СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СПЕЦІАЛЬНОГО САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ 

1. До експлуатації на залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України допускається спеціальний самохідний рухомий склад, конструкція якого відповідає затвердженим або узгодженим Державною адміністрацією залізничного транспорту України проектам і технічним умовам.

2. Рух спеціального самохідного рухомого складу, що належить іншим міністерствам і відомствам, залізничними коліями Укрзалізниці допускається у виняткових випадках: у межах однієї дирекції залізничних перевезень - з дозволу начальника дирекції, у межах однієї залізниці – з дозволу начальника залізниці, із зазначенням терміну дії цього дозволу і району курсування.

Дозвіл на право курсування спеціального самохідного рухомого складу інших міністерств і відомств у межах декількох залізниць видається Державною адміністрацією залізничного транспорту України з визначенням терміну дії цього дозволу та району курсування.

3. Дрезини, мотовози, автомотриси та інші машини спеціального самохідного рухомого складу, які відправляються на перегін, розглядаються як поїзд і відправляються черговим по станції з дозволу поїзного диспетчера.

У разі відправлення їх з початкових станцій черговий по станції або за його розпорядженням черговий по відправленню (парку) зобов’язаний перевірити наявність у водія (машиніста):

свідоцтва на право управління транспортним засобом;

акта піврічного контрольно-технічного огляду для машин, що експлуатуються цілий рік, акту річного контрольно-технічного огляду, для машин, що експлуатуються тільки у сезон літніх колійних робіт, у т.ч. і універсального причепа (або спеціального причепа) у випадку виїзду з причіпним навантаженням;

оформленого маршрутного листа, виданого підприємством (відомством) приписки транспортного засобу, з відміткою про проходження передрейсового медичного огляду;

дозволу на право руху по коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України спеціального самохідного рухомого складу, що належить іншим міністерствам і відомствам;

4. Перевірка у водія (машиніста) спеціального самохідного рухомого складу перед виїздом на залізничні колії Державної адміністрації залізничного транспорту посвідчення на право управління, посвідчення про складання іспитів з ПТЕ, ІСИ, ІРП, ТРА станції, правил з охорони праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, знання посадових обов’язків, вимог Інструкції з експлуатації та утримання рухомого складу на залізницях України, проходження медичного огляду проводиться відповідальними особами підприємства (відомства), у штаті якого знаходиться водій, порядком, що встановлений керівником.

Водій, машиніст спеціального самохідного рухомого складу перед виїздом на колії станції та після повернення в пункти дислокації підлягають обов’язковому проходженню медичного огляду.

Порядок проходження медичного огляду водіїв, машиністів спеціального самохідного рухомого складу перед виїздом на колії станції, в процесі виконання роботи та після повернення на пункти дислокації встановлюється керівником підприємства, у штаті якого знаходиться водій.

Справний технічний стан машин та причіпних одиниць, що належать підприємству, під час виїзду зі станції приписки підтверджується в маршрутному листі підписом особи, відповідальної за їх експлуатацію та утримання, або особи, на яку покладено виконання таких обов’язків.

Перед кожним виїздом машиніст (водій) спеціального самохідного рухомого складу повинен спільно з черговим по станції перевірити працездатність радіостанції. Дату перевірки, час, прізвище чергового по станції та результати перевірки заносяться до маршрутного листа. Виїзд спеціального самохідного рухомого складу на станції та перегони з несправними засобами радіозв’язку забороняється.

Під час виїзду з інших початкових станцій справний технічний стан машин і причіпних одиниць, пристроїв АЛС та радіозв’язку підтверджується в маршрутному листі підписом водія (машиніста).

5. У разі знаходження спеціального самохідного рухомого складу на приймально-відправних коліях черговий по станції зобов’язаний встановлювати стрілки в положення, що виключає можливість заїзду на ці колії, навішувати на стрілочні рукоятки (кнопки) червоні ковпачки та стежити за зайнятістю цих колій.

6. Кількість причіпних одиниць або причепів до спеціального самохідного рухомого складу встановлюється начальником залізниці залежно від паспортних даних, наявності гальмових засобів на тягових і причіпних одиницях та допустимої швидкості руху на керівному ухилі.

Прямування не обладнаних автогальмами машин у зчепі дозволяється у виняткових випадках, але не більше двох одиниць. При цьому на кожній із них повинен бути водій (машиніст).

