Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, локомотивом поїзда, що йде позадуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, локомотивом поїзда, що йде позаду11.14.1 На ділянках, обладнаних автоблокуванням і поїзним радіозв’язком, в умовах хорошої видимості для надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, можна використовувати:

поодинокий локомотив, який прямує на перегоні за поїздом, що зупинився;

локомотив, відчеплений від состава вантажного поїзда, який прямує по перегону за поїздом, що зупинився;

вантажний поїзд, що йде позаду, без відчеплення від нього ведучого локомотива.

У виняткових випадках дозволяється проводити підштовхування поїздом нормальної ваги та довжини, що рухається за поїздом, що зупинився на перегоні.

Той чи інший спосіб надання допомоги здійснюється за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, який передається машиністам обох локомотивів після всебічної оцінки ними обставин, що склалися.

Забороняється для надання допомоги відчіплювати локомотив від людського поїзда та поїзда, в якому є небезпечні вантажі класу 1 (вибухові матеріали). Такі поїзди не можна також використовувати для надання допомоги без відчеплення локомотива від состава.

11.14.2 Коли допомога надається поодиноким локомотивом, який прямує перегоном за поїздом, що зупинився, наказ передається машиністу локомотива і ДСП станцій, що обмежують перегін, за формою:

“Наказ № … Дата … Час ( год … хв…)

Машиністу поїзда №…. Надайте допомогу поїзду № … , що зупинився попереду. ДНЦ … (прізвище)”.

 

При наданні допомоги поодиноким локомотивом, який відчіплюється від состава поїзда, що йде позаду, наказ передається машиністу локомотива за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час … (год … хв…).

“Машиністу поїзда №.. Закріпіть состав поїзда, відчепіться від нього і надайте допомогу поїзду № …., що зупинився попереду на ….км ….пк.. ДНЦ ….(прізвище)”

У зазначених випадках наказ доводиться до відома чергових по станції, що обмежують перегін.

При наданні допомоги локомотивом поїзда з відчепленням від состава, який знаходиться на станції, поїзний диспетчер надає реєстрований наказ ДСП за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час ( год … хв…).

Для надання допомоги поїзду № … , що зупинився на перегоні …, закріпіть состав поїзда № … (вагонів … осей …) згідно ТРА станції. Про закріплення состава доповісти. ДНЦ …(прізвище)”.

Локомотив, що відчепився від закріпленого состава, відправляється на перегін для надання допомоги, як допоміжний, порядком, встановленим пунктом 11.5, 15.10.

До передачі такого наказу поїзний диспетчер зобов’язаний переконатися у тому, що состав поїзда, від якого потрібно відчепити локомотив, розташований на сприятливому профілі (з ухилом не більше 2,5‰), його можна закріпити від виходу гальмовими башмаками і ручними гальмами у порядку, передбаченому у п.11.2. Машиністу локомотива забороняється відчіплювати локомотив від состава поїзда без закріплення вагонів від виходу.

11.14.3 Машиністам локомотивів, що використовуються для надання допомоги, після одержання наказу поїзного диспетчера дозволяється проїхати на зайняту блок-ділянку та продовжити рух зі швидкістю, що забезпечує зупинку біля поїзда, що стоїть попереду. Не доїжджаючи до состава цього поїзда, машиніст повинен зупинитися, особисто оглянути автозчеп хвостового вагона, автозчеп локомотива закріпити у положенні “на буфер” і тільки після цього обережно під’їхати до состава. Підштовхування починається за сигналом (вказівкою), що подається машиністом першого поїзда, а у подальшому машиністи обох локомотивів зобов’язані по радіо підтримувати зв’язок один з одним та узгоджувати свої дії. Коли мине потреба у наданні допомоги, другий локомотив за сигналом (вказівкою) з ведучого локомотива припиняє підштовхування. Коли допомога надається поодиноким локомотивом, що прямує за поїздом, що зупинився, після припинення підштовхування він продовжує рух, самостійно керуючись сигналами автоблокування.

При наданні допомоги локомотивом, відчепленим від поїзда, що йде позаду, цей локомотив після припинення підштовхування повертається до залишеного состава, причому якщо цей локомотив у процесі надання допомоги разом з поїздом прибуває на станцію, що лежить попереду, повернення його до залишеного на перегоні состава здійснюється за вказівкою чергового по станції без вручення додаткового дозволу на зайняття перегону. Не доїжджаючи до залишеного состава, машиніст зупиняє локомотив та особисто переконується у готовності автозчепу до зчеплення. Подальший рух локомотива для причеплення до состава здійснюється з особливою обережністю.

