ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАФОРІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ СЕМАФОРІВ 

20.1 Застосування вхідних, вихідних, прохідних і семафорів прикриття як самостійних сигналів допускається тільки на ділянках, не обладнаних автоматичним блокуванням, і на станціях, що не мають електричної централізації стрілок.

Місця встановлення семафорів визначають на підставі загальних вимог, передбачених для постійних сигналів Правилами технічної експлуатації залізниць України.

20.2 Семафор складається із щогли і закріпленого у її верхній частині крила, яке по відношенню до щогли може займати горизонтальне або підняте вгору під кутом 135˚ положення. Горизонтальне положення крила відповідає забороняючому показанню семафора, підняте крило – дозволяючому.

Вночі положення крила семафора (горизонтальне або підняте) вказується відповідними сигнальними вогнями.

20.3 У необхідних випадках можуть застосовуватися двокрилі семафори. Друге крило семафора нормально розміщене вздовж щогли.

20.4 Однокрилими семафорами подаються сигнали:

а) вдень – піднятим угору крилом під кутом 135˚ до щогли, а вночі – одним зеленим вогнем “Колія вільна” (рис.1).

Так сигналізують вхідні семафори при прийманні поїзда на головну колію з готовністю зупинитися на станції, а також вихідні та прохідні семафори і семафори прикриття;

б) вдень – горизонтальним положенням крила семафора, а вночі – червоним вогнем “Стій! Забороняється проїжджати сигнал” (рис.2).

20.5 Двокрилими семафорами подаються сигнали:

вхідними – двома піднятими крилами під кутом 135˚ до щогли вдень зеленим та жовтим вогнями – вночі “Дозволяється поїзду прямувати на станцію на бокову колію з готовністю зупинитися на станції (рис.3);

вихідних – двома піднятими крилами під кутом 135˚ до щогли вдень і зеленим та жовтим вогнями – вночі “Дозволяється поїзду відправитися на відгалуження” (див. рис. 3).

20.6 Для контролю з боку станції положення крил вхідного світлофора вночі служать контрольні вогні. При закритому положенні семафора на ньому з боку станції мають бути контрольні

 

прозоро-білі вогні за числом крил, а при відкритому – зелені вогні відповідно до числа відкритих крил. Вихідні та прохідні семафори, як правило, контрольних вогнів не мають. Якщо пункт управління семафором розташований за ним у напрямку руху, на семафорі має бути контрольний прозоро-білий вогонь закритого положення. Відкрите положення цих семафорів контрольного вогню не має.

20.7 Показання вхідних і прохідних семафорів і семафорів прикриття повинні вдень і вночі чітко розпізнаватися з кабіни управління локомотива поїзда, що наближається, на відстані, не меншої гальмової путі, визначеної для даного місця при повному службовому гальмуванні та максимальній швидкості, що реалізується, але не менше 1000 м.

Сигнали вихідних семафорів станційних колій мають бути чітко помітними: головних колій – на відстані, не меншій 400 м, бокових – не меншій 200 м.

20.8 Не включені в дію семафори мають бути приведені в закрите положення і перехрещені двома планками (рис.4).

Сигнальні вогні недіючих семафорів не засвічуються.

Сповіщальні щити, що стоять перед не включеними у дію семафорами, також мають бути перехрещені двома планками або зняті.

20.9 Перед вихідними і прохідними семафорами встановлюються сповіщальні щити, пофарбовані у білий колір з чорними смугами і відбивачами світла на них.

Встановлення таких щитів проводиться за схемою, вказаною на рис. 5.

20.10 У разі обриву семафорної тяги крило семафора має автоматично приходити в забороняюче (горизонтальне) положення.

20.11 Порядок освітлення сигнальних приладів на семафорах визначається начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці).

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ, ФОРМУВАННЯ ТА ПРОПУСКАННЯ ПОЇЗДІВ З ВАГОНАМИ, ЗАВАНТАЖЕНИМИ НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ КЛАСУ 1 (ВИБУХОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ)

Загальні положення

 

21.1.1 Для організації поїзної і маневрової роботи з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами (далі ВМ), використовується інформація, що є в перевізних документах.

У перевізних документах на вагони, завантажені вибуховими матеріалами, у графі “Найменування вантажу” вказується найменування цього вантажу або його умовний номер згідно з “Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам» (Приложение 10, табл. П 10.1 і П. 10.2.”

На перевізних документах на вагони з вибуховими матеріалами проставляються штемпелі, у т.ч :

а) при перевезенні ВМ за умовними номерами 119, 126, 137, 141, 179, 182 – штемпель червоного кольору “Особливо небезпечно, ВМ № ….”, “Прикриття”, а також штемпель “З гірки не спускати”. На основі штемпелю “Особливо небезпечно, ВМ № …” встановлюється норма прикриття згідно графи 3 Додатку 6 цієї Інструкції.