Машини, що не мають автогальм, при русі з причіпним навантаженням повинні бути обладнанні пристроями від саморозчеплення.

7. Забороняється відправляти пасажирський поїзд на перегін услід за дрезинами, мотовозами і автомотрисами до прибуття їх на сусідній роздільний пункт.

При відправленні поїзда на перегін по правильній колії двоколійного перегону або на одноколійний перегін з поверненням назад з видачею ключа-жезла машиністу поїзда дозволяється повертатися по ключу-жезлу до вхідного сигналу станції або сигнального знака “межа станції”.

У випадку прямування спеціального самохідного рухомого складу попереду вантажного поїзда черговий по станції (поїзний диспетчер) зобов’язаний попередити про це машиніста локомотива.

Про відправлення спеціального самохідного рухомого складу на перегін за наявності зв’язку чергового по станції з черговим по переїзду черговий по станції завчасно повідомляє чергових по переїздах. Черговий по переїзду після одержання повідомлення від чергового по станції про рух спеціального самохідного рухомого складу повинен натиснути кнопку “закриття шлагбаума” і залишати її натиснутою до проходження спеціального самохідного рухомого складу через переїзд.

8. Прямування машин вагонами вперед здійснюється відповідно до Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з сигналізації на залізницях України та цієї Інструкції.

При прямуванні машин платформами або причепами вперед швидкість руху поїзда встановлюється відповідно до допустимих швидкостей прямування машин по перегонах, затверджених начальником залізниці.

При прямуванні спеціального самохідного рухомого складу із причепленими спереду вагонами швидкість руху не повинна перевищувати 25 км/год, а за наявності радіозв’язку на машині - не повинна перевищувати 40 км/год.

Швидкість прямування вантажного поїзда, в составі якого є мотовоз-електростанція (МЕС), допускається до 70 км/год, а при прямуванні на бокову колію – не більше 20 км/год.

Розпуск спеціального самохідного рухомого складу, причепленого до поїзда, з сортувальних гірок не допускається.

 

 

Начальник Головного

управління перевезень В.О. Жураківський

 

 

Додаток 6

до Інструкції з руху поїздів

і маневрової роботи на

залізницях України

 

МІНІМАЛЬНІ НОРМИ ПРИКРИТТЯ В ПОЇЗДАХ І ПІД ЧАС

ВИКОНАННЯ МАНЕВРІВ З ВАГОНАМИ, ЗАВАНТАЖЕНИМИ

НЕБЕЗПЕЧНИМИ ВАНТАЖАМИ КЛАСУ 1

(ВИБУХОВІ МАТЕРІАЛИ)

 

 

  № Умови, за яких вимагається Число вагонів прикриття
п/п прикриття схема А схема Б
Від ведучого локомотива:    
  усі криті спеціалізовані вагони з ВМ, незалежно від виду тяги і палива    
  платформи та піввагони з ВМ від:    
  паровоза на твердому паливі
  інших видів локомотивів
Від хвоста поїзда з урахуванням останнього вагону, у тому числі при підштовхуванні    
Від вагонів, зайнятих особистим складом ешелону    
Від рухомого складу (вагонів, локомотивів у недіючому стані, кранів і інших механізмів на залізничному ходу) з провідниками, спеціально виділеними працівниками для супроводження вантажів караулами, нарядами охорони.      
Від вагонів з небезпечними вантажами класу: Код прикриття в натурному листі     забороня-ється    
5.1 2 – гази стиснені, скраплені і розчинні під тиском
5.2 3 - легкозаймисті рідини в цистернах
5.3 3 - легкозаймисті рідини в цистернах крім тих, що перевозяться в цистернах
5.4 4 – легкозаймисті тверді речовини
5.5 5 – оксидаційні і органічні пероксиди
5.6 підклас  
6.1 – отруйні речовини
Від вагонів з небезпечними вантажами (крім вагонів з небезпечними вантажами класу 2,3,4,5 і підкласу 6.1)    
  Від порожніх цистерн, призначених для перевезення небезпечних вантажів    

 

 

Кінець додатку 6

 

