мають знаходитися від зовнішньої грані голівки крайньої рейки не ближче 2,0 м, а при більшій висоті — не ближче 2,5 м.

При виконанні вантажно-розвантажувальних і маневрових робіт за допомогою стаціонарного технологічного устаткування всі його елементи після виконання операцій повинні бути виведені за межі габариту рухомого складу.

 

 

План та профіль колії

 

5.3. Залізнична колія по відношенню до радіусів кривих, поєднання прямих та кривих, крутості ухилів і поєднання елементів профілю між собою у вертикальній площині має відповідати затвердженому плану й профілю лінії, а при проектуванні має відповідати СНиП 2.05.07-91.

5.4. Станції, пости, роз'їзди і обгінні пункти, як правило, мають розміщуватись на горизонтальній площадці та на прямій. Розміщення роздільних пунктів на ухилі або на кривій ділянці повинно бути обґрунтовано проектом.

Для запобігання самовільного виходу вагонів або составів (без локомотива) на станціях, постах, роз'їздах і обгінних пунктах заново побудовані та реконструйовані приймально-відправні колії, на яких передбачається відчеплення локомотивів від вагонів та проведення маневрових операцій, повинні мати, як правило, поздовжній профіль з протиухилами в бік обмежуючих стрілок та відповідати нормативам на його проектування.

У необхідних випадках для попередження самовільного виходу вагонів на інші колії передбачається влаштування запобіжних тупиків, охоронних стрілок, скидальних башмаків або стрілок.

У всіх випадках розміщення роздільних пунктів на ухилах мають бути забезпечені умови зрушення з місця поїздів встановленої вагової норми.

5.5. План та профіль головних та станційних колій підлягають періодичній інструментальній перевірці не рідше одного разу на 10 років.

Подовжні профілі сортувальних гірок, напівгірок, підгіркових та витяжних колій на сортувальних станціях, колій для скочування вагонів із вагоноперекидачів, маневрових витяжок повинні перевірятися не рідше одного разу на 3 роки.

Ділянки, на яких проводяться роботи, які викликають тимчасову зміну плану і профілю колії, встановлюються по закінченні робіт у проектних позначках і приймаються комісією залізничного цеху підприємства.

Ділянки, на яких виконується реконструкція колії та інші роботи, що викликають зміну плану та (або) профілю, перевіряються виконавцями робіт після їх закінчення з поданням власнику колії відповідної документації.

5.6. На підприємстві повинні бути креслення й описи всіх наявних споруд та пристроїв колійного господарства, а також масштабні й схематичні плани станцій, поздовжні профілі усіх головних та станційних колій, сортувальних гірок.

У зазначену документацію повинні вчасно вноситися всі зміни, які виникли внаслідок проведених робіт.

Порядок збереження документації встановлюється керівником підприємства.

 

Рейки та стрілочні переводи

 

5.14. Рейки і стрілочні переводи на головних і станційних коліях за потужністю й станом мають відповідати умовам експлуатації (осьовим навантаженням, вантажонапруженості і швидкостям руху поїздів).

5.15. Норми зносу рейок та стрілочних переводів встановлюються Правилами ремонту і утримання залізничних колій підприємств та Посібником з ремонту і утриманню залізничної колії підприємств.

5.16. Стрілочні переводи і глухі пересічення повинні відповідати затвердженій проектній документації та технічним умовам.

Забороняється вносити зміни в конструкцію стрілочних переводів без узгодження з організацією, що затвердила проектну документацію на її конструкцію.

У колію повинні укладатися стрілочні переводи з хрестовинами наступних марок:

l на головних коліях та коліях для приймання і відправлення поїздів — не крутіше 1/9, а симетричні — не крутіше 1/6;

l у стислих умовах (при реконструкції) допускається укладати стрілочні переводи з хрестовиною марки 1/7;

l на підгіркових коліях — не крутіше 1/9, а симетричні – не крутіше 1/6;

l на інших коліях, крім спеціальних і пересувних— не крутіше 1/7, а симетричні — не крутіше 1/4,5;

l на спеціальних коліях перевезення чавуновозів, шлаковозів, візків зі сталевими злитками — не крутіше 1/6, а симетричні — не крутіше 1/3,5;

l при перевезенні чавуновозів, шлаковозів, візків зі сталевими зливками на підприємствах, де проводиться реконструкція — не крутіше 1/5, а симетричні — не крутіше 1/3,5;

l на коліях обертання ковшів міксерного типу — не крутіше 1/7, а симетричні — не крутіше 1/4,5;

l на пересувних коліях кар'єрів і відвалів — не крутіше 1/9, а симетричні — не крутіше 1/6.

