ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВЗагальні вимоги

14.1.1 “Порядок використання технічних засобів станції визначається технічно-розпорядчим актом, що регламентує безпечне та безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і дотримання вимог техніки безпеки.

Порядок, що встановлюється технічно-розпорядчим актом, є обов’язковим для працівників усіх служб" (п.15.1 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Маршрут для приймання та відправлення кожного поїзда має бути приготовлений своєчасно, і вхідний (вихідний) світлофор відкритий з таким розрахунком, аби машиніст поїзда, що приймається (відправляється), міг своєчасно сприйняти відкрите положення сигналу і не допустити зниження встановленої швидкості поїзда при входженні на станцію або затримання поїзда при відправленні зі станції.

Перед прийманням та відправленням кожного поїзда черговий по станції зобов’язаний припинити маневри з виходом на колію та маршрут приймання (відправлення).

Забороняється черговому по станції відкривати сигнал або давати інший дозвіл на приймання або відправлення поїзда до переконання у фактичному припиненні маневрів.

Порядок припинення маневрів, передачі черговим по станції розпоряджень та переконання ним в їх виконанні встановлюється в технічно-розпорядчому акті станції.

Порядок проведення маневрів у сортувально-відправних парках станцій при відправленні поїздів установлюється начальником залізниці та вказується в технічно - розпорядчому акті станції.

14.1.2 На станціях, обладнаних централізацією стрілок та сигналів, усі операції з готування маршрутів приймання та відправлення поїздів виконуються особисто черговим по станції або за його вказівкою оператором поста централізації. При управлінні централізованими стрілками з виконавчих постів усі розпорядження про готування маршрутів приймання або відправлення поїздів черговий по станції передає операторам виконавчих постів централізації та підтверджує розпорядження відповідними діями на апараті управління. Правильність виконання відданих розпоряджень контролюється за показаннями приладів управління центрального апарата.

Порядок користування пристроями централізації стрілок та сигналів, а також дій чергових по станціях та операторів постів централізації при готуванні маршрутів для приймання, відправлення та пропускання поїздів установлюється в Інструкції про порядок користування пристроями СЦБ та у технічно-розпорядчому акті станції. У цих же документах установлюється порядок дій працівників на станціях, що мають як централізовані, так і не централізовані стрілки.

14.1.3 На станціях з нецентралізованими стрілками розпорядження про готування маршруту приймання або відправлення поїзда черговий по станції повинен передавати водночас усім старшим черговим стрілочних постів, що беруть участь у готуванні маршруту, чітко та ясно, дотримуючись встановленого регламенту переговорів. Якщо чергування старших чергових стрілочних постів не встановлене, розпорядження про готування маршруту віддаються безпосередньо черговим стрілочних постів.

У готуванні маршрутів для приймання та відправлення поїздів повинні брати участь стрілочні пости, розташовані у вхідній (вихідній) горловині, у протилежному кінці колії приймання, а також інші пости, через які можливий вихід рухомого складу на маршрут приймання або відправлення поїзда.

14.1.4 Розпорядження про готування маршруту на стрілочні пости або виконавчі пости централізації черговий по станції повинен передавати з урахуванням можливості завершення всіх необхідних операцій за час, необхідний для своєчасного відкриття відповідного сигналу.

14.1.5 Правильність приготування маршруту черговий по станції перевіряє за показаннями приладів апарата управління.

На станціях, які не мають таких приладів черговий по станції зобов’язаний перевірити правильність приготування маршруту за доповідями старших чергових стрілочних постів.

У разі відсутності на станції приладів контролю та старших чергових стрілочних постів черговий по станції зобов’язаний особисто перевірити правильність приготування маршруту та вилучити у чергових стрілочних постів ключі від замкнених стрілок.

14.1.6 Якщо окремі стрілки на станції розташовані на значній відстані від стрілочного поста і їх, як правило, не виводять з нормального положення (з’їзди між головними коліями, примикання до головних і приймально-відправних колій тощо), тоді може бути встановлений порядок перевірки їх положення та справності не перед кожним поїздом, що приймається або відправляється, а лише при заступанні на чергування і періодично під час чергування. Крім, того, положення та справність таких стрілок повинні обов’язково перевірятися у випадках, коли перед готуванням маршруту вони переводилися для маневрових переміщень, огляду, ремонту тощо. Такі стрілки мають бути обладнані контрольними замками, ключі від яких мають знаходитися в апаратах управління, а у разі відсутності ключової залежності – зберігатися у чергового по станції.

