Маневри на сортувальних гірках і витяжних коліяхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Маневри на сортувальних гірках і витяжних коліях16.6.1 На станціях, що мають гіркові пристрої для сортування вагонів, маневри мають проводитись відповідно до Інструкцій, затверджених начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці), в яких відображується також порядок користування пристроями автоматизації процесу розформування составів. Інструкції є додатком доТРА.

В інструкціях по роботі сортувальних гірок мають передбачатися також заходи, що виключають можливість виходу вагонів з сортувальних колій у протилежну від сортувальної гірки горловину (укладання огороджуючих гальмових башмаків, гальмування відчепів у глибині парку, узгодженість дій між працівниками сортувальної гірки та сортувального парку тощо).

16.6.2 Перед розпуском вагонів із сортувальної гірки черговий гірки зобов’язаний:

а) перевірити ступінь вільності колій з боку гірки і наявність проходів на них;

б) ознайомитися з планом майбутнього розпуску, послідовністю розміщення відчепів, кількістю вагонів у кожному відчепі, ходовими якостями відчепів, наявністю вагонів, що вимагають особливої обережності при розпуску, довгобазних (що мають відстані між центрами осей внутрішніх колісних пар більше 11,3 м) та іншими необхідними даними;

в) встановленим на даній станції порядком забезпечити ознайомлення з характером майбутнього розпуску інших працівників, які беруть участь у сортуванні вагонів (операторів розпорядчого та виконавчого постів, складача поїздів, регулювальника швидкості руху вагонів та ін.);

г) увімкнути пристрої автоматизації сортувальної роботи;

д) перевірити спрацювання всіх гальмових пристроїв.

16.6.3 Черговий гірки, оператори розпорядчого і виконавчих постів, складачі поїздів, регулювальники швидкості руху вагонів у процесі розпуску повинні регулювати швидкість насування та ступінь гальмування вагонів в залежності від заповнення сортувальних колій, умов проходження відчепів у стрілочній зоні та на підгіркових коліях, розмірів відчепів, чергування призначення відчепів по коліях сортувального парку тощо.

У процесі розпуску черговий гірки, оператори розпорядчого та виконавчих постів повинні стежити за рухом відчепів, перевіряти правильність їх прямування по коліях сортувального парку, контролювати роботу пристроїв автоматизації сортувальної роботи і в залежності від обстановки, що склалася, в разі необхідності коригувати їх роботу.

16.6.4 Усі працівники, які беруть участь у розпуску, під час спускання з гірок таких відчепів, а також під час розпуску будь-яких відчепів на колії, де знаходяться вагони з вантажами, що вимагають особливої обережності, повинні бути уважними, забезпечувати безпеку розпуску та схоронність рухомого складу. Швидкість насування, а також силу гальмування на уповільнювачах регулювати із врахуванням створення необхідних інтервалів між відчепами та суворого дотримання встановлених швидкостей при співударі цих вагонів з іншими вагонами.

У разі знаходження на сортувальних гірках вагонів з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами) та цистерн зі зрідженими газами маневрові диспетчери і чергові сортувальних гірок зобов’язані вести точний облік колій, на яких такі вагони розташовані.

У процесі розпуску черговий по гірці (оператор розпорядчого поста) або гірковий складач через двосторонній парковий зв’язок або інші види зв’язку повинні інформувати операторів виконавчих постів, регулювальників швидкості руху вагонів, чергових стрілочних постів про відчепи, що вимагають особливої обережності, завантаженими вибуховими матеріалами, вагонів з провідниками, тваринами та інш.

Вагони з вибуховими матеріалами, а також транспорти, у перевізних документах яких є штемпель “З гірки не спускати”, цистерни зі зрідженими газами та порожні цистерни з-під зріджених газів після постановки їх на сортувальні колії, мають бути негайно огороджені з боку гірки або маневрової витяжки двома охоронними гальмовими башмаками, які укладаються на обидві рейки через 25 м один від одного таким чином, щоб загальна відстань від огороджувальних вагонів з вибуховими матеріалами до гальмового башмака, який розташований першим від сортувальних пристроїв, була не менша 50 м.

Наступні відчепи, що направляються на ці колії, мають бути зупинені до місця розташування охоронних гальмових башмаків з накопиченням групи з безпечними вантажами не менше 10 вагонів.

