РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ3.1. Основними обов'язками працівників залізничного транспорту підприємств є безперебійне і своєчасне обслуговування виробництва та контрагентів залізничними перевезеннями при безумовному забезпеченні безпеки руху і безпеки працюючих, збереження рухомого складу і вантажів, що перевозяться, ефективне використання технічних засобів, споруд і пристроїв залізничного транспорту, дотримання вимог охорони праці та навколишнього природного середовища.

3.2. Кожен працівник підприємства, пов'язаний з роботою залізничного транспорту, несе в межах своїх обов'язків особисту відповідальність за виконання Правил технічної експлуатації і безпеки руху; при цьому він повинен дотримуватись правил та інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії, встановлених для виконуваної ним роботи. Відповідальність за виконання цих Правил і інструкцій покладається на виконавців і керівників відповідних підрозділів.

Відповідальність за забезпечення виконання Правил технічної експлуатації залізничного транспорту й інших правил і інструкцій працівниками підприємств покладається на керівників відповідних підрозділів залізничного транспорту, виробничих цехів і ділянок, а також контрагентів, які користуються послугами залізничного транспорту.

3.3. Кожен працівник підприємства, пов'язаний з роботою залізничного транспорту, зобов'язаний подавати сигнал зупинки поїзду чи маневруючому составу, а також вживати інших заходів для їх зупинки у випадках, які загрожують життю та здоров’ю людей або безпеці руху. При виявленні несправностей споруд чи пристроїв, які створюють загрозу безпеки руху, працівник повинен негайно вжити заходів для огородження небезпечного місця та усунення несправності.

3.4. Працівники залізничного транспорту під час виконання службових обов'язків повинні бути охайно одягнені, тримати в чистоті своє робоче місце, технічні засоби, які вони обслуговують, бути гранично уважними, суворо дотримуватись вимог нормативних документів, що визначають порядок роботи залізничного транспорту.

Забороняється працівникам, пов'язаним із рухом поїздів та маневровою роботою, відволікатися від виконання посадових обов'язків і займатися сторонніми справами.

3.5. Забороняється допускати на локомотиви, у кабіни управління спеціального самохідного рухомого складу та інших рухомих одиниць, до сигналів, стрілок, апаратів, механізмів та інших пристроїв, які забезпечують безпеку руху поїздів, а також у приміщення, звідки здійснюється управління сигналами та цими пристроями, осіб, які не мають права доступу до них.

Управляти локомотивами, спеціальним самохідним рухомим складом й іншими рухомими одиницями, сигналами, апаратами, механізмами та іншими пристроями, пов'язаними із забезпеченням безпеки руху поїздів, маневрових составів, а також переводити стрілки мають право тільки уповноважені на це працівники під час виконання ними службових обов'язків.

Працівники залізничного транспорту, які проходять у встановленому порядку стажування як другі особи, можуть допускатися до управління локомотивами, спеціальним самохідним рухомим складом, сигналами, стрілками, апаратами і механізмами та іншими пристроями, пов’язаним із забезпеченням руху поїздів, тільки під наглядом і під особисту відповідальність працівників, які безпосередньо обслуговують ці пристрої.

3.6. Особи, які влаштовуються на роботу на залізничний транспорт промислових підприємств на посади, пов’язані з рухом поїздів та маневровою роботою, повинні пройти професійне навчання, а окремі категорії за переліком робіт, затверджених наказом Мінздраву та Держгірпромнагляду України від 23.09.1994 р. № 263/121 Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у пофесійному доборі, зареєстрованим у Мінюсті України 25.01.1995 р. За № 18/554, крім того, професійний відбір, витримати перевірку і в майбутньому періодично перевірятися на знання:

l Правил технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств;

l Інструкції з сигналізації на залізничному транспорті промислових підприємств;

l Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному транспорті промислових підприємств;

l правил та інструкцій з охорони праці і виробничої санітарії;

l посадових і місцевих інструкцій та інших нормативних документів, що регламентують роботу залізничного транспорту промислових підприємств, а також встановлюють посадові обов'язки.

Усі інші працівники повинні знати загальні обов’язки працівників залізничного транспорту, передбачені цими Правилами, Правила та інструкції з охорони праці, посадові інструкції та інші документи, які встановлюють обов’язки працівників.

Працівники залізничного транспорту підприємств, пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою, піддаються іспитам в екзаменаційній комісії, порядок проведення яких встановлюється Міністерством.

