РУХ ПОЇЗДІВ НА ДІЛЯНКАХ, ОБЛАДНАНИХ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЮ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РУХ ПОЇЗДІВ НА ДІЛЯНКАХ, ОБЛАДНАНИХ ДИСПЕТЧЕРСЬКОЮ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ6.1 На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, головним засобом сигналізації при русі поїздів є автоматичне блокування на перегонах та електрична централізація на станціях.

Управління стрілками, сигналами на роздільних пунктах та перегонах здійснюється безпосередньо поїзним диспетчером. Положення стрілок, зайнятість стрілочних ділянок, станційних колій, обладнаних рейковими колами, та прилеглих до них блок-ділянок перегонів, встановлений напрямок руху на перегонах, а також повторення показань вхідних, вихідних, маршрутних і в необхідних випадках маневрових світлофорів контролюється поїзним диспетчером за приладами апарата управління.

Усі розпорядження, що стосуються руху поїздів та маневрової роботи, поїзний диспетчер по телефону, через радіозв’язок передає безпосередньо машиністу або працівнику, на якого покладається виконання на роздільному пункті операцій з приймання та відправлення поїздів або проведення маневрів.

6.2 У необхідних випадках, передбачених цією Інструкцією, поїзний диспетчер може передавати станції на резервне управління, після чого приймання та відправлення поїздів, маневрова робота, а також відкриття та закриття сигналів проводиться начальником станції або іншим працівником станції, на якого покладено виконання цих операцій на даному роздільному пункті. До передачі станції на резервне управління поїзний диспетчер зобов’язаний проінформувати цього працівника про поїзди, що знаходяться на прилягаючих перегонах.

Якщо до передачі станції на резервне управління поїзним диспетчером було дозволене виконання робіт на контактній мережі із зняттям напруги на станційних коліях, він зобов’язаний повідомити про це диспетчерським наказом працівника, який заступив на чергування.

Окремі стрілки або горловини станції можуть бути передані поїзним диспетчером на місцеве управління. Переведення стрілок в цих випадках виконується працівником, який здійснює управління маневровою роботою в цьому районі станції. Якщо передача на місцеве управління викликана необхідністю ремонту пристроїв СЦБ, що не потребує за своїм характером попереднього запису в журналі огляду, то переводити передані на місцеве управління стрілки для перевірки правильності їхньої роботи дозволяється електромеханіку.

Приймання та відправлення поїздів

6.3.1 Перед прийманням поїзда на станцію поїзний диспетчер, переконавшись за показаннями контрольних приладів у вільності колії приймання і стрілочних ділянок, установлює маршрут приймання.

На ділянках, обладнаних пристроями диспетчерської централізації, що дозволяють попередньо задавати маршрути, встановлення маршруту приймання може проводитись і при зайнятості колій і стрілочних ділянок. Забороняється попереднє задавання маршрутів приймання (відправлення) поїзду, якщо колія (стрілочна ділянка) зайняті спеціальним самохідним рухомим складом. У всіх випадках забороняється накопичення наказів на готування маршрутів і попереднє задавання ворожих маршрутів в одній горловині станції.

Фактичне переведення стрілок та відкриття вхідного світлофора перевіряються за показаннями відповідних контрольних приладів.

6.3.2 Перед відправленням поїзда поїзний диспетчер, переконавшись за показаннями контрольних приладів на центральному апараті у вільності стрілочних ділянок, а при зміні напрямку – і перегону, встановлює маршрут відправлення.

На ділянках, обладнаних пристроями диспетчерської централізації, що дозволяють попередньо задавати маршрути, встановлення маршруту відправлення може виконуватися при зайнятості стрілочних ділянок (за винятком зайнятості спеціальним самохідним рухомим складом).

Фактичне переведення стрілок та відкриття вихідного світлофора перевіряються за показаннями відповідних контрольних приладів.

Забороняється попередньо задавати маршрути через малодіяльні рейкові кола, перелік яких для окремих станцій складається щорічно за участю представників ШЧ, ДС, та затверджується начальником залізниці. Затверджений перелік таких дільниць має знаходитись у поїзного диспетчера.

