Що є основою організації руху поїздів?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що є основою організації руху поїздів?РБЗ УРБ-3 НДит

Ю.М.Рощенко Н.А.Сєркова

Р І В Н Е Н С Ь К А

Дитяча залізниця

Р.

М. Рівне

”Кращий організатор руху поїздів”

Що є основою організації руху поїздів?

а) технологічний процес роботи станції;

б) технологічні норми роботи залізниці та дирекції залізничних перевезень;

* в) графік руху поїздів.

Що являється дозволом на прийняття поїзда на станцію?

а) дозволяюче показання маневрового світлофора;

б) наказ начальника залізниці;

* в) дозволяюче показання вхідного світлофора.

3. Рухом поїздів на дільниці керує:

а) начальник станції;

* б) поїзний диспетчер;

в) черговий по станції.

В якому з наведених випадків видається попередження на поїзд?

а) при несправному автоблокуванні;

*б) при несправності колії;

в) при несправності вхідного світлофора.

5. Бокова колія – це:

*а) колія, рухаючись по якій рухомий склад відхиляється стрілочним переводом;

б) колія, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів;

в) колія спеціального призначення.

Як сигналізує вхідний світлофор при прийманні поїзда на бокову колію з готовністю зупинки?

а) два жовтих вогні, верхній мигаючий;

*б) два жовтих вогні;

в) один жовтий вогонь.

Хто заповнює бланк колійної записки?

а) монтер колії;

б) начальник станції;

*в) черговий по станції.

Хто є змінним помічником начальника станції?

*а) черговий по станції;

б) черговий стрілочного поста;

в) маневровий диспетчер.

Що таке сигнальний знак?

* а) умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;

б) умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подають наказ або вказівку певній категорії працівників;

в) умовний видимий чи звуковий знак, що застосовується для позначення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць.

За чиїм наказом поїзд, що знаходиться на перегоні, може бути повернений до межі станції відправлення?

*а) поїзного диспетчера;

б) чергового по станції;

в) начальника станції.

11. Стрілочні переводи на головних та приймально-відправних пасажирських коліях повинні мати хрестовини таких марок:

) не крутіше 1/11;

б) не крутіше 1/8;

в) не крутіше 1/6.

Що є межею станції на одноколійних ділянках?

*а) вхідні світлофори;

б) прохідні світлофори;

в) граничні стовпчики.

Які поїзди відправляються на перегін позачергово?

а) пасажирські

*б) відбудовні

в) вантажні

Що служить дозволом на проїзд вхідного світлофора з забороняючим показанням?

*а) запрошувальний сигнал;

б) ручний сигнал чергового стрілочного поста;

в) усне розпорядження начальника станції.

15. Корисна довжина колії це:

а) відстань між двома світлофорами;

б) відстань між стиками рамних рейок стрілочних переводів, що обмежують колію;

*в) відстань між граничними стовпчиками стрілочних переводів, що обмежують колію.

Що є основою організації руху поїздів?

*а) графік руху поїздів;

б) розклад руху поїздів;

в) наказ поїзного диспетчера.

Хто заповнює журнал руху поїздів на станції?

а) начальник станції;

*б) черговий по станції;

в) маневровий диспетчер.

18. Сигнал "Пожежна тривога" подається:

а) рядом коротких звуків ……….

*б) групами з одного довгого і двох коротких звуків ____ .. _____.. ____ ..

в) двома довгими звуками ____ _______

19. Стрілочні переводи на станціях нумеруються цифрами:

а) римськими;

*б) арабськими;

в) римськими і арабськими.

Із скількох основних частин складається стрілочний перевод?

а) двох;

б) чотирьох;

*в) трьох.

 

Хто має право розпоряджатися прийманням, вiдправленням i пропуском поїздiв на кожнiй станцiї?

*а). Черговий по станцiї.

б). Маневровий диспетчер.

в). Поїзний диспетчер.

 

Як повинні даватися всі розпорядження з руху поїздiв i маневрової роботи?

*а). коротко, чітко i ясно, б). стисло, в). ясно.

В яких випадках видаються попередження?

а). При несправності автоблокування

б). При несправності вихідного світлофора.

*в). При несправності колії, пристроїв контактної мережі та при виконанні ремонтних робіт.

 

Кому зобов'язаний негайно повiдомити черговий по станцiї про прибуття, повернення, вiдправлення або проходження поїзда?

*а). Черговим по сусiднiх станціях i поїзному диспетчеру

б). Черговому по сусiднiй станцiї.

в). Поїзному диспетчеру.

 

В якому документi вiдмiчається номер i час фактичного вiдправлення, прибуття або проходження кожного поїзда?

