Рух поїздів при несправності електрожезлової системи та порядок регулювання кількості жезлів у жезлових апаратахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рух поїздів при несправності електрожезлової системи та порядок регулювання кількості жезлів у жезлових апаратах 

8.11.1 Електрожезлова система вважається несправною, якщо:

а) неможливо вкласти жезл в апарат або вийняти жезл з апарата при вільності перегону;

б) відсутній жезл, що належить перегону, внаслідок його втрати;

в) на жезловому апараті або на індукторі відсутні пломби;

г) можливе обертання рукоятки індуктора у зворотному напрямку (разом з якорем);

д) відхиляється стрілка амперметра жезлового апарата або дзвенить дзвінок у той час, коли сусідня станція не подає струм.

8.11.2 В усіх вказаних випадках, а також при ремонті, перенесенні та заміні жезлових апаратів користування електрожезловою системою припиняється і рух поїздів здійснюється за телефонними засобами зв’язку.

Перехід на інший вид зв’язку при русі поїздів, а також відновлення основного виду зв’язку здійснюється за наказом поїзного диспетчера після попередньої перевірки через чергових по станціях вільності перегону та наявності жезлів в апаратах.

При несправності жезлового телефонного зв’язку, але справній дії жезлових апаратів, рух поїздів проводиться за електрожезловою системою, а переговори ведуться за поїзним диспетчерським зв’язком.

При огляді електромеханіком СЦБ жезлових апаратів припиняти дію електрожезлової системи не потрібно.

8.11.3 При несправності поїзного диспетчерського зв’язку черговий по станції, виявивши несправність електрожезлової системи, робить про це запис в журналі огляду і подає черговому по сусідній станції поїзну телефонограму за формою:

 

“Жезлова система несправна. Останнім прибув від Вас поїзд №…. Останнім відправлено до Вас поїзд №…. Жезлів маю …шт. Прошу перейти на телефонний зв’язок.. ДСП ……(підпис).

Черговий по сусідній станції перевіряє за повідомленими та своїми даними кількість жезлів і, якщо вона в обох апаратах у сумі парна, відповідає за формою:

 

“Останнім прибув від Вас поїзд №… Останнім відправлено до Вас поїзд №… Жезлів маю …шт. Перегін вільний. Переходжу на телефонний зв’язок.. ДСП……(підпис”).

8.11.4 Після полагодження електрожезлового зв’язку та запису про це електромеханіка у журналі огляду, але при несправності диспетчерського поїзного зв’язку, черговий по станції подає на сусідню станцію поїзну телефонограму:

 

“Дію електрожезлової системи відновлено о ……. год …….хв. Останнім прибув від Вас поїзд №…. Останнім відправлено до Вас поїзд №…. Прошу перейти на рух за жезлами (підпис). ДСП……. (підпис).

 

Черговий по сусідній станції, переконавшись у вільності перегону, відповідає:

 

“Останнім прибув від Вас поїзд № …. Останнім відправлено до Вас поїзд № …. Перегін вільний. Переходжу на рух за жезлами.

ДСП……. (підпис)”.

8.11.5 При загублені жезла, у тому числі у випадках неодержання жезла з поїзда, що прибув або пройшов, черговий по станції робить запис в журналі огляду і доповідає поїзному диспетчеру. Перевіривши вільність перегону та фактичну наявність жезлів в апаратах станцій, що обмежують його, останній дає наказ про перехід на телефонний зв’язок.

Для відновлення дії електрожезлової системи черговий по станції зобов’язаний затребувати від електромеханіка СЦБ вилучення з апарата ще одного жезла. Вилучений з апарата жезл повинен зберігатися у електромеханіка.

Про вилучення жезла електромеханік та черговий по станції зобов’язані зробити запис в журналі огляду і доповісти поїзному диспетчеру, після чого дія електрожезлової системи відновлюється.

Якщо загублений жезл буде знайдений, черговий по станції сповіщає електромеханіка, а жезл зберігає у себе до того часу, поки електромеханік не вкладе його в жезловий апарат разом з жезлом, що вилучений раніше, про що робиться запис в журналі огляду.

8.11.6 Якщо кількість жезлів в апараті однієї із станцій виявиться менше чверті загальної кількості їх в обох апаратах перегону, черговий по цій станції повідомляє електромеханіка про необхідність регулювання кількості жезлів.

Електромеханік зобов’язаний з’явитися до чергового по сусідній станції, що обмежує перегін, в його присутності розкрити жезловий апарат та вилучити парну кількість жезлів, зробивши про це разом з черговим по станції запис в журналі огляду із зазначенням кількості вилучених жезлів.

Вилучені жезли доставляються електромеханіком черговому по станції, який зробив повідомлення про необхідність регулювання кількості жезлів. У присутності чергового по станції жезли повинні бути вкладені у жезловий апарат, про що електромеханік робить запис в журналі огляду із зазначенням кількості вкладених в апарат жезлів.

