Який напрямок по стрілочному переводу рахується протишерстним?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який напрямок по стрілочному переводу рахується протишерстним?*а). від стрілки до хрестовини

б). по головній колії

в). від хрестовини до стрілки

 

250. Стиком називається:

а). з'єднання рейки зі шпалою

б). місце зварювання двох рейок

*в). місце з'єднання двох рейок

 

Який зазор не допускається між вістряком і рамною рейкою?

*а). більше 4 мм

б). більше 2 мм

в). менше 4 мм

 

За способом сприйняття сигнали поділяються на?

*а). видимі й звукові

б). денні, нічні й цілодобові

в). ручні та маневрові

 

253. Світлофори, що попереджують про показання основного світлофору, називається:

а). вихідними

б). прохідними

*в).попереджувальними

254. Будь-яка перешкода для руху поїздів на перегоні має бути огороджена сигналами зупинки:

а). тільки якщо очікується поїзд

б). тільки з боку станції

*в). незалежно від того, очікується поїзд чи ні

255. Покажчики перегріву букс:

а). вимагають збільшення швидкості

*б). нормально не горять й сигнального значення не мають

в). вказують місце випробування гальм

Покажчики, що встановлюють на межах блок-ділянки при АЛС як самостійний засіб сигналізації та зв’язку називається

а). покажчиками колійного загородження

б). стрілочними покажчиками

*в).покажчиками меж блок-ділянок

 

Який знак вказує на межу станцій на двоколійних і багатоколійних ділянках?

а). зупинка локомотива

*б). межа станції

в). межа корисної довжини колії приймання

Сигнали, що застосовують під час маневрових робіт називаються?

а). цілодобовими

*б). маневровими

в). колійними

Сигнали, що передаються числом і сполученням звуків різної тривалості називають?

а). видимими

б). ручними

*в).звуковими

 

260. Сповіщальний сигнал тягової рухомої одиниці відноситься до:

а). видимих сигналів

б). сигналів зупинки

*в).звукових сигналів

 

261. Сигнал «Загальна тривога» подається групами:

*а). з одного довгого і трьох коротких

б). одного короткого

в). трьох коротких

 

262.Споруди та пристрої залізниць повинні утримуватись у:

*а). справному стані

б). нормальному стані

в). стані ремонту

 

263. Сигнал є:

*а). наказом та підлягає безперечному виконанню

б). звуком для привітання працюючих на залізниці

в). звуком для подачі в тунелях

 

264. Висота підвіски контактного провода над рівним головки рейки на перегонах і станціях складає не менше:

а). 6000 мм

б). 3100 мм

*в). 5750 мм

 

265. Тривалість вікна із використанням комплексу машин складає:

а). 1-2 год.

б). 2-3 год.

*в). 3-4 год.

266. Рухомий склад має відповідати нормам габариту:

а). споруд і пристроїв

*б). рухомого складу

в). навантаження

 

267. Пункти, що ділять на перегони залізничну колію називаються:

а). залізничними

б). колійними пунктами

*в). роздільними пунктами

268. Місце пехрещень залізниць на одному рівні з автомобільними дорогами та трамвайними коліями називаються:

а).перегонами

б). поїздом

*в).переїздом

269. За часом застосування видимі сигнали поділяються:

а). на видимі та звукові

б). ручні та маневрові

*в). денні, нічні та цілодобові

 

270. Світлофори, що дозволяють, або забороняють розпуск вагонів з гірки називаються:

а). маршрутними

*б). гірковими

в). маневровим

 

271. Вибух петарди відносяться до:

*а). звукових сигналів

б). видимих сигналів

в). поїзних сигналів

272. Що являється межею блок-ділянки при автоблокуванні:

а). сигнальний покожчик ”Межа блок-ділянки”

б). сигнальний знак ”Опустити струмоприймач”

*в). прохідний світлофор

 

Що не відноситься до роздільних пунктів?

*а).Вихідний світлофор

б). станція

в). колійний пост

 

Що не відноситься до сигналів огородження?

а). прямокутний щит червоного кольору

б). світлофор

*в).ліхтар на жердині

 

Що не відноситься до роздільних пунктів НАБ?

а). колійний пост

*б). сигнальний покажчик ”Межа блок-ділянки”

в). станція

276. Звукові сигнали, що застосовуються при подвійній тязі можуть бути замінені:

*а). радіопереговорами між ТЧМ

б). пристроями двостороннього паркового зв’язку

в). або відмінені при підході до станції

277. При наближенні до людей, що знаходяться на колії подається:

а). сигнал пильності

*б). сповіщальний сигнал

в). сигнал зупинки

278. Що означає звуковий сигнал із трьох довгих і одного короткого:

а). вимога до машиніста другого локомотива опустити струмоприймач

б). виклик до поїзда помічника ТЧМ

*в). прибуття поїзда на станцію не в повному складі

 

279. Видимий чи звуковий знак за допомогою якого подається певний наказ називається:

а). знаком

б). світлофором

*в). сигналом

 

З якою швидкістю дозволяється проходження вантажним поїздом умовно-дозволяючого сигналу прохідного світлофора?