5.17. Забороняється експлуатувати стрілочні переводи, в яких допущена хоча б одна із перелічених несправностей:

l роз'єднання стрілочних вістряків;

l відставання вістряка від рамної рейки на 4 мм і більше, виміряне проти першої тяги;

l відсутність закладки на стрілці або якщо закладка не забезпечує щільне при лягання вістряка до рамної рейки проти першої тяги, і відстань між вістряком та рамною рейкою складає 4 мм і більше;

l викришування вістряка, при якому створюється небезпека набігання гребеня, і в усіх випадках викришування довжиною:

для стрілочних переводів марки 1/7 і більш пологих, симетричних — марки 1/6:

- на головних коліях - 200 мм і більше;

- на приймально-відправних коліях-300 мм і більше;

- на інших коліях - 400 мм і більше;

- для стрілочних переводів марки 1/5 і крутіше ― більше 250 мм;

l пониження вістряка проти рамної рейки на 2 мм і більше, виміряне в розрізі де ширина головки вістряка зверху 50 мм і більше;

l перевищення граничних норм вертикального та бокового зношення рамних рейок і вістряків стрілочних переводів, наведених у табл. 3;

l перевищення граничних норм вертикального зносу осердя хрестовин (у розрізі, де ширина осердя 40 мм), наведених у табл. 4;

l коли відстань між робочими гранями осердя хрестовини і головки контррейки менше 1477 мм або відстань між робочими гранями головок контррейки і вусовика більше 1435 мм;

l злам вістряка або рамної рейки:

l злам хрестовини (осердя, вусовика);

l злам контррейки;

l розрив контррейкового болта в одноболтовому або обох у двоболтовому вкладиші.

Забороняється експлуатувати глухі пересічення в яких є хоча б одна з перелічених несправностей:

l вертикальне зношення осердя тупих і гострих хрестовин більше 14 мм;

l злам хрестовини (осердя, вусовика) або контррейки;

l відстань між робочою гранню осердя гострої хрестовини і робочою гранню головки контррейки менше 1477 мм, або відстань між робочими гранями головки контррейки і вусовика гострої хрестовини більше 1435 мм;

l розрив контррейкового болта в одноболтовому або обох у двоболтовому вкладиші.

 

Таблиця 3.

Норми зносу рамних рейок і вістряків стрілочних переводів

 

Тип стрілочного переводу Категорія колії На стрілці
Вертикальний знос рамних рейок, в мм   Боковий знос рамних рейок і вістряків у розрізі, де ширина 20 мм
без укриття кінця вістряка, в мм з укриттям кінця вістряка, в мм
Р65 і більш важких типів головні
приймально - відправні
інші
Р43, Р50 головні
приймально - відправні
інші
Р38 і більш легких типів   головні
приймально - відправні
інші

 

Таблиця 4.

Граничні норми зносу осердя хрестовин

 

Швидкість, км/год Марки хрестовин
1/11, мм 1/9, мм 1/7, мм 1/6, мм 1/5, мм
  70 і більше           -     - -     - -  

 

5.18. Конструкція стрілочних переводів повинна передбачати можливість укладання їх на ділянках, обладнаних пристроями електричної централізації стрілок і сигналів.

5.19. Нецентралізовані стрілки повинні бути обладнані стрілочними покажчиками, освітлюваними або не освітлюваними, що вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

При цьому освітлюваними покажчиками і замками (навісними або контрольними) повинні бути обладнані нецентралізовані стрілки:

l ведучі на колії , виділені для стоянки вагонів з небезпечними вантажами;

l ведучі на колії стоянки відбудовних поїздів та колійних машин;

l ведучі у запобіжні й уловлюючи тупики.