  № Умови, за яких вимагається Число вагонів прикриття
п/п прикриття схема А схема Б
Від вагонів з ВМ з умовними номерами 115, 119,121, 126, 128, 130, 134,137,141,143, 148, 154, 155, 156, 167,168, 176, 179, 182,199 Код прикриття в натурному листі
Від вагонів з іншими ВМ
Від платформ та піввагонів з лісоматеріалами, сталевими та залізобетонними балками, рейками, трубами і тому подібними вантажами, завантаженими з виходом за межі кінцевих балок і транспортерів        
Від паровоза на твердому паливі, тепловозу (паровозу) під час маневрів та при подачі (забирання) вагонів з ВМ на під’їзні колії        
         

 

Начальник Головного

управління перевезень В.О. Жураківський

 

Додаток 7

до Інструкції з руху поїздів

і маневрової роботи на

залізницях України

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК РЕГЛАМЕНТІВ ПЕРЕГОВОРІВ ПРО

ПРИГОТУВАННЯ МАРШРУТІВ

 

Розпорядження про приготування маршрутів приймання та відправлення поїздів, а також доповіді про виконання цих розпоряджень мають бути чіткими та ясними. Чергові по станціях і чергові стрілочних постів повинні дотримуватися регламенту переговорів відповідно до приблизного переліку.

У випадках, не передбачених у даному переліку, чергові по станціях і чергові стрілочних постів повинні також чітко і ясно проводити переговори про приготування маршрутів для приймання та відправлення поїздів.

До передачі будь-якого розпорядження, пов’язаного з приготуванням маршруту приймання або відправлення поїздів, а також до отримання доповіді про виконання такого розпорядження черговий по станції повинен переконатися, що його слухають або йому доповідають всі ті особи, які мають на це право. Забороняється передавати вказані розпорядження або одержувати доповіді про їх виконання від осіб, які не мають на це права.

 

Таблиця 1 Регламент переговорів про приготування маршрутів

 

Зміст переговорів Форма переговорів
Чергового по станції Чергових стрілочних постів
  Розпорядження чергового по стан-ції про приготу-вання маршруту     “Приготуйте маршрут приймання поїзда № … із … на … колію”.     “3-й пост. Приготувати маршрут приймання поїзда № … із … на 3-ю колію”.  
а) для приймання поїзда Розпорядження передається одночасно на всі стрілочні пости, що беруть участь у готуванні маршруту Повторює один з черго-вих стрілочного поста за вказівкою чергового по станції. Решта підтверд-жує словами “пост № … - вірно”.
  Якщо поїзд прямує з підштовхуючим локомотивом, то черговий по станції та черговий стрілочного поста, який повторює розпорядження, додають слова “зі штовхачем”.

Продовження таблиці 1

 

Зміст переговорів Форма переговорів
Чергового по станції Чергових стрілочних постів

 

б) для відправлення поїздів   “Приготуйте маршрут відправлення поїзду № … з … колії на станцію …”. Розпорядження передається водночас на всі стрілочні пости, що беруть участь у готуванні маршруту   “2-й пост. Приготувати маршрут відправлення поїзду № … з … колії на станцію … ”. Повторює один з черго-вих стрілочного поста за вказівкою чергового по станції. Решта підтверд-жує словами “пост № … - вірно”.
в) для пропускан-ня поїздів “Приготуйте маршрут прий-мання та відправлення поїзду № … із Ніжина на Чернігів на … колію”. “1-й пост. Приготувати маршрут приймання та відправлення поїзду №… із Ніжина на Чернігів на … колію”
  Розпорядження передається одночасно на всі стрілочні пости, що беруть участь у готуванні маршруту “2-й пост. Приготувати маршрут приймання та відправлення поїзду №… із Ніжина на Чернігів на …колію”. Повторює один з черго-вих стрілочного поста за вказівкою чергового по станції. Решта підтверд-жує словами “пост № … - вірно”.
Доповідь чергових стрілочних постів черговому по станції    
а) про готовність маршруту прий-мання Черговий по станції вислухо-вує доповідь у присутності біля телефону водночас усіх чергових стрілочних постів, які беруть участь у готуванні маршруту 3-й пост. Маршрут приймання поїзду №… із Ніжина на … колію готовий. Колія вільна”. Доповідають чергові всіх стрілочних постів, які беруть участь у готуван-ні маршруту.

