Засоби сигналізації та зв'язку в умовах руху поїздівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Засоби сигналізації та зв'язку в умовах руху поїздів19.24. Основними засобами сигналізації та зв'язку під час руху поїздів є автоматичне і напівавтоматичне колійне блокування. Надалі до реконструкції як засіб зв'язку при русі поїздів допускається застосовувати електрожезлову систему і телефон.

На мало діяльних ділянках рух поїздів допускається:

l за наказами поїзного диспетчера;

l за допомогою одного жезла;

l за допомогою одного локомотива.

19.25. При автоматичному блокуванні:

l дозволом на заняття поїздом блок-ділянки служить дозвільне показання вихідного або прохідного світлофора;

l після зупинки поїзда перед прохідним світлофором з червоним вогнем , а також з незрозумілим показанням або погаслим, якщо машиніст бачить або знає, що блок-ділянка, що лежить попереду, зайнята поїздом, йому забороняється продовжувати рух до того часу, поки блок-ділянка не звільниться.

Якщо машиніст не знає про перебування на блок-ділянці, що лежить попереду, поїзда, він повинен після зупинки відпустити автогальма і, якщо за цей час на світлофорі не з'явиться дозвільний вогонь, вести поїзд до наступного світлофора зі швидкістю, що не більше 15 км/год з особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого руху.

У випадку, якщо наступний прохідний світлофор буде в такому ж стані, рух поїзда після обов'язкової зупинки триває в тому ж порядку.

19.26. При напівавтоматичному блокуванні:

l дозволом на заняття поїздом перегону служить дозвільне показання вихідного або прохідного світлофора;

l на одноколійних ділянках для відкриття вихідного світлофора необхідно попередньо одержати по блок-апарату від чергового сусідньої станції, на яку відправляється поїзд, блокувальний сигнал згоди або переключити блок-систему на відповідний напрям руху.

19.27. При електрожезловій системі:

l дозволом на зайняття поїздом перегону є жезл даного перегону, який вручається машиністу;

l усі переговори по телефону з питань руху поїздів, а також вилучення і вкладання жезлів, видача й отримання їх можуть проводитися тільки черговим по станції. При встановленні жезлових апаратів у приміщеннях стрілочних постів вилучення та вкладення жезлів, видача й отримання їх можуть проводитися старшим черговим стрілочного поста з дозволу чергового по станції;

l черговий по станції має право передавати без пропуску через жезловий апарат жезл, отриманий з поїзда, що прибув на поїзд, що відправляється на той же перегін. У цьому випадку необхідно попередньо одержати згоду чергового по сусідній станції, на яку відправляється поїзд.

На станціях, де жезлові апарати мають ключі-жезли, передавати жезл без пропуску через жезловий апарат забороняється.

Забороняється:

l запитувати дозвіл на вилучення жезла раніше готовності поїзда до відправлення, за винятком випадків безупинного пропускання поїздів або стоянки їх за розкладом не більше 5 хвилин;

l зберігати діючі жезли не вкладеними в апарат;

l провозити жезл на сусідній перегін.

Електрожезлова система вважається несправною і користуватися нею забороняється, якщо:

l неможливо вкласти жезл в апарат або витягти жезл із апарата при вільності перегону;

l відсутній через пропажу жезл, що належить перегону;

l на жезловому апараті або на індукторі відсутні пломби;

l можливе обертання рукоятки індуктора в зворотній бік (разом з якорем);

l відхиляється стрілка амперметра жезлового апарата або дзвенить дзвінок у той час, коли сусідня станція не посилає струм.

19.28 При телефонних засобах зв'язку дозволом на заняття поїздом перегону є письмовий дозвіл, який вручається машиністу локомотива.

На одноколійних перегонах, а також двоколійних при відправленні по неправильній колії до видачі письмового дозволу машиністу локомотива черговий по станції повинен отримати згоду чергового сусідньої станції на відправлення поїзда.

На двоколійних перегонах при відправленні по правильній колії видача письмового дозволу проводиться після одержання повідомлення про прибуття на сусідню станцію раніше відправленого поїзда.

При наявності пристроїв автоматичної реєстрації переговорів чергових по станціях, що обмежують перегін, з машиністами локомотивів по радіозв'язку дозволом на відправлення поїздів і заняття ними перегонів (без видачі письмових дозволів) є:

l на одноколійних перегонах, а також двоколійних і багатоколійних при відправленні по неправильній колії — згода чергового по станції приймання поїзда і дозвіл чергового по станції відправлення, передані машиністу по радіозв'язку;

l на двоколійних перегонах при відправленні по правильній колії — дозвіл чергового по станції відправлення, переданий машиністу по радіозв'язку.

Автоматична реєстрація переговорів фіксує текст дозволу (відповідного тексту письмового дозволу), переданого машиністу черговим по станції відправлення, згода чергового станції приймання і підтвердження машиністом одержання дозволу.

19.29. При наявності автоматичної реєстрації переговорів аналогічним порядком проводиться відправлення поїздів і у випадках переходу на телефонні засоби зв'язку при несправності автоматичного, напівавтоматичного блокування, електрожезлової системи, несправності вихідного (маршрутного) світлофора; при відправленні поїздів з колій, що не мають вихідних світлофорів, а також при несправності або відсутності маршрутного покажчика колії відправлення на груповому світлофорі.

19.30. Під час перерви дії усіх встановлених засобів сигналізації та зв'язку рух поїздів проводиться на одноколійних ділянках за допомогою письмових повідомлень, а на двоколійних — з розмежуванням часом, необхідним на проходження поїздом перегону між станціями.