Стрілки, включені в електричну централізацію, а також підгіркових горловин сортувальних парків та розташовані усередині виробничих приміщень (цехів) покажчиками не обладнуються.

Стрілки, дистанційно керовані з кабіни локомотива і спеціального самохідного рухомого складу, обладнуються покажчиками світлофорного типу.

Стрілки (крім розташованих на гіркових і сортувальних коліях), у тому числі централізовані та ті, що обладнані контрольними замками, мають бути обладнані пристосуваннями для можливості замикання їх навісними замками. Ці пристосування мають забезпечувати щільне прилягання вістряка до рамної рейки.

5.20. Ремонт та поточне утримання стрілочних переводів та глухих пересічень, встановлення, ремонт та утримання стрілочних покажчиків, скидних вістряків, башмакоскидачів, поворотних брусів, шарнірно-колінчастих замикачів виконуються працівниками служби колії.

Ремонт і технічне обслуговування пристроїв СЦБ на стрілочних переводах, а також установка та ремонт контрольних стрілочних замків проводяться працівниками служби СЦБ та зв'язку.

Порядок ремонту і технічного обслуговування пристроїв очищення та освітлення стрілок встановлюється начальником залізничного цеху.

 

Пересічення, переїзди й примикання залізничних колій

 

5.21. Пересічення залізничних колій іншими залізничними коліями, трамвайними, тролейбусними лініями, автомобільними дорогами та міськими вулицями мають здійснюватися у відповідності з вимогами СНиП 2.05.07-91.

Порядок обладнання, обслуговування та експлуатації залізничних переїздів, а також їх класифікація встановлюється відповідною Інструкцією з устрою й обслуговуванню залізничних переїздів підприємств.

5.22. Місця пересічення залізничних колій автомобільними дорогами в одному рівні на території підприємства встановлюються керівником підприємства і повинні бути обладнані відповідно до проекту.

Проїзд транспортних засобів та самохідних машин через залізничні колії в невстановлених місцях забороняється.

5.23. Переїзди повинні мати типовий настил та під’їзди, обгороджені стовпчиками або поруччям.

При підходах до переїздів мають бути попереджувальні знаки: з боку підходу поїздів — сигнальний знак «С» про подання свистка, а з боку автомобільної дороги — попереджувальні знаки, передбачені Правилами дорожнього руху.

У межах станції попереджувальний знак «С» може не встановлюватися.

5.24. Переїзди підрозділяються на регульовані та нерегульовані.

До регульованого належать переїзди, обладнані пристроями переїзної сигналізації, яка сповіщає водіїв транспортних засобів про підхід до переїзду поїзда, або ті, що обслуговуються черговим працівником.

Переїзди, які не обладнані пристроями переїзної сигналізації й не обслуговуються черговим працівником, належать до нерегульованих.

5.25. Переїзди, які обслуговуються черговим працівником, повинні мати прямий телефонний зв'язок або радіозв'язок з найближчою станцією (постом).

У необхідних випадках залізничні переїзди доповнюються загороджувальними світлофорами.

5.26. На електрифікованих ділянках по обидві сторони переїзду встановлюються габаритні ворота висотою проїзду не більше 4,5 м.

На переїздах, де організований рух великовагових транспортних засобів, висота габаритних воріт може бути більше зазначеної.

В усіх випадках висота габаритних воріт повинна бути менше висоти підвішування контактного проводу не менше ніж на 0,5 м.

5.27. Порядок руху по переїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів з вантажем і без вантажу, встановлюється місцевою інструкцією з експлуатації переїзду.

Організація руху і проїзд через залізничний переїзд тихохідних машин , швидкість яких менше 8 км на годину, без узгодження з начальником залізничного цеху забороняється.

5.28. Черговий по переїзду повинен забезпечувати безпечний рух рухомого складу і транспортних засобів на переїзді. У випадку виявлення несправності, яка загрожує безпеці руху, черговий по переїзду зобов'язаний вжити заходів до зупинки рухомого складу.

