Де встановлюються маршрутні світлофори?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Де встановлюються маршрутні світлофори?а). перед тунелями і мостами.

б). перед станціями.

*в). на станціях.

 

Що означає вибух трьох петард?

*а). негайну зупинку поїзда.

б). збільшити швидкість.

в). заглушити тепловоз.

 

На якій відстані треба переходити колію поблизу рухомого складу, що стоїть?

а). 15 метрів.

б). 10 метрів.

*в). 5 метрів

 

Які види зв'язку застосовують на залізничному транспорті?

а). радіозв'язок, азбука Морзе.

б). мобільний, сотовий.

*в) телефонний, диспетчерський.

 

Де встановлюються роз'їзди?

а). на переїздах.

*б). на одноколійних лініях.

в). на двоколійних лініях.

Що вимагає вибух петарди?

а). подати сигнал тривоги.

б). зменшити швидкість.

*в). негайної зупинки.

 

95. Мінімальна ширина узбіччя земляного полотна зверху з кожного боку колії має бути:

а). 0,5 метра.

*б). 0,4 метра.

в). 0,6 метра.

 

Які роздільні пункти служать для пропуску поїздів на одноколійних лініях?

а). обгінний пункт.

*б). роз'їзд.

в). під'їдні колії.

 

Яким способом виготовляють рейки?

а). відливкою.

б). ковкою.

*в). прокатом.

 

Яка має бути швидкість під час під'їзду локомотива до вагонів?

*а). 3 км/год.

б). 5 км/год.

в). 10 км/год.

99. Як подається звуковий сигнал "Пильності"?

а). …………….

б). _____ . ____ . _____ .

*в). . ___ . ____ . ____

100. Як подається сигнал "Загальна тривога"?

а). … … …

*б). ___ … ____ … ____ …

в). . ____ ____ . ____ ____ . _____ _____

Що заповнює оглядач вагонів?

а). попередження.

б). повідомлення.

*в). довідку про гальма.

 

Чим проводиться закріплення вагонів на станціях?

*а). гальмівними башмаками.

б). гальмівними колодками.

в). гальмівними брусками.

 

З якої сторони вантажного поїзда навішується хвостовий сигнал?

а). лівої.

* б). правої. в). посередині.

Кому вручається довідка про гальма форми ВУ-45?

а). оглядачу вагонів.

*б). машиністу поїзда.

в). черговому по станції.

 

Де встановлюються стоп-крани в пасажирських вагонах?

*а). в тамбурах і середині вагону.

б). в купе провідника.

в). в першому та останньому вагонах.

 

Яка ширина колії на магістральній залізниці?

а). 1480 мм.

б). 750 мм.

*в). 1520 мм.

 

107. Черговий стрілочного посту при відправленні поїзда зі станції подає сигнал:

а). жовтим розгорнутим прапорцем.

б). червоним згорнутим прапорцем.

*в). жовтим згорнутим прапорцем.

 

Яка відстань між пікетними стовпчиками?

а). 150 метрів.

*б). 100 метрів

в). 50 метрів.

 

На що вказує граничний стовпчик?

*а). місце, далі якого на колії не можна встановлювати рухомий склад.

б). на межу станції.

в). на місце розташування стрілочного переводу.

 

З яких основних частин складається стрілочний перевод?

а). рейки, шпали, перевідний механізм.

б). контррейки, костилі, рейки.

*в). стрілка, з'єднувальні колії, хрестовина з контррейкою.

 

На якій відстані від осі крайньої рейки встановлюються сигнальні знаки?

а). не менше 2800 мм.

б). не менше 3000 мм.

*в). не менше 3100 мм.

 

Куди потрібно зійти працівнику колії, при огляді колій, під час проходження поїзда?

а). на сусідню колію.

*б). на узбіччя.

в). на міжколійний простір.

 

Яка мінімальна кількість робітників допускається до виконання ремонтних робіт на колії?

а). 1 *б). 2 в).4.

 

На якій відстані від межі ділянки, що вимагає огородження, встановлюють переносні червоні сигнали?

*а) 50 метрів.

б). 100 метрів.

в). 150 метрів.

 

Що називається трасою?

*а). поздовжня вісь залізничної колії.

б). напрямок залізничної колії.

в). карта розміщення залізничної колії.

 

116. План колії – це:

а). окрема ділянка залізничної колії.

*б). положення залізничної колії, яке видно зверху.

в). положення залізничної колії, яке видно збоку.

 

117. Профіль колії – це:

*а). положення залізничної колії на земній поверхні, яке видно збоку.

б). положення залізничної колії, яке видно зверху.

в). поздовжня вісь колії.

 

Які є габарити на залізниці?

*а). наближення будівель, рухомого складу і навантаження.

