Приймання та відправлення поїздівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приймання та відправлення поїздів 

7.1.1 “За напівавтоматичного блокування:

а) дозволом на зайняття поїздом перегону служить дозволяюче показання вихідного або прохідного світлофора;

б) на одноколійних ділянках для відкриття вихідного світлофора необхідно попередньо одержати по блок-апарату від чергового сусідньої станції, на яку відправляється поїзд, блокувальний сигнал узгодження або перемкнути блок-систему на відповідний напрямок руху” (п.16.28 Правил технічної експлуатації залізниць України).

Перед прийманням поїзда черговий по станції завчасно готує маршрут приймання та відкриває вхідний світлофор або дає розпорядження про його відкриття на виконавчий пост.

Після проходження поїздом, що прибуває, вхідного світлофора останній автоматично закривається. На станціях, що не мають електричної ізоляції колій та стрілок, після проходження поїздом вхідного світлофора черговий по станції (оператор поста централізації) встановлює сигнальну кнопку (рукоятку) в положення закриття сигналу.

Черговий по станції, на яку прибув поїзд, переконавшись, що поїзд прибув на станцію у повному складі, подає блок - сигнал прибуття поїзда на станцію відправлення, а потім по телефону міжстанційного зв’язку повідомляє її про прибуття поїзда. Якщо поїзд прямував з підштовхуючим локомотивом, то повідомлення про прибуття і блокувальний сигнал прибуття черговий по станції подає на станцію відправлення після того, як переконається в прибутті штовхача.

7.1.2 Черговому по станції забороняється передавати на станцію відправлення повідомлення про прибуття поїзда і блокувальний сигнал прибуття, якщо він попередньо не переконався у тому, що поїзд з перегону прибув у повному складі.

Про прибуття поїзда на станцію в повному складі черговий по станції переконується за наявністю поїзного сигналу на останньому хвостовому вагоні поїзда – особисто або з доповіді чергового стрілочного поста, а на станціях з централізацією стрілок, де нема чергових стрілочного поста, - з доповідей інших станційних працівників, пов’язаних з рухом поїздів, або чергових переїздів у порядку, встановленому начальником дирекції залізничних перевезень і вказаному в технічно-розпорядчому акті станції.

При наявності пристроїв автоматичного контролю прибуття поїзда на станцію в повному складі, черговий по станції після прибуття поїзда переконується у вільності перегону за показаннями контрольних приладів цих пристроїв.

Якщо вантажний поїзд, що прибуває на станцію, мав не передбачену зупинку на перегоні через самогальмування та спрацювання сигналізації розриву гальмівної магістралі, машиніст локомотива, крім дотримання вимог, передбачених в п.16.18 Правил технічної експлуатації залізниць України, повинен доповісти черговому по станції про таку зупинку через радіозв’язок, а при неможливості передачі такого повідомлення з перегону – зупинитися на станції для особистої передачі цього повідомлення черговому по станції. Контроль за прямуванням поїзда у повному складі в цих випадках покладається як на локомотивну бригаду, так і на працівників станції.

7.1.3 Якщо після приймання поїзда не спрацюють пристрої контролю прибуття, черговий по станції, переконавшись, що поїзд прибув у повному складі, доповідає про це поїзному диспетчеру. Поїзний диспетчер, переконавшись шляхом переговорів з черговими по станціях, що обмежують перегін, у його вільності, дає водночас на обидві станції дозвіл на подачу блок-сигналу прибуття, після чого черговий по станції виконує цю операцію за допомогою допоміжної кнопки, а при електромеханічному блокуванні – шляхом штучного спрацьовування педальної замички.

Наказ дається за формою:

 

“Черговому по станції … . Дозволяю подати на станцію … блокувальний сигнал прибуття поїзда №….. за допомогою допоміжної кнопки (штучного спрацьовування педальної замички). ДНЦ… (прізвище)”.

Такого ж порядку потрібно дотримуватись і у випадках приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора. Про зрив пломби з допоміжної кнопки прибуття або з педальної замички черговий по станції робить запис в журналі огляду.

Якщо апарати управління пристроями колійного блокування обладнані лічильниками, що фіксують натиснення допоміжних кнопок прибуття та спрацювання педальних замичок, то вказані кнопки не пломбуються. В цих випадках при штучній подачі блокувального сигналу прибуття черговим по станції в журналі руху поїздів проти номера відповідного поїзда записується показання лічильника.

Якщо штучне спрацювання викликане несправністю пристроїв СЦБ, то про цю несправність робиться запис в журналі огляду ф. ДУ-46.

7.1.4 Перед відправленням поїзда черговий по станції, приготувавши маршрут, відкриває вихідний світлофор або дає розпорядження про його відкриття на виконавчий пост. Водночас із відкриттям вихідного світлофора на сусідню станцію автоматично подається блокувальний сигнал про відправлення поїзда (при електромеханічному блокуванні без виконавчих постів блокувальний сигнал про відправлення поїзда подається на сусідню станцію окремо, після закриття вихідного світлофора).