Перелік станцій, де дозволяється застосовувати такий порядок, з указанням номерів стрілок затверджується начальником залізниці.

Порядок перевірки положення таких стрілок вказується в технічно-розпорядчому акті станції.

14.1.7 Після доповіді про готовність маршруту для приймання та відправлення поїзда черговим стрілочних постів, сигналістам та черговим по станціях забороняється передавати чергування іншим працівникам до того часу, поки поїзд, для якого приготовлений маршрут, не прибуде на станцію або не відправиться зі станції. У разі необхідності зміни чергування до прибуття або відправлення поїзда працівник, що знову заступає на чергування, зобов’язаний особисто переконатись у правильності встановлення маршруту, не посилаючись на виконання цієї операції працівником, який здає чергування.

14.1.8 Забороняється, як правило, зупиняти вантажні поїзди на колії, що розташована між пасажирською будівлею та колією, де стоїть пасажирський поїзд. У виняткових випадках під час стоянки вантажного поїзда на колії між пасажирською будівлею та пасажирським поїздом вантажний поїзд має бути розчіплений і для пасажирів має бути зроблений прохід (якщо нема перехідного моста або тунелю). При цьому, на станціях, де немає складацьких бригад, начальником залізниці встановлюється порядок виконання цих операцій з указанням переліку працівників, які можуть залучатися для їх виконання.

Якщо необхідно пропустити поїзд, маневровий состав або локомотив по коліях, розміщених між пасажирським поїздом, що стоїть, та пасажирською будівлею, чергові по станції та вокзалу зобов’язані вжити заходів щодо забезпечення безпеки посадки та висадки пасажирів, у тому числі:

- завчасно попередити локомотивні бригади;

- сповістити пасажирів по діючому зв’язку;

- розмістити працівників станції (чергових перонів, вокзалу, носіїв тощо) для своєчасного сповіщення пасажирів.

Порядок пропускання поїздів та маневрових составів коліями, що розміщені між пасажирською будівлею та колією, де стоїть пасажирський поїзд, має бути передбачений у технічно-розпорядчому акті станції.

14.1.9 Чергові проміжних станцій, що не мають електричної ізоляції приймально-відправних колій, перед прийманням пасажирських, поштово-багажних та людських поїздів зобов’язані доповідати поїзному диспетчеру про те, на яку колію буде прийматися поїзд.

14.1.10 Приймання та відправлення поїзда на колію або з колії, не передбачений для цього технічно-розпорядчим актом станції, можуть бути допущені лише у виняткових випадках за дозволом поїзного диспетчера. Перед тим як дозволити приймання на такі колії пасажирських, поштово-багажних, вантажно-пасажирських та людських поїздів, поїзний диспетчер повинен узгодити свої дії з черговим дирекції залізничних перевезень. У цих випадках у разі відсутності у чергового по станції апаратів управління що дозволяють йому контролювати положення стрілок в маршруті, правильність їх встановлення в маршрутах приймання та відправлення пасажирських, поштово-багажних, вантажно-пасажирських та людських поїздів має бути перевірене начальником станції або його заступником, черговим по станції, посту або парку. Перед прийманням пасажирських, поштово-багажних, вантажно-пасажирських та людських поїздівна колії, не передбачені для цього ТРА станції, колія приймання обов’язково перевіряється працівником дистанції колії за посадою не нижче шляхового майстра (при його відсутності – бригадира колії) з оформленням відповідного запису в журналі огляду ф. ДУ-46. Тільки після цього поїзному диспетчеру дозволяється передавати на станцію наказ про дозвіл на приймання поїзда на неспеціалізовану колію.

Про приймання пасажирського поїзда на колію, що не передбачена технічно-розпорядчим актом, а також про затримку пасажирського поїзда на станції, де стоянка його за розкладом не передбачена, черговий по станції повинен інформувати машиніста локомотива через радіозв’язок.

Черговий по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, поїзний диспетчер, повинен завчасно інформувати машиністів поїздів про порядок приймання (відправлення, пропускання) поїздів через станцію у разі:

а) відхилення від маршруту прямування поїздів;

б) пропускання їх по неспеціалізованих коліях;

в) зупинок і схрещеннях, які не передбачені графіком руху поїздів;

г) отримання попереджень, що входять в маршрут прямування поїзда по перегону;

д) при виникненні аварійних і нестандартних ситуацій.