6.3.3 Якщо після відкриття вхідного або вихідного світлофора виникає необхідність змінити маршрут, диспетчер, попередивши про це машиніста, переконавшись, що машиніст зрозумів його вірно, закриває відповідний світлофор і може приступити до готування нового маршруту і вдруге відкрити світлофор лише після того, як переконається у тому, що поїзд затримано біля вхідного світлофора або на колії відправлення.

6.3.4 Відправлення господарчих поїздів з роботою на перегоні і прибуттям на сусідню станцію, а також поїздів з підштовхуючими локомотивами, що прямують на весь перегін, проводиться в звичайному порядку за сигналами автоблокування.

6.3.5 Відправлення на перегін господарчого поїзда з поверненням назад або поїзда з підштовхуючим локомотивом, що повертається на станцію відправлення, проводиться за сигналами автоблокування з видачею керівнику робіт або машиністу підштовхуючого локомотива ключа-жезла на право зворотного прямування по перегону.

Для видачі керівнику робіт або машиністу підштовхуючого локомотива ключа-жезла диспетчер викликає начальника станції або іншого працівника, на якого на даному роздільному пункті покладено виконання операцій з приймання та відправлення поїздів при передачі станції на резервне управління. У виняткових випадках при несправності ключа-жезла або при наявності станційних апаратів, не обладнаних ключами-жезлами, для відправлення господарчого поїзда або поїзда з підштовхуючим локомотивом, що повертається на станцію відправлення, користування автоблокуванням має бути припинене та відновлено рух поїздів за телефонними засобами зв’язку.

У цих випадках до переходу на телефонні засоби зв’язку станції, що обмежують перегін, на який відправляється господарчий поїзд, передаються на резервне управління.

6.3.6 Відправлення відбудовних, пожежних поїздів та допоміжних локомотивів зі станцій, що обмежують перегін, на якому мають проводитись відбудовні або інші подібні роботи, здійснюється після заступання на цих станціях на чергування начальників станцій або інших працівників, на яких покладено виконання операцій з приймання та відправлення поїздів та закриття перегону. У цих випадках машиністам видаються дозволи на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі. Допоміжний локомотив може бути відправлений на перегін до заступання на чергування відповідних працівників за реєстрованим наказом диспетчера, який передається безпосередньо машиністу локомотива за формою:

“Наказ № … Дата … Час (год…. хв…).

Машиністу поїзда № … дозволяю відправитися з колії … станції … на перегін … по … колії до … км для надання допомоги поїзду № … з прибуттям (поверненням) на станцію … ДНЦ … (прізвище)”

 

Проведення маневрів

 

6.4.1 Переведення стрілок при маневрах може здійснюватись:

а) поїзним диспетчером з центрального пульта з передачею відповідним працівникам вказівок про готовність маршруту для маневрових переміщень через радіозв’язок або диспетчерський зв’язок телефонами, які встановлюються у горловинах станцій;

б) начальником станції або іншим працівником, на якого покладено виконання операцій з приймання та відправлення поїздів, при передачі станції на резервне управління;

в) складачем поїздів або іншим працівником станції згідно з порядком, встановленим начальником дирекції залізничних перевезень (начальником залізниці), при передачі окремих стрілок станції на місцеве управління.

При переміщеннях станційними коліями поодиноких локомотивів та спеціального самохідного рухомого складу переведення стрілок, переданих на місцеве управління, може проводитись одним із працівників локомотивної бригади (водієм).

Працівник, що переводить стрілки, після кожного переведення повинен переконуватися у правильності положення вістряків за контрольними приладами на пульті місцевого управління або за положенням вістряків.

6.4.2 Забороняється переводити стрілку з пульта місцевого управління або ключем місцевого управління до звільнення стрілочної ізольованої ділянки, а там, де не включена до залежності стрілка, - до звільнення стрілки від рухомого складу.

6.4.3 Після закінчення маневрів стрілочні, маневрові рукоятки, а також ключ місцевого управління встановлюється в нормальне положення, керівник маневрів доповідає про закінчення роботи поїзному диспетчеру, а останній встановлює в нормальне положення відповідні кнопки.

6.4.4 Пульти місцевого управління мають бути завжди замкненими. Перелік працівників, яким дозволяється доступ до пультів місцевого управління для користування або огляду, а також порядок видачі та збереження ключів від пультів установлюється начальником залізниці.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.008 с.)