Обов’язки працівників при проведенні маневрівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обов’язки працівників при проведенні маневрів16.3.1 “Керівник маневрів зобов’язаний:

- довести план маневрової роботи до локомотивної бригади;

- точно та своєчасно виконувати завдання щодо виконання маневрової роботи;

- забезпечувати правильне розташування та узгодженість дій усіх працівників, які беруть участь у виконанні маневрів, на основі ознайомлення їх з планом та способами виконання майбутньої маневрової роботи;

- формувати поїзди в точній відповідності з вимогами цих Правил і відповідних інструкцій та вказівок Державної адміністрації залізничного транспорту України;

- організувати маневрову роботу так, щоб були забезпеченні безпека руху, особиста безпека працівників, які зайнятті на маневрах, збереження рухомого складу та вантажу. Маневри з вагонами, що зайняті людьми, негабаритними та небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами), виконувати з особливою обережністю” (з п.15.23 Правил технічної експлуатації залізниць України).

При заступанні на чергування складач поїздів повинен ознайомитися з наявністю та розташуванням рухомого складу на коліях свого району, перевірити надійність його закріплення, переконатися в наявності встановлених для району засобів закріплення. Про результати перевірки доповісти черговому по станції (черговому по парку, маневровому диспетчеру, черговому по гірці).

16.3.2 Перед початком маневрової роботи керівник маневрів зобов’язаний:

а) переконатися, що всі працівники, які беруть участь в маневрах, у тому числі й локомотивна бригада у повному складі, знаходяться на своїх місцях;

б) ознайомити машиніста і працівників станції, які беруть участь у маневрах, з планом майбутніх маневрів і порядком його виконання;

в) перевірити, чи немає перешкод для пересування вагонів (гальмових башмаків під колесами тощо).

16.3.3 Завдання черговому стрілочного поста або оператору поста централізації про готування маневрового маршруту на ту чи іншу колію, керівник маневрів може передавати особисто, через радіозв’язок, двосторонній парковий зв’язок, свистками локомотива, ручним свистком або іншими засобами залежно від технічної оснащеності станції у порядку, встановленому у технічно-розпорядчому акті станції.

16.3.4 У процесі роботи керівник маневрів зобов’язаний:

а) чітко та своєчасно подавати сигнали і передавати вказівки, що стосуються маневрових переміщень;

б) стежити за своєчасною і правильною підготовкою стрілок для маневрових переміщень, своєчасною і правильною подачею сигналів операторами постів централізації, черговими стрілочних постів і машиністом локомотива;

в) знаходитися в такому місці, звідки забезпечується найкраща видимість сигналів, состава який маневрує, та маршруту його переміщення; у випадку відсутності радіозв’язку з машиністом локомотива (через несправність або якщо локомотив не обладнаний маневровим радіозв’язком) знаходитися в такому місці, звідки забезпечується видимість машиністом або його помічником ручних сигналів, що ним подаються;

г) під час руху по станційних коліях вагонами вперед знаходитися, як правило, на першій за рухом спеціальній підніжці (перехідній площадці, тамбурі), а в разі неможливості – йти по міжколійю або узбіччю колії попереду вагонів, що осаджуються, стежити за показаннями маневрових світлофорів, сигналами, що подаються, положенням стрілок у маршруті, відсутністю перешкод і людей на колії; в разі необхідності – вживати заходів до зупинки маневрового состава. У необхідних випадках при відсутності радіозв’язку залучати для передачі сигналів операторів постів централізації, чергових стрілочних постів та інших працівників станції;

д) під час проведення маневрів з великими составами на кривих ділянках колії або в умовах поганої видимості (туман, заметіль, снігопад, тощо) вживати додаткових заходів щодо забезпечення безпеки: частіше передавати сигнали та вказівки через радіозв’язок або двосторонній парковий зв’язок;

е) не допускати пропускання рухомого складу по розрізаній стрілці до її огляду і ремонту;

ж) перед тим, як під’їхати до состава, переконатися у відсутності сигналів огородження;

з) не допускати залишення вагонів без закріплення або із закріпленням менше встановленої в технічно-розпорядчому акті станції норми незалежно від передбачуваного часу стоянки цих вагонів;

і) не допускати переміщень маневрових составів (з локомотивом попереду чи вагонами уперед), не переконавшись в тому, що всі вагони зчеплені між собою та з локомотивом;