На окремих регульованих переїздах допускається обслуговування одним черговим працівником двох і більше близько розташованих переїздів за умови гарної видимості їх та обладнання шлагбаумами, які управляються з одного місця.

5.29. Перехід пішоходів через залізничні колії в невстановлених місцях, а також ходіння по коліях забороняється.

Місця переходу через залізничні колії встановлюються керівником підприємства.

На території підприємства, в цехах, на станціях і ділянках повинні бути вивішені схеми переходів через залізничні колії.

При збереженні переходів на одному рівні вони обладнуються пішохідними настилами, покажчиками й попереджувальними написами, а при необхідності — сигналізацією автоматичної дії.

Забороняється обладнати пішохідний перехід у горловині станції.

5.30. Примикання колій, що заново будуються, до головних колій на перегонах забороняється.

У виняткових випадках таке примикання може бути допущене з дозволу керівника підприємства.

Стрілочні переводи в цих випадках повинні бути обладнані електроприводами або контрольними замками.

5.31. Примикання залізничних колій до головних колій на перегонах і станціях для запобігання мимовільного виходу рухомого складу на станцію або перегін повинні мати запобіжні тупики корисною довжиною не менше 50 м, охоронні або скидаючи стрілки.

Примикання до приймально - відправних й інших станційних колій при наявності спуску крутіше 0,0025, що створює можливість мимовільного виходу рухомого складу у бік станції, повинні мати запобіжні тупики, охоронні стрілки, скидальні башмаки або стрілки.

На перегонах, що мають затяжні спуски, а також на станціях, що обмежують такі перегони, влаштовуються вловлюючи тупики за спеціальними проектами.

У тих випадках, коли за місцевими умовами неможливе укладання вловлюючих та запобіжних тупиків, підприємством разом з відповідною проектною організацією розробляються організаційно-технічні заходи, які забезпечують безпеку руху поїздів.

5.32. Пересічення залізничних колій лініями електропередачі й зв'язку, нафто -, газо - , продуктопроводами, водопроводами й іншими наземними і підземними пристроями можуть бути допущені тільки з дозволу керівника підприємства. На таких пересіченнях проектом повинні бути передбачені захисні та запобіжні пристрої, що забезпечують безпеку руху поїздів та виконання маневрової роботи.

 

Колійні та сигнальні знаки

 

5.33. Біля головних колій перегону встановлюються сигнальні, а в необхідних випадках і колійні знаки. У стрілочних переводів та в інших місцях з'єднання колій встановлюються граничні стовпчики.

Для позначення меж залізничної смуги відведення за територією підприємства, а також для позначення на поверхні землі схованих споруд земляного полотна встановлюються особливі знаки.

Сигнальні, колійні й особливі знаки повинні бути типовими і відповідати державному стандарту.

Сигнальні знаки встановлюються з правого боку у напрямку руху, а колійні — з правого боку за рахунком кілометрів на відстані не менше 3100 мм від осі крайньої колії.

У виняткових випадках допускається установка сигнальних знаків і з лівого боку.

У виїмках (крім скельних) та на виходах з них (на довжині 100 м) колійні знаки мають встановлюватися на відстані не менше 5700 мм від осі крайньої колії. На електрифікованих ділянках сигнальні та колійні знаки можуть встановлюватись на опорах контактної мережі, крім тих опор, на яких встановлені світлофорні головки, комплектні трансформаторні підстанції, роз'єднувачі й розрядники контактної мережі.

Граничні стовпчики встановлюються посередині між коліями в тому місці, де відстань між осями колій, що сходяться, складає 4100 мм. На перевантажувальних коліях місце установки граничних стовпчиків визначається в кожнім конкретному випадку проектом, при цьому ширина міжколійя не може бути менше 3600 мм.

На кривих ділянках колії зазначені відстані збільшуються відповідно до Інструкції по застосуванню габаритів наближення будівель.

 

 

І ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Сигнали

8.1. Сигнали служать для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи.

Сигнал є наказом і підлягає безумовному виконанню.!

Працівники залізничного транспорту підприємств повинні використовувати всі можливі засоби для виконання вимог сигналу.

Проїзд заборонного показання світлофора забороняється.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.034 с.)