Нормальний режим розпуску вагонів або їх спрямування під час маневрів поштовхами на такі колії відновлюється тільки у тому випадку, коли вагони з вибуховими матеріалами (або вагони транспорту) прикриті цією групою вагонів, попередньо з’єднаною з ними. Якщо відстань від огороджувальних вагонів з вибуховими матеріалами або вагонів транспорту, в перевізних документах яких є штемпель "не спускати з гірки" до кінця паркової гальмівної позиції з боку гірки або витяжки менше ніж 50 м, то наступні відчепи на ці колії направляються тільки осаджуванням.

Вагони з вибуховими матеріалами, які не мають у перевізних документах штемпелю “З гірки не спускати”, можна розпускати з сортувальних гірок і проводити з ними маневри поштовхами. Швидкість співудару цих вагонів при зчепленні з іншими вагонами повинна не перевищувати 5 км/год.

Порядок інформування працівників про наявність у составі, що розпускається, і на коліях сортувального парку вагонів з вантажами окремих категорій, зазначених у Правилах перевезень вантажів, Правилах перевезень небезпечних вантажів, “Правилах перевозки опасных грузов по железным дорогам”, які вимагають особливої обережності, встановлюється місцевими Інструкціями.

16.6.5 “Забороняється виконувати маневри поштовхами і розпускати з гірки:

- вагони, що зайняті людьми, крім вагонів з провідниками (командами), які супроводжують вантажі;

- вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у Правилах перевезень вантажів, Правилах перевезень небезпечних вантажів і “Правилах перевозок опасных грузов по железным дорогам”;

- платформи та піввагони, що завантажені вантажами бокової та нижньої негабаритності 4-го, 5-го та 6-го ступенів і вантажами з верхньою негабаритністю 3-го ступеня і понаднегабаритними, а також завантажені транспортери;

- локомотиви в недіючому стані, моторвагонний рухомий склад, состави рефрижераторних поїздів, пасажирські вагони, крани на залізничному ходу;

- вагони і спеціальний рухомий склад, що мають трафарет “З гірки не спускати”;

- вагони з несправностями, що загрожують безпеці руху.

Зазначений рухомий склад може прямувати через сортувальну гірку тільки з маневровим локомотивом” (з п.15.19 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Маневри з вагонами (транспортерами), завантаженими вантажами бокової і нижньої негабаритності 4-го, 5-го, 6-го ступенів і понаднегабаритними у зазначених зонах, виконуються зі швидкістю не більше 15 км/год.

“Забороняється пропускати через сортувальні гірки: завантажені та порожні транспортери, що мають 12 і більше осей; завантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т (код типу 3960 і 3961) за наявності в зчепі однієї чи двох проміжних платформ, а також рухомий склад, що має трафарет “Через гірку не пропускати” (п.15.20 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Швидкість розпуску вагонів на сортувальних гірках при різних показаннях сигналів гіркових світлофорів, а також умови, що забезпечують схоронність рухомого складу, безпеку руху, визначаються начальником залізниці залежно від технічного обладнання гірок та місцевих умов.

Швидкість підходу відчепу вагонів до другого відчепу в підгірковому парку має бути не більшою 5 км/год, а для вантажів, що вимагають особливої обережності відповідно до Правил перевезень вантажів, а також правил перевезень небезпечних вантажів і небезпечних вантажів класу 1 (ВМ) – не більше 3 км/год.

Якщо в перевізних документах на вагони є штемпель “Не спускати з гірки” або на вагонах і спеціальному рухомому складі є трафарет “З гірки не спускати”, то маневри з ними проводяться тільки осаджуванням або “зйомом” локомотивом зі сторони підгіркового парку з дотриманням норм прикриття з особливою обережністю, без поштовхів і різких зупинок. Швидкість з’єднання таких вагонів і спеціального рухомогоскладу при їх зчепленні з іншими вагонами або локомотивом не повинна перевищувати 3 км/год. Пропускання їх через сортувальну гірку проводиться тільки з локомотивом.

Під час розпуску із сортувальних гірок 12 і 5-вагонних секцій, а також автономних вагонів з машинним охолодженням співудар їх з вагонами, що стоять на коліях підгіркового парку, а також наступних відчепів з ними не допускається. Розпуск вказаних вагонів має проводитися при жовтому вогні гіркового світлофора.

16.6.6 Перед розпуском із гірки вагонів з провідниками (командами), які супроводжують вантаж або тварин, а також перед початком проведення маневрів поштовхами з такими вагонами провідники і команди мають бути попереджені складачами поїздів про наступні маневри.