к) під час маневрів поштовхами своєчасно вживати заходи, що виключають можливість руху відчепів у зворотному напрямку або виходу вагонів за граничний стовпчик у протилежному кінці колії;

л) якщо під час маневрів поштовхами або при насуванні составів на гірку розчіплювальні важелі за умовами роботи встановлюються у положення “на буфер”, то після відокремлення відчепа від состава негайно встановлювати важелі в нормальне положення;

м) при заїзді маневрового локомотива (одиночного або з вагонами) на ту або іншу зайняту вагонами колію для відчеплення або причеплення інших вагонів, а також при стисненні вагонів, що стоять, для розчеплення не допускати виконання цих операцій, не переконавшись у надійному закріпленні вагонів з протилежного від маневрового локомотива боку;

н) якщо до групи вагонів, що стоїть на тій або іншій колії, в тому числі й закріплених за встановленою нормою, додатково причіплюються вагони, перевіряти, чи не порушилась в результаті цього правильність встановлення раніше укладених башмаків, а також чи достатньо цих башмаків на збільшену кількість вагонів;

о) перед пересуванням маневрового состава в місцях навантаження та вивантаження вантажів переконатися у відсутності перешкод для руху;

п) маневри з вагонами, навантаження й вивантаження яких закінчені, проводити тільки після узгодження з працівником, який розпоряджається вантажно-розвантажувальними операціями;

р) при виконанні маневрової роботи працівниками складацьких бригад забороняється знаходитись на спеціальній підніжці вагона біля високих платформ, в негабаритних, небезпечних місцях, перелік яких встановлюється інструкцією з охорони праці.

Складацькій бригаді забороняється під час руху маневрового состава заходити в простір між вагонами для огляду ланцюгу, валика розчіпного важіля, правильного роз’єднання і з’єднання головок автозчепки тощо, а також виконувати розчеплення вагонів в межах стрілочного переводу, гальмових уповільнювачів, негабаритних місцях, настилу переїзду та в інших небезпечних місцях, а також в місцях навантаження та вивантаження насипних вантажів.

При виконанні зчеплення і розчеплення рухомого складу з’єднання і роз’єднання гальмових рукавів виконувати тільки у рукавицях. Перед розчепленням вагонів обов’язково перекривати кінцеві крани суміжних вагонів, а потім проводити роз’єднання гальмових рукавів. Перекриття кінцевих кранів повітряної магістралі, роз’єднання і з’єднання рукавів виконувати при повній зупинці вагонів.

Розчеплення автозчепки виконувати стоячи збоку вагона за допомогою розчіпного важіля спеціальної рукоятки, не заходячи в міжвагонний простір.

 

16.3.5 Керівник маневрів повинен так організувати роботу, щоб не допустити виходу рухомого складу за граничні стовпчики (ізолюючі стики або світлофори) протилежного кінця колій.

Порядок узгодження дій керівника маневрів з працівниками протилежного кінця парку (колій), що забезпечує виконання вказаної вимоги, встановлюється в технічно-розпорядчому акті станції.

16.3.6 Черговий по станції, маневровий диспетчер або чергові гірки при необхідності проведення маневрів з вагонами, зайнятими людьми або завантаженими небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами), а також небезпечними вантажами інших класів, що мають в перевізних документах штемпелі: “З гірки не спускати” та “Спускати з гірки обережно”, зобов’язаний довести це до відома складача поїздів, а останній – свого помічника та машиніста маневрового локомотива.

16.3.7 Під час проведення маневрів у місцях роботи ремонтних бригад (колійних, СЦБ), з пересіченням переїздів, біля пасажирських платформ, на коліях вантажних складів, вантажних районів, складів палива, вагонних і локомотивних депо, на території заводів, майстерень тощо складацькі та локомотивні бригади повинні виявляти особливу пильність, своєчасно подавати звукові сигнали при наближенні состава до людей, які знаходяться біля колії або на платформах, а також попереджати про рух состава людей, які працюють на завантажені, розвантаженні, ремонті колії, вагонів тощо.

16.3.8 Локомотивна бригада при виконанні маневрів зобов’язана:

- точно та вчасно виконувати завдання на маневрову роботу;

- уважно стежити за сигналами, що подаються, точно та вчасно виконувати сигнали та вказівки про переміщення;

- уважно стежити за людьми, які знаходяться на коліях, положенням стрілок та розміщенням рухомого складу;

- забезпечувати безпеку виконання маневрів та збереження рухомого складу ;

- забезпечувати у маневровому составі надійне і правильне з’єднання локомотива з першим вагоном.