б) при перевезені інших вибухових матеріалів – штемпелі червоного кольору “ВМ”, “Прикриття …”, а також штемпель “З гірки не спускати” за наявності цих вимог в “Правилах перевозок опасных грузов по железным дорогам”.

Крім того, у перевізних документах можуть проставлятися додаткові штемпелі:

- “Виключити гальмо”;

- “Секція. Не розчіпляти”;

- “У супроводі спеціаліста”;

- “Охорона МО”, “Охорона вантажовідправника”, “Охорона МВС”, “Охорона залізниці”, “З пічним опаленням” та інші.

При перевезенні ВМ транспортами або групами вагонів (у тому числі військові перевезення) ці штемпелі проставляються на зворотній стороні дорожньої відомості: штемпель “ВМ …” та інші, крім штемпелів “З гірки не спускати”, “Секція. Не розчіпляти”, заносяться у графу “Штемпелі про категорію небезпеки”, а штемпелі - “З гірки не спускати”, “Секція. Не розчіпляти” і відмітку “З пічним опаленням” – у графу “Примітка”.

Штемпель “Прикриття” проставляється згідно з Додатком 6 до цієї Інструкції: за схемою “А” – для ВМ з умовними номерами 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199, схемою “Б” – для всіх інших ВМ.

Відомості, що містяться у цих штемпелях, служать підставою для організації безпечної маневрової роботи, формування поїздів і сповіщення причетних працівників про майбутню роботу з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами.

Забороняється передавати відомості про поїзди та вагони з вибуховими матеріалами або про їх стоянку особам, які не приймають участі в обслуговуванні поїздів і вагонів.

Порядок використання паркового зв’язку залізничних станцій для сповіщення про роботи, що проводяться з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами, встановлюється місцевою Інструкцією.

Порядок використання паркового зв’язку залізничних станцій для сповіщення про роботи, що проводяться з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами, встановлюється місцевою Інструкцією.

21.1.2 Під час пред’явлення до перевезення вибухового матеріалу вантажовідправник повинен додавати до накладної аварійну картку або вказати в ній номер аварійної картки на даний вибуховий матеріал. На зворотному боці дорожньої відомості форми ГУ-29 –а робляться позначки – “Аварійна картка додається” або “Аварійна картка номер …”.

21.1.3 У натурному листі поїзда форми ДУ-1 у графі “Код прикриття” для вагонів з вибуховими матеріалами під умовними номерами 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199 вказується код “9”, для вагонів з іншими вибуховими матеріалами вказується код “3”.

Для вагонів з вибуховими матеріалами, що мають код прикриття “9” в графі “Негабаритність, тварини, ДБ, НГ” вказується код – 7 (вагони, що не підлягають розпуску з гірки).

21.1.4 На всіх сортувальних і дільничних станціях, станціях навантаження та вивантаження, перестановки вагонів з однієї колії на іншу, та на інших станціях, за переліком, встановленим начальником залізниці, як додаток до технічно-розпорядчого акта станцій розроблятися місцева інструкція про порядок роботи з вагонами, завантаженими небезпечними вантажами класу 1 (ВМ), яка затверджується начальником залізниці.

З урахуванням місцевих умов в Інструкції має регламентуватися порядок:

сповіщення працівників станцій, пунктів технічного обслуговування та комерційного огляду вагонів, локомотивних депо, підрозділів воєнізованої охорони Державної адміністрації залізничного транспорту України, спеціалістів, караулів, нарядів охорони та команд, які супроводжують і охороняють вантажі, про наступне приймання та відправлення поїздів, проведення маневрів та інших операцій з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами;

приймання, наскрізного пропускання, підготовки до відправлення і відправлення поїздів, а також проведення маневрової роботи з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами;

документування видачі на маневри локомотивів із справними іскрогасниками та іскро- уловлювальними пристроями;

використання автогальм при проведенні маневрової роботи;

виконання операцій по технічному обслуговуванню і комерційному огляду поїздів та вагонів, завантажених вибуховими матеріалами;

обліку знаходження на станції вагонів з вибуховими матеріалами та їх ідентифікація при необхідності з аварійними картками;

вживання заходів безпеки за несприятливих погодних умов і при ускладненнях у роботі (туман, заметіль, злива, ураганний вітер, снігові замети, відмова технічних засобів тощо);

передавання інформації працівниками станції про виникнення аварійних ситуацій та їх дії у цих ситуаціях;

застосування умовних позначень вагонів з вибуховими матеріалами у технічних документах, подавання усних команд під час проведення маневрової роботи;

проведення маневрової роботи з вибуховими матеріалами на сортувальних гірках у випадках дозволу або заборони розпуску составів з гірки;

відстою вагонів з вибуховими матеріалами, що знаходяться не в поїзді або під накопиченням;

видачі письмових нарядів на виконання робіт з вибуховими матеріалами;

виконання інших операцій з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами.