 

Кінець таблиці 1

 

Зміст переговорів Форма переговорів
Чергового по станції Чергових стрілочних постів

 

б) про готовність маршруту відправ-лення Черговий по станції вислухо-вує доповідь у присутності біля телефону водночас усіх чергових стрілочних постів, які беруть участь у готуванні маршруту “2-й пост. Маршрут відправлення поїзду № … з … колії на Чернігів готовий”. Доповідають чергові всіх стрілочних постів, які беруть участь у готуванні маршруту.
в) про готовність маршруту для пропускання поїздів   Черговий по станції вислухо-вує доповідь у присутності біля телефону водночас усіх чергових стрілочних постів, які беруть участь у готуванні маршруту наскрізного пропускання.   “1-й пост. Маршрут приймання поїзду №… із Ніжина на 3-ю колію готовий. Колія вільна”. “2-й пост. Маршрут відправлення поїзду №… з … колії на Чернігів готовий. Колія вільна”. Доповідають чергові всіх стрілочних постів, які беруть участь у готуванні маршруту наскрізного пропускан-ня..
г) про прибуття поїзда   “5-й пост. Поїзд № … із Ніжина на … колію прибув повністю. Проходи є. Якщо поїзд прибув з підштовхуючим локомо-тивом, тоді додають сло-ва “зі штовхачем.”  
д) про відправлення поїзда   “2-й пост. Поїзд № … з … колії на Чернігів відправлено повністю. Якщо відправлення поїзда проводились зі штовхачем, тоді додають слова “зі штовхачем”.

 

 

Начальник Головного

управління перевезень В.О.Жураківський

Додаток 8

до Інструкції з руху поїздів

і маневрової роботи на залізницях

України

 

ФОРМИ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ І НАКАЗІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЄ

ЧЕРГОВИЙ ПО СТАНЦІЇ ПРИ ПРИЙМАННІ, ВІДПРАВЛЕННІ І ПРОПУСКУ ПОЇЗДІВ

 

(окрім випадків руху поїздів за електрожезловою системою і телефонними засобами зв’язку)

 

1.Черговий по станції після прибуття (повернення), відправлення або проходження поїзда повинен терміново повідомити про це чергового по сусідній станції і поїзного диспетчера.

Про відправлення (проходження) поїзда черговий по станції (оператор) повідомляє за формою:

“Черговий по станції …

За поїздом № … відправився (прослідував) поїзд № … о … год … хв … ДСП станції … … (прізвище)”.

Після прослуховування повторення сповіщення черговий по сусідній станції повинен впевнитись, що сповіщення повторено правильно, і підтвердити його словом “вірно”.

 

За наявності в поїзді вагонів з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами) до номера поїзда при повідомленні додаються букви “ВМ”, (наприклад, 2783 ВМ). Відповідні букви до номера поїзда додаються у випадках відправлення і прямування поїздів: вантажних великовагових – “Т”, довгосоставних – “Д”, підвищеної ваги – “ПВ”, підвищеної довжини – “ПД”. У випадках відправлення поїздів з негабаритними вантажами до номера поїзда додається буква “Н” і цифровий індекс, що визначає зони і ступінь негабаритності вантажів (наприклад, 2785 Н0430).

Про прибуття (повернення) поїзда повідомляється за формою:

“Черговий по станції ….

Поїзд № … прибув (повернувся) о … год … хв. ДСП станції … … (прізвище)”.

2. Якщо при правильно встановленому маршруті і вільній (за показаннями приладів управління) першій блок-ділянці вихідний світлофор не відкривається, поїзд може бути відправлений на двоколійний перегін за:

дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту 1;

запрошувальним сигналом на вихідному світлофорі;

за реєстрованим наказом чергового по станції, що передається через радіозв’язок машиністу поїзда, що відправляється за формою:

 

“Наказ № … Дата …Час (год …хв…)

Машиністу поїзда № … …. (прізвище) Дозволяю відправитися з … колії по … головній колії при забороняючому показанні вихідного (маршрутного) світлофора (літер) …. І рухатися до першого прохідного (вихідного, маршрутного) світлофора літер …. , а далі керуватися сигналами автоблокування. ДСП …(прізвище)”.

 

3. На одноколійний перегін або по неправильній колії двоколійного перегону з двостороннім автоблокуванням при забороняючому показанні вихідного світлофора поїзд може бути відправлений:

за реєстрованим наказом чергового по станції, що передається машиністу поїзда через радіозв’язок за формою:

“Наказ № … Дата Час (…год …хв…)

Машиністу поїзда № … …. (прізвище) Дозволяю відправитися з … колії по … головній колії при забороняючому показанні вихідного (маршрутного) світлофора (літер) …. І рухатися до першого прохідного (вихідного, маршрутного) літер …. Світлофора, а далі керуватися сигналами автоблокування. ДСП …(прізвище)”.