“Забороняється машиністу локомотива, спеціального самохідного рухомого складу, які виконують маневри, приводити в рух локомотив або спеціальний самохідний рухомий склад без отримання вказівки керівника маневрівособисто, через радіозв’язок, пристрої двостороннього паркового зв’язку або сигналу, що подається ручними сигнальними приладами. Крім вказівки або сигналу керівника маневрів, до виїзду на стрілки централізованих маневрових маршрутів машиніст повинен переконатися в наявності показання маневрового світлофора, що дозволяє рух, а на нецентралізовані стрілки – одержати від чергового стрілочного поста сигнал або повідомлення (особисто, через радіозв’язок, пристрої двостороннього паркового зв’язку) про готовність стрілок до маневрових переміщень. За відсутності маневрових світлофорів перед виїздом на централізовані стрілки машиніст повинен отримати повідомлення про готовність стрілок для маневрових переміщень від чергового по станції (особисто, через радіозв’язок, пристрої двостороннього паркового зв’язку або передане через керівника маневрів).

На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів у випадках передачі стрілок з центрального на місцеве управління виїзд на стрілки дозволяється за вказівкою або сигналом працівника, на якого покладено переведення цих стрілок” (з п. 15.15 Правил технічної експлуатації залізниць України).

“Локомотивні бригади, які працюють зі збірними, вивізними та передавальними поїздами, а також виділені для проведення маневрової роботи, складацькі бригади повинні знати порядок маневрової роботи на станції, що зазначений в технічно-розпорядчому акті станції. Порядок ознайомлення локомотивних та складацьких бригад з умовами маневрової роботи, зазначеними у технічно-розпорядчому акті станції, визначається начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці)” (п.15.25 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Для ознайомлення з ТРА працівників локомотивних депо начальнику служби локомотивного господарства надається копія ТРА (позакласних і Ι класу – начальником станції, а станцій ΙΙ – У класу – начальником відділу перевезень дирекції).

Перевірка знань локомотивних бригад вимог технічно-розпорядчих актів покладається на начальника депо. За його підписом начальнику станції надається список машиністів, якімають право на виконання маневрової роботи на станції. Оригінал списку повинен знаходитись у начальника станції, а копія - у чергового по станції.

Перевірка знань складачів поїздів, які працюють зі збірними, вивізними і передатними поїздами, а також виділеними для проведення маневрової роботи на станціях дільниці, вимог технічно-розпорядчих актів покладається на відділи перевезень. Перевірка знань здійснюється у комісіях, встановлених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України.

Перевірка знань помічників машиніста, які виконують обов’язки складача поїздів за сумісництвом, вимог технічно-розпорядчих актів, технологічних процесів роботи станцій, покладається на начальника депо. Перевірка знань здійснюється у комісіях, встановлених наказом Міністерства транспорту та зв’язку.

Машиністу локомотива, що виконує маневри, не дозволяється приводити у рух локомотив для виїзду з колій, на яких залишаються вагони, без отримання повідомлення від керівника маневрів про закріплення вагонів, яке передається через радіозв’язок, двосторонній парковий зв’язок, через іншого працівника, який приймає участь в маневрах, або особисто з виконанням положень, встановлених в п. 16.4.12.

Начальнику депо забороняється направляти на станцію для виконання маневрової роботи локомотивні бригади, не ознайомлені з ТРА.

Управління локомотивом під час маневрів здійснюється машиністом. Машиніст може довіряти управління локомотивом помічникові машиніста або дублерові лише під своїм контролем.

16.3.9 Під час руху вагонами вперед керівник маневрів повинен подавати сигнал про початок руху з наступним виїздом на стрілки лише переконавшись в тому, що маневровий світлофор знаходиться у відкритому положенні або після одержання сигналу (повідомлення) від чергового стрілочного поста, ДСП, оператора поста централізації про готовність стрілок для маневрового переміщення.

16.3.10 Машиніст одиночного локомотива під час прямування по станційних коліях керується сигналами або повідомленням чергових по станціях, операторів постів централізації, чергових стрілочних постів, що передаються безпосередньо машиністу локомотива, або показаннями маневрових світлофорів.

Машиніст маневрового одиночного локомотива, крім того, перед приведенням локомотива в рух повинен погодити дії з керівником маневрів.