14.1.11 На станціях з централізованими стрілками черговий по станції у разі необхідності використання варіантних маршрутів для приймання або відправлення поїзда з електротягою зобов’язаний переконатися у наявності контактної мережі по маршруту прямування такого поїзда.

Приймання поїздів

14.2.1 “Приймання поїздів на станцію має проводитись на вільні колії, які призначені для цього технічно-розпорядчим актом станції, і тільки при відкритому вхідному світлофорі, а пасажирських поїздів, крім того, на колії, обладнані колійними пристроями автоматичної локомотивної сигналізації. Порядок забезпечення безпеки руху пасажирських поїздів при прийманні на колії, не обладнані цими пристроями, визначається начальником залізниці” (з п.16.6 Правил технічної експлуатації залізниць України).

“Черговий по станції зобов’язаний забезпечити наявність вільних колій для своєчасного приймання поїздів. За будь-яку не зумовлену необхідністю затримку поїзда біля закритого вхідного сигналу черговий по станції несе відповідальність” (з п.16.4 Правил технічної експлуатації залізниць України).

“Черговому по станції забороняється відкривати вхідний світлофор, не впевнившись у тому, що маршрут для приймання поїзда готовий, стрілки замкнені, колія приймання вільна і маневри на стрілках маршруту приймання припинені.” (з п. 16.7 Правил технічної експлуатації залізниць України).

“Черговий по станції, а на ділянках з диспетчерською централізацією – поїзний диспетчер перед прийманням поїзда зобов’язаний:

- пересвідчитися у тому, що колія вільна для приймання поїзда;

- припинити маневри з виходом на колію і маршрут приймання поїзда;

- приготувати маршрут приймання поїзда;

- відкрити вхідний світлофор;

- у непередбачених ситуаціях викликати машиніста поїзда, що прибуває, через радіозв’язок і повідомити його про готовність маршруту приймання і показаннях вхідного, маршрутного та вихідного світлофорів” (з п. 16.9 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Для забезпечення безпечного приймання поїздів черговий по станції зобов’язаний:

приймати поїзди на вільні від рухомого складу колії згідно зі спеціалізацією, що встановлена технічно-розпорядчим актом станції;

заздалегідь планувати послідовність зайняття колій поїздами, що прибувають, та відповідно до цього готувати колію для приймання кожного поїзда;

вести облік положення (вільності або зайнятості) приймально-відправних колій (за показаннями приладів управління, на графіку виконаного руху та іншими способами).

14.2.2 На станціях з нецентралізованими стрілками черговий по станції, старші чергові стрілочних постів та чергові стрілочних постів перед прийманням поїздів зобов’язані дотримуватись такого порядку готування маршрутів:

а) якщо є вільна колія для приймання поїзда, черговий по станції викликає всіх старших чергових стрілочних постів (або чергових стрілочних постів, якщо чергування старших не встановлено), що входять у маршрут приймання, і віддає їм розпорядження про готування маршруту.

За вказівкою чергового по станції один з чергових стрілочного поста у присутності біля телефону всіх інших повторює розпорядження, а всі інші підтверджують його сприйняття словом “Вірно”. Переконавшись, що розпорядження зрозуміле правильно, черговий по станції підтверджує його словом “Виконуйте”;

б) одержавши розпорядження про приготування маршруту, старші чергові стрілочних постів зобов’язані негайно передати його для виконання черговим стрілочних постів свого району і також переконатися, що останні зрозуміли його вірно.

До виконання розпорядження всі працівники, що беруть участь у приготуванні маршруту, зобов’язані приступити негайно.

Якщо у районі поста, що бере участь у приготуванні маршруту, проводиться маневрова робота з виходом на колії та стрілки, куди прийматиметься поїзд, вона повинна бути негайно припинена, маневровий состав установлений у межах колій, де його знаходження не перешкоджає прямуванню поїзда, що приймається, а керівник маневрів та машиніст маневрового локомотива попереджені про приймання поїзда, що відбудеться, у порядку, встановленому у технічно-розпорядчому акті станції.

При проведенні маневрів у протилежному кінці станції черговий відповідного стрілочного поста повинен поставити стрілки у положення, що виключає можливість виходу маневрового состава на колію приймання, та замкнути їх.