Записи електромеханіка СЦБ про регулювання жезлів повинні бути підтверджені підписами чергових по станціях.

8.11.7 На окремих одноколійних перегонах, обладнаних колійним блокуванням, у період припинення користування ним, дозволяється встановлювати рух поїздів за електрожезловим зв’язком.

Такі перегони за вказівкою начальника залізниці обладнуються електрожезловим зв’язком як резервним. Перехід з основних засобів зв’язку на резервні і назад проводиться у встановленому порядку – за наказом поїзного диспетчера.

 

9 РУХ ПОЇЗДІВ ПРИ ТЕЛЕФОННИХ ЗАСОБАХ ЗВ’ЯЗКУ

 

9.1 При телефонних засобах зв’язку дозволом на зайняття поїздом перегону служить колійна записка, що вручається машиністу локомотива (бланк ф. ДУ-50).

Колійна записка видається машиністу поїзда: на одноколійних перегонах - після отримання від сусідньої станції поїзної телефонограми про згоду на приймання поїзда; на двоколійних перегонах - про отримання поїзної телефонограми від сусідньої станції про прибуття у повному складі останнього відправленого поїзда.

Машиністу поїзда дозволяється відправитися тільки з дозволу чергового по станції (поїзного диспетчера), переданого особисто, через радіозв’язок або інші засоби зв’язку.

9.2 Поїзними телефонограмами між сусідніми станціями обмінюються особисто чергові по станціях або за їх вказівками оператори.

9.3 Обмін поїзними телефонограмами про рух поїздів повинен вестися через поїзний диспетчерський зв’язок, а при його несправності – через поїзний міжстанційний зв’язок.

У виняткових випадках при несправності поїзного диспетчерського зв’язку, поїзного міжстанційного зв’язку переговори про рух поїздів можуть здійснюватися за допомогою інших видів зв’язку, які є у розпорядженні чергових по станціях.

9.4 Бланки колійних записок заповнюються особисто черговим по станції або оператором.

Заповнювати бланк колійної записки черговий по станції або оператор мають право лише за наявності відповідних записів у журналі поїзних телефонограм: на одноколійних перегонах – поїзної телефонограми про згоду сусідньої станції на приймання поїзда, на двоколійних перегонах – поїзної телефонограми про прибуття на сусідню станцію раніше відправленого поїзда.

Бланк колійної записки, заповнений оператором, черговий по станції зобов’язаний перевірити по записах у журналі поїзних телефонограм і завірити штемпелем станції і своїм підписом.

Для станцій, де колії відправлення віддаленні від поста чергового по станції право заповнювати бланк колійної записки може надаватися черговому по парку. У таких випадках бланк колійної записки (зі штемпелем станції) заповнюється черговим по парку на підставі наказу чергового по станції, що реєструється у спеціальному журналі чергового по станції і чергового по парку, завіряється підписом чергового по парку і вручається ним машиністу після виконання вимог п.9.1.

Ці обов’язки чергового по парку зазначаються в технічно-розпорядчому акті станції.

Наказ чергового по станції передається за формою:

“Наказ № … Дата … Час (год…. хв…).

Черговий по парку … Заповніть та видайте машиністу поїзда № … (штовхачу поїзда) колійну записку на право відправлення поїзда з … колії по … колії та прямування його до вхідного сигналу станції ….. ДСП … (прізвище)”.

 

9.5 Забороняється:

а) робити запит про відправлення поїзда у той час, коли перегін ще зайнятий іншим поїздом;

б) заповнювати бланки колійних записок до отримання з сусідньої станції поїзної телефонограми про згоду на приймання поїзда (на одноколійних перегонах) або про прибуття раніше відправленого поїзда (на двоколійних перегонах);

в) передавати вихідні телефонограми раніше запису їх до журналу поїзних телефонограм і без підпису чергового по станції.

г) завчасно заповнювати, підписувати не заповнені бланки колійних записок.

9.6 Колійна записка дає машиністу право прямувати з поїздом до вхідного сигналу сусідньої станції, а при відправленні поїзда по неправильній колії і відсутності вхідного сигналу – до сигнального знака “Межа станції”.

При безупинному прямуванні поїздів колійні записки повинні подаватися на локомотив вкладеними в ручний подавець і, як правило, з боку приміщення чергового по станції.

9.7 При відправленні поїзда з колії, на якій є вихідний сигнал, видавати письмовий дозвіл на проїзд закритого сигналу при наявності колійної записки не потрібно.

Відправлення поїздів в цьому випадку проводиться у порядку, передбаченому у п.14.3.6.

9.8 При прямуванні поїзда подвійною тягою або з підштовхуючим локомотивом на протязі всього перегону колійна записка вручається машиністу ведучого локомотива.

При прямуванні поїзда з підштовхуючим локомотивом на частину перегону колійна записка вручається також машиністу штовхача.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.007 с.)