16.3.11 Сигнали, що подаються, а також вказівки, одержані через радіозв’язок, або пристрої двостороннього паркового зв’язку машиніст зобов’язаний підтверджувати свистком локомотива або коротким повторенням переданої вказівки.

Якщо машиніст не впевнений у правильності сприйняття сигналу чи вказівки або не знає плану маневрової роботи, він повинен зупинитися і з’ясувати обстановку.

16.3.12 Забороняється давати сигнали та вказівки про прямування локомотивів і маневрових составів по колії, з якої відправляється пасажирський поїзд (услід за поїздом), до повного звільнення ним цієї колії. Машиністам локомотивів, які стоять на колії, зайнятій пасажирським поїздом, забороняється рухатися вслід за пасажирським поїздом, що відправився, аж до одержання повідомлення про повне звільнення колії.

16.3.13 Чергові стрілочних постів, оператори постів централізації під час проведення маневрів зобов’язані:

а) правильно і своєчасно переводити стрілки за маршрутом, вказаним керівником маневрів;

б) після переведення стрілки черговий стрілочного поста повинен замкнути її на закладку (крім випадків, передбачених у п.16.1.3) і переконатися, що гостряк щільно прилягає до рамної рейки;

в) перед подачею сигналу або передачею повідомлення про переміщення маневрового состава перевіряти правильність положення стрілок у маневровому маршруті;

г) чітко і своєчасно передавати машиністу та складачу поїздів сигнал і повідомлення;

д) уважно стежити за переміщеннями маневрового состава, вказівками і сигналами, що передаються, своєчасно виконувати вимоги цих вказівок і сигналів.

 

Закріплення вагонів

16.4.1 “Рухомий склад на станційних коліях має розміщуватися в межах, що позначені граничними стовпчиками.

Состави поїздів, що стоять на станційних коліях без локомотива, локомотиви та моторвагонний рухомий склад у неробочому стані, а також вагони і спеціальний самохідний рухомий склад мають бути надійно закріплені від виходу гальмовими башмаками, ручними гальмами або іншими засобами закріплення, що визначаються Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

У вагонів, що стоять на станції й не зайняті під вантажними операціями, а також не знаходяться під очищенням, дезинфекцією та в ремонті, двері мають бути замкнені (п.15.21 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Закріплення вагонів на станційних коліях має проводитися відповідно до норм і правил, наведених у додатку 2.

Порядок закріплення вагонів і составів залежно від місцевих умов вказується в технічно-розпорядчому акті станції, де має бути встановлено, як повинні закріплюватися на кожній колії вагони і состави поїздів, хто повинен виконувати ці операції, а також вилучати засоби закріплення з-під вагонів або відпускати ручні гальма та кому доповідати про виконання вказаних операцій.

16.4.2 Состави поїздів, групи або окремі вагони, що залишаються на станційних коліях, в усіх випадках мають закріплюватися гальмовими башмаками до відчеплення локомотива за нормами, передбаченими у технічно-розпорядчому акті станції. На коліях з ухилами, що не перевищують 2,5‰, дозволяється під час зміни локомотивів пасажирських поїздів використовувати для закріплення состава автогальма поїзда протягом не більше 15 хвилин. У випадку неможливості зміни локомотивів протягом вказаного часу состав має бути закріплений гальмовими башмаками за встановленою нормою.

16.4.3 Машиністам локомотивів поїздів, що прибувають на станцію, забороняється відчіплювати локомотив від состава, не одержавши повідомлення про його закріплення. Таке повідомлення передається машиністу у порядку, визначеному у технічно-розпорядчому акті станції. Перед відчепленням локомотива від поїзда машиніст в усіх випадках зобов’язаний загальмувати состав автоматичними гальмами.

16.4.4 Вагони, що прибули на станцію для тривалої стоянки (більше 24 год) (наприклад, у резерві, в очікуванні подачі на ВРЗ тощо), мають бути поставлені на колії з ухилом, що не перевищує 2,5‰, ізольовані від маршрутів прямування поїздів. Закріплення таких вагонів має виконуватися з накатом вагонних коліс на гальмові башмаки. Правильність і надійність закріплення повинні перевірятися начальником станції, його заступником або черговим по станції.