Порядок організації руху поїздів під час перерви дії всіх засобів сигналізації та зв'язку встановлюється Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств.

19.31. Між двома роздільними пунктами, межами яких є стик рамної рейки або граничні стовпчики або знак «Межа станції», рух поїздів здійснюється маневровим порядком.

 

Порядок руху поїздів

19.32. Швидкість руху поїздів на перегонах і станціях встановлюється начальником залізничного цеху і затверджується керівником підприємства.

Швидкість руху поїздів встановлюють виходячи з технічного стану, плану і профілю колії, конструктивних можливостей рухомого складу, ваги поїздів, що обертаються, забезпечення їх гальмовими засобами й інших вимог забезпечення безпеки руху (умов видимості, наявності пересічень доріг тощо).

При визначенні швидкості руху поїздів враховуються вимоги безпеки, які пред’являються до транспортування технологічних вантажів і спеціального рухомогоскладу.

При русі поїздів вагонами уперед швидкість не повинна перевищувати 25 км/год, при веденні поїздів тяговими агрегатами — 35 км/год;

Для господарчих поїздів при наявності радіозв'язку на локомотиві і спеціальному самохідному рухомому складі в залежності від конструкції спеціального самохідного рухомого складу і відбудовних поїздів – не більше 35 км/ч. Швидкість проходження снігоочисників визначається місцевою інструкцією.

Швидкість руху при прийманні поїздів на тупикові станційні колії, на частково зайняті колії або до технологічних ділянок виробництва не повинна перевищувати 15 км/год на початку колії приймання.

Швидкість руху на ділянці, де вимагається її зменшення, повинна бути не більше зазначеної в попередженні або відповідному наказі, а при відсутності цих вказівок – не більше 15 км/год.

Швидкість руху спеціального технологічного рухомого складу не повинна перевищувати:

35 км/год – при русі составів з порожніми платформами для совків (без совків);

25 км/год — при русі порожніх шлаковозів, составів з навантаженими платформами для совків;

15 км/год-при русі навантажених шлаковозів, навантажених і порожніх чавуновозів вантажопідйомністю до 100 т, а також навантажених і порожніх візків для виливниць;

10 км/год- при русі ковшів міксерного типу для перевезення чавуну;

5 км/год — при русі мульдових составів, чавуновозів вантажопідйомністю понад 100 т.

19.33. У випадку, якщо при русі поїздів необхідно забезпечити особливу пильність локомотиво - складальних бригад і попередити їх про проведення робіт, на поїзди видаються письмові попередження.

При наявності радіозв'язку з автоматичною реєстрацією переговорів дозволяється видавати попередження по радіозв'язку. Порядок видачі таких попереджень встановлюється начальником залізничного цеху.

Попередження видаються:

l при несправності колії, пристроїв контактної мережі, переїзної сигналізації, штучних та інших споруд, а також при проведенні будівельних та ремонтних робіт, що вимагають зменшення швидкості або зупинки в дорозі;

l на випадок введення в дію нових видів засобів сигналізації та зв'язку, а також при включенні нових, переміщенні або скасуванні існуючих світлофорів і через їх несправність, коли світлофор неможливо привести в закрите положення;

l при відправленні поїзда з вантажами, що виходять за межі габаритів навантаження, коли під час проходження цього поїзда необхідно знижувати швидкість або дотримуватися особливих умов;

l при роботі на суміжній колії двоколійного або багатоколійного перегону снігоочисника, баластера, рейкоукладача, вантажопідйомного крана, щебнеочисної та інших машин, а також виконання вантажно-розвантажувальних робіт;

l за умови введення в поїзд рухомого складу, який не може рухатися зі швидкістю, що визначена для даної ділянки;

l при роботі знімних рухомих одиниць в умовах поганої видимості, а також під час перевезення на колійних вагончиках важких вантажів;

l в усіх інших випадках, коли вимагається зменшення швидкості або зупинка поїзда в дорозі, а також коли необхідно попередити локомотиво-складацькі бригади про особливі умови проходження поїзда.

Видача попереджень на поїзди проводиться відповідно до порядку, встановленого Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств.

19.34. На двоколійних перегонах кожна головна колія, як правило, служить для руху поїздів в одному визначеному напрямку.

Для регулювання руху поїздів за наказом поїзного диспетчера може застосовуватися відправлення поїздів по неправильній колії.

Заходи щодо забезпечення безпеки руху за умов проходження поїздів по неправильній колії визначаються Інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств.

Дозволяється використання кожної з колій двоколійного або багатоколійного перегону для постійного двостороннього руху.

На багатоколійних лініях порядок руху по кожній головній колії визначається начальником залізничного цеху.

19.35. Прямування поїздів вагонами вперед на головних коліях перегонів дозволяється при наявності на першому по ходу вагоні складача або іншої особи, що виконує його обов'язки. Якщо при русі вагонами вперед поїзд складачем або особою, що виконує його обов'язки, не супроводжується, то засоби безпеки встановлюються начальником залізничного цеху.

На підприємствах відкритих гірничих розробок при прямуванні вагонами вперед спеціалізованих поїздів (вертушок), які не супроводжуються складачем, перший по ходу вагон має бути обладнаний звуковим, а в темний час доби - світловими сигналами.

19.36. За необхідності може застосовуватися з'єднання поїздів і проходження їх з’єднаними з діючими локомотивами в голові і середині кожного з цих поїздів.

Організація руху таких поїздів і порядок їх прямування на перегоні встановлюється начальником залізничного цеху.

19.37. Пересування господарських поїздів на перегоні здійснюється за вказівкою керівника робіт або особи, що ним уповноважена.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.016 с.)