Особи, що не здали іспитів і не пройшли медичний огляд, до роботи не допускаються.

Особам, що не витримали перевірку знань в екзаменаційній комісії, через місяць призначається повторна перевірка.

Працівники залізничного транспорту, які не витримали повторну перевірку знань (атестацію), використовуються на інших посадах у порядку, встановленому трудовим законодавством.

Працівники залізничного транспорту підприємств, на яких при суміщенні професій покладається виконання додаткових обов'язків, пов'язаних з рухом поїздів і маневровою роботою, допускаються до цієї роботи тільки після навчання та перевірки їх знань відповідних правил та інструкцій.

Працівники виробничих цехів і ділянок підприємств, а також контрагентів, пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою, в комісіях при залізничних цехах піддаються іспитам у знанні правил і інструкцій, які регламентують роботу залізничного транспорту, правил безпеки на залізничному транспорті, в обсягах і в терміни, встановлені для відповідних посад і професій працівників залізничного транспорту. Перелік таких працівників затверджується керівником підприємства.

Обсяг знань для кожної професії і посади, порядок проведення і терміни періодичних перевірок знань встановлюються Міністерством.

Працівники залізничного транспорту підприємств, пов'язані з рухом поїздів та маневровою роботою на коліях залізниць, в порядку й у терміни, встановлені Укрзалізницею для працівників залізниць, піддаються іспитам для визначення знання:

Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 року № 441 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 25 лютого 1997 року за № 50/1854;

Інструкції з сигналізації на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 червня 2008 року № 747;

Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 31 серпня 2005 року № 507;

а працівники, виділені для керівництва навантаженням і кріпленням вантажів на відкритому рухомому складі, - іспитам для визначення знання Технічних умов навантаження і кріплення вантажів.

3.7. Особи, які влаштовуються на залізничний транспорт підприємств на посади, пов’язані з рухом поїздів та маневровою роботою, повинні пройти медичний огляд для визначення придатності їх до відповідної роботи. В подальшому періодичні медичні огляди цих працівників проводиться відповідно до порядку й у терміни, встановлені Міністерством охорони здоров’я України.

Медичному огляду і повторному огляду піддаються також працівники виробничих цехів і ділянок, пов'язані з рухом поїздів та маневровою роботою. Перелік таких працівників затверджується керівником підприємства.

Працівники, пов'язані з рухом поїздів і маневровою роботою, у порядку, встановленому керівником підприємства, перед початком роботи, а також протягом або по закінченні зміни, можуть направлятися на медичний огляд.

3.8. Особи, молодші 18 років, не допускаються до заняття посад та професій, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкодливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 березня 1994 року № 46, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385, безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів та маневровою роботою: машиністів локомотивів, мотовозів і спеціальних автомотрис, вантажопідйомних кранів на залізничному ходу та їхніх помічників, водіїв дрезин та їхніх помічників, диспетчерів, чергових по станціях, постах, парках і сортувальних гірках, операторів сортувальних гірок, операторів при чергових по станціях, працівників складальних бригад, регулювальників швидкості руху вагонів, сигналістів, операторів поста централізації, чергових стрілочного поста, дорожніх та мостових майстрів, бригадирів колії, обхідників, монтерів колії (другого розряду і вище), чергових по переїздах, електромеханіків і електромонтерів по обслуговуванню пристроїв сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) і сортувальних гірок, оглядачів-ремонтників вагонів, оглядачів вагонів, майстрів і робітників на безвідчіпному ремонті вагонів, операторів пунктів технічного обслуговування вагонів, майстрів, електромеханіків і електромонтерів ділянок енергопостачання, електромонтерів контактної мережі, робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслуговуванні пристроїв (пневматичних і ін.) очищення стрілок, операторів дефектоскопічних візків, операторів колійних вимірювань і їхніх помічників, машиністів залізнично-будівельних машин і їхніх помічників.

Ці вимоги поширюються і на працівників виробничих цехів і ділянок, залучених до роботи, пов'язаної з рухом поїздів та маневровою роботою.

3.9. Не допускається виконання обов’язків працівниками залізничного транспорту, які перебувають у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння.

Особи, виявлені у такому стані, негайно усуваються від роботи і притягуються до відповідальності.

3.10. Працівники залізничного транспорту повинні забезпечувати схоронність довірених їм технічних засобів, споруд і пристроїв залізничного транспорту та вантажів, що перевозяться.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.009 с.)