21.1.5 Маневровий локомотив, що видається на станцію для проведення маневрової роботи, обов’язково має бути обладнаний радіозв’язком, а складач поїздів – мати справну переносну радіостанцію. В разі несправності радіозв’язку маневри мають проводитися складацькою бригадою з двох осіб.

21.1.6 Складач поїздів або інші працівники станції перед початком проведення маневрів з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами, чи розпуску таких вагонів з гірки зобов’язані попередити про наступні маневри осіб, які супроводжують ці вантажі або здійснюють їх охорону згідно з вимогами місцевої інструкції про порядок роботи з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами.

21.1.7 Не допускається передача машиністом управління локомотивом помічнику при проведенні маневрів з вибуховими матеріалами.

21.1.8 Вагони з вибуховими матеріалами і цистерни із зрідженими газами на станціях поза поїздами, за винятком вагонів, що знаходяться під накопиченням на сортувальних коліях, мають ставитися на колії, указані у технічно-розпорядчому акті станції, де стоянка їх найбільш безпечна. Такі вагони мають бути зчеплені, надійно закріплені гальмовими башмаками й огороджені переносними сигналами зупинки відповідно до вимог Інструкції з сигналізації на залізницях України. Стрілки, що ведуть на колії стоянки таких вагонів, установлюються у положення, що виключає можливість заїзду на ці колії, і замикаються. Порядок замикання і зберігання ключів від цих стрілок указується в технічно-розпорядчому акті станції.

Вагони, що супроводжуються нарядами охорони або спеціалістами вантажовідправника (вантажоодержувача), ставляться на тій же або суміжній колії на відстані не більше 50 м від супроводжуваних ними вагонів з вибуховими матеріалами.

21.1.9 Перед подаванням вагонів під навантаження вибухових матеріалів маневровий диспетчер (черговий по станції) у порядку, встановленому в технічно-розпорядчому акті станції та місцевою інструкцією про порядок роботи з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами, зобов’язаний за окремим журналом ф. ВУ-14 переконатися у тому, що вагони оглянуті і визнані придатними в технічному відношенні для перевезення вибухових матеріалів відповідно до вимог “Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам”.

Забороняється подавати під навантаження небезпечних вантажів вагони і контейнери без технічного огляду і визначення їх придатними для перевезення цих вантажів. Огляд вагонів і контейнерів проводиться у порожньому стані у день навантаження фахівцями вагонного господарства..

21.1.10 Закріплення вагонів, завантажених вибуховими матеріалами, на вантажно - розвантажувальних та інших станційних коліях проводиться в порядку, встановленому у технічно-розпорядчому акті станції.

21.1.11 Вагони з вибуховими матеріалами під час подавання (забирання) їх на під’їзні колії підприємств і організацій повинні мати прикриття відповідно до норм, передбачених у додатку 6. Швидкість переміщення маневрового состава по під’їзних коліях не повинна перевищувати 15 км/год.

Порядок подавання та забирання вагонів на під’їзних коліях встановлюється договором на експлуатацію залізничної колії, а при обслуговуванні під’їзної колії локомотивом залізниці – договором на подачу забирання вагонів.

21.1.12 Подавання (забирання) вагонів з вибуховими матеріалами на під’їзні колії арсеналів, баз і складів проводиться, як правило, тепловозами або паровозами на рідкому паливі.

21.1.13 У місцевих Інструкціях з обслуговування під’їзних колій, на які приймаються під вивантаження і з яких відправляються вагони з вибуховими матеріалами , мають бути визначені маршрути подавання й прибирання таких вагонів, швидкості переміщення маневрових составів з ними, порядок прямування через переїзди й охорони маршрутів, а також інші заходи, необхідні для забезпечення безпеки.

21.1.14 Порядок виключення автогальм у вагонів, призначених під навантаження вибухових матеріалів, перевезення яких допускається з виключеними автогальмами, повідомлення працівників вагонного господарства про необхідність їхнього виключення і контролю за виконанням цих операцій, а також додаткові заходи безпеки при проведенні маневрової роботи з вагонами, в яких виключені автогальма, на станціях і під’їзних коліях, що обслуговуються локомотивами залізниці, встановлюється місцевою інструкцією, що розробляється відповідно до п. 21.1.4.

