Пристрої механізації й автоматизації сортувальних гірокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пристрої механізації й автоматизації сортувальних гірок 

8.36. Пристрої механізації і автоматизації сортувальних гірок мають забезпечувати безперервне та безперебійне й безпечне розформування і формування составів з розрахунковою (проектною) швидкістю розпуску, при цьому потужність гальмових засобів на кожній гальмовій позиції має дозволяти реалізацію цієї швидкості і забезпечувати безпеку сортування вагонів.

На механізованих сортувальних гірках стрілочні переводи, що беруть участь у розпуску составів, у розподілі відчепів за сортувальними коліями, мають бути увімкнені до гіркової електричної або гіркової автоматичної централізації.

Гіркова централізація має забезпечувати:

l індивідуальне управління стрілками;

l електричне замикання всіх пошерсних стрілок, по яких здійснюється розпуск состава, а також охоронних, що виключають можливість виходу рухомого складу в зону розпуску;

l контроль положення стрілок і зайнятості стрілочних секцій на пульті управління .

Гіркова централізація не повинна допускати переведення стрілок під рухомим складом.

Гіркова автоматична централізація, крім того, має забезпечувати:

l автоматичне управління стрілками розподільної зони сортувальної гірки у процесі скочування відчепів у програмному або маршрутному режимах роботи;

l автоматичне повернення стрілки у положення, що контролюється, до вступу відчепу на ізольовану стрілочну секцію в разі виникнення в момент переведення перешкоди між вістряком та рамною рейкою;

l можливість переходу в процесі розпуску на індивідуальне управління стрілками.

Пристрої автоматизованих сортувальних гірок, крім виконання вимог, що ставляться до механізованих гірок з гірковою автоматичною централізацією, мають забезпечувати:

l управління і контроль за насуванням і розпуском составів;

l автоматичне регулювання швидкості скочування відчепів;

l контроль результатів розпуску составів;

l обмін інформацією з інформаційно-планувальною системою сортувальної станції.

Дистанційне управління з кабіни локомотива

8.37. Пристрої управління стрілками з локомотива мають забезпечувати:

l переведення стрілки без зупинки локомотива;

l контроль положення стрілки;

l контроль розрізустрілки;

l місцеве управління стрілками при несправності системи дистанційного управління.

8.38. Системи управління стрілками з локомотива не повинні допускати:

l переведення стрілки під составом ;

l переведення цих стрілок з інших локомотивів при встановленому маршруті;

l зміну встановленого маршруту при русі по ньому рухомого складу.

Приводи і замикачі стрілок, дистанційно керованих з локомотива, повинні задовольняти вимогам, які пред’являються до приводів і замикачів централізованих стрілок.

8.39. Із кабіни локомотива може здійснюватися дистанційне управління переїзною, в'їздною (виїзною) сигналізацією, воротами споруд , скидаючими стрілками і вістряками та іншими об'єктами.

Порядок експлуатації пристроїв дистанційного управління встановлюється місцевою інструкцією.

 

Автоматична переїзна сигналізація і автоматичні шлагбауми

8.40. Автоматична переїзна сигналізація має починати подачу сигналу зупинки в бік автомобільної дороги, а автоматичні шлагбауми - приймати закрите положення за час, необхідний для завчасного звільнення переїзду транспортними засобами до підходу поїзда до переїзду.

Автоматичні шлагбауми повинні залишатися в закритому положенні, а автоматична переїзна світлофорна сигналізація продовжувати діяти до повного звільнення переїзду поїздом.

Переїзди, обладнані автоматичною світлофорною сигналізацією з автоматичними шлагбаумами, обслуговуються черговим працівником.

 

Автоматична система оповіщення про наближення поїзда

 

8.41. Перегони з автоблокуванням і станції з електричною централізацією стрілок повинні обладнуватися автоматичною системою оповіщення працівників, які виконують роботи на коліях, про наближення поїзда.