б). постові і станційні.

в). видимі і не видимі.

 

Хто дає наказ на пропуск негабаритних поїздів на дільниці?

а). начальник станції.

*б). поїзний диспетчер.

в). черговий по станції.

Які бувають зони негабаритності?

*а). нижня, бокова, верхня і вертикальна.

б). бокова і верхня.

в). зовнішня і внутрішня.

Яке значення мають колійні знаки?

а). дозволяюче.

б). забороняюче.

*в). не мають.

 

122. Що таке "вікно" на залізниці?

а). перерва в русі поїздів.

*б). час, протягом якого припиняється рух поїздів на перегоні для проведення ремонтних робіт.

в). час, коли проводиться перезміна поїзних диспетчерів.

В якому документі відображено технічне оснащення станцій?

а). Правила технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ).

б). Технологічному процесі роботи станції.

*в). Технічно-розпорядчому акті станції (ТРА).

 

Ким складається ТРА?

а). черговим по станції.

*б). начальником станції.

в). поїзним диспетчером.

125. Головні колії – це:

а). колії, на які приймаються пасажирські поїзди.

б). колії, які мають відхилення на стрілочних переводах.

*в). колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів.

 

Назвіть правильні типи станцій.

а). проміжного, пасажирського, вантажного.

б). пасажирського, вантажного.

*в). поздовжнього, поперечного і напівпоздовжнього.

 

127. Повна довжина колії – це:

*а). відстань між стиками рамних рейок стрілочних переводів, що обмежують колію.

б). відстань між двома світлофорами.

в). відстань між граничними стовпчиками стрілочних переводів, що обмежують колію.

 

Які типи світлофорів вказано правильно?

*а). вхідні, вихідні, прохідні, маневрові, загороджувальні, локомотивні, попереджувальні та повторювальні.

б). вихідні, маневрові, прохідні, повторювальні.

в). загороджувальні, локомотивні, маневрові.

 

Які бувають види світлофорів?

а). вхідні, вихідні, прохідні, маневрові.

*б). лінзові, прожекторні, щоглові, карликові, і такі, що встановлюються на містках та консолях.

в). локомотивні, попереджувальні та повторювальні.

 

Які роздільні пункти служать для пропуску поїздів на двоколійних лініях?

а). роз'їзди.

б). під'їзна колія.

*в) обгінний пункт.

 

Які основні призначення проміжної станції?

а). прийом, відправлення, пропуск поїздів.

*б). схрещення, обгону, пропуску поїздів, а також виконання робіт, пов'язаних з навантаженням і вивантаженням вантажів.

в). прийом, відправлення, пропуск поїздів, а також посадка і висадка пасажирів.

Які основні призначення дільничної станції?

*а). формування збірних, дільничних та обробка транзитних поїздів, зміни локомотивів та локомотивних бригад, технічне обслуговування рухомого складу.

б). технічне обслуговування рухомого складу.

в). обробка транзитних поїздів.

 

Які основні призначення сортувальної станції?

а). формування збірних, дільничних та обробка транзитних поїздів, зміни локомотивів та локомотивних бригад.

б). технічне обслуговування рухомого складу, обробка транзитних вагонів.

*в). переробка вагонопотоків з максимальним прискоренням просування вантажних вагонів.

 

Вкажіть, які основні призначення вантажної станції.

*а). навантаження, вивантаження, сортування, приймання і видачі вантажів, формування і відправлення вантажних поїздів, обслуговування під'їзних колій.

б). формування і відправлення вантажних поїздів, технічне обслуговування рухомого складу.

в). формування збірних і дільничних поїздів та обробка транзитних поїздів.

 

Вкажіть правильну відповідь в основному призначенні пасажирської станції.

а). прийом, відправлення пасажирських поїздів, посадку і висадку пасажирів.

б). формування і відправлення пасажирських поїздів, обслуговування пасажирів.

*в). обслуговування пасажирів дальнього, місцевого і приміського сполучень.

 

Вкажіть місце де розміщують сортувальні гірки.

а). в горловині станції.

б). на вантажному дворі.

*в). перед входом у сортувальний парк.

 

Що являє собою сортувальна гірка?

а). група колій в сортувальному парку.

*б). насип, у вигляді горба на якому укладена одна або дві колії з круглим спуском у бік сортувальних колій.

в). крутий спуск у горловині станційних колій.

На якого типу станцій можливо без зупиночне схрещення поїздів?

а). поперечного.

б). поздовжнього.

*в). поздовжнього і напівпоздовжнього.

 

Як розміщені колії поздовжнього типу станцій?

а). зліва і права від головної колії.

*б). зліва і права вздовж головної колії.

в). з одного боку головної колії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.016 с.)