21.1.15 На під’їзній колії, що обслуговується локомотивом власника під’їзної колії, допускається прямування вагонів з вибуховими матеріалами, перевезення яких передбачене з виключеними автогальмами, в межах даної під’їзної колії з включеними автогальмами. При цьому власник під’їзної колії розробляє і здійснює заходи, що забезпечують їх безпечне переміщення. Виключення (включення) автогальм у цих вагонах проводиться на здавальній колії у порядку, встановленому місцевою інструкцією “Про порядок роботи з вагонами, завантаженими вибуховими матеріалами”.

 

Формування поїздів

 

21.2.1 Небезпечні вантажі класу 1 (вибухові матеріали) можуть ставитися у вантажні поїзди окремими вагонами, групами вагонів з необхідним прикриттям, сформованими у межах норм ваги й довжини, передбачених графіком руху поїздів, а також відправлятися маршрутами, що не перевищують місткість приймально-відправних колій на ділянках їх прямування.

Вибухові матеріали з умовними номерами 119, 126, 137, 141, 179, 182, 350, 351, 352, 360, 361, 362, 363, 365 перевозяться спеціальними поїздами. Порядок пропуску спеціальних поїздів встановлюється Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

Вагони з вибуховими матеріалами, що підлягають перевезенню тільки з виключеними автогальмами, ставляться в поїзд групами не більше восьми осей в одній групі, а в хвості поїзда перед останніми двома гальмівними вагонами – не більше чотирьох осей. Останні два вагони мусять мати справно діючі ввімкнені автогальма.

21.2.2 У складі поїзда повинно бути не більше 4 таких груп вагонів з виключеними автогальмами за умови забезпечення состава поїзда встановленим гальмовим натисненням. При перевезенні таких вантажів військовими транспортами (групами вагонів), що охороняються караулами Міністерства оборони України, Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ України, дотримуються тих же умов постановки їх у поїзди, при цьому між групами дозволяється ставити не більше одного вагона, що не належить до транспорту.

Між сортувальними і дільничними станціями вагони з вибуховими матеріалами можуть прямувати зі всіма вантажними поїздами відповідно до плану формування. Такі вагони з проміжних станцій на найближчі дільничні чи сортувальні станції та у зворотному напрямку передаються зі збірними, вивізними поїздами або диспетчерськими локомотивами, а між станціями вузла і передвузловими станціями – з передавальними та вивізними поїздами.

Не допускається постановка вагонів з вибуховими матеріалами у поїзди близьких призначень, якщо за планом формування для відправлення цих вагонів передбачені більш дальні поїзди.

Забороняється ставити вагони з вибуховими матеріалами у поїзди:

- пасажирські, поштово-багажні (крім перевезень табельної зброї і боєприпасів до неї, військових караулів і команд Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та інших державних воєнізованих організацій і нарядів воєнізованої охорони залізниць);

- людські, а також в поїзди, (крім військових ешелонів), у складі яких є окремі вагони з людьми (крім вагонів з особовим складом ешелону). В складі військового ешелону можуть прямувати тільки ті вагони з вибуховими матеріалами, які належать до цього ешелону.

- з’єднані;

- ті, що перевищують довжину, встановлену графіком руху поїздів;

- з негабаритними вантажами – верхнього третього, нижнього третього і більших ступенів негабаритності, бокового четвертого і більших ступенів негабаритності.

- які обслуговуються машиністом в одну особу.

Крім цього, забороняється ставити вагони з вибуховими матеріалами з умовними номерами 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199 у вантажні поїзди, що мають у своєму складі вагони:

- зі стисненими газами, скрапленими (зрідженими) та розчиненими (клас 2);

- легкозаймистими рідинами (клас 3);

- легкозаймистими твердими речовинами, самозаймистими речовинами, речовинами, що виділяють займисті гази у взаємодії з водою, (клас 4);

- окисними речовинами і органічними пероксидами (клас 5);

- отруйними речовинами (підклас 6.1).

Дозволяється включати вагони з вибуховими матеріалами у великовагові поїзди.

Черговий по дирекції залізничних перевезень (старший диспетчер служби перевезень), станційний та маневрові диспетчери під час планування поїзної роботи повинні спеціально розглядати можливість першочергового відправлення вагонів з вибуховими матеріалами, що прибувають на станцію, меншою кількістю поїздів.

21.2.3 Для супроводження вагонів з вибуховими матеріалами воєнізованою охороною Державної адміністрації залізничного транспорту України не далі ніж за 5 вагонів від вибухового матеріалу має ставитися вагон з гальмовою площадкою або спеціально виділений порожній критий вагон.