 

дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту 1.

У випадках, коли між станціями на перегоні не має прохідних світлофорів (тільки одна блок-ділянка), наказ передається за формою:

““Наказ № … Дата Час (…год …хв…)

Машиністу поїзда № … …. (прізвище) Дозволяю відправитися з … колії по … головній колії при забороняючому показанні вихідного світлофора (літе)р …, і рухатися на перегін … до вхідного світлофора (літер) … станції …. ДСП … (прізвище)

 

 

Перед відправленням поїзда на одноколійний перегін і по неправильній колії двоколійного перегону черговий по станції зобов’язаний одержати реєстрований наказ поїзного диспетчера, який підтверджує вільність перегону (колії перегону) від зустрічних поїздів за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час (год …хв…)

Дозволяю відправити поїзд №…. зі станції по … головній колії при забороняючому показанні вихідного світлофора (літкр). Перегін… (….головна колія перегону) від зустрічних поїздів вільний. ДНЦ …(прізвище)”.

 

4. На станціях з ділянками, обладнаними напівавтоматичним блокуванням, де пристрої поїзного радіозв’язку обладнані системою автоматичної реєстрації переговорів, замість видання письмового дозволу на бланку зеленого кольору машиністу поїзного локомотива може бути переданий через радіозв’язок реєстрований системою документованої реєстрації переговорів наказ про відправлення за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…).

Машиністу …. поїзда № … . Дозволяю відправитись з … колії по … головній колії і прямувати до станції (блок – поста) … . Перегін вільний. ДСП … (прізвище)”.

5. У випадках несправності маршрутних покажчиків або повторювальних світлофорів вказівка про можливість відправлення поїзда з відповідної колії за відкритим груповим світлофором може бути передана машиністу реєстрованим наказом чергового по станції, переданого через поїзний радіозв’язок за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…)

Машиніст поїзда № … на … колії. Груповий світлофор відкритий Вам. Дозволяю відправлятися. ДСП …(прізвище)”.

6. Якщо ведучий локомотив поїзда знаходиться за вихідним (маршрутним) сигналом з дозволяючим показанням, відправлення поїзда проводиться за дозволом на бланку зеленого кольору з заповненням пункту ІІ або реєстрованим наказом чергового по станції, переданому машиністу через радіозв’язок за формою:

 

“Наказ № … Дата …Час (год … хв…)

Машиністу поїзда № … на … колії. Вихідний (маршрутний)світлофор Вам відкритий. Дозволяю відправитися. ДСП … ( прізвище)”.

7. Автоматична локомотивна сигналізація застосовується як самостійний засіб сигналізації і зв’язку.

За умови несправності маршрутних покажчиків або повторювачів вихідних групових світлофорів, або коли голова поїзда знаходиться за повторювальним світлофором, дозвіл на відправлення поїзда при відкритому вихідному груповому світлофорі передається машиністу локомотива через радіозв’язок реєстрованим наказом за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час (год … хв….).

Машиніст поїзда № … на … колії. Груповий сигнал … відкритий Вам. Дозволяю відправитися при справній локомотивній сигналізації . ДСП … (прізвище)”.

Для відправлення поїзда при забороняючому показанні вихідного світлофора дозвіл на відправлення поїзда передається машиністу локомотива через радіозв’язок реєстрованим наказом за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…)

Машиністу поїзда № … Дозволяю відправитися з … колії по … головній колії при забороняючому показанні вихідного світлофора та прямувати до виходу на перегін зі швидкістю не більше “20 км/год, а далі керуватися сигналами локомотивного світлофора ДСП … (прізвище)”.

8. Якщо маршрут для приймання поїзда готовий, але вихідний сигнал через якісь причини відкрити неможливо, черговий по станції передає машиністу реєстрований наказ за формою:

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…)

Машиністу поїзда № … . Я, черговий по станції … . Дозволяю Вам прямувати на … колію при забороняючому показанні вхідного світлофора. Маршрут приймання готовий. ДСП … (прізвище)”.

При прямуванні поїзда по неправильній колії і відсутності вхідного сигналу на цій колії реєстрований наказ передається за формою:

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…).

Машиністу поїзда № … … Я, черговий по станції … . Дозволяю Вам з … неправильної колії прямувати на … колію. Маршрут приймання готовий. ДСП … (прізвище)”.