Після проходження поїздом вихідного світлофора сигнальна кнопка (рукоятка) встановлюється в положення закриття сигналу і черговий по станції по телефону сповіщає сусідню станцію про час фактичного відправлення поїзда. Незалежно від наявності блокувального сигналу прибуття черговий по станції має право відкрити вихідний світлофор та відправити поїзд тільки після одержання від сусідньої станції по телефону повідомлення про прибуття раніше відправленого поїзда.

Не отримавши від сусідньої станції повідомлення по телефону про прибуття раніше відправленого поїзда, черговому по станції на одноколійних перегонах забороняється також подавати блокувальний сигнал згоди на приймання поїзда зустрічного напрямку.

7.1.5 Якщо при вільному перегоні та правильно встановленому маршруті вихідний світлофор не відкривається через несправжню зайнятість ізольованої стрілочної ділянки, черговий по станції після перевірки фактичної вільності цієї ділянки за згодою поїзного диспетчера може відкрити вихідний світлофор після попереднього натиснення кнопки “Виключення контролю вільності стрілочної ізольованої ділянки у маршрутах відправлення” (на станціях, де така кнопка є).

7.1.6 Якщо після відкриття вихідного світлофора поїзд чомусь не буде відправлено, черговий по станції зобов’язаний закрити вихідний світлофор, зробити про це запис в журналі руху поїздів та повідомити про затримання поїзда на сусідній роздільний пункт та поїзному диспетчеру.

Відправлення затриманого або іншого поїзда того ж напрямку проводиться при закритому вихідному світлофорі за дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту 1(бланк ф. ДУ-52, наведений на стор.74). Сусідній роздільний пункт повідомляється про час фактичного відправлення поїзда по телефону. При електромеханічному блокуванні без виконавчих постів після фактичного відправлення затриманого або іншого поїзда у тому ж напрямку на сусідній роздільний пункт подається блокувальний сигнал. Наступні поїзди відправляються за блокуванням у звичайному порядку.

Дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту 1 (бланк ф. ДУ-52) при дотриманні вимог п.4.9 видається машиністу ведучого локомотива також у разі самовільного закриття вихідного світлофора (внаслідок помилкової зайнятості ізольованої секції, перегоряння світлофорної лампи або помилкового закриття вихідного світлофора, відсутності електроенергії тощо) при справній дії блокування.

На станціях, де пристрої поїзного радіозв’язку обладнані системою автоматичної реєстрації переговорів, замість видачі письмового дозволу на бланку зеленого кольору машиністу поїзного локомотива може бути переданий через радіозв’язок реєстрований на реєстраторі переговорів наказ про відправлення:

 

“Наказ № … Дата Час (…год…. хв…).

Машиністу …… поїзда № …. Дозволяю відправитись з … колії по …головній колії і прямувати до станції (блок - поста) … . Перегін вільний. ДСП … (прізвище)”.

На станціях, що мають пристрої, які при вільному перегоні дозволяють вдруге відкрити вихідний світлофор, відправлення поїзда проводиться за знову відкритим вихідним світлофором. Скористатись пристроями для повторного відкриття вихідного світлофора черговий по станції може тільки за згодою поїзного диспетчера.

7.1.7 Якщо на станції, що обмежує одноколійний перегін, після відкриття вихідного світлофора виникає необхідність затримати поїзд та відправити на цей перегін поїзд зустрічного напрямку, вихідний світлофор закривається, користування напівавтоматичним блокуванням припиняється і рух поїздів встановлюється за телефонним зв’язком. В цьому випадку поїздам, що прямують у зустрічному напрямку, на право зайняття перегону видаються колійні записки.

Дія напівавтоматичного блокування відновлюється при подальшому відправленні на перегін раніше затриманого або іншого поїзда, що прямує у тому ж напрямку, причому цей поїзд відправляється за одним з дозволів, передбачених у п.7.1.6

7.1.8 Відправлення поїздів при наявності групових вихідних світлофорів проводиться за дозволяючим показанням вихідного світлофора та маршрутному покажчику на ньому з цифрою зеленого кольору, яка відповідає номеру тієї колії, з якої дозволяється відправлення поїзда.

У випадках несправності маршрутних покажчиків групових світлофорів відправлення поїздів зі станції проводиться при відкритому вихідному груповому світлофорі з передачею машиністу реєстрованого наказу чергового по станції за формою, передбаченою у пункті 5.6.2, або з врученням машиністу локомотива дозволу на бланку зеленого кольору із заповненням пункту ІІ (бланк ф. ДУ-52).