Готуючи маршрут, чергові стрілочних постів зобов’язані перевірити відповідно до встановленого на станції порядку вільність колії приймання, перевести стрілки у потрібне положення, перевірити щільність прилягання вістряків до рамних рейок у кожної стрілки, що входить в маршрут, та замкнути їх на закладку та контрольний стрілочний замок.

У районах, де роботою керують старші чергові стрілочних постів, останні зобов’язані особисто перевірити правильність приготування маршруту черговими стрілочних постів свого району, переконатись, що вільність колії перевірена, та відібрати ключі від замкнених стрілок;

в) після закінчення всіх операцій, пов’язаних з приготуванням маршруту та ретельного переконання у правильності їх виконання, кожний старший черговий стрілочного поста (або черговий стрілочного поста), що одержав завдання на приготування маршруту, викликає чергового по станції для доповіді про готовність маршруту та вільність колії.

Доповідь про готовність маршруту черговий по станції зобов’язаний приймати у присутності біля телефону водночас всіх чергових стрілочних постів, яким давали завдання на приготування маршруту. Останні по черзі доповідають йому про готовність маршруту.

На станціях, що мають апарат управління, який дозволяє контролювати положення стрілок у заданому маршруті, черговий по станції переконується у правильності виконання розпорядження про готування маршруту і за показаннями приладів;

г) переконавшись, що маршрут приготовлений правильно, колія вільна, а маневри згідно з п. 14.1.1 припинені, черговий по станції відкриває вхідний світлофор або дає розпорядження про його відкриття черговому стрілочного поста, якщо управління сигналом знаходиться на цьому посту;

д) чергові стрілочних постів зобов’язані охороняти приготовлений маршрут та уважно стежити за наявністю проходів по суміжних коліях. Зустрічати поїзди з установленими сигналами чергові стрілочних постів повинні в місцях, указаних в технічно-розпорядчому акті станції;

е) при прямуванні поїзда чергові стрілочного поста зобов’язані звертати увагу на стан вагонів, правильність положення вантажу на відкритому рухомому складі, наявність передбачених сигналів тощо. Про всі помічені відхилення від встановлених норм негайно повідомляти старшого чергового стрілочного поста або чергового по станції, а у випадках, що загрожують безпеці руху або життю людей, вживати заходів до зупинки поїзда.

Черговий стрілочного поста, до якого входить стрілка, що обмежує колію приймання, зобов’язаний за наявністю хвостового сигналу переконатися, що поїзд прибув у повному складі, перевірити його установку у межах граничних стовпчиків та доповісти про це черговому по станції.

Після прибуття (проходження) поїзда чергові стрілочного поста, не чекаючи особливого розпорядження, повинні поставити стрілки у нормальне положення, а у випадку зайнятості колії – у напрямку вільної колії.

Порядок приготування маршрутів для приймання поїздів, а також порядок зустрічі поїздів, що прибувають, на станціях, де один черговий стрілочного поста обслуговує два поста, встановлюється у технічно-розпорядчому акті станції.

14.2.4 Черговий по станції не має права давати вказівки про зміну маршруту приймання, якщо вхідний світлофор уже відкритий.

У виняткових випадках у разі необхідності зміни маршруту для приймання поїздів на іншу вільну колію черговий по станції зобов’язаний завчасно попередити машиніста, закрити вхідний світлофор, відмінити заданий маршрут і тільки після цього дати у встановленому порядку нове завдання на приготування маршруту.

14.2.4 Якщо необхідно прийняти на станцію один за одним декілька поїздів, черговому по станції після одержання доповіді про готовність маршруту для одного з них дозволяється давати черговим стрілочних постів вказівку про наступне готування маршруту для другого поїзда. У цьому випадку після прибуття у повному складі першого поїзда та закриття вхідного світлофора негайно готується маршрут приймання другого поїзда. Стрілки, що не входять у маршрут першого поїзда, можуть бути встановлені та замкнені завчасно. Доповідь черговому по станції про готовність маршруту другому поїзду передається одночасно з повідомленням про прибуття першого поїзда.