Після причеплення локомотива і зарядження гальмової повітряної магістралі до встановленого тиску проводиться скорочене випробування автогальм, а потім працівниками локомотивної бригади або складачем поїздів вилучаються з-під коліс вагонів гальмові башмаки та відпускаються ручні гальма.

11.14.4 Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні, поїздом, що йде позаду, без відчеплення від нього ведучого локомотива здійснюється у виняткових випадках лише на ділянках, що встановлюються начальником залізниці, та за умови, що вага та довжина поїзда, що використовується для надання допомоги, не перевищує встановлених норм. Водночас з установленням ділянок та перегонів, де такий засіб надання допомоги дозволяється застосовувати, начальником залізниці повинен бути визначений порядок дій працівників (поїзних диспетчерів, машиністів поїзних локомотивів, чергових по станціях та інших)і встановлена швидкість руху при виконанні вказаної операції.

У всіх випадках забороняється надавати допомогу поїздом, що йде позаду, без відчеплення від нього ведучого локомотива, пасажирським поїздам, поїзду, що має в своєму складі вагони з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами), з небезпечними вантажами класу 2 (гази стиснені, зріджені і розчинені), негабаритними вантажами, з’єднаним поїздам, підвищеної ваги та довжини, що зупинилися на перегоні, а також із завантаженими транспортерами зчіпного типу, завантаженими транспортерами з кількістю осей 16 і більше, а також транспортери або одиниці іншого рухомого складу, що потребують особливих умов пропуску або загального обмеження швидкості руху до 50 км/год, порожні транспортери з кількістю осей 8 і більше.

11.14.5 Надання допомоги для з’єднання частин состава вантажного поїзда, який розчепився на перегоні, здійснюється у випадках, передбачених у п.11.10 тільки на прохання машиніста состава, в якому трапилося роз’єднання. Допомога може бути надана поодиноким локомотивом, що прямує за поїздом, що розчепився, або вантажним поїздом, що прямує за ним, без відчеплення від нього ведучого локомотива.

Наказ диспетчера про надання допомоги передається у цих випадках за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…).

Машиністу поїзда №…… . З’єднайтеся локомотивом із хвостовими вагонами, що відчепилися від поїзда № ….., що зупинився попереду, та надайте допомогу при з’єднанні цих вагонів з головною частиною состава. ДНЦ … (прізвище)”.

Незалежно від того, здійснюється допомога поодиноким локомотивом або локомотивом разом із составом поїзда, що йде позаду, повинно здійснюватися зчеплення локомотива, який надає допомогу, з останнім вагоном частини поїзда, що відчепилася. Подальші дії виконуються за вказівкою машиніста локомотива першого поїзда після виконання ним вимог, передбачених у п.11.9, при цьому у залежності від відстані між вагонами, що розчепилися, кількості вагонів у головній і частині состава, що відчепилася, профілю колії тощо з’єднання може здійснюватися або шляхом осаджування головної частини першого поїзда, або шляхом насування вагонів, що відчепилися, до з’єднання їх з головною частиною першого поїзда. Після з’єднання розчеплених частин помічник машиніста другого поїзда відчіплює локомотив від останнього вагона і обидва поїзди продовжують рух самостійно, керуючись сигналами автоблокування.

11.14.6 При зупинці на перегоні, обладнаному автоблокуванням, поодинокого локомотива або спеціального самохідного рухомого складу, коли подальший самостійний їхній рух неможливий, забирання їх з перегону до найближчої станції може бути здійснене поїздом, що йде позаду, без відчіплювання локомотива від состава цього поїзда. Це здійснюється також за наказом поїзного диспетчера, який передається машиністам обох локомотивів та черговому по станції, що лежить попереду по формі, викладеній у п. 11.14.2. В цьому випадку здійснюється зчеплення локомотива (спеціального самохідного рухомого складу), що зупинився, з локомотивом поїзда, що йде позаду. Швидкість подальшого прямування до найближчої станції не повинна перевищувати 25 км/год.

Можливість застосування такого порядку на ділянках установлюється начальником залізниці залежно від плану та профілю колії.

11.14.7 Якщо вантажний поїзд, що прямував по перегону, обладнаному автоблокуванням, зупинився на підйомі і в хвості немає підштовхуючого локомотива, тоді для можливості подальшого руху його необхідно осадити на більш легкий профіль цього ж перегону. На цей випадок попереду поїзда, що осаджується, повинен знаходитися працівник локомотивної бригади, складач поїздів чи керівник робіт господарчого поїзда. Швидкість осаджування поїзда має бути не більшою 5 км/год.

Осаджування здійснюється за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що передається машиністу локомотива та черговому по станції, що розташована позаду, при вільності від поїздів ділянки колії від хвоста поїзда до станції за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час ( год … хв…).