При несправності на вихідному світлофорі маршрутного покажчика напрямку (білого кольору) відправлення поїздів здійснюється згідно з порядком, передбаченим у пункті 5.7.8.

7.1.9 Якщо ведучий локомотив готового до відправлення поїзда знаходиться за вихідним світлофором з дозволяючим показанням і машиніст не бачить його показання, відправлення поїзда проводиться за реєстрованим наказом чергового по станції, що передається машиністу за формою, передбаченою у п.5.6.3 або за дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту ІІ (бланк ф. ДУ-52).

При цьому у випадках несправності ізольованої стрілочної ділянки або її зайнятості головою поїзда, що відправляється, для відкриття вихідного світлофора може бути використана кнопка “Виключення контролю вільності стрілочних ізольованих ділянок у маршрутах відправлення”.

Якщо голова поїзда, що відправляється, знаходиться за вихідним світлофором і останній відкрити неможливо, дія блокування припиняється; відправлення поїзда проводиться за телефонними засобами зв’язку з видачею машиністу колійної записки. У тому ж порядку проводиться відправлення поїздів з колій, що не мають організованих маршрутів відправлення.

7.1.10 Відправлення поїздів на одноколійних та двоколійних перегонах (по правильній колії) з поверненням з перегону на станцію відправлення проводиться при закритому вихідному світлофорі з видачею машиністу ключа-жезла на право проїзду закритого вихідного світлофора та зворотного прямування.

При цьому на одноколійних перегонах перед відправленням поїзда на перегін з наступним поверненням має бути встановленим порядком одержана від сусідньої станції по блок-апарату згода на відправлення поїзда або блок – система переключена на відповідний напрямок руху.

7.1.11 Якщо місце, до якого прямує поїзд, знаходиться за першим (за напрямком руху поїзда) колійним постом (блок - постом), то черговий на цьому посту при вільності перегону, що лежить попереду, дає машиністу дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту І (бланк ф. ДУ-52) на право проходження закритого прохідного світлофора та наступного повернення. Так само діють чергові інших блок - постів, розташованих на шляху прямування поїзда.

При поверненні на станцію відправлення поїзд проходить без зупинки всі вказані блок – пости до межі станції та приймається на станцію по відкритому вхідному світлофору або за встановленим дозволом, що дає право в’їзду на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора.

Чергові колійних постів (блок - постів) в усіх випадках повідомляють по телефону чергових суміжних роздільних пунктів про фактичне проходження поїзда.

Після прибуття поїзда на станцію ключ-жезл повертається черговому по станції, який вкладає його в апарат та по телефону повідомляє чергового сусіднього роздільного пункту про повернення поїзда.

7.1.12 При несправності ключа – жезла, а також у випадках, коли блок апарат не обладнаний ключем – жезлом, відправлення здійснюється по телефонному зв’язку з припиненням дії блокування.

Поїзди в цьому випадку відправляються при забороняючому показанні вихідного світлофора з видачею машиністу колійної записки (бланк ф. ДУ-50).

Якщо на двоколійному перегоні місце, до якого прямує поїзд, знаходиться за блок-постом, що лежить попереду, то станція відправлення видає колійну записку до блок - поста, а черговий блок - поста, при вільності міжпостового перегону, видає колійну записку на подальше прямування. Повернення поїзда проводиться у порядку, передбаченому у пункті 7.1.11.

В залежності від поїзної обстановки дія блокування припиняється або водночас на всіх міжпостових перегонах, по яких повинен пройти поїзд, або спочатку на першому прилеглому до станції перегоні, а потім на кожному наступному вільному перегоні.

Дія блокування відновлюється після повернення поїзда з перегону.

7.1.13 Відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, що прямує до сусідньої станції, проводиться за колійним блокуванням у звичайному порядку з повідомленням цієї станції по телефону про відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом.

Відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, коли останній повертається з перегону на станцію відправлення, проводиться по блокуванню (при відкритому вихідному світлофорі). На право зворотного прямування машиністу підштовхуючого локомотива вручається на станції відправлення ключ – жезл.

7.1.14 При несправності ключа –жезла, а також у випадках, коли блок – апарат не обладнаний ключем – жезлом для підштовхуючого локомотива, відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, що повертається на станцію відправлення, проводиться по телефонному зв’язку з припиненням дії блокування. Машиністам ведучого та підштовхуючого локомотивів видаються колійні записки.

При наявності на перегоні блок - постів видача дозволів на зворотне прямування підштовхуючого локомотива на станцію відправлення проводиться у порядку, передбаченому у пункті 7.1.11. Дія блокування відновлюється після одержання повідомлення про прибуття поїзда на сусідню станцію і повернення підштовхуючого локомотива.

7.1.15 Спеціальний самохідний рухомий склад відправляється на перегін (у тому числі і з поверненням назад) у звичайному порядку – як поїзди.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.97.64 (0.007 с.)