14.2.5 Порядок перевірки вільності колій перед прийманням поїзда встановлюється в технічно-розпорядчому акті станції. Способи перевірки можуть бути такими:

- за контрольними приладами апаратів управління на станціях, обладнаних електричною ізоляцією приймально-відправних колій;

- наскрізним проходом чергового стрілочного поста або іншого працівника, що спеціально призначається, вздовж колії приймання в межах від вхідного до вихідного світлофорів;

- прикріплення до кожного стрілочного поста певної частини колії приймання, за перевірку вільності якої він несе відповідальність. Перевірка вільності цієї частини колії здійснюється проходом чергового стрілочного поста вздовж колії в межах, визначених технічно-розпорядчим актом станції. За умов хорошої видимості дозволяється здійснювати перевірку до місця, звідки забезпечується добра видимість усієї частини колії, що перевіряється;

- при поганій видимості (темно, туман тощо) - наскрізним проходом чергового стрілочного поста або спеціально виділеного працівника вздовж колії приймання, вказаного в технічно-розпорядчому акті станції;

- за хвостовими сигналами поїздів, що проходять станцію без зупинки (за хорошої видимості колії приймання).

У необхідних випадках за розпорядженням чергового по станції перевірка вільності однієї або декількох колій приймання може бути проведена заздалегідь з огородженням кожної перевіреної колії з двох боків переносними червоними сигналами, що знімаються після приготування маршруту для приймання поїзда.

В залежності від технічних пристроїв, умов роботи та розміщення колій можуть бути й інші способи перевірки, але при цьому чітке дотримання встановленого порядку повинно виключати можливість приймання поїзда на зайняту колію.

14.2.6 Якщо на станцію прибуває поїзд, що не встановлюється у межах корисної довжини колії приймання, черговий по станції через радіозв’язок може передати машиністу цього поїзда дозвіл на безупинне (аж до одержання команди або сигналу зупинки) проходження вихідного (маршрутного) світлофора колії приймання за місячно-білим вогнем на щоглі цього світлофора при потушеному червоному вогні.

Якщо такий дозвіл не одержаний, машиніст поїзда, що прибуває, за наявності місячно-білого вогню на вихідному (маршрутному) світлофорі зобов’язаний зупинитися, не проїжджаючи вихідного (маршрутного) світлофора колії приймання.

При необхідності осаджування такого поїзда для його відправлення за дозволяючим показанням вихідного світлофора тоді це здійснюється за сигналом або переданою машиністу через радіозв’язок вказівкою чергового по станції після попередньої підготовки ним маршруту для осаджування.

14.2.7 Поїзди з небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали) та негабаритними вантажами повинні прийматися на колії, що вказані у технічно-розпорядчому акті станції.

Заходи безпеки, яких належить дотримуватись при прийманні та відправленні поїздів з негабаритними та небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали) встановлюються Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам”, Інструкцією з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України, спеціальними Інструкціями Державної адміністрації залізничного транспорту України.

 

Відправлення поїздів

14.3.1 “Черговому по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, поїзному диспетчеру забороняється відкривати вихідний світлофор або давати інший дозвіл на зайняття перегону, не переконавшись у тому, що маршрут для відправлення поїзда готовий, стрілки замкнені, маневри на стрілках маршруту відправлення припинені, технічне обслуговування та комерційний огляд состава закінчені. При відправлені поїздів із станцій їх формування, станцій, де до состава поїзда проводилось причеплення і відчеплення вагонів, або станцій, де передбачена заміна сигнальних дисків, що позначають хвіст поїзда, черговий по станції перед відкриттям вихідного світлофора або видачею машиністу локомотива, спеціального самохідного рухомого складу дозволу на зайняття перегону повинен також переконатися в наявності поїзного сигналу на останньому вагоні” ( з п. 16.17 Правил технічної експлуатації залізниць України).

“Дозвіл на зайняття перегону там, де немає вихідних сигналів, а також у випадках відправлення поїзда при забороняючому показанні вихідного сигналу вручається машиністу ведучого локомотива, спеціального самохідного рухомого складу черговим по станції особисто або через одного із працівників локомотивної бригади цього поїзда, чергового поста, парку, оператора, чергового стрілочного поста, сигналіста або складача поїздів.

Машиніст зобов’язаний упевнитися в правильності одержаного дозволу на зайняття перегону.

Порядок вручення машиністам локомотивів дозволів на зайняття перегону, що забезпечує безпеку руху, вказується в технічно-розпорядчому акті станції” (п.16.19 Правил технічної експлуатації залізниць України).

На станціях з нецентралізованими стрілками черговий по станції, старші чергові стрілочних постів та чергові стрілочних постів при відправленні поїздів повинні дотримуватися такого порядку приготування маршрутів:

а) черговий по станції викликає всіх старших чергових стрілочних постів (або чергових стрілочних постів, якщо чергування старших не встановлено), що входять у маршрут відправлення, і віддає їм розпорядження про приготування маршруту.

