Що повинен отримати від сусідньої станції при телефонних засобах зв'язку черговий по станції перед видачею колійної записки машиністу поїзда, що відправляється на одноколійний перегін?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що повинен отримати від сусідньої станції при телефонних засобах зв'язку черговий по станції перед видачею колійної записки машиністу поїзда, що відправляється на одноколійний перегін?а). поїзну телефонограму про прибуття раніше відправленого поїзда.

*б). поїзну телефонограму про згоду на приймання поїзда.

в). поїзну телефонограму про відправлення поїзда.

Чи дозволяється при телефонних засобах зв'язку робити запит про відправлення поїзда в той час, коли перегін зайнятий іншим поїздом?

а). дозволяється за вказівкою поїзного диспетчера.

б). дозволяється.

*в). забороняється.

 

47. До несправностей, при яких необхідно припинити дію автоблокування, відноситься:

а). неможливість відкриття вихідного сигналу.

*б). погаслі вогні на двох або більше підряд світлофорах на перегоні.

в). несправжня занятість першої блок-ділянки.

 

48. Попередження видаються у випадках:

*а). виконання ремонтних робіт на перегоні.

б). приймання поїзда на станцію.

в). несправності вихідного світлофора.

 

49. За характером виконання роботи станції класифікуються на:

*а). пасажирські, сортувальні, вантажні, проміжні, дільничні.

б). міські, приміські, вантажні, сортувальні.

в). 1, 2, 3, 4, 5 класу та позакласні.

 

50. Відбудовні, пожежні поїзди відправляються на перегін по дозволу:

а). по бланку зеленого кольору, форми ДУ-54.

б). по бланку зеленого кольору з двома червоними смугами по діагоналях, форми ДУ-56.

*в). по бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі, форми ДУ-64.

 

51. Черговий по станції у своїй роботі використовує зв'язок:

а). поїзний, магістральний, перегінний, радіозв'язок, телефонний.

*б). поїзний міжстанційний, поїзний диспетчерський, маневровий, поїзний радіозв'язок.

в). поїзний міжстанційний, поїзний диспетчерський, постанційний, зв'язок нарад.

52. Перегін – це:

а). частина залізничної колії, обладнана світлофорами та колійними постами.

*б). частина залізничної колії, обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними постами.

в). частина залізничної колії, обмежена двома стрілочними переводами та двома світлофорами.

53. Стрілочний район – це:

а). всі механізовані стрілочні переводи в межах однієї станції.

*б). група стрілочних переводів, які знаходяться у сортувальному парку.

в). група стрілочних переводів, що перебувають під контролем одного старшого чергового стрілочного поста.

54. Поїзними сигналами позначаються:

*а). хвіст та голову поїзда.

б). перший та останній вагони поїзда.

в). хвіст та штабний вагон поїзда.

55. Згідно з Інструкцією з сигналізації на залізницях України сигнали на залізничному транспорті служать для:

а). забезпечення чіткого виконання графіка руху поїздів на залізницях України.

*б). забезпечення безпеки руху поїздів, а також чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи.

в). виконання операцій пов'язаних з прийняттям та відправленням поїздів на станціях.

 

56. Маршрут приймання або відправлення поїзда на станціях з ручними стрілочними переводами готує:

а). черговий по станції.

б). складач поїздів.

*в). черговий стрілочного посту.

 

57. При телефонних засобах зв'язку бланк колійної записки завіряється:

*а). штемпелем станції і підписом чергового по станції.

б). штемпелем станції і підписом начальника станції.

в). підписом чергового по станції і підписом начальника станції.

58. Огородження пасажирського поїзда при вимушеній зупинці на перегоні проводить:

*а). провідник останнього пасажирського вагона за вказівкою машиніста.

б). машиніст за вказівкою поїзного диспетчера.

в). провідник штабного вагона за вказівкою начальника поїзда.

 

Який сигнальний вогонь на світлофорі є запрошувальним?

*а). один місячно-білий мигаючий.

б). один жовтий мигаючий.

в). два жовтих, з них верхній мигаючий.

 

 

60. Запобіжний тупик призначений для:

а). виконання маневрової роботи.

*б). запобігання виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів.

в). відстою пасажирських вагонів.

 

61. При автоматичному блокуванні перегін ділиться на блок-ділянки довжиною:

а). 2500 – 3500 метрів.

*б). 1000 – 2600 метра.

в). 800 – 1000 метрів.

Який з бланків є дозволом на відправлення поїзда зі станції при телефонних засобах зв'язку?

а). бланк форми ДУ-61.

*б). бланк форми ДУ-50.

в). бланк форми ДУ-54.

63. Звукові сигнали під час маневрів подаються:

а). по рації або гучномовцем.

б). сиреною або духовим ріжком.