Якщо група вагонів, що охороняється воєнізованою охороною Державної адміністрації залізничного транспорту України, розміщена у головній частині поїзда не далі ніж за 5 вагонів від електровоза або тепловоза, в разі відсутності вагонів з гальмовими площадками дозволяється проїзд стрілків воєнізованої охорони у неробочій кабіні локомотива поїзда з попереднім їх інструктажем машиністом про порядок проїзду на локомотиві.

У состави поїздів, в яких прямують транспорти з вибуховими матеріалами, можуть ставитися вагони з вибуховими матеріалами, що не належать до вказаних транспортів.

У разі супроводження вагонів з вибуховими матеріалами спеціалістами або військовими караулами вантажовідправника (вантажоодержувача), а також воєнізованою охороною залізниці, вагони, що охороняються, ставляться в поїзд однією групою. У тих випадках, коли ці вагони відповідно до цієї Інструкції включаються в поїзд з прикриттям один від одного вагонами з безпечними вантажами або порожніми, що не належать до даної групи вагонів, таке прикриття не повинно перевищувати мінімальних норм.

Вагони з вантажами класу ВМ одного призначення не повинні роз’єднуватися на протязі всього шляху прямування.

21.2.4 При наявності у перевізних документах штемпеля “Прикриття” і постановці у поїзд вагонів з вибуховими матеріалами, а також при виконанні маневрової роботи, маневровий состав повинний мати прикриття не менше мінімальних норм, передбачених у Додатку 6 цієї Інструкції.

21.2.5 Як прикриття в поїздах, в яких прямують вагони з вибуховими матеріалами, мають ставитися вагони, завантажені безпечними і не легкогорючими вантажами або порожні вагони, в тому числі й порожні цистерни.

Порожні вагони мають бути очищені від залишків легкогорючих вантажів і сміття, двері та люки закриті. Порожні цистерни мають бути очищені від залишків вантажу, кришки люків закриті. Не допускається використовувати, як прикриття, спеціальні цистерни, а також цистерни, спеціалізовані для перевезення небезпечних вантажів.

Порожні або завантажені платформи (у тому числі ті, що вказані у п.10 Додатку 6), а також транспортери можуть використовуватися як прикриття, крім першого вагону, що безпосередньо причіплюється до вагону з вибуховим матеріалом.

21.2.6 Вагони з людьми, у тому числі вагони з провідниками, спеціально виділеними працівниками для супроводження вантажів, караулами, нарядами охорони, а також вагони з тваринами та птицею можуть ставитися в поїзд як попереду, так і позаду вагонів з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами), але завжди попереду вагонів, завантаженими небезпечними вантажами, в перевізних документах яких є штемпелі “Їдке” та “Прикриття”.

Вагони з легкозаймистими рідинами на станції формування мають ставитися в поїзд за вагонами з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами) (рахуючи з голови поїзда).

Постановка вагонів прикриття між вагонами з вибуховими матеріалами та вагонами супроводження, що входять до складу спеціальної секції (схеми), не вимагається.

21.2.7 При формуванні військових ешелонів мають дотримуватися вимоги, передбачені в пп. 21.2.2, 21.2.3, 21.2.5, 21.2.6.

Допускається постановка вагонів з ВМ (крім умовних номерів 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199), що належать ешелону, або вагонів з автомашинами, автопоїздами, автоцистернами, іншими спеціальними ємностями, які завантажені цими небезпечними вантажами, у військові ешелони разом з вагонами, в яких перевозяться вантажі інших класів небезпеки, з прикриттям між ними не менше одного вагона. Для прикриття можуть ставитися вагони з безпечними вантажами або порожні вагони і цистерни після перевезення безпечних вантажів. Порожні і вантажні платформи, а також транспортери можуть використовуватись для прикриття з постановкою не ближче другого вагона від вагонів із зазначеними вибуховими матеріалами.

Вагони з вибуховими матеріалами (крім умовних номерів 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199) в танках, бронетранспортерах та інших машинах, які входять в комплект бойової техніки, прикриття не потребують.

Забороняється причіпляти до військового людського поїзда вагони: з ВМ, що не входять до складу ешелону, негабаритними, радіоактивними вантажами, цистерни з кислотами, зрідженими газами, легкозаймистими рідинами, а також цистерни з-під зріджених газів.

Платформи і піввагони з танками, самохідними артилерійськими установками, артилерійськими тягачами та критими бронетранспортерами, спорядженими боєкомплектами, що належать ешелону, можуть прямувати у складі воєнізованого ешелону без прикриття.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.014 с.)