За вказівкою чергового по станції один з чергових стрілочного поста у присутності біля телефону всіх інших повторює це розпорядження, а всі інші підтверджують його сприйняття словом “Вірно”. Переконавшись, що розпорядження зрозуміле правильно, черговий по станції підтверджує його словом “Виконуйте”;

б) одержавши розпорядження про приготування маршруту, старші чергові стрілочного поста зобов’язані негайно передати його для виконання черговим стрілочного поста свого району, переконатись, що останні зрозуміли його вірно.

Усі операції, пов’язані з приготуванням маршруту відправлення та доповіддю черговому по станції про готовність маршруту, виконуються у тому ж порядку, що і для маршруту приймання;

в) черговий по станції, переконавшись, що маршрут відправлення приготовлений правильно, при вільності перегону та наявності у необхідних випадках згоди чергового по сусідній станції відкриває вихідний світлофор або дає машиністу один із дозволів на зайняття перегону (наказ через радіозв’язок, письмовий дозвіл або жезл);

г) чергові стрілочного поста зобов’язані проводжати поїзди з установленими сигналами у місцях, передбачених технічно-розпорядчим актом станції, спостерігаючи за відправленням у тому ж порядку, що і при прийманні поїздів. Черговий стрілочного поста, у який входить остання вихідна стрілка маршруту, провівши поїзд та переконавшись у наявності на хвостовому вагоні сигналів, доповідає черговому по станції про відправлення поїзда у повному складі.

Після відправлення поїзда стрілки установлюються у нормальне положення, а у випадках зайнятості колії – на вільну колію.

14.3.2 Після відкриття вихідного світлофора для відправлення поїзда черговий по станції не має права давати вказівки про зміну маршруту та приготування маршруту для відправлення іншого поїзда.

У виняткових випадках це може бути здійснене лише після закриття вихідного світлофора, попередження машиніста локомотива поїзда, для якого було відкрито вихідний сигнал, та відміни заданого маршруту.

14.3.3 При відправленні зі станції один за одним декількох попутних поїздів черговому по станції після одержання доповіді про готовність маршруту для першого поїзда забороняється давати вказівки про наступне приготування маршруту для наступного поїзда не переконавшись, що перший поїзд відправлений зі станції у повному складі. Тільки після переконання у відправленні першого поїзда у повному складі черговий по станції зобов’язаний приступити до негайногоприготування маршруту для відправлення наступного поїзда (дати вказівку на приготування наступного маршруту). Стрілки, що не входять у маршрут першого поїзда, можуть бути встановлені та замкнені заздалегідь. Доповідь черговому по станції про готовність маршруту відправлення передається після його приготування.

14.3.4 При схрещуванні поїздів черговому по станції після одержання доповіді про готовність маршруту для приймання поїзда дозволяється давати черговим стрілочних постів вказівку про наступне (після прибуття поїзда), приготування маршруту відправлення зустрічному поїзду. У цьому випадку після прибуття поїзда у повному складі негайно готується маршрут відправлення зустрічному поїзду. Стрілки, що не входять у маршрут поїзда, що прибуває, можуть бути встановлені та замкненні заздалегідь. Доповідь черговому по станції про готовність маршруту відправлення передається одночасно з повідомленням про прибуття поїзда.

14.3.5 На станціях, де є маршрутно-контрольні пристрої, що забезпечують контроль за положенням стрілок тільки при прийманні поїзда, ці пристрої при можливості повинні використовуватися і для контролю положення стрілок у маршрутах відправлення. У цих випадках черговий по станції після передачі на стрілочні пости розпорядження про приготування маршруту відправлення та його виконання черговими стрілочних постів перевіряє правильність встановлення стрілок у приготовленому маршруті за блок-очками та маршрутними рукоятками для приймання поїзда на цю колію.

Маршрутно-контрольні пристрої повинні за можливості використовуватися також і для контролю правильності встановлення стрілок при прийманні поїздів, що прямують по неправильній колії (блокування зворотних маршрутів).