*а). Журнал руху поїздiв, форми ДУ-2, ДУ-3.

б). Журнал диспетчерських наказiв, форми ДУ-58.

в). Журнал поїзних телефонограм, форми ДУ-47.

26. В якому документi повинен зробити записи черговий по станцiї, виявивши (особисто або по доповiдям iнших працiвникiв) пошкодження колiй, стрiлочних переводiв, пристроїв СЦБ, зв'язку i контактної мережi?

*а). Журнал огляду колiй, стрiлочних переводiв, пристроїв СЦБ, зв'язку i контактної мережi, форми ДУ-46.

б). Журнал руху поїздiв, форми ДУ-2, ДУ-3.

в). Журнал диспетчерських наказiв, форми ДУ-58.

Який порядок користування кнопкою запрошувального сигналу при прийманнi поїзда при забороняючому показаннi вхідного сигналу?

*а). Натискати до того часу, доки ведучий локомотив не проїде свiтлофор,а машиніст локомотива не доповість про проходження запрошувального сигналу

б). Достатньо разового натиску кнопки сигналу.

в).Три рази натиснути кнопку сигналу.

З якою швидкiстю допускається рух поїздiв під час приймання на станцію при забороняючому показаннi вхідного свiтлофора?

*1. Не бiльше 20 км/год.

2. Не бiльше 25 км/год.

3. Не бiльше 40 км/год.

 

В якому документi оформлюються записи про приймання чергування чергового по станцiї?

*а). Журнал руху поїздiв або станцiйний графiк виконаного руху, форми ДУ-2, ДУ-3.

б). Журнал диспетчерських наказiв, форми ДУ-58.

в). Журнал дiючих попереджень, форми ДУ-60.

 

Як проводиться приймання на станцiю поїзда при нормальних умовах роботи?

*а). За показаннями вхідного свiтлофора.

б). По запрошувальному сигналу.

в). В звичайному порядку.

 

Кому вручається дозвіл на відправлення поїзда зі станції при несправностях вихідного світлофора?

*а). Машиністу.

б). Помічнику машиніста.

в). Колійному майстру.

 

32. Приймання поїзда на станцію при нормальних умовах роботи здійснюється за показаннями:

1. Маршрутного світлофора.

*2. Вхідного світлофора.

3. Прохідного світлофора.

 

Кому черговий по станції дає вказівку про приготування маршруту на прийом та відправлення поїзда?

а). Диспетчеру.

*б). Черговому стрілочного посту.

в). Черговому по сусідній станції.

 

Як завiряє ДСП при телефонних засобах зв'язку бланк колiйної записки, заповнений оператором, пiсля перевiрки по записам в журналi поїзних телефонограм?

*а). Штемпелем станцiї i своїм пiдписом.

б). Штемпелем станцiї.

в). Своїм пiдписом.

 

Яке призначення стрілочного переводу?

*а). Для переводу рухомого складу з однієї колії на іншу.

б). Для забезпечення безпеки руху та чіткої організації руху поїздів.

в). Для забезпечення маневрової роботи.

 

Що служить дозволом на заняття перегону при перервi дiї всiх встановлених засобiв сигналiзацiї та зв'язку?

*а). Дозвiл на бланку бiлого кольору з двома червоними смугами по дiагоналях.

б). Дозвiл на бланку бiлого кольору з червоною смугою по дiагоналi.

в). Дозвiл на бланку бiлого кольору з трьома червоними смугами по дiагоналях.

 

Хто проводить огородження пасажирського поїзда при вимушеній зупинці на перегоні?

*а). Провідник останнього пасажирського вагона за вказівкою машиніста.

б). Помічник машиніста.

в). Машиніст.

 

Як сигналізує запрошувальний сигнал?

а). Один жовтий мигаючий вогонь.

б). Один зелений вогонь.

*в). Один місячно-білий мигаючий вогонь.

39. З якої сторони вантажного поїзда навішується хвостовий сигнал:

а) лівої;

*б) правої;

в) посередині.

40. Вагони - ресторани відносяться до:

а) вантажних вагонів;

*б) пасажирських вагонів;

в) спеціальних.

 

Чи має право управління на станції приладами сигналізації, централізації і блокування відкриття світлофорів (крім автоматично діючих) оператор при черговому по станції?

*а) не має.

б). має, по розпорядженню ДСП.

в). має.

 

Як проводиться приймання поїзда на станцію, що прямує по неправильній колії?

а). в порядку, встановленому начальником залізниці.

б). по запрошувальному сигналу.

*в). по спеціально встановленому сигналу.

 

Що є дозволом на проходження вихідного світлофора з забороняючим показанням після припинення користування автоблокуванням і переходу на телефонний зв'язок?

1). дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту ІІ, форми ДУ-54.

б). дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту І, форми ДУ-54.

*в). колійна записка, форми ДУ-50.

Де встановлюються роз'їзди?

а). на переїздах.

*б). на одноколійних лініях.

в). на двоколійних лініях.

Що вимагає вибух петарди?

а). подати сигнал тривоги.

б). зменшити швидкість.

*в). негайної зупинки.

 

95. Мінімальна ширина узбіччя земляного полотна зверху з кожного боку колії має бути:

а). 0,5 метра.

*б). 0,4 метра.

в). 0,6 метра.

 

Що називається трасою?

*а). поздовжня вісь залізничної колії.

б). напрямок залізничної колії.

в). карта розміщення залізничної колії.

 

116. План колії – це:

а). окрема ділянка залізничної колії.

*б). положення залізничної колії, яке видно зверху.

в). положення залізничної колії, яке видно збоку.

 

117. Профіль колії – це:

*а). положення залізничної колії на земній поверхні, яке видно збоку.

б). положення залізничної колії, яке видно зверху.

в). поздовжня вісь колії.

 

Ким складається ТРА?

а). черговим по станції.

*б). начальником станції.

в). поїзним диспетчером.

125. Головні колії – це:

а). колії, на які приймаються пасажирські поїзди.

б). колії, які мають відхилення на стрілочних переводах.

*в). колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів.

 

Що є межею вузла?

а). сигнальний знак "Межа станції".

*б). вхідні сигнали передвузлових пунктів.

в). граничні стовпчики.

 

З якою швидкістю дозволяється рух до наступного світлофора, коли після проходження у встановленому порядку прохідного світлофора із забороняючим показанням, на локомотивному світлофорі з'явиться дозволяюче показання?

а). не більше 20 км/год.

б). із встановленою для даної ділянки колії.

*в). не більше 40 км/год.

Що може служити дозволом на відправлення поїзда при несправності маршрутних покажчиків повторювальних світлофорів або у випадку, якщо голова поїзда знаходиться за повторювальним світлофором при відкритому груповому світлофорі?

а). реєстрований наказ, переданий по радіозв'язку.

б). дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту І.

*в). усний дозвіл чергового по станції.

 

Що служить дозволом на відправлення поїзда на одноколійний перегін (при АБ) при неможливості відкриття вихідного світлофора, якщо маршрут встановлено правильно і перша блок-ділянка вільна?

*а). дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту І, форма ДУ-54.

б). запрошувальний сигнал на вихідному світлофорі.

в). дозвіл на бланку білого кольору із червоною смугою по діагоналі, ф.ДУ-64.

 

Що служить дозволом на відправлення поїзда з наступним поверненням на станцію відправлення при несправності ключа-жезла, а також у випадках, коли блок-апарат не обладнаний ключем-жезлом (при НАБ)?

а). дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту І.

б). реєстрований наказ чергового по станції.

*в). колійна записка.

З якою швидкістю машиністи поїздів зобов'язані забезпечити проходження переїздів, обладнаних односторонніми автоматичними пристроями, та обслуговуються черговими працівниками, при русі по неправильній колії?

а). не більше 25 км/год.

б). не більше 20 км/год.

*в).не більше 40 км/год.

Що означає тип рейки Р50?

*а). 50 кг важить 1 погонний метр рейки

б). 50 мм ширина головки рейки

в). довжина рейки 50 м

 

Яке призначення контррейки?

*а). утримувати колісну пару в правильному положенні і направляти гребінь колеса у відповідний жолоб хрестовини

б). створювати безперервну поверхню катання по прямій та боковій коліям

в). зберігати незмінність розміщення кореня вістряка щодо рамної рейки.

 

Що вимагає вибух петарди?

*а). вимога машиністу негайної зупинки

б). вимога машиністу зменшити швидкість

в). вимога машиністу відпустити гальма

 

Які заходи повинен негайно вжити кожен працівник залізничного транспорту при виявленні несправності споруд, пристроїв чи пошкодження рухомого складу, що створює загрозу безпеці руху або забруднення навколишнього середовища?

а). заходи щодо інформування свого керівництва про виявлені несправності

*б). заходи для огородження небезпечного місця та усунення несправностей (для зупинки поїзда),

в). ніяких

 

РБЗ УРБ-3 НДит

Ю.М.Рощенко Н.А.Сєркова

Р І В Н Е Н С Ь К А

Дитяча залізниця

Р.

М. Рівне

”Кращий організатор руху поїздів”

Що є основою організації руху поїздів?

а) технологічний процес роботи станції;

б) технологічні норми роботи залізниці та дирекції залізничних перевезень;

* в) графік руху поїздів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.028 с.)