Повторивши наказ і отримавши від чергового по станції підтвердження, що наказ зрозумілий правильно, машиніст вводить поїзд на станцію.

9. Лише у виключних випадках можливе приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора за письмовим дозволом чергового по станції за формою:

 

“Машиністу поїзда № … Дозволяється прямувати на … колію станції. Маршрут приймання готовий”.

Дата, год., хв. ДСП … (прізвище і штемпель станції).

10. Приймання відбудовних, пожежних поїздів, допоміжних локомотивів, локомотивів без вагонів, снігоочисників, спеціального самохідного рухомого складу, а також господарчих поїздів (привиконанні робіт з закриттям перегону) на вільні ділянки станційних колій (крім зайнятих пасажирськими, людськими поїздами та поїздами з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами) дозволяється у необхідних випадках тільки при забороняючому показанні вхідного сигналу за дозволами, передбаченими у п.14.4.2, при цьому машиністи локомотивів (водії спеціального самохідного рухомого складу) водночас з передачею дозволу про приймання на станцію (у тому числі перед засвічуванням запрошувального вогню на вхідному світлофорі) повинні бути попереджені про місце, де необхідно зупинитися за формою:

“Наказ № … Дата … Час ( год … хв …)

Машиніст поїзда № … Я, черговий по станції … Дозволяю Вам прямувати на вільну ділянку… колії при забороняючому показанні вхідного світлофора до …(вказати місце зупинки). Маршрут приймання готовий. ДСП … (прізвище)”.

 

11. Порядок приймання на певні ділянки станційних колій підштовхуючих локомотивів, локомотивів, що прямують у розміщене на станції депо або з депо, що розміщене на сусідній станції, під состави поїздів, має передбачати їх прямування від межі станції до визначеного місця – маневрового світлофора або спеціального покажчика з написом “Зупинка підштовхуючого локомотива”, “Зупинка локомотива, що прямує під состав поїзда”, “Зупинка локомотива (моторвагонного поїзда), що прямує у депо”, а також порядок подальшого руху цих локомотивів по станційних коліях за формою:

“Наказ № … Дата … Час ( год … хв …)

Машиніст поїзда № … Я, черговий по станції … Дозволяю Вам прямувати на вільну ділянку… колії при забороняючому показанні вхідного світлофора до …(вказати місце зупинки). Маршрут приймання готовий. Далі будете слідувати на колію № … ДСП … (прізвище)”.

 

Дозволом для заїзду цих рухомих одиниць на станцію може бути дозволяюче показання спеціального маневрового світлофора, встановленого на щоглі вхідного сигналу, або інший дозвіл для приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора з числа передбачених у п. 14.4.2.

12. Як виняток, поїзд, що зупинився, може бути осаджений до вхідного сигналу станції або сигнального знака “Межа станції”. Осаджування проводиться після закриття наказом поїзного диспетчера перегону ( або колії) для руху всіх поїздів і передачі машиністу поїзда, що зупинився, реєстрованого наказу чергового по станції за формою:

 

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…)

Перегін … (або колія перегону) для руху всіх поїздів закритий за наказом ДНЦ №…… . Поїзд № … дозволяється осадити до вхідного сигналу (або сигнального знака “Межа станції”).

ДСП… (назва станції і прізвище).

13. Якщо на перегоні, обладнаному автоблокуванням, поїзд, що зупинився, не звільнив першу блок-ділянку, то його осаджування до вхідного сигналу або до сигнального знака “Межа станції” може проводитися без закриття перегону за наказом чергового по станції за формою:

“Наказ № … Дата … Час (год … хв…).

Машиніст поїзда № … Дозволяю осадити поїзд до вхідного сигналу (до сигнального знака “Межа станції”). ДСП … (найменування станції і прізвище)”.

За умов готовності маршруту приймання наказ на осаджування може бути суміщений з наказом про приймання поїзда на станцію. У таких випадках дозвіл доповнюється словами:

 

“… і прямувати на … колію при забороняючому показанні вхідного сигналу. Маршрут приймання готовий” або “і прямувати на … колію. Маршрут приймання готовий” або “і прямувати на … колію. Вхідний світлофор відкритий”.

Начальник Головного

управління перевезень В.О. Жураківський

Додаток 9

до Інструкції з руху поїздів

і маневрової роботи на

залізницях України

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.036 с.)