 

Технологічна сигналізація

8.42. До технологічної сигналізації відноситься сигналізація, застосовувана при подачі вагонів до пристроїв відновлення сипучості вантажів, на вагоноперекидачі,до приймальних пристроїв, вагам і іншим пристроям і спорудженням.

Пристрої технологічної сигналізації повинні забезпечувати:

l безпеку подачі вагонів до місць виконання вантажно-розвантажувальних операцій;

l можливість управління процесом подачі вагонів і точну постановку вагонів у необхідному місці;

l подачу сигналу про початок і закінчення технологічних операцій;

l подачу сигналу про екстрену зупинку при сході з рейок рухомогоскладу та в інших аварійних ситуаціях;

l ув'язування з пристроями електричної централізації стрілок, якщо вони є на коліях, які безпосередньо примикають до технологічного об'єкта.

Всі переміщення рухомого складу на технологічних об'єктах, обладнаних пристроями технологічної сигналізації, проводяться по її сигналах. Управління сигналізацією здійснюється працівниками виробничих цехів підприємства, які обслуговуються залізничним транспортом.

Порядок узгодження і затвердження інструкцій з управління технологічною сигналізацією і заходи по забезпеченню безпеки при переміщенні составів встановлюється керівником підприємства.

 

В'їзна (виїзна) сигналізація

 

8.43. До в'їзної відноситься сигналізація, яка застосовується для дозволу на в'їзд (виїзд) рухомого складу у виробничі приміщення і виїзду з них, а також для оповіщення людей, які працюють у цих приміщеннях, про в'їзд або виїзд рухомого складу.

8.44. Пристрої в'їзної (виїзної) сигналізації повинні забезпечувати:

l управління сигналізацією уповноваженим на це працівником при в'їзді рухомого складу у виробниче приміщення та виїзді з виробничого приміщення;

l запит дозволу на в'їзд (виїзд) рухомого складу у виробниче приміщення;

l автоматичне оповіщення звуковими і світловими сигналами людей, що працюють у виробничих приміщеннях про в'їзд (виїзд) рухомого складу, а також людей , які працюють на залізничних коліях поблизу виробничих приміщень, про в'їзд (виїзд) рухомого складу;

l оповіщення пішоходів звуковими і світловими сигналами про наближення рухомого складу на пересіченнях людських потоків із залізничними коліями, що ведуть у виробничі приміщення;

l відкриття в'їздного ( виїзного) світлофора при відкритому положенні воріт;

l ув'язування з пристроями електричної централізації при наявності їх на коліях, що безпосередньо примикають до виробничого приміщення;

l ув'язування із сигналізацією переїздів, розташованих поблизу виробничих приміщень.

8.45. Порядок управління пристроями в'їздної (виїзної) і технологічної сигналізації і заходи для забезпечення безпеки при переміщенні составів встановлюється керівником підприємства.

 

Ключова залежність стрілок і сигналів

8.46. Пристрої ключової залежності мають забезпечувати взаємне замикання стрілок та сигналів за допомогою контрольних замків.

Стрілочні контрольні замки мають допускати:

l витягання ключа тільки при замкненій стрілці;

l замикання стрілки тільки у положенні, яке вказане на вийнятому з замка ключі за умови щільного прилягання вістряка до рамної рейки;

l неможливість замикання стрілки при зазорі між притиснутим вістряком і рамною рейкою 4 мм і більше.

Забороняється застосування стрілочних контрольних замків однієї і тієї ж серії у межах однієї станції, а на великих станціях – у межах одного стрілочного району й суміжних з ним стрілочних постів інших районів.

Сигнальні контрольні замки не повинні допускати витяг ключа з апаратів при дозволяю чому показанні світлофора.

Порядок застосування пристроїв ключової залежності стрілок та сигналів встановлюється начальником залізничного цеху.

 

Станційне блокування

8.47. Станційне блокування має забезпечувати:

l контроль з боку чергового по станції за правильністю приготування постами маршрутів приймання та відправлення поїздів і внутрішньостанційних маршрутів;

l взаємне замикання стрілок і сигналів, що управляються з різних постів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.008 с.)