16.4.5 При тимчасовому залишенні вантажних поїздів на проміжних станціях без локомотива або з локомотивом, який приведений у неробочий стан (залишений без локомотивної бригади), їх закріплення здійснюється за нормами, передбаченими у технічно-розпорядчому акті станції для відповідної колії з накатом вагонних коліс на гальмові башмаки. Правильність і надійність закріплення составів таких поїздів повинні перевірятися начальником станції або його заступником, які за вказівкою поїзного диспетчера завчасно викликаються на станцію і доповідають йому про проведену перевірку правильності закріплення. При неможливості виклику вказаних керівників правильність і надійність закріплення перевіряється особисто черговим по станції, який доповідає про це поїзному диспетчеру.

16.4.6 Не допускається залишення без локомотива составів поїздів на проміжних станціях або окремих їх станційних коліях з ухилом, що перевищує 2,5‰.

Перелік таких станцій і станційних колій встановлюється наказом начальником залізниці.

На сортувальних, дільничних і вантажних станціях, де за технологією роботи неможливо переробляти вагонопотоки без відчеплення локомотиву, на коліях не обладнаних пристроями, що попереджують вихід вагонів на маршрути приймання і відправлення поїздів на прилеглий перегін, состави закріплюються за нормами, розрахованими за формулою (2) Додатку 2.

На коліях, обладнаних запобіжними пристроями, закріплення здійснюється за нормами додатку 2 в залежності від роду составів.

16.4.7 “Маневри на станційних коліях, розташованих на ухилах, де створюється небезпека виходу рухомого складу на перегін, виконується з постановкою локомотива з боку ухилу з ввімкненням і випробуванням автогальм вагонів. За неможливості постановки локомотива з боку ухилу маневри на таких коліях мають виконуватися шляхом осаджування, автогальма вагонів мають бути включені та випробувані.

Порядок виконання маневрів, який забезпечує безпеку руху на станціях, що мають такі колії, встановлюється цією Інструкцією і зазначається в технічно-розпорядчому акті станції” (п.15.18 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Під час проведення маневрів на коліях, розташованих на ухилах, в усіх випадках повинні дотримуватися запобіжних заходів (постановка стрілок в ізолююче положення, укладення башмаків під окремі відчепи тощо), що виключають можливість зіткнень відчеплених вагонів з маневровим составом, а також виходу вагонів на маршрути прямування поїздів або в інші маневрові райони.

Перелік районів і колій, розміщених на ухилах, де при маневрах виникає небезпека виходу рухомого складу, а також додаткові заходи щодо забезпечення безпеки руху, яких треба дотримуватися у цих районах під час маневрів, зазначаються в технічно-розпорядчих актах станцій.

16.4.8 У тих випадках, коли состав поїзда, що залишається на проміжній станції без локомотива, розчіплюється і роз’єднується для забезпечення проходу пасажирів, кожна частина цього состава має закріплюватися гальмовими башмаками відповідно до тієї норми, яка відповідає фактичному профілю того відрізка колії, де буде стояти розчеплена частина состава.

16.4.9 У районах примикання під’їзних і з’єднувальних колій для попередження самовільного виходу рухомого складу на станцію або перегін чергові по станціях, складацькі бригади, чергові стрілочних постів після заїзду (виїзду) на примикання зобов’язані негайно встановлювати стрілки (у тому числі централізовані) запобіжних тупиків і охоронні, скидаючі башмаки або стрілки у нормальне положення.

16.4.10 Одержавши повідомлення про очікуваний сильний вітер або в разі виникнення такого вітру, якщо повідомлення про це і не було передане, працівники станцій, кожний на своєму посту, зобов’язані перевірити надійність закріплення рухомого складу від виходу та покласти додатково гальмові башмаки відповідно до п.10 Додатку 2.

16.4.11 У разі виникнення небезпеки виходу рухомого складу на перегін працівники станції зобов’язані негайно використати всі наявні засоби, що знаходяться в їхньому розпорядженні, для його зупинки. При виході рухомого складу на перегін черговий по станції зобов’язаний, використовуючи всі засоби, що знаходяться в його розпорядженні, повідомити про це машиністів поїздів, які знаходяться на перегоні, поїзного диспетчера, чергових колійних постів сусідньої станції, переїздів та інших працівників, щоб затримати зустрічні поїзди і вжити заходи до зупинки рухомого складу, що самовільно рухається.