*в). ручним свистком або духовим ріжком.

64. Дозвіл на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі видається:

*а). при відправленні відбудовних, пожежних поїздів, допоміжних локомотивів та інших поїздів на закритий перегін.

б). при несправностях автоблокування на закритому перегоні.

в). при відправленні відбудовних, пожежних поїздів, допоміжних локомотивів та інших поїздів з бокової колії.

 

65. Дозволом на заняття поїздом перегону при напівавтоматичному блокуванні є:

а). реєстрований наказ чергового по станції, що передається машиністу через радіозв'язок.

б). дозволяюче показання маневрового світлофора.

*в). дозволяюче показання вихідного або прохідного світлофора.

 

66. При виявленні пошкоджень колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ, зв'язку і контактної мережі черговий по станції повинен зробити запис у журналі форми:

а). ДУ-2.

*б). ДУ-46.

в). ДУ-64.

 

Хто є безпосереднім керівником маневрів?

а). диспетчер.

*б). черговий по станції.

в). складач поїздів.

 

 

Яке показання маневрового світлофора дозволяє проведення маневрів?

а). зеленого кольору.

б). синього кольору.

*в). місячно-білого кольору.

 

69. Записи про приймання чергування черговий по станції здійснює у журналі:

*а). руху поїздів, форми ДУ-2, ДУ-3.

б). диспетчерських наказів, форми ДУ-58.

в). обліку роботи ДСП.

 

70. Визначте за номером, який з поїздів є швидким сезонного курсування у дальньому та місцевому сполученні:

а). 501.

*б). 183.

в). 155.

 

71. Наказ на перехід на телефонні засоби зв'язку дається:

*а). поїзним диспетчером.

б). черговим по станції.

в). начальником станції.

 

 

72. Запобіжний тупик – це:

а). тупикова колія, призначена для відстою рухомого складу.

*б). тупикова колія, призначена для запобігання виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів.

в). тупикова колія, призначена для зупинки рухомого складу.

 

Вкажіть вірну класифікацію сигнальних знаків?

а). постійні, змінні.

*б). постійні, тимчасові.

в). тимчасові, повторні.

 

74. Межею станції на одноколійних дільницях є:

а). прохідні світлофори.

б). граничні стовпчики.

* в). вхідні світлофори.

 

Дайте правильне визначення переїзду.

а). проходження залізничної колії через місто

*б). місце пересічення залізничної колії з автомобільними дорогами на одному рівні.

в). пересічення на рівних рівнях залізничних колій.

 

З яких елементів складається нижня будова колії?

а). з рейок, шпал і кріплень.

*б). із земляного полотна і штучних споруд.

в). із рейок, баласту і земляного полотна.

 

 

Які ви знаєте стандартні довжини рейок?

*а). 12,5 м; 25 метрів

б). 10,4 м, 25 метрів

в). 13,5 м; 26 метрів

 

Де і на якій відстані від колії встановлюються колійні знаки?

а). ліворуч по ходу поїзда на відстані 2500 мм.

б). ліворуч відносно напрямку рахування кілометрів на відстані від осі колії не ближче 2750 мм.

*в). праворуч відносно напрямку рахування кілометрів на відстані від осі колії не ближче 3100 мм.

 

Що являється силовою установкою тепловоза?

а). парова машина.

*б). дизельний двигун.

в). електрична енергія.

 

Що відноситься до екіпажної частини локомотива?

а). дизель, головний генератор.

б). допоміжні системи.

*в). головна рама, кузов, візки, ударно-тягові пристрої.

 

Яке джерело енергії електровоза?

*а). електричний струм з контактної мережі.

б). теплова енергія.

в). механічна енергія.

 

Назвіть типи вантажних вагонів.

а). пасажирські, людські.

*б). криті, піввагони, цистерни, платформи.

в). багажні, поштові.

 

З яких основних частин складається вагон?

*а). рама, кузов, ходова частина, автозчепний пристрій, гальмівне обладнання.

б). рама, кузов, автозчеп, електрообладнання, водопостачання.

в). кузов, візок, рама, гальмівне обладнання.

 

З чого складається колісна пара?

а). колеса і бандаж.

*б). Вісь і два напресовані на неї колеса.

в). вісь і стержень круглого січення.

 

В яких вагонах перевозять рідкі вантажі?

а). платформах.

б). критих.

*в). цистернах.

Хто керує рухом поїздів на станції?

а). начальник станції.

б). поїзний диспетчер.

*в). черговий по станції.

Хто забезпечує безпечну посадку та висадку пасажирів?

а). ревізор.

*б). провідник.

в). начальник станції.

 

Що застосовують для подачі видимих сигналів?

а). гудки, петарди.

*б). прапорці, диски, ліхтарі.

в). свистки, духові ріжки, сирени.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.013 с.)