Машиністу поїзда № …, ДСП … Перегін … (колія перегону …) для руху закритий. Дозволяю осадити состав на більш легкий профіль, ділянка колії до вхідного сигналу (сигнального знака “Межа станції”) станції …вільна від поїздів. ДНЦ … (прізвище)”.

 

При отриманні такого наказу ДСП встановлює стрілочні переводи у відповідній горловині в напрямку колії, вільної від рухомого складу.

Черговому по станції, який отримав такий наказ, забороняється відправляти поїзди або виконувати маневри з виїздом за межу станції на цей перегін (колію перегону), аж до видання наказу поїзного диспетчера про відкриття перегону (колії перегону) для руху, який передається після отримання повідомлення машиніста локомотива про відновлення руху поїздів уперед.

У разі вимушеної зупинки на перегоні пасажирського поїзда, коли його подальший самостійний рух неможливий, допомога цьому поїзду може надаватись як з голови, так і з хвоста допоміжним локомотивом, відповідно з виведенням пасажирського поїзда на попереду або позаду розташовану станцію. Машиніст пасажирського поїзда, що зупинився на перегоні, отримавши від ДНЦ і машиніста локомотива інформацію про порядок виведення поїзда з перегону, попереджує про це начальника (механіка-бригадира) пасажирського поїзда, який в свою чергу повідомляє провідників вагонів.

11.14.8 Під час вимушеної зупинки моторвагонного поїзда на перегоні та коли його подальший самостійний рух неможливий, дозволяється причіплювати до нього моторвагонний поїзд, що йде слідом, для виведення з перегону до першої попутної станції здвоєним составом. Автогальма обох поїздів повинні бути включені у спільну магістраль.

З’єднання составів здійснюється за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, який передається машиністам обох поїздів (з використанням для цієї мети всіх наявних засобів зв’язку) за формою:

 

“Наказ № … Дата… Час (год … хв…).

Машиністи поїздів № …… і №….. з’єднайте поїзди та здвоєним составом прямуйте до станції …. ДНЦ … (прізвище).”.

 

У разі неможливості управління з’єднаним поїздом з головної кабіни першого поїзда управління поїздом та гальмами здійснюється з головної кабіни другого поїзда, причому швидкість прямування в цьому випадку повинна бути не більше 25 км/год. У головній кабіні першого поїзда повинен знаходитись машиніст, який зобов’язаний стежити за рухом та у разі необхідності вживати заходів до зупинки екстреним гальмуванням.

Порядок дії локомотивних бригад обох поїздів при з’єднанні та прямуванні здвоєними составами встановлюється начальником залізниці відповідно до місцевих умов.

У разі зупинки на підйомі поїзда, вага якого перевищує норму за умовами зрушення з місця на даному підйомі та осаджування якого забороняється, машиніст повинен негайно викликати допоміжний локомотив.

Перелік таких місць і вагових норм визначається наказом начальника залізниці.

 

 

Взірець бланку ф. ДУ-64

 

КОРІНЕЦЬ ДОЗВІЛ

ДОЗВОЛУ

 

 

Станція (штемпель) Станція (штемпель)

 

“____”________20____р. “___”____________20___Р.

 

Дозволяю поїзду №______ Дозволяю поїзду №______

з локомотивом №________ з локомотивом №________

відправитися на перегін_____ відправитися на перегін

по ____колії до _________км _______по ________колії

для ____________________ до ________км

________________________

 

з прибуттям на ст.________ для__________________

_______________________

в _____год _____хв з прибуттям на ст._______

в _____год______хв

Цей дозвіл дає право Цей дозвіл дає право

проїзду вихідного сигналу проїзду вихідного сигналу

станції із забороняючим станції із забороняючим

показанням після отримання показанням після отримання

дозволу від чергового по станції, дозволу від чергового по станції,

що переданий через радіозв’язок, що переданий через радіозв’язок

і прямування і прямування

по перегону незалежно по перегону незалежно

від показань прохідних від показань прохідних

світлофорів автоблокування світлофорів автоблокування

 

Черговий по станції _________ Черговий по станції _________

 

_____(підпис, прізвище) _______(підпис, прізвище)

Машиніст _____________

(підпис)

__________________

(прізвище)

 

(білого кольору з червоною смугою по діагоналі)

 

Примітка. У дозволі має бути вказано, з якою метою відправляється поїзд на закритий перегін, наприклад: “для виведення з перегону состава поїзда № …. на станцію ……”, “для підштовхування поїзда № ….., що зупинився на перегоні, і повернення після підштовхування назад на станцію ….”, “для проведення робіт по ремонту колії і наступного повернення з перегону за вказівкою керівника робіт” тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.011 с.)