16.4.12 Під час виконання операцій з закріплення рухомого складу на станційних коліях необхідно дотримуватися таких основних положень, що забезпечують взаємний контроль працівників:

а) під час закріплення составів поїздів:

- на головних і приймально-відправних коліях керівництво і контроль за закріпленням виконує черговий по станції, а в окремих маневрових районах – маневровий диспетчер;

- черговий по станції може дозволити відчеплення локомотива тільки після того, як переконається у правильності закріплення состава або з доповіді виконавця цієї операції, або особисто;

- машиністові поїзного локомотива забороняється відчіплювати локомотив від состава без дозволу чергового по станції, переданого через радіозв’язок, парковий зв’язок, через працівника станції, що проводить закріплення, або особисто;

- вилучення гальмових башмаків з-під состава дозволяється тільки за вказівкою чергового по станції, переданого виконавцю цієї операції через радіозв’язок, парковий зв’язок, через іншого працівника станції або особисто;

- черговий по станції може дати вказівку про вилучення гальмових башмаків тільки після того, як переконається з доповіді машиніста, через радіозв’язок або через працівника станції, у фактичному причепленні локомотива до состава.

б) під час маневрової роботи:

- при проведенні маневрів відповідальність за закріплення рухомого складу несе керівник маневрів, який зобов’язаний при запиті про дозвіл на виїзд з колії (з даного маневрового району) доповідати черговому по станції або маневровому диспетчерові про закріплення рухомого складу;

- керівник маневрів в усіх випадках перед відчепленням локомотива (одиночного або з вагонами) зобов’язаний повідомити машиніста про закріплення вагонів, які залишаються на колії. Таке ж повідомлення про закріплення вагонів, які залишаються на колії, із указанням їх кількості, а також кількості гальмових башмаків і з якого боку вони укладені у разі виконання маневрів на приймально-відправних коліях, керівник маневрів зобов’язаний передати черговому по станції, в окремих маневрових районах – маневровому диспетчеру, у разі запиту дозволу на виїзд з колії, на якій залишаються вагони (або інший рухомий склад), а машиніст локомотива – продублювати повідомлення черговому по станції (маневровому диспетчеру) через радіозв’язок;

- черговий по станції (маневровий диспетчер) переконується у відповідності переданих машиністом і керівником маневрів повідомлень нормам закріплення вагонів, установлених технічно-розпорядчим актом станції для конкретної колії і дає дозвіл на виїзд локомотива (маневрового состава) з колії (з даного маневрового району);

- порядок і послідовність виконання операцій з закріплення рухомого складу з указанням конкретних працівників, які виконують і доповідають про їх виконання, надається у технічно-розпорядчому акті станції, а порядок гальмування відчепів і закріплення рухомого складу на сортувальних коліях надається у додатку до ТРА – інструкції по роботі сортувальної гірки.

Регламент виконання операцій з закріплення рухомого складу на станційних коліях наведений у Додатку 15.

Швидкості під час маневрів

 

16.5.1 Маневри проводяться зі швидкістю, не більшою, як:

60 км/год – під час прямування вільними коліями окремих локомотивів і локомотивів з вагонами, що причеплені позаду, із включеними і випробуваними автогальмами;

40 км/год – за умови руху локомотива з вагонами, що причеплені позаду, а також при слідуванні одиночного спеціального самохідного рухомого складу або з причепленими до нього позаду вагонами по вільних коліях;

25 км/год – за умови руху вагонами вперед по вільних коліях, а також відбудовних і пожежних поїздів;

15 км/год – за умови руху з вагонами, що зайняті людьми, а також з негабаритними вантажами бокової та нижньої негабаритності 4-го, 5-го і 6-го ступенів і понаднегабаритними у зазначених зонах;

5 км/год – за умови маневрів поштовхами, у разі прямування одного відчепу вагонів до іншого в підгірковому парку;

3 км/год – за умови підходу локомотива або спеціального самохідного рухомого складу (з вагонами або без них) до вагонів, а також у разі підходу інших відчепів з вантажами окремих категорій.

Швидкість пересування рухомого складу по вагонних вагах залежно від конструкції ваг визначається у технічно-розпорядчому акті станції.

Рух маневрових составів і одиночних локомотивів зі швидкістю 60, 40, і 25 км/год може здійснюватися тільки у тих випадках, коли машиніст попереджений про вільність колії. Якщо машиніст не сповіщений про вільність колії, то він повинен прямувати з особливою пильністю і швидкістю, яка забезпечила б своєчасну зупинку в разі появи перешкоди для подальшого руху.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.175.108 (0.017 с.)