16.6.7 Кожний регулювальник швидкості руху вагонів у процесі розпуску зобов’язаний стежити за наявністю вагонів на тій чи іншій сортувальній колії і при її заповненні завчасно повідомляти про це старшого регулювальника, чергового гірки або гіркового складача.

Для забезпечення чіткої та безаварійної роботи регулювальники швидкості руху вагонів зобов’язані:

а) до початку розпуску состава знаходитися на коліях, які ними обслуговуються;

б) уважно стежити за повідомленнями і командами, що подаються черговим гірки, за сигналами, що подаються складачем поїздів або машиністом локомотива;

в) обачно гальмувати вагони, забезпечуючи найбільш повне використання місткості колій і безпечний підхід відчепів до вагонів, що стоять на коліях підгіркового парку. Під час розпуску з гірки великих відчепів додаткові гальмові башмаки підкладаються під колісні пари за допомогою башмаконакладача або спеціальної вилки;

г) під час заїзду на колію локомотива для з’єднання вагонів за вказівкою складача поїздів або чергового гірки вилучати з-під вагонів гальмові башмаки;

д) допомагати регулювальникам швидкостей руху вагонів, які обслуговують сусідні колії при інтенсивному прямуванні відчепів у райони їх роботи.

16.6.8 Під час гальмування вагонів на станційних коліях забороняється встановлювати гальмові башмаки:

а) безпосередньо перед рейковим стиком (1 м і менше) і на рейковому стику (якщо він не зварений);

б) перед хрестовиною стрілочного переводу;

в) на рамну рейку стрілочного переводу, до якого прилягає вістряк;

г) на зовнішню рейку кривої.

16.6.9 Забороняється користуватися гальмовими башмаками з:

- зігнутим полозом;

- тріщиною на полозі, упорній пластині або головці;

- відсутньою ручкою;

- послабленим кріпленням ручки з головкою або головки з полозом;

справними з:

- відсутнім тавром на полозі;

- забрудненим, замасленим або заледенілим полозом;

- тавром на полозі іншого підприємства.

Гальмові башмаки, які використовуються на станціях для закріплення рухомого складу, мають бути пофарбовані у чорний колір, мати на горизонтальній поверхні та обох бортах полозу чотири поперечні смуги, що наносяться масляною фарбою білого кольору, встановлене тавро і зберігатися на спеціальних тумбочках на міжколійї та стелажах, приміщенні ДСП або в інших працівників, які згідно з ТРА станції несуть відповідальність за збереження гальмових башмаків.

Гальмові башмаки, які використовуються для гальмування вагонів на сортувальних гірках і витяжних коліях, фарбувати не обов’язково.

16.6.10 Забороняється осаджування та з’єднання вагонів у сортувальному парку (з боку гірки або протилежного боку колій сортувального парку) без попереднього узгодження між черговим гірки (складачем) і складачем поїздів або іншим працівником протилежного кінця сортувального парку, у порядку, визначеному технічно-розпорядчим актом станції.

Перед осаджуванням складач поїздів зобов’язаний переконатися у відсутності гальмових башмаків під вагонами, в нормальному положенні розчіпних важелів автозчепу вагонів і у відсутності перешкод для руху.

16.6.11 Маневри на витяжних коліях проводяться, як правило, поштовхами (серійними чи по одному).

Під час проведення маневрів серійними поштовхами у технічно-розпорядчих актах станцій для районів, де цей метод є основним при організації маневрової роботи мають бути вказані: порядок гальмування відчепів, наявність і порядок застосування технічних засобів (зв’язку, башмаконакладачів, башмакоскидачів тощо) та інші умови забезпечення безпеки.

16.6.12 Регулювати розгін состава для поштовху складач поїздів зобов’язаний із урахуванням ходових якостей та ваги відчепу, вільності сортувальних колій і атмосферних умов так, щоб оператори постів централізації, чергові стрілочних постів і регулювальники швидкості руху вагонів мали достатньо часу для переведення стрілок та укладання гальмових башмаків і щоб швидкості співудару вагонів не перевищували встановлених.

16.6.13 У разі порушення нормального проведення маневрів (нагін відчепом, що йде позаду, того, що йде попереду, зупинка відчепу в стрілочній горловині тощо) оператори гіркових постів, чергові стрілочних постів, регулювальники швидкості руху вагонів та інші працівники, які беруть участь у маневрах, повинні негайно довести до відома чергового сортувальної гірки, гіркового складача поїздів, подати команду (сигнал) зупинки і вжити заходи щодо затримання чергового відчепу, що рухається.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.008 с.)