14.3.6 При відправленні поїзда із станційних колій при забороняючому показанні вихідного світлофора, а також з колій, що не мають вихідних світлофорів, забороняється машиністу ведучого локомотива, за наявності письмового дозволу на зайняття перегону, приводити поїзд у рух без вказівки чергового по станції, переданої через радіозв’язок, або сигналу відправлення, поданого черговим по станції або за його вказівкою черговим поста, парку, оператором поста централізації, черговим стрілочного поста або складачем поїздів. Порядок подавання сигналу відправлення вказується у технічно - розпорядчому акті станції.

Черговому по станції забороняється відкривати запрошувальний сигнал, передавати машиністу реєстрований наказ через радіозв’язок або видавати письмовий дозвіл на відправлення поїзда, не переконавшись у встановленому порядку у готовності маршруту відправлення.

Після видачі машиністу письмового дозволу черговий по станції (працівник станції) повинен передати йому через радіозв’язок вказівку про відправлення (подати сигнал відправлення).

Після засвічування запрошувального вогню на вихідному світлофорі або передачі реєстрованого наказу через радіозв’язок давати черговим по станції додаткову вказівку та сигнал на відправлення поїзда не потрібно.

При відправленні поїзда по колійній записці або за дозволом на бланку білого кольору з однією або двома червоними смугами по діагоналі (відповідно ф. ДУ-50, ДУ-64, ДУ-56) для замикання маршруту відправлення черговий по станції може відкривати вихідний світлофор на дозволяюче показання. У цьому випадку перед відкриттям вихідного світлофора черговий по станції повинен через радіозв’язок або в інший спосіб переконатися у наявності у машиніста письмового дозволу на право зайняття перегону.

14.3.7 При наскрізному пропусканні поїзда через станцію з нецентралізованими стрілками черговий по станції та чергові стрілочних постів зобов’язані дотримуватися того ж порядку приготування маршрутів та доповіді про їх готовність, що встановлений для приймання та відправлення поїздів.

У цьому випадку при передачі розпоряджень про приготування маршруту та доповіді про його готовність біля телефону мають бути присутні старші чергові (або чергові, якщо старших не встановлено) всіх стрілочних постів, що входять у маршрут прямування поїзда.

14.3.8 На ділянках з інтенсивним рухом при попутному прямуванні через станцію декількох поїздів по одному й тому ж маршруту з невеликими інтервалами черговий по станції при одержанні доповіді про готовність маршруту проходження для першого поїзда дає вказівку про заборону переведення та збереження замкнутими стрілок, що входять у цей маршрут.

У цьому випадку черговим стрілочних постів після проходження першого поїзда забороняється переводити стрілки, що входять у маршрут прямування. Про відкриття вхідного та вихідного світлофора кожному наступному поїзду черговий по станції повинен повідомити чергових стрілочних постів, а останні зобов’язані зустрічати та проводжати поїзди у встановленому порядку.

У вільності колії приймання черговий по станції переконується особисто або за доповідями чергових стрілочних постів (вхідного та вихідного), які повідомляють його про прибуття та відправлення поїзда у повному складі з хвостовими сигналами.

У випадках, коли на хвостовому вагоні відсутній поїзний сигнал, прибуття (проходження) поїзда у повному складі установлюється через радіозв’язок з машиністом поїзда або після зупинки поїзда на цій станції чи наступній (по ходу) станції зіставлянням номера хвостового вагона з натурним листом.

14.3.9 На ділянках, обладнаних автоматичним блокуванням, при переведенні вхідних, маршрутних та вихідних світлофорів на автоматичну дію для наскрізного пропускання поїздів через станцію їхнє дозволяюче показання є нормальним. Про встановлення вхідних, маршрутних та вихідних сигналів на автоматичну дію черговий по станції повинен довести до відома операторів виконавчих постів централізації, сигналістів та чергових стрілочних постів. Вказані працівники у цьому випадку повинні зустрічати та проводжати кожний поїзд у встановленому місці, не чекаючи особливого розпорядження чергового по станції, та негайно доповідати останньому про всі виявлені ненормальності, а при виявленні несправностей, що загрожують безпеці руху або життю людей, вживати заходів до зупинки поїзда.

14.3.10 В усіх випадках перед відправленням поїзда з колії, на якій залишаються вагони, між составом поїзда та цими вагонами повинен бути зроблений розрив відстанню не менше 5 м. Вагони, що залишаються на місці, повинні бути надійно закріплені з урахуванням запобігання їх виходу.

Порядок виконання цих операцій встановлюється у технічно-розпорядчому акті станції.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.017 с.)