а). не більше 30км/год.

б). не більше 40км/год.

*в). не більше 20км/год.

 

Хто несе відповідальність за стан споруд і пристроїв?

а). начальник залізниці

б). поїзний диспетчер

*в). працівники, які безпосередньо їх обслуговують.

 

282. Колійний пристрій, що служить для переведення рухомого складу з однієї колії на іншу називається:

а). колійним пристроєм

б). стрілочним загородженням

*в). стрілочним переводом

 

283. Гідравлічна колонка може сигналізувати при поставленій поворотній стороні поперек колії:

а). дозволяється рух зі зменшеною швидкістю

б). дозволяється рух зі швидкістю не більше 20 км/год.

*в). Стій! Заборонено проїжджати сигнали

 

283. Загороджувальні світлофори та попереджувальні до них:

*а). нормально не горять й сигнального значення не мають

б). забороняється рух по даній ділянці перегону

в). горять вставленими вогнями

 

284. Ширина колії за кордоном (мм):

а). 1420мм.

б). 1430мм.

*в). 1435мм.

 

285. Переїзди поділяються на:

*а). регульовані й нерегульовані

б). освітлювальні й неосвітлювальні

в). з шлагбаумом і без нього

 

286. Недіючі світлофори можуть мають бути перехрещені двома планками, а сигнальні вогні на них:

*а). погашені

б). мигаючі

в). нормально горять

 

287. Швидкість підходу локомотива до состава не повинна перевищувати:

а). 1 км/год.

*б). 3 км/год.

в). 5 км/год.

 

Які сигнали застосовуються в тунелях?

а). тунельні

б). денні

*в). цілодобові

 

На якій відстані повинні нормально сприйматись маневрові сигнали?

а). 100 м

б). 150 м

*в). 200 м

 

Швидкість при маневруванні за умови руху з вагонами, що зайняті людьми, а також з негабаритними вантажами бокової та нижньої негабаритності IV-VI ступенів.

а). 5 км/год.

б). 25 км/год.

*в). 15 км/год.

 

Які із видимих сигналів застосовуються цілодобово

а). нічні

б). постійні

*в). цілодобові

 

292. Сигали служать для:

*а). забезпечення безпеки руху, чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи

б). чіткої організації руху поїздів

в). безпеки маневрової роботи

 

Який звуковий сигнал подається при прийманні на станцію по неправильній колії

*а). сигнал пильності

б). сигнал зменшення швидкості

в). сповіщальний сигнал

 

При маневрах для передачі вказівок застосовують радіозв’язок або

а). сповіщальні сигнали

б). умовно дозволяючі сигнали

*в). пристрої двостороннього зв’язку

 

Світлофори, що дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію називаються

а). прохідними

*б). вхідними

в). станційними

 

Стрілочний перевід якої марки дозволяє приймати й відправляти поїзда з швидкістю 80км/год на бокову колію.

а). 1/11

* б). 1/18

в). 1/9

 

Швидкість при маневрах за умови руху локомотива в голові, по вільних коліях, з включеними та випробуваними гальмами

*а). 60 км/год.

б). 40 км/год.

в). 25 км/год.

Всі працівники залізничного транспорту повинні

*а). виконувати вимоги сигналу

б). ігнорувати сигнал у встановлених випадках

в). укладати петарди при появі умовнодозволяючого сигналу

 

Що не відносять до роздільних пунктів

*а). пікетний стовпчик

б). роз’їзд

в). обгінний пункт

 

Відстань між осями суміжних колій на станції повинна складати

а). 4100мм

*б). 4800мм

в). 5000мм

 

Станції, роз’їзди та обгінні пункти повинні розміщуватись

а). на затяжних підйомах

б). на затяжних спусках

*в). на горизонтальній площадці

 

На якій відстані від осі крайньої колії встановлюються сигнальні та колійні знаки?

а). 3000 мм

*б). 3100 мм

в). 4200 мм

 

Між коліями, які розходяться, де відстань між осями колій складає 4100 мм встановлюється

*а). граничний стовпчик

б). світлофор

в). пікетний стовпчик

 

Як поділяються світлофори за способом подання сигнальних вогнів

а). видимі/звукові

*б). лінзові/прожекторні

в). локомотивні/маневрові

 

Технічний засіб інтервального регулювання руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами прохідних і локомотивних світлофорів називається

а). Електрожезловою системою

б). Напівавтоблокуванням

*в). Автоблокування

 

Хто керує рухом поїздів та маневровою роботою при диспетчерській централізації?

а). ДСП

*